Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie

Prezentacja przedstawia działalność Przedstawicielstwa Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie - zapraszamy w podróż, która pozwoli poznać misję, zespół, projekty i publikacje. Projekt graficzny: Adriana Rozwadowska

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie

Heinrich Böll
Heinrich Böll (1917-1985)
Jeden z najwybitniejszych niemieckich pisarzy, krytyczny kronikarz niemieckiej historii współczesnej drugiej połowy XX wieku
Za swoje powieści i opowiadania otrzymał w 1972 roku literacką Nagrodę Nobla.
Uosobienie odwagi cywilnej, gotowości do uczestnictwa w sprawach publicznych i wewnętrznej konieczności występowania w imię godności i praw człowieka
Heinrich Böll to uosobienie odwagi cywilnej, gotowości do uczestnictwa w sprawach
publicznych i wewnętrznej konieczności występowania w imię godności i praw człowieka


Wtrącanie się jest jedyną możliwością pozostania realistą.

Ekologia
i
zrównoważony
rozwój
Demokracja
i
prawa człowieka
Samostanowienie
i
sprawiedliwość
Nasze zasady
Fundacja im. Heinricha Bölla
współpracuje z ponad 100 partnerami w 60 krajach i prowadzi 33 biura na całym świecie
.

Ponad połowę budżetu przeznacza na
realizację projektów międzynarodowych
.


Warszawskie biuro
w Warszawie powstało w 2002 roku.

Zaczynaliśmy od projektów na rzecz poprawy sytuacji kobiet.

W 2003 roku podjęliśmy nowe tematy, takie jak integracja europejska, ekologia i polityka międzynarodowa.
Zespół Fundacji
Jako
zielona fundacja polityczna
wspieramy rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspólne projekty z organizacjami pozarządowymi, które podejmują tematy z
równoważonego rozwoju, ponadkulturowego porozumienia, antydyskryminacji i edukacji
.


Wspólne, europejskie wartości, demokracja płci i transformacja energetyczna
to kwestie przekrojowe wszystkich regionalnych działań.Demokracja i prawa człowieka
koordynator Gert Röhrborn
Polityka międzynarodowa
koordynatorka Małgorzata Kopka
Energia i klimat
Projekty HBS
We współpracy z polskimi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i think tankami:

organizujemy
debaty i wyjazdy

studyjne
wydajemy
publikacje
tworzymy
platformy dialogu i portale
wspieramy
festiwale i projekty artystyczne

Szczegółowe opisy naszych projektów, relacje (medialne), publikacje na
pl.boell.org
.
Energia i Klimat
Demokracja i Prawa Człowieka
Polityka Międzynarodowa
Aby osiągnąć nasze cele, poszukujemy strategicznych partnerów podzielających
nasze wartości
Energia i klimat
Demokracja i prawa człowieka
Polityka międzynarodowa
Pomysły na wpółpracę
zgodne z naszą mi
sją i obszarami działania Fundacji należy przesyłać
koordynator(k)om

odpowiedniego programu.


Zapytania dotyczące
matronatów
i

promocji
oraz strony internetowej i mediów społecznościowych
prosimy zgłaszać do osoby odpowiedzialnej za public relations:
Współpraca
Asystentka Dyrekcji/ Public Relations

Lidia Dąbrowska

tel. +48 22 44 01 333

lidia.dabrowska@pl.boell.org
Praktyki
Chcesz pogłębić swoją wiedzę na temat zielonej polityki? Sprawdzić swoje umiejętności i zdobyć nowe kompetencje?

