Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

3h De Eerste Wereldoorlog

No description
by

Yann Jousson

on 28 August 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 3h De Eerste Wereldoorlog

De Eerste Wereldoorlog
De moderne beleving van tijd
Welke indeling nog meer?
La belle époque = Het mooie tijdperk. Aanloop naar WO I. Later zo benoemd. Vooruitgangsgeloof. Door de groeiende samenwerking en industrialisatie was alles mogelijk. Totdat......
Welke politieke moorden ken jij?
Gebeurtenis, persoon, verschijnsel of ontwikkeling noemen bij ieder tijdvak.
Feiten / gebeurtenissen
Een gebeurtenis gekoppeld aan een bepaald moment in de tijd.
Vb: Landing van erfprins Willem -Frederik op het strand van Scheveningen op 30 november 1813
vragen: wat is er gebeurd, wanneer is het gebeurd, en wat was de betekenis daarvan?

Verschijnselen
toestanden en instellingen die gedurende langere tijd min of meer onveranderd hebben bestaan.
vb: standenmaatschappij of slavernij
vragen: Wat is het? Wat zijn de kernmerken ervan? Waar is het voor? Hoe zit het in elkaar?

Ontwikkelingen
Beschrijving van een reeks gebeurtenissen