Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

30. ROCZNICA POWSTANIA

No description
by

Wioleta Żydek

on 26 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 30. ROCZNICA POWSTANIA

30- LECIE LUBELSKIEGO ODDZIAŁU
STOWARZYSZENIA SZARYCH SZEREGÓW 1986-2016

Hymn Szarych Szeregów
I iść będziemy w Polskę szarymi szeregami
I będzie Bóg nad nami i będzie Naród z nami…
I będziem szli, jak hymny, skroś wsi, skroś miast polami
I będziem równać w prawo, szarymi szeregami
I będziem szli jak hymny, skroś wsi, skroś miast polami
I będziem równać w prawo, szarymi szeregami…
I iść będziemy z Polską szarymi szeregami
I będzie Bóg nad nami – i będzie Naród z nami…
I będziem trwać – kamienie – wzdłuż dróg drogowskazami
I wieść będziemy Młodych szarymi szeregami…(bis)

Tekst i muz. Tomasz Jaźwiński „Julek”

Upłynęło 30 lat od powstania
Środowiska Harcerzy
Szarych Szeregów
i 26 lat od utworzenia Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia.

We wrześniu 1984 r. z inicjatywy dh. Kazimierza Jarzembowskiego i dh. Tadeusza Rossiana spotkali się byli członkowie I Drużyny im. Wł. Sikorskiego z „Ul Zboże”, którzy stali się inicjatorami integracji późniejszego „Środowiska Szarych Szeregów”.
10.11.1984 r. w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej w Lublinie wmurowanie pamiątkowej tablicy, zorganizowanie I Zjazdu harcerzy Szarych Szeregów.
II Zjazd Szarych Szeregów - 9.11.1985 r., Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów. Wybrano Tymczasową Radę Środowiska, w której skład weszli:
Leopold Brzyski – prezes, Stanisława Witkowska-wiceprezes, Wanda Łazowska – sekretarz, Alicja Morawiecka, Roman Obara, Zbigniew Kochański i Jerzy Pydo – przewodniczący komisji problemowych.
W dniu 27.02.1986 r. na ogólnym zebraniu zapadła uchwała o powołaniu Środowiska Harcerzy Szarych Szeregów z siedzibą przy Komendzie Hufca ZHP Lublin - Miasto.
Określono cele działalności Środowiska, do których należało m.in. :
nawiązanie kontaktów z harcerkami i harcerzami, którzy pełnili służbę w konspiracyjnym harcerstwie;
popularyzowanie i utrwalanie patriotycznych tradycji Szarych Szeregów, oraz historii udziału lubelskiej młodzieży w walce z okupantem, poprzez kontakty z drużynami harcerskimi w szkołach.
11.10.1987 r. - III Zjazd Harcerzy Szarych Szeregów
Przed Pomnikiem Obrońców Lublina z udziałem Naczelnika Szarych Szeregów hm. dr. Stanisława Broniewskiego „Orszy”
16.09.1988 r. -przekazanie Sztandaru
Szarych
Szeregów w
Zespole Szkół
Ekonomicznych w Lublinie
Rodzicami chrzestnymi byli: Wanda Tumidajska (córka gen. Kazimierza Tumidajskiego dowódcy Lubelskiego Okręgu AK) i Stanisław Broniewski „Orsza” - Naczelnik Szarych Szeregów.
24.09.1989 r. - poświęcenie Sztandaru na Krajowym Zjeździe Szarych Szeregów w Wesołej k/Warszawy
10.12.1990 r. Zarząd Główny Stowarzyszenia Szarych Szeregów zarejestrował w sądzie w Warszawie samodzielną jednostkę organizacyjną. Od tej chwili przestało istnieć Środowisko b. Harcerzy Szarych Szeregów, natomiast powstałe Stowarzyszenie Szarych Szeregów Oddział w Lublinie zostało odłączone od Komendy Hufca ZHP.
Do najważniejszych i najbardziej doniosłych osiągnięć Stowarzyszenia należy zaliczyć wmurowanie tablic pamiątkowych :
Tablica w kościele oo. Dominikanów
Tablica w Kościele Garnizonowym w Lublinie
Tablica w kościele oo. Kapucynów
na Poczekajce
Tablica na budynku domu przy ul. Górnej 4
IV Zjazd Szarych Szeregów w dniach 16-17.05.1992 r. i V w dniach 01- 02.05.1994 r., zorganizowane przez Stowarzyszenie. W obu uczestniczył Naczelnik „Orsza” oraz ks. Kapelan Stefan Wysocki.
Uroczyste obchody X - lecia
działalności Lubelskiego Oddziału
Stowarzyszenia - styczeń 1996 r.
Od lewej: Naczelnik SZSZ Stanisław Broniewski "Orsza", wiceprezes Lubelskiego Oddziału Stowarzeszenia Wanda Łazowska, Sekretarz ZG Stowarzyszenia. SzSz K. Szymański
II rząd od lewej:Jan Niedziela, Kazimierz Łęczyński, Eugeniusz Struzik, Zdzisław Augustyniak, Stanisław Leszczyński, W.Rokicki
Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą z pocztem sztandarowym we wszystkich uroczystościach państwowych, kombatanckich, rocznicowych i coraz częściej - pogrzebowych. Dokładają starań, aby godnie uczcić naszych poległych, pomordowanych i zmarłych po wojnie harcerzy Szarych Szeregów.
Każdego roku w dniu 17 września, przy pomniku Obrońców Lublina uczestniczą w uroczystościach upamiętniających bohaterską obronę Miasta przed wojskami niemieckimi i skrytobójczej napaści na Polskę wojsk sowieckich.
W dniu Święta Zmarłych na wszystkich grobach nieżyjących kolegów umieszczają plakietki Szarych Szeregów i zapalają znicze.
Prezesi Środowiska, Oddziału Stowarzyszenia:
dh Kazimierz Jarzembowski
Leopold Tadeusz Brzyski
Przewodniczący w latach 1986-1998
Jan Niedziela
Przewodniczący w latach 1998 - 2002
Janusz Matusewicz
Przewodniczący w latach 2002-2011
Zdzisław Łoziński
Przewodniczący od 2011 r.
Wspólne dzieło pielęgnowania pamięci o Szarych Szeregach….
Współpraca szkół noszących imię Szarych Szeregów z Lubelskim Oddziałem Stowarzyszenia Szarych Szeregów

