Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

En quines condicions es formen els remolins marins?

No description
by

Veronica Marin

on 30 June 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of En quines condicions es formen els remolins marins?

2
.

E
L
N
O
S
T
R
E

T
E
M
A
Després de molt rumiar vam decidir
que investigariem...
Com es formen els remolins marins?
7.
R
E
S
U
L
T
A
T
S
Com es formen els remolins marins?
1
.
F
e
m

m
e
m
ò
r
i
a
.
.
.
q
u
è

s
a
b
e
m
d
e
l'
a
i
g
u
a
?
És líquida i es diu H20.
Es pot beure.
És dolça o salada.
Hi ha molta, el 75% de la Terra és aigua.
La trobem al mar, als rius, al lavabo...
L'aigua té tres estats: líquid, sòlid i vapor.
És transparent.

3
.
Q
U
È
v
o
L
E
M

S
A
B
E
R
?

E
n
s
f
e
m

p
r
e
g
u
n
t
e
s
i
n
v
e
s
t
i
g
a
b
l
e
s
!
5
.
C
E
R
q
u
e
m i
n
f
o
r
m
a
c
i
ó
!
Els remolins es solen formar després d'un terratrèmol.
Els remolins marins es deuen al xoc de dues corrents oceàniques .
Els experts encara no han trobat la solució de com es crean els remolins.
6
.
E
X
P
E
R
I
M
E
N
T
E
M
!

E
s
c
o
l
a

B
a
l
d
i
r
i

R
e
i
x
a
c

5
è

d
e
P
r
i
m
à
r
i
a

ELS REMOLINS MARINS
Es pot fer més d'un remolí a la vegada?
Es pot fer un remolí al costat de l'altre?
Com es forma un remolí?
Quantes coses es pot empassar un remolí?
6
.
E
X
P
E
R
I
M
E
N
T
E
M
!
Si no fem força...
no es forma un remolí.
7
.R
E
S
U
L
T
A
T
S
Si fem força... si es forma un remolí!
8
.
C
O
N
C
L
U
S
I
O
N
S
Per poder formar-se un remolí fa falta que xoquin dues corrents.
És possible que el moviment de les plaques tectòniques origini remolins marins.
Els experts encara no han trobat una resposta clara sobre la formació dels remolins.
M
O
L
T
E
S

G
R
À
C
I
E
S
,

E
S
P
E
R
E
M

Q
U
E

U
S

H
A
G
I

A
G
R
A
D
A
T
!
4
.
F
o
r
m
u
l
e
m
l
a
n
o
s
t
r
a
h
i
p
ò
t
e
s
i
!
Quins aspectes influeixen?
TEMPERATURA
Pressió
Força
Temperatura
Plaques tectòniques
" Els remolins es formen a partir d'una força"
Full transcript