Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Den röda tråden

No description
by

Anders Avdic

on 16 October 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Den röda tråden

Den röda tråden
Inledning
Inledning
Bakgrund
Ämnesområde
Definitioner
Motivering
Problematisering
Syfte
Avgränsning
Teori
Teori
Kunskapsläge
Fördjupat om centrala begrepp
Referensram/modell
Metod
Beskriv och motivera
Ansats
Urval
Datainsamling
Analys
Metod
Resultat/empiri
Inkl analys
Teori som
inte används
!
Diskussion
Diskussion
Hur skall vi tolka resultat/analys?
Kan vi jämföra med andra studier?
Något som är värt att notera särskilt?
Metodkritik/värdering
Slutsats
Slutsatser
Det mest intressanta!
Svar på frågor
Uppfylls syfte? Hur?
Tydligt
Inte för långt (om möjligt)
Lätt att hitta
Framtida forskning
Syfte som inte matchar
det som studeras
Frågeställningar
som inte behandlas, t.ex. att intervjufrågor saknas
Resultat som
inte efterfrågas
Oklart och/eller spretig syfte som inte ger någon vägledning eller något tydligt mål
Bristfällig korrekturläsning
...gör att innehållet döljs av oklart språk
T.ex.:

Stavfel
Syftningsfel
Grammatiska fel

Inkonsekvent typsnitt
Varierade radavstånd


För långa meningar
För långa stycken


Många för korta meningar
Många för korta stycken

Ounderbyggda (icke-triviala) påståenden
Intervju- eller enkätfrågor som
inte
är kopplade till syfte/frågeställningar
Full transcript