Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

los genes

No description
by

Pablo Liñayo Filgueira

on 12 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of los genes

A información xenética que define as características de cada individuo reside na secuencia de bases do seu ADN. É o que lle chamamos o seu
xenotipo
. Un xene é un segmento de ADN que contén a información xenética para producir unha porteína. O conxunto de xenes dun individuo determina o conxunto de proteínas que fabricarán as súas células. As proteínas son biomoléculas formada pola unión de aminoácidos. Existen 20 aminoácidos diferentes que contitúen as proteínas. A secuencia en que se unen os aminoácidos determina o tipo de porteína.
AS MUTACIÓNS
As
mutacións
son cambios no ADN das células, que se preducen espontaneamente e ao chou. As mutacións poden ocorrer en calquera délula dun ser vivo. Cando se producen nas células que forman os gametos, prodúcese a decadencia. A frecuencia das mutacións e moi baixa, pero pode aumentar pola acción de certos
axentes mutaxénicos
, algunhas
substancias químicas
e determinados
contaminantes ambientais
. As maiorías das mutacións son prexudicais para o individuo que as porta ou para os seus descendentes.
A DOBRE HÉLICE
BIOTECHNOLOGY
Biotechnology
is a field of applied that involves the use of living organism and bioprocesses in engineering, technology, medicin and other fields requiring bioproducts. Modern use of similar terms includes genetic engineering as well as cell and tissue culture technologies. The concept encompasses a wide range of precess for modifying living organisms according to human purposes - going back to domestication of animals, cultivation of plants, and improvements to these through breeding programs that employ artifical selection and hybridization.
ADN E BIOTECNOLOXÍA
Como se fabrican as proteínas?
Cada célula fabrica miles de proteínas nos seus ribosomas, a partir dos aminoácidos libres que se encontran no citoplasma. Para colocar na orde adecuada os aminoácidos, os ribosomas necesitan unha copia da secuencia de bases do xene correspondente a cada proteína.
A secuencia de bases dun determinado xene do ADN cópiase nunha molécula de
ARN mensaxeiro
; este proceso denomínase transcrición. O ARN viaxa ao citoplasma onde serve de molde para que os ribosomas sinteticen a proteína; este proceso denomínase tradución.
O código xenético
O
código xenético
é un conxunto de regras que permiten relacionar a secuencia de nucleótidos do ADN coa secuencia dos aminoácidos dunha proteína.
Cada grupo de tres nucleótidos, denominado codón, é a clave para un determinado aminoácido da porteína. Existen 61 tripletes para os distintos aminoácidos e e tres tripletes máis que indican os puntos de inicio e fin de cada proteína.
O ADN

A DUPLICACIÓN DO ADN
O
ADN
é a biomolécula que se encarga de almacenar a infomación xenética da célula. Encóntrase no núcleo das células eucariotas e forma parte dos cromosomas. O ADN está formado pola unión de pequenas unidades chamadas nucleótidos. Os nucleótidos fórmanse pola unión de tres moléculas:
un monosacárido
( coma o azucre),
un ácido fosfórico
e
unha base nitroxenada
.
Existen catro tipos de nucleótidos, que se designan coas letras: A,T,C e G segundo a base nitroxenada que conteñen: adenina, timina, citosina e guanina.
A molécula de ADN está formada por dúas cadeas de nucleótidos, formando unha estructura que se coñece como
dobre hélice
. As dúas cadeas de nucleótidos
únense enrolándose a través de enlaces entre as bases nitroxenadas. Estes enlaces só se forman, entre as bases
adenina-timina e citosina-guanina. En fronte dunha adenina sempre se sitúa unha timina e en fronte dunha citosina sitúase unha guanina, e viceversa.
Debido á interacción entre as bases, dise que as dúas cadeas de nucleótidos son
complementarias
.

Antes de cada divisón celular, a célula realiza
unha copia exacta do seu ADN, para repartir
idéntica información xenética entre as súas dúas células fillas. Este proceso denomínase duplicación do ADN. Lévase a cabo do seguinte xeito:
- A dobre hélice de ADN ábrese e as dúas cadeas sepáranse.
- Os nucleótidos libres de que dispón a célula no núcleo poden unirse aos nucleótidos do ADN, a través das súas bases complementarias.
- Os novos nucleótidos incorporados únense de seu e dan lugar ás novas cadeas de ADN.
Este proceso dá como resultado a formación de dúas moléculas fillas de ADN.
XENES E PROTEINAS
As mutacións xenéticas
As
mutacións xenéticas
son cambios na secuencia dos nucleótidos do ADN, que afectan a súa vez a secuencia e a estrutura dos xenes. Gran parte destras mutacións débense a erros que se producen durante o proceso de duplicación do ADN. As proteínas producidas a partir dun xene no que ocorreu unha mutación poden ser distintas das normais e non poden realizar a mesma función. Cando un xene mutado se duplica, a mutación trasmítese ás células fillas.
As mutacións cromosómicas
As
mutacións cromosómicas
son as que afectan ao número ou á estrutura dos cromosomas. As mutacións cromosómicas débense a erros na separación dos cromosomas durante a meiose. Un exemplo de mutación cromosómica e o
síndrome de Down
.
APPLICATIONS OF BIOTECHNOLOGY
-
Bioinformatic
is an interdisciplinary field whic adresses biological problems using computitional techniques, and makes de rapid organization of biological data possible.
-
Blue
technology is a term that has been used to describe the marinal and aquatic applicactions of biotechnology.
-
Green
biotechnology is a biotechnology applied to agricultural processes. An example would be the selection and domestication of plants.
-
Red
biotechnology is applied to medical processes. Some examples are the designing of organisms to produce antibiotics.
-
White
biotechnology, also know as industrial biotechnology, is biotechnology applied to industrial processes.

Full transcript