Zapraszamy Cię na praktyki w Fundacji im. Heinricha Bölla!

pl-info@pl.boell.org
Heinrich Böll
Zgodnie z mottem pisarza
wspieramy
różne formy aktywnego udziału obywateli i obywatelek w życiu społecznym,
demokratyczny i przyjazny świat
.


ul. Żurawia 45
00-680 Warszawa

tel.: +48 22 44 01 333
fax: + 48 22 44 01 337

pl-info@pl.boell.org
Fundacja
wspiera
promocyjnie projekty zgodne z założeniami zielonej polityki m.in.:
Matronaty
Czym się zajmujemy?
prezentujemy
długofalowe scenariusze
rozwoju sektora energetycznego
inicjujemy
dyskusję
o bezpieczeństwie energetycznym
promujemy
odnawialne źródła energii
i efektywność energetyczną
informujemy o wyzwaniach w obszarze
transformacji energetycznej
i zmianach klimatycznych
podnosimy
tematy ważne dla przyszłości
demokracji i dalszej integracji europejskiej
promujemy
równe szanse i prawa
dla wszystkich grup społecznych
wspieramy
zielone siły polityczne

wspieramy działania rządów i instytucji unijnych na rzecz
współpracy międzynarodowej
stwarzamy
przestrzeń do debaty
o wspólnej europejskiej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa.
szczególnie ważne są dla nas
relacje ze wschodnimi sąsiadami
w polityce bezpieczeństwa
akcentujemy

prawa człowieka, równości płci i struktur międzynarodowych
Shale Gas Study Tour
Podróż studyjna do USA unaoczniła, w jaki sposób rozwój przemysłu gazu łupkowego w ostatnich latach wpłynął na lokalne gospodarki, infrastrukturę publiczną, grunty publiczne i środowisko naturalne.

Co wiemy o realiach amerykańskiej rewolucji łupkowej?

Różnorodne
komentarze, wywiady i relacje
są dostępne w nowym dwujęzycznym numerze
"Zielonych Wiadomości".
Energy Transition
Strona
www.energytransition.de
z licznymi wykresami i analizami powstała, by przedstawić opinii publiczej fakty, rozwiązania i strategie niemieckiej transformacji energetycznej. Wielojęzyczny portal i blog omawia
wpływ
Energiewende
na gospodarkę, środowisko i społeczeństwo
.
Green Jobs Tour 2014
Wizyta studyjna po górniczych regionach
Polski, Niemiec i Francji
przybliżyła międzynarodowej grupie eksperckiej złożoność procesów zrównoważonej transformacji energetycznej. Dyskutowano różne przykłady realizowania zielonej transformacji,
omawiano wpływ zielonych technologii oraz możliwości integracji polityk społecznej, ekologicznej i gospodarczej.
Wnioski z licznych rozmów z miejscowymi ekspert(k)ami zawiera numer specjalny magazynu
"Zielone Miasto"
o zielonych miejscach pracy.
Solidarność Według Kobiet
Przemoc ekonomiczna
Prawo i przeciwdziałanie
Magazyn Replika
Zielony Kongres Samorządowy
Big Book Festival
Film "Solidarność według kobiet" opowiada
historię kilkunastu odważnych Polek
, których mądrość, determinacja i opozycyjne zaangażowanie w latach 80-tych
wpłynęły na zmianę realiów politycznych w Polsce.
Nasza fundacja wspierała powstanie filmu, premierę i debatę o roli kobiet w transformacji ustrojowej.
Kadr z filmu "Solidarność według kobiet", reż. Marta Dzido
Celem projektu jest diagnoza zjawiska i wypracowywanie rekomendacji na rzecz zwiększania świadomości o przemocy ekonomicznej

Wraz z Obserwatorium Równości Płci ISP realizujemy:

- pionierskie badania
-
seminaria

eksperckie
-
infografiki
- www.przemocekonomiczna.pl
-
raport podsumowujący


Nasza fundacja wspiera dwumiesięcznik społeczno-kulturalny "Replika" - jedyne w Polsce
czasopismo zajmujące się sprawami środowiska LGBT
. "Replika" trzyma rękę na pulsie w sprawie wprowadzenia w Polsce ustawy o związkach partnerskich, publikuje raporty o prawach osób LGBT w Europie i USA, zajmuje się także tematyką kulturalną.
400 dni protestu w Żurawlowie
Zielony Kongres Samorządowy pokazał, jak
zastosować koncepcję
Zielonego Nowego Ładu
w lokalnym zarządzaniu. Dyskutowano, jak zielona wizja transportu publicznego i mobilności, opieki zdrowotnej, edukacji, zarządzania przestrzenią i polityki energetycznej przyczynia się do
poprawy standardu życia.


