Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Frivilligmote_2016

No description
by

Per Ulrik Arntsen

on 3 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Frivilligmote_2016

Internasjonalt
:
Smeltedigelen er en internasjonal musikkfestival.

- festivalen skal bidra til å bygge vennskap og forståelse på tvers av landegrensene
- festivalen skal presentere lokale musikere for resten av verden
- festivalen skal presentere artister fra andre deler av verden for festivalpublikummet
Fest
:
Smeltedigelen skal oppleves som en fest for alle som deltar.

- festivalen skal ta vare på alle som deltar, enten det er frivillige, artister, eller lønnet personale, og sørge for at de har det trivelig

- at folk har gode opplevelser på vår festival en av forutsetningene for suksess ved framtidige festivaler
Identitet, forankring:
Smeltedigelen skal formidle tilhørighet til industribyen Mo i Rana, Nord-Norge og Barentsregionen

gjennomføringen av festivalen skal bygge på alminnelig Nord-Norsk gjestfrihet
de musikerne som presenteres skal reflektere festivalens geografiske tilhørighet
i denne sammenheng er urbefolkningens musikalske uttrykk viktig å formidle
i den grad det er mulig skal festivalen velge lokale leverandører
Dugnad, ikke vare:
Smeltedigelen skal bygge på, og videreføre, gode dugnadstradisjoner

musikk og andre kulturuttrykk er viktige samfunnsverdier, må ikke reduseres til en vare
smeltedigelen har ikke som mål å generere utbytte til eieren
dugnad er en god og tradisjonsrik måte å bygge samfunn
Musikk:
Rytmisk musikk skal være Smeltedigelens musikalske plattform, samtidig som festivalen skal være åpen for utvikling av nye musikalske uttrykk.

rytmisk musikk skal utgjøre en betydelig del av konsertprogrammet
festivalen skal spesielt være åpen for sjangeroverskridende musikkuttrykk
festivalen kan ha innslag av andre musikksjangre
festivalen skal ikke bidra til en tilspisset sjangerdebatt
festivalen skal være en arena hvor det er naturlig å presentere ny musikk
Verdigrunnlaget
Hvor mye rytmisk musikk? (antall)
?
Hvor my ny musikk? (antall)
Fordeling av artister
Funksjoner
Transport
Artistverter
Bærehjelp/sjauing
Festivalkontor
Være en effektiv, trygg, punktlig og behagelig transport av personer og bagasje mellom flyplass, jernbanestasjon, hotell og spillested.
Bidra til annen transport internt i festivalen.
Være våre gjesters primære kontaktpunkt mot festivalen under oppholdet.
Skal sørge for at artisten kommer dit de de skal når de skal samt sørge for at nødvendig informasjon er tilgjengelig og formidlet.
Skal bidra til at artistene trives og har gode minner fra sitt besøk hos oss.
Utføre effektivt arbeid på avtalt tidspunkt.
Base for transportbredskap.
Utlevering av konvolutter m festivalbånd, bonger og info til artistverter
Bånd og info til frivillige
Tilgjengelig håndmat for frivillige, lydfolk og artister
Salg av bonger
Generell info
Billettører
Være publikums første møte med festivalen, rettlede/veildede publikum.
Ta i mot billetter om nødvendig.
Være en del av sikkerhetsberedskapen
Rapportere antall publikum på hver konsert
Backstageansvarlige
Være en miljøskaper på konsertstedet
Sørge for at artister, frivillige og andre har det de trenger (mat, drikke, håndklær)
Rydde backstage omåder
Sikkerhet
Sørge for trivsel og sikkerhet for alle som deltar.
Full transcript