Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Dit is De Wingerd

No description
by

Jan Toonstra

on 6 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Dit is De Wingerd

Onderwijsconcept VSO
De Wingerd

Zo doen we dat
Dit is De Wingerd Damwâld
Ontwikkelpunten 2014-15
Ontwikkelperspectieven
Aanpassen/ nieuw format
Analyses
Groepsplannen
Aurecool
Dit willen wij!
Het beste onderwijs voor onze leerlingen
Plannen
= hoe ga ik aan de slag?
Groepsoverzicht
Realiseren
= er aan werken
Waarnemen
= informatie verzamelen
Voortgangsbespreking
Begrijpen
=
Groepsplan opstellen
Didactisch handelen
doelgroepen
ZML regulier

Nabije begeleidingsgroep


Belevingsgroep

Hier werken wij naar toe
Leerlingen optimaal voorbereiden op:
Wonen, Werken en Vrije tijd

Onderwijskundig kader
Onderwijstijd/onderwijsinrichting
Waar leiden we voor op?
Ontwikkelingsperspectieven
Uitstroombestemmingen
Overgang VSO naar dagbesteding/arbeid
Streefdoelen uitstroomniveau
Mate van zelfstandigheid
Uitstroomeisen
Leerroute
Beleveninggerichte dagbesteding / D1

Streefdoel uitstroom niveau <E2
De omgeving zeer veilig, beschermend en vertrouwd.
Permanente professionele ondersteuning, waarbij de ondersteuner de initiatiefnemer is naar de leerling.
Continue begeleiding
Activiteitengerichte dagbesteding/ D2

Streefdoel uitstroomniveau E3
De omgeving is veilig en vertrouwd.
Professionele ondersteuning in de nabije begeleiding
Geen kwantitatieve productie-eisen
Arbeidsmatige dagbesteding/ D3

Streefdoel uitstroomniveau E4
De omgeving is veilig en vertrouwd
Begeleiding op afroep
Kwantitatieve en kwalitatieve productie-eisen


Arbeid/ A1

Streefdoel uitstroomniveau E5
De omgeving is veilig en vertrouwd
Professionele ondersteuning op afroep en/of op afstand
Zelfstandig
Kwantitatieve en kwalitatieve productie-eisen
-
Zo zit dat in het VSO
VSO 1
12-14 jarigen
VSO 2
14-16 jarigen
VSO 3
16-18/20 jarigen
Fase
Kernvakken
Subvakken
Praktijkvakken
Inhoud / leertijd
Oriënteren op
Verdiepen
Toepassen
Voorbereiding op dagbesteding / arbeid
CITO en methode gebonden toetsen
Aurecool
Zedemo
Portfolio
Monitoring
Externe stage
Interne stage
Kernvakken
Subvakken
Praktijkvakken
Kernvakken
Subvakken
Praktijkvakken
CITO en methode gebonden toetsen
Aurecool
Zedemo
Portfolio
CITO en methode gebonden toetsen
Aurecool
Portfolio
Dagplanningen
Voortgangsdocument
OPP
Groepsplan uitvoeren
Aanpassen OPP op basis van analyse
DIM - doelgericht werken
Handelingsgerichtwerken

Klassenbezoeken
Klassenmanagement
analyse
ambitie uitstroombestemming:
85 % in juiste richting
Uitvoeren lessen
Onderwijsbehoeften in kaart brengen ( pedagogisch en didactisch )
Afstemming
EIM
DIM
Groepsplanbespreking
Cyclus zorg en begeleiding
Leerkracht
CVB/zorgteam
Zorgteam
Groot CVB
Klein CVB
Augustus/ september / oktober
startbespreking
Nieuwe leerlingen
Schoolverlaters
Incidentmeldingen
Verzuimcijfers
Onderschrijding lestijden
Protocollen
Informatie schoolarts
Informatie maatschappelijkwerk
zorgleerlingen
November / december/ januari
Zorgteam
Zorgleerlingen
Incidentmeldingen
Terugblikken en vooruitkijken naar de cyclus leerlingenzorg
Klein CVB
Voortgangsbespreking / tussen evaluatie
Zorgteam
Groot CVB
Klein CVB
Februari / maart / april
Nieuwe leerlingen
Schoolverlaters
Incidentmeldingen
Verzuimcijfers
Onderschrijding lestijden
Protocollen
Informatie schoolarts
Informatie maatschappelijkwerk
zorgleerlingen
Voortgangsbesprekingen bijzonderheden?
Parnassys/dossiervorming
OPP
Zorgteam
Groot CVB
Klein CVB
Mei/ juni/ juli
Voortgangsbespreking / eindevaluatie
Nieuwe leerlingen
Schoolverlaters
Incidentmeldingen
Verzuimcijfers
Onderschrijding lestijden
Protocollen
Informatie schoolarts
Informatie maatschappelijkwerk
zorgleerlingen
OPP
Voortgangsbesprekingen/ tussenevaluaties bijzonderheden?
Klassengrootte nieuw schooljaar: uitzonderingen bespreken
Sociaal emotioneel


PAD
Stip
Bekijk het maar
Stage en werk
Uk en Puk
Kwaliteitszorg
WMK's
Audit
Studiedag
Ouderenquete
Klassenbezoeken
Methode gebonden / ongebonden toetsen
Doelen stellen
invullen aurecool
Gegevens Aurecool verwerken
Groepsplan bijstellen
Zo werkt dat
Full transcript