Podczas Kongresu przedstawiono konkretne przykłady wybranych miast europejskich, w których samorząd wprowadził
rozwiązania zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju
oraz najlepsze praktyki zielonego zarządzania na poziomie lokalnym.
Gośćmi Kongresu byli m.in.:
Anna Grodzka
- posłanka na Sejm,
Tomasz Leśniak
z inicjatywy Kraków Przeciwko Igrzyskom,
Eric

Piolle
- burmistrz Grenoble we Francji, radny Londynu
Darren Johnson
i dr arch.
Krzysztof Nawratek
, który opowiadał o architekturze wkluczającej.
Nasza Fundacja co roku wspiera Big Book Festival. Już
w maju 2015
, podczas trzeciej edycji BBF, na nasze zaproszenie do Warszawy przyjadą Władimir Sorokin - czołowy rosyjski postmodernista i
Swietłana Aleksijewicz
- wybitna białoruska reporterka. Przy ul. Hożej 51 odbędzie się ok.
50 spotkań, dyskusji, warsztatów, spacerów, wystaw i akcji
.Publikacje
Naszym podstawowym zadaniem jest
pogłębianie debaty na temat demokracji, równego statusu kobiet i mężczyzn, polityki energetyczno-klimatycznej oraz polityki

międzynarodowej
, ze szczególnym uwzględnieniem Partnerstwa Wschodniego.

Przygotowujemy w tym celu
raporty, analizy i artykuły dostępne bezpłatnie
do pobrania w PDF na naszej stronie.

Wydajemy też publikacje w formie papierowej.
We współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka realizujemy projekt skupiony na edukacji i poradnictwie prawnym dla osób związanych z kulturą i sztuką.

Efektem dwóch warsztatów jest broszura informacyjna "Wolność artystyczna".

Ten praktyczny przewodnik określa:
co artyst(k)om wolno,
jak można się bronić w przypadku zarzutów o naruszenie moralności publicznej czy też uczuć religijnych,
jak godzić sprzeczne wartości i dobra prawne.
Na czym polega proces upolitycznienia macierzyństwa i ojcostwa we współczesnej Polsce? W jaki sposób dyskursy, reprezentacje i praktyki macierzyńskie są kształtowane przez państwo, Kościół Katolicki czy ruchy społeczne? Książka dr R. Hryciuk i dr E. Korolczuk analizuje
upolitycznianie rodzicielstwa
w perspektywie historycznej oraz komentuje wpływ procesów globalnych na opiekę.
Wobec deficytu debaty publicznej na temat
roli kobiet w okresie przemian
, publikacja podejmuje próbę międzypokoleniowego i wielowątkowego dialogu o doświadczeniach transformacji,
oddając głos kobietom.

Autorki oceniają minione dwudziestolecie reform z punktu widzenia kobiet z byłych krajów bloku wschodniego:
Czech,
Polski, Słowacji, Ukrainy i w dawnym NRD
– i na tym tle – z perspektywy osobistych doświadczeń.


„Uwolnijmy energię Polek i Polaków” – to hasło, które wspólnie promujemy, rozwijając demokrację energetyczną. Nasza publikacja, którą oddaliśmy w Państwa ręce, jest
przystęnym przewodnikiem po
najważniejszych zjawiskach, terminach i
procesach łączących się z uzyskaniem obywatelskiej kontroli nad źródłami energii
.


Tematem publikacji jest
opis możliwości wykorzystania
w budynkach mieszkalnych, gospodarstwach rolnych czy małych przedsiębiorstwach
mikroinstalacji z odnawialnymi źródłami energii (OZE)
, w szczególności systemów fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i małych elektrowni wiatrowych.


Raport jest efektem prac trójstronnej grupy eksperckiej, która omawiała wpływ niemieckiej transformacji energetycznej na kraje sąsiedzkie – Polskę i Czechy.