• Organizacja uroczystości nadania imienia Szarych Szeregów szkołom:
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Kraśniku - 2002 r.
Gimnazjum nr 25 przy Zespole Szkół nr 8 w Lublinie - 2008 r.
Od lewej: Przewodniczący Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów Janusz Matusewicz, wiceprzewodnicząca Wanda Łazowska, Prezydent Miasta Lublin Adam Wasilewski, skarbnik Stowarzyszenia Stefan Kalinowski
Zespół Szkół Europejskich w Puławach - 2009 r.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Maszkach - 2011r.
Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Starachowicach (2010r.) i Lipie
• Lubelski Oddział Stowarzyszenia Szarych Szeregów wspiera swoją działalnością Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie
Jubileusz 150-lecia Szkół Vetterów
Od lewej: dyrektor Marzena Modrzewska-Michalczyk, przewodniczący Zdzisław Łoziński, prof. Wanda Brzyska
• Konkurs literacki zorganizowany w ramach działań towarzyszących nadaniu imienia Szkole Podstawowej nr 39 i Gimnazjum nr 25 w Lublinie „Czy jesteśmy spadkobiercami wartości pokolenia Szarych Szeregów” (2008 r.).
• Konkurs recytatorski „Bądź wierny – Idź – śladami Szarych Szeregów (2008 r.).
• Akcja czytania fragmentów książek o Szarych Szeregach pod hasłem „Śladami Bohaterów Szarych Szeregów” (2008 r.).
• Konkursy literackie: „Mój ulubiony bohater Szarych Szeregów” , „Kto raz przyjaźni poznał moc,/ Nie będzie trwonił słów” – o przyjaźni i patriotyzmie na przykładzie bohaterów Szarych Szeregów, „Napisz jak rozumiesz słowa hymnu: „I będziem trwać kamieniem wzdłuż dróg drogowskazami/ I wieść będziemy młodych Szarymi Szeregami” ( 2009 r.).
• Konkurs recytatorski „Szare Szeregi są wśród nas…” (2009 r.).

