Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Fukušima tri roky po...

Kolokvium z jadrovej chémie a rádioekológie 2014
by

Adrián Krajňák

on 15 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Fukušima tri roky po...

Mgr. Adrián Krajňák
KOLOKVIUM Z JADROVEJ CHÉMIE A RÁDIOEKOLÓGIE 2014
Fukušima
tri roky p ...

.
Fukushima-Daichi
11. marec 2011
prezentácia k dispozícii
apríl 2014
stav po troch rokoch
 - december 2013, 4. blok, prebieha úspešne vypratanie bazénu s vyhoreným palivom,
- január 2014 reaktory 5. a 6. bloku boli presunuté z kategórie funkčných blokov do likvidácie,
Situácia v elektrárni
- spoločnosť TEPCO predpokladá , že ich bude využívať k nácviku a pre testy spôsobov likvidácie zničených blokov,
- počet funkčných reaktorov sa tak v Japonsku znížil z 50 na 48.
- na konci marca bolo vyvezených 550 z 1533 palivových súborov,
- je dobrá vyhliadka na to , že sa podarí v tomto roku premiestniť aj zvyšok palivových článkov z tohto bloku,
Vypratávanie bazéna 4. bloku
- do konca roka 2013 úspešne prebehlo premiestnenie kontajnerov s VJP (suchý sklad vo vyššej polohe),
- v tomto novom prechodnom úložisku je teraz 1274 palivových súborov v 26 kontajneroch (celková kapacita 2930 palivových súborov),
- zložitá situácia so zariadením na dekontamináciu vody ALPS,
- v apríli prechod od testovacej prevádzky k normálnemu,
- ALPS má tri linky a dokáže odstrániť z rádioaktívnej vody všetky rádionuklidy , okrem trícia,
- prítok spodnej vody by sa tak mal znížiť pod 100 t/deň,
- plán do konca júna 2014, vybudovať podzemnú stenu a zmraziť zeminu (tunely pri 2. a 3. bloku), (úspešne otestovaná metóda),
- následne odčerpať rádioaktívnu vodu, utesniť trhliny a poškodenia = radikálne zlepšenie podmienok v budovách pre prácu,

Riešenie problémov s rádioaktívnou vodou
- kľúčová podmienka = zníženie prenikaniu podzemnej vody do silne kontaminovaných miest a suterénov budov,
- v súčasnosti sa odhaduje na prírastok 400 t/deň,
- nevýhody = časté poruchy a nestála efektivita,
- výhody = dokáže spracovať zhruba 750 ton vody za deň,
- vo výstavbe sú ďalšie dve zariadenia, plán do konca októbra 2014, 2000 t/deň (uskladnených asi 340 000 t).
- riešenie = odčerpávať vodu cez studne nad reaktory (kde ešte voda kontaminovaná nie je) a následne vypúšťanie do mora,
- voda , ktorá sa zo studní odčerpá , bude kontrolovaná nezávislou treťou stranou, (limity 134 a 137 Cs 10 Bq/L, trícium 1 500 Bq/L).
- zlepšiť skladovanie vody (leto 2013, veľké úniky), výmena skladovacích nádrží,
- voda očistená od gammy (Cs), treba očisťiť aj o betu (Sr), beta žiarenie od Sr je síze pohltené kovovou stenou nádrže , ale pritom vzniká intenzívne rontgenové žiarenie ,ktoré je zdrojom zvýšeného pozadia,
- prieskum jednotlivých blokov a ich suterénov využitím robotov,
- v prvej budove boli nájdené dva úniky vody z reaktora , ktorými odteká zhruba 3,3 tony vody za hodinu,
- rovnako sa hľadajú cesty , ktorými sa voda dostáva do budov z vonka,
Zisťovanie stavu vnútri blokov
- začiatkom roka 2014 robot americkej firmy iRobot preskúmal poschodie so zariadením pre výmenu paliva u 2. bloku,
- úlohou bolo zistiť v akom stave je toto poschodie a hlavne stupeň kontaminácie . To pomôže rozhodnúť , aký spôsob vypratania bazénu s vyhoreným palivom sa u druhého bloku zvolí.
- zásadný prielom nastáva v zakázanej zóne,
- v prvej oblasti boli 1. apríla 2014 zrušené všetky obmedzenia, a obyvatelia sa môžu natrvalo vrátiť,
- v priebehu roka 2014 a 2015 budú nasledovať ďalšie oblasti a zakázaná zóna sa bude zmenšovať,

- celá evakuovaná zóna je teraz rozčlenená do troch oblastí podľa stupňa kontaminácie,
- zelená, tu ročná dávka neprekračuje 20 mSv. Možno tak postupne pripravovať skorý návrat obyvateľov,
- oranžová 20 až 50 mSv. Tu sa pracuje na dekontaminácia, aby sa ročná dávka dostala pod 20 mSv a mohlo sa začať s návratom obyvateľov,
- červená, nad 50 mSv a dekontaminácia tak bude značne náročná. Dediny Tamura už od prvého apríla 2014 do zakázanej zóny nepatrí.
Pokrok v zasiahnutých oblastiach
- 11.4. potvrdil japonský minister hospodárstva Toshimitsu Motegi, že jadrová energetika je stále najdôležitejšia súčasť energetického mixu krajiny,
- vyvrátili sa teda dohady že Japonsko sa definitívne vydá "nemeckou cestou",
- úplne otvorená otázka trvalého úložiska jadrového odpadu,
- bez podpory od jednotlivých prefektúr,
- vláda nateraz predpokladá vypracovanie podkladov, ktoré by umožnili vybrať vhodné lokality,
- alternatíva = využitie rýchlych reaktorov pre transmutáciu a uzavretie jadrového palivového cyklu (dlhodobá jadrová koncepcia).
Nová jadrová koncepcia
Full transcript