Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Capítol 6: L'aprenentatge per Competències és sempre funcion

No description
by

Alberto Sánchez Pedroche

on 15 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Capítol 6: L'aprenentatge per Competències és sempre funcion

Capítol 6: L'aprenentatge per Competències és sempre funcional

Què entenem per competència?
Constructes complexes, de caràcter processal. Inclouen innumerables aplicacions en funció del:

a) Contextes.

b) Realitats.
Principis Psicopedagògics III
Principis Psicopedagògics IV
Components de les Competències I
Principis Psicopedagògics I
Segons Coll (1987, 90, 93) hi ha una sèrie de condicions indispensables per a que es doni un AS adient.
Principis Psicopedagògics II
Altres condicions, no menys importants, ón les següents:
Components de les Competències II
Altres Aspectes A Destacar
Implicacions Inmediates
- Menor aprenentage mecànic (estudi sense atribuir significats).

- Augmenta el grau de funcionalitat i l'AS.

- Presenta diferents components de caire procedimental, actitudinal i conceptual.
Què implica l'AS (I)
L'aprenentatge significatiu dóna lloc a:

a) La modificació dels esquemes de coneixement, que es caracteritzen per

a-1) La quantitat de conceptes que contenen, el seu nivell d'organització interna,
a-2) I per l'organització, relació i coherència entre ells.Què implica l'AS (II)

b) Posterioment, es modifica l'estructura cognitiva, dóna lloc a la memorització comprensiva.

c) I en últim lloc a un aprenentatge funcional: tindrà més capacitat per aprendre competències noves.
1- Esquemes de coneixement + conceptes previs
EC suposa:
a) L'estructura cognitiva que es revisa, modifica i àmplia gràcies a l'adquisició de nous coneixements.
B) La representació sobre la realitat que té una persona, inclou diversos tipus de coneixement (actituds, anècdotes, informació sobre successos...) que procedeixen de la participació de l'alumne en diversos contextos.

CP: Són els continguts que disposa l'alumne en relació al nou contingut a aprendre. Això li permet atribuir relacions significatives entre el que ja coneix i el nou contingut, donant més sentit al procés s'ensenyament-aprenentatge.
2- Relació nous continguts + coneixements previs
S'han de produir vínculs significatius i sustantius entre les estructures cognoscitives de l'infant i els nous continguts d'aprenenatge proposats
3- Nivell de Desenvolupament
Per a que es doni la segona condició, s'ha de considerar les diferents capacitats cognitives de l'infant i els seus processos psicològics bàsics la qual cosa suposa el seu ND.
4- Zona de Desenvolupament Proper (ZDP)
Segons Ausubel (2007), implica la diferència que existeix entre el que pots fer sol i el que pots fer mitjançant l'ajuda d'una persona més experimentada.
5- Disposició per a l'Aprenenatge
Per a que es doni un AP és precís que es doni certes capacitats i habilitats d':

a) Equilibri personal.
b) Relació interpersonal.
c) Inserció social.
6- Significativitat i funcionalitat dels nous continguts
Destaca la necessitat de què el discent sigui capaç d'atribuir sentit al nou contingut que ha d'assolir.

Per a complir aquest requeriment és imprescindible que el contingut compleixi la condició de funcionalitat.
7- Activitat Mental i conflicte cognitiu
Segons Piaget, hi ha dues funcions innates i comunes a tots els individus, denominades assimilació i acomodació, bàsiques per a l’adaptació de l’home al seu ambient.

Amb l’assimilació l’individu incorpora nova informació a les seves estructures comportamentals i cognitives preestablertes, ajustant millor el seu coneixement previ, és a dir, adapta el medi a sí mateix i l’utilitza com el concep.

En canvi, amb l’acomodació modifica l’estructura cognitiva o esquema comportamental per a acollir nous objectes i esdeveniments que fins al moment li eren desconeguts.

Aquests dos processos s’alternen en una constant recerca d’equilibri (homeòstasi) per a intentar el control del món extern
8- Actitud favorable, sentit i motivació.
Indispensable un esforç per part de l'infant i una motivació intrínseca (aprenentatge relacionat amb ell mateix).
9- Autoestima, autoconcepte i expectatives
Aquests tres factors són de vital a l'hora de desenvolupar una actitud favorable cap als continguts i tasques d'aprenenatge.
10- Capacitat Metacognitiva
Implica reflexionar i avaluar sobre els seus processos psicològics bàsics i sobre el seu propi aprenentatge.

D'aquesta manera, l'infant pot revisar, entre altres accions, els seus esquemes cogniscitius i trasferir tot allò a nous processos d'aprenentatge.
1- Fets
Aprenentatges de caire descriptius i concrets.

Inclouen:
Noms de personatges històrics, dates, classificacions, noms de diferents categories, etc.
2- Conceptes
Continguts abstractes que impliquen una comprensió.Procediments
Junt d'accions dirigides per a assolir l'objectiu d'aprenentatge, mitjançant "un procés d'exercitació reflexiva a partir de models experts.
Actituds
S'inclouen valors, normes, creences, sentiments, conductes i altres components relacionats.
On puc cercar competències?
a) Currículum de les Illes Balears.

b) També pots consultar a altres bases de dades de diferents CA (en aquest cas competències bàsiques):

http://www.catedu.es/competenciasbasicas/criterios/index.php
Vídeoconferència d'en Zabala
(Per a revisar capítols anteriors)
http://aprep1.blogspot.com.es/search/label/Zabala
Domini procedimental com a clau de l'aprenentatge per competències.
Alberto Sánchez Pedroche
Exemple
Objectiu: Desenvolupar tasques de motricitat fina.

Continguts:

- Fet: Piaget i la teoria evolutiva. (Tracta la motricitat fina a l'etapa sensoriomotriu de l'infant. Sense la informació d'aquest autor no podem comprendre allò que es planteja).
- Concepte: Motricitat fina. (Categoria que volem tractar).
- Procediment: Observació prèvia de la tasca, manipulació d'objectes amb les mans (accions necessàries per a dur a terme l'objectiu plantejat).
- Actitud: Participació, respecte dels torns d'acció i paraula (normes i valors necessaris per a dur a terme allò plantejat).
Full transcript