• Cykl spotkań poświęconych Szarym Szeregom Lubelszczyzny „Ocalić od zapomnienia” (2009 r.).
• Uroczystość z okazji 70. rocznicy powstania Szarych Szeregów, pierwsza rocznica nadania imienia oraz odsłonięcia pomnika „Szare Szeregi są wśród nas”, którego znamiennym elementem są kamienie poświęcone zasłużonym harcerzom, którzy odeszli na wieczną wartę (2009 r.).
Od lewej członkowie Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów: Stefan Kalinowski, Józef Sadurski, Waldemar Bielak, Zbigniew Bobrzyk, prof. Wanda Brzyska, Zdzisław Wośko, Genowefa Zdziechowska, Jan Niedziela, Stanisław Bandura, Kazimierz Stopa, Zdzisław Łoziński, Leszek Guz, W. Wójcik
Od lewej: Inspektor w Wydziale Oświaty i Wychowania Zofia Kalinowska, Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Miasta Lublin Mirosław Jarosiński, nauczyciele z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Kraśniku, wiceprzewodnicząca Wanda Łazowska, przewodniczący Janusz Matusewicz
• Konkurs plastyczny „Na barykadach powstańczych” (2009 r.).
• Festiwal Piosenki Harcerskiej „Spotkanie z Druhną nutką” (2010 r.).
• Konkurs plastyczny „Oni szli Szarymi Szeregami” (2010 r.).
• Wieczornica „Zuchy – w hołdzie Szarym Szeregom” (2010 r.).
Członkowie Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów
• Konkurs wiedzy dla uczniów klas
I-III „Ryszard Kaczorowski Harcerz – Żołnierz -Prezydent” (2011 r.).
• Uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej Ryszardowi Kaczorowskiemu ostatniemu Prezydentowi II RP na Uchodźstwie (2011 r.).
Od lewej: członek Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów
Stanisław Leszczyński, Sekretarz Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów prof. Wanda Brzyska, Przewodniczący Zarządu Głównego Szarych Szeregów prof. Wojciech Wolski, przewodniczący Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów Janusz Matusewicz
Pani Prezydentowa Karolina Kaczorowska i członek Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów Wiesław Lubczyński
• Jubileusz 25-lecia Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów (2011 r.).
Od lewej członkowie Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów:
Leszek Guz, Izabela Woźnica, Józef Sadurski, Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych Henryk Kot, Genowefa Zdziechowska, Jan Niedziela, Wanda Łazowska, Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Szarych Szeregów prof. Wojciech Wolski, prof. Wanda Brzyska, przewodniczący Janusz Matusewicz

