Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Flipped classroom & studenters lärstrategier

No description
by

Anders Avdic

on 8 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Flipped classroom & studenters lärstrategier

Flipped classroom & studenters lärstrategier
”en form av ”blended learning" med stark tonvikt på att använda sig av
digitala verktyg
.
Modellen innebär att läraren vänder på de traditionella begreppen genom att ge
webbaserade genomgångar som hemläxa istället för den traditionella föreläsningen
i klassrummet, vilket ger tid och
utrymme i klassrummet för mer laborativt arbete
.”(Wikipedia, 2015)

Inför ett moment
förbereder läraren det centrala innehållet med genomgångsmaterial i form av till exempel en videofilm, wiki, podcast eller text på en blogg.

Studenterna får sedan i uppgift att gå igenom materialet så många gånger de behöver för att ta till sig innehållet före nästa lektion.


lektionen
kan ägnas åt fördjupning, analys, individuell anpassning samt feedback.

Studenter har mer kontroll
Stödjer student-centrerat lärande
Material blir mer tillgängligt
Enklare för föräldrar att bevaka
Kan vara mer effektivt

Fördelar
Kritik
Kan öka den digitala klyftan
Bygger på tilltro till studenten
Extra jobb för lärarna
Det är inte examination
Mer tid framför datorn än tillsammans med människor
Vårt projekt
Mål:
Att beskriva hur
studenter upplever att flipped classroom-pedagogik påverkar deras syn på lärande.

Kurs 1:
Förändringsanalys, 7,5 hp, halvfart

Kurs 2: Forskningsmetodik
, 7,5 hp, halvfart

FA-kursen
En inledande föreläsning
Fyra veckor:
1. inspelad föreläsning laddas upp
2. lektion med frågor utifrån föreläsning
3. seminarium med träning på metoden
Tre veckor:
1. inspelad föreläsning laddas upp
2. lektion
Två veckor:
'projekt och handledning

Examination & Redovisning

Vår studie:
Intervju fokusgrupper
Efter kursens slut
Två grupper med 6-10 studenter i varje
Ca en timme per grupp

Mobilitet
Möjlighet till repetition
Formativ bedömning
Ordning föreläsning – lektion
Seminariernas roll
Ansvar
Empowerment
Problem

Frågor
Forskningsmetodik
Fem flipped classroom-moment
Introduktion
Strategier I
Strategier II
Datainsamling
Dataanalys
Seminarier i mindre grupper:
Del 1: Diskutera utdelade frågor
Del 2: Analysera delar av en rapport och presentera
Hur påverkas ert sätt att lära?
Repetition. Föreläsning kan repeteras.
Man vill inte komma tomhänt till lektionerna. Man vill bidra med nåt.
Mer eget ansvar.
Kan utnyttja tiden bättre
Känns inte helt ok att komma tomhänt.
Skillnad om man kan ta upp det på lektionen.
Svårt att hitta på frågor till lektionerna.

Hur påverkas ert sätt att lära?
Svaren fanns i lektionerna och i Google.
Lätt att hitta svar på frågorna
Kan vara lite ovant att göra frågor.
Kan ta föreläsningar när man vill. Behöver inte gå på föreläsning.
Kan vara en fördel att gå på schemalagd föreläsning

Tänker ni annat om hur man lär?
Repetition viktig. Man är lite mer aktiv.
Bara för att det är jobbigt är så är det inte dåligt.
Programmering skulle kunna funka.
Bra att veta vad man inte kan.
Nej

I kontrast till traditionella sättet känns det som om föreläsningen är en resurs.
Mer aktivitet.
I trad kurslitteratur så läser man inför tentan. Nu ett delsyfte.
Lite annan syfte att läsa litteratur. Ett mer omedelbart syfte.
Gruppen spelar roll

Tänker ni annat om hur man lär?
Mobilitet
Det underlättar
Sitter på bussen.
Tid är viktigt.
Plats är viktigt
Jag flyttade mig mellan soffan och köksbordet
Lyssnar på promenader

Repetition
Bra med flera sätt att göra samma sak.
Föreläsningarnas längd spelar roll
Halvtimme smärtgräns.
Paus viktigt.
Kan spola tillbaka
Man vet var man var. Orientering.
Verktyget spelar roll. Viktigt med orientering.
Viktigare med längd än antal
Repetition
Frågorna måste komma ut i tid
Kan inte ställa frågor under föreläsning.  
Lättare att ställa frågor och diskutera på lektionen

Skönt att slippa tenta. Man spar inte till sist.
Man läser under kursens gång. Man lär sig mer. Mer hålla på.
Man läser mer under kursen med flipped classroom
Man vet vad som skall hända.
Bra att man får det gjort.
Stressigt
Konkurrens mellan kurser.
Måste planera med andra kursen
Spelar roll. Man vet mer om man ligger bra till.
Har greppat konceptet.
Kunde ha varit mer tydligt.
Formativ bedömning
Lektikoner/seminarier
Svårt att hitta på frågor.
Kändes dumt att inte komma med egna frågor
Saknas kanske någon analysuppgift. Typ: ”Finn fem fel” ”Två alternativ-jämför”
Kunde varit lite mer engagerande frågor.
Jobbar bättre i grupp.
Kontroll/empowerment
Inget varit hugget i sten
Andra kurser: ”Så här är det!”
Större flexibilitet. Kan bero på ämnesinnehåll och lärare.
Man kan välja mer själv om allt lagts ut.
Man måste visa upp sig.
Problem
Mindre givande lektioner.
Att föreläsningar är schemalagda är bra för de som har dålig självdisciplin
Man kan inte ställa frågor direkt under föreläsning.
Svårt att hitta på frågor till lektionen
Lite mer praktiska eller lite mer kreativa frågor/uppgifter

Summering
Överlag positivt
Aktivare studier
Aktiva studenter mer lärande
Viktigt vad man gör när man träffas
Lokalen spelar roll
Verktyg spelar roll
Ett mönster kan vara positivt
Ovant för studenter att ta ansvar för undervisningens utformning
Full transcript