Autorzy i autorki zajmują się postrzeganiem Energiewende, jej wpływem niemieckiej transformacji energetycznej na przepływy energii między krajami. Przedstawiają zróżnicowane mechanizmy wsparcia odnawialnych źródeł energii.
Zielony Nowy Ład proponuje
transformację kompleksową: gospodarczą, społeczną i ekologiczną
, od infrastruktury i zrównoważonej polityki przemysłowej poczynając, na inwestycjach w dobrobyt i redystrybucję zasobów kończąc.

Publikacja koncentruje się na analizie priorytetów i działań polskiego rządu pod kątem Zielonego Nowego Ładu. Czy można wdrożyć go w Polsce?
W jakich sektorach?
Publikacja bada
problem prawicowego populizmu
pod kątem różnych zagadnień tematycznych i perspektyw narodowych - Węgier, Austrii, Polski, Niemiec, Słowacji i Czech.

Pokazuje podobieństwa i różnice między europejskimi przejawami populizmu, jak również odpowiedzi ruchów zielonych i progresywnych na to wyzwanie.

Czy istnieje szansa na zmianę polityki strachu w politykę wolności i bezpieczeństwa również w tym regionie?
Fora polsko-niemiecko-ukraińskie
Od lat organizujemy wraz z Fundacją PAUCI
fora polsko-niemiecko-ukraińskie
, podczas których przedstawiciele_lki polityki, dyplomacji, mediów i think tanków Polski, Niemiec, Ukrainy i USA dyskutują o wspólnocie transatlantyckiej, rozwoju Partnerstwa Wschodniego i jego relacji z Zachodem.

Udział w naszych panelach wzięli m.in. Borys Tarasiuk, Radosław Sikorski i Andrij Deszczyca.
Europa z widokiem na przyszłość
Podróże studyjne
14 i 15 maja br. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku po raz trzeci odbędzie się forum "Europa z widokiem na przyszłość". Eksperci i ekspertki od spraw europejskich z mediów, polityki i think tanków będą
debatować nad kondycją Europy.


Irene Hahn-Fuhr
Dyrektorka
Fundacji im. Heinricha BöllaGłos zabiorą m.in. Donald Tusk i Lech Wałęsa.
Fundacja wspiera wyjazdy studyjne, które młodym badacz(k)om dostarczają materiałów do książek i raportów. Efekty możemy przeczytać w reportażu
"Pozdrowienia z Nowo-rosji"
Pawła Pieniążka czy powstającej książce
Katarzyny Kwiatkowskiej o Ukrainie .
Premiery filmowe
Współpracujemy z PDFF przy
pokazach filmów o naszych wschodnich

sąsiadach
i debatach poseansowych, m.in.
"Lewiatana", "Majdan" i "Maszeruj i równaj do lewej"
Kadr z filmu "Lewiatan"
Kieruje biurem Fundacji od 2014 roku. Jako politolożka z wykształcenia zajmuje się procesami demokratyzacji i integracji europejskiej. Bada Europę Środkowo-Wschodnią i stosunki polsko-niemieckie.

Wystawa 70 oprawionych fotografii
dokumentuje aktywną postawę mieszkańców, a szczególnie mieszkanek Żurawlowa w proteście przeciw polityce koncernu Chevron i szczelinowaniu na Zamojszczyźnie. Wystawa odwiedziła już wiele miejsc w Polsce i Niemczech, na stałe eksponowana jest w „Domu z Energią” w Żurawlowie
stawiamy na
kontrolę społeczną
i demokratyczną oraz
partycypację
Ekologia
i
zrównoważony
rozwój
Demokracja
i
prawa człowieka
Samostanowienie
i
sprawiedliwość
Zgłoszenia:
koordynatorka Katarzyna Ugryn
Bądź na bieżąco
www.pl.boell.org
-
publikacje i aktualności

obserwuj na Facebooku i Twitterze
zamów
newsletter

zgłoś się na praktyki
relacje na
YouTube
&
Mixcloud

Wybrane publikacje
Portal Energy Transition:
Full transcript