Uhonorowanie Wandy Łazowskiej Statuetką Małego Powstańca. Nagrodę wręcza Przewodniczący Zarządu Głównego Szarych Szeregów prof. Wojciech Wolski
Nagradzanie najlepszego ucznia każdej szkoły noszącej imię Szarych Szeregów Statuetką „Małego Powstańca" wraz tytułem „Primus Inter Pares” (od 2011 r.).
Przewodniczący Zdzisław Łoziński wręcza Statuetkę Małego Powstańca w Gimnazjum nr 25 w Lublinie
Przewodniczący Zdzisław Łoziński wręcza Statuetkę Małego Powstańca w Zespole Szkół Europejskich w Puławach
• Projekt „Strażnik Pamięci” (2011 r.).
• Międzyszkolny konkurs plastyczny „Szare Szeregi – inspiratorzy wyobraźni” (2011 r.).
• Spotkanie z okazji Dnia Myśli Braterskiej „W przyjaźni siła, moc i żar” (2012 r.).
• Spotkanie Pokoleń pod hasłem „Nasz harcerski ślad” (2012 r.).
Od lewej: Dyrektor Zespołu Szkół nr 8 Grażyna Daniewska, członek Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów Tadeusz Rossian, Przewodniczący Stowarzyszenia Zdzisław Łoziński
Spotkanie klasowe z członkiem Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów Zbigniewem Bobrzykiem
Spotkanie klasowe z członkiem Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów Zdzisławem Wośko
• Międzyszkolny konkurs plastyczny „Szare Szeregi 70 lat później” (2012 r.).
• Szkolny konkurs plastyczny „Oni szli Szarymi Szeregami…” (2013 r.).
• Konkurs na rekonstrukcję historyczną „Gdy gaśnie pamięć ludzka kamienie mówić będą… o harcerzach Szarych Szeregów” (2013 r.).
I miejsce – Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów w Kraśniku
II miejsce – Gimnazjum nr 25 im. Szarych Szeregów w Lublinie
Jury z przewodniczącą konkursu prof. Wandą Brzyską
• Rekonstrukcja historyczna „W hołdzie Szarym Szeregom” z okazji 70. rocznicy zawieszenia flagi na Wieży Trynitarskiej, włączona w program miejskich obchodów Święta Narodowego
3 Maja 2014 r.
w Lublinie (2014 r.)
• Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Szarych Szeregów - w ramach obchodów 75. rocznicy powstania Szarych Szeregów (2014 r.).
• Uroczystość z okazji 75-lecia powstania Szarych Szeregów (2014 r.).
Część artystyczna w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół nr 8 w Lublinie i Zespołu Szkół Europejskich w Puławach
Od lewej: Wicekurator Lubelski Anna Szczepińska, prof. Wanda Brzyska, Irena Ciesielska-Piech, Stanisława Ziemnicka z córką
Od lewej: Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Wanda Łazowska, członek Stowarzyszenia Genowefa Zdziechowska i Stefania Urban
• Wędrówka „Śladami Lubelskich Harcerzy z Szarych Szeregów” w ramach konkursu „Aktywny zuch, harcerz i uczeń w szkole” (2014- 2016).
Uczniowie szkół im. Szarych Szeregów z Kraśnika, Puław i Lublina
O akcjach lubelskich harcerzy z Szarych Szeregów opowiada członek Stowarzyszenia Leszek Guz
• Gra terenowa „Z Szarymi Szeregami przez Kraśnik” (2016 r.).
• Obchody Dnia Patrona.
Harcerze z Zespołu Szkół nr 8 w Lublinie
Dzień Patrona w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Kraśniku
Zespół Szkół Europejskich
w Puławach
• Przekazywanie pamiątek wzbogacających zasoby szkolnych Izb Pamięci.
• Udział członków Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów w uroczystościach szkolnych: Święto Szkoły połączone ze ślubowaniem klas pierwszych, zakończenie roku szkolnego, Spotkania opłatkowe, Jubileusz X-lecia Zespołu Szkół nr 8.
Zarząd Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego.
Od lewej: przewodniczący Janusz Matusewicz, sekretarz prof. Wanda Brzyska, wiceprzewodnicząca Wanda Łazowska, wiceprzewodnicząca Grażyna Daniewska
Wiceprzewodnicząca Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów Wanda Łazowska podczas uroczystości ślubowania klas pierwszych
Spotkanie noworoczne Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów
Od lewej: Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk, prof. Wanda Brzyska, dyrektor Grażyna Daniewska, Stanisław Leszczyński, dyrektor Jerzy Bednarz
Od lewej członkowie Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów: Stefan Kalinowski, Grażyna Daniewska, Zdzisław Wośko, Stefania Urban, Józef Sadurski
Od lewej: przedstawiciel Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin Zdzisław Niedbała, Stanisław Dąbrowski, Dyrektor IPN w Lublinie Jacek Welter, Sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Waldemar Podsiadły, Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk, prof. Wanda Brzyska, Stanisław Leszczyński
Uroczystość 10-lecia Zespołu Szkół nr 8
Od lewej: Dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Lublin Tadeusz Dziuba, Waldemar Borzęcki, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, Radny Rady Miasta Lublin Leszek Daniewski, Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Ewa Dumkiewicz-Sprawka, Poseł na Sejm Lech Sprawka,
dyrektor Grażyna Daniewska, członkowie Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów: Maria Pietraszewska, Zdzisław Wośko, Zdzisław Łoziński, Stefan Kalinowski
Od lewej członkowie Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów: Lech Marczak, Waldemar Borzęcki, Zdzisław Łoziński, Leszek Guz, Stefan Kalinowski
„Gdy gaśnie pamięć ludzka kamienie mówić będą…
o harcerzach z Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów”
Rozpalamy znicz naszej życzliwej pamięci o harcerzach z Szarych Szeregów.
Cmentarz Komunalny na Majdanku. Harcerze przy mogile pierwszego Prezesa Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów Leopolda Tadeusza Brzyskiego
Cmentarz Rzymskokatolicki przy ulicy Lipowej. Harcerze przy grobie Komendanta Lubelskiej Chorągwi Szarych Szeregów hm. Taduesza Kozłowskiego
Cmentarz Rzymskokatolicki przy ulicy Unickiej. Zapalanie zniczy przy Epitafii poległych i pomordowanych w latach 1939–1956
Drodzy Przyjaciele z Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów – Strażnicy wartości patriotycznych!

Towarzyszycie nam od wielu lat w najważniejszym momentach życia naszej szkoły. Dajecie nam to, co możecie ofiarować najpiękniejszego - przykład prawdziwej miłości do ojczyzny i wartości wywodzących się z Prawa Harcerskiego i przykład, jak należy postępować. Stanowicie dla nas autorytet, o który tak trudno w tych czasach. Swoim życiem przekazujecie nam – młodemu pokoleniu, żyjącemu w dobie wirtualnego świata, które czas wojny zna tylko z filmów, podręczników historii i Waszych opowiadań – jakie wartości są w życiu najcenniejsze. To dzięki Wam zrozumieliśmy, co naprawdę liczy się w życiu i jaką drogą podążać. Pamięć o Was, o Waszych bohaterskich czynach trwa i żyć będzie zawsze w naszych sercach.
Dziękujemy za wskazanie wartości życia.
Uczniowie.
dh Tadeusz Rossian
30 - LECIE LUBELSKIEGO ODDZIAŁU STOWARZYSZENIA
SZARYCH SZEREGÓW
1986 - 2016

Klasy 1A i 1C przy mogile drugiego Prezesa Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów Jana Niedzieli
Klasa 1B przy mogile hm. Marii Walciszewskiej i hm. Marii Świtalskiej
Drodzy Przyjaciele z Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów - Wychowawcy kolejnych pokoleń Polaków !
Od wielu lat pełnicie istotną funkcję w rozwoju wychowawczo - edukacyjnym naszych placówek, dzięki Wam młodzież ma okazję w pełni kształtować własną osobowość twórczą, zdobywając kolejne doświadczenia, naznaczone patronatem tak wzniosłych autorytetów moralnych. Wzbogacacie proces edukacyjny poprzez prowadzenie lekcji otwartych, podczas których dzielicie się z młodzieżą własnymi doświadczeniami z okresu II wojny światowej i trudnych czasów powojennych. Te żywe lekcje historii są poparte przeżyciami i faktami wpisanymi w Wasze biografie. Poprzez działalność patriotyczną udowadnialiście, że wartości moralne nie są pustymi wyrazami pozbawionymi treści. Ten fakt jest bardzo ważnym czynnikiem wychowawczym oddziałującym na młodzież szkolną. Uczniowie, poprzez bezpośredni kontakt z członkami Szarych Szeregów, uświadamiają sobie, jak ważne w życiu człowieka są autorytety, dążenie do ideałów i wiara, że w każdym momencie naszego życia możemy liczyć na pomoc i życzliwość innych ludzi.
Dziękujemy za pomoc i wsparcie w ważnym dziele wychowywania kolejnych pokoleń.

Nauczyciele
.
Spotkanie klasowe z Przewodniczącym Stowarzyszenia Zdzisławem Łozińskim
Spotkanie klasowe z członkiem Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów Stanisławą Ziemnicką
Spotkanie klasowe z członkiem Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów Józefem Sadurskim
Spotkanie klasowe z członkiem Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów Eugeniuszem Struzikiem
Spotkanie klasowe z członkiem Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów Leszkiem Guzem
PAMIĘTAMY

• Uroczystość posadzenia Dębu Pamięci dla uhonorowania
mjr. Wiktora Krzewskiego (2013 r.).
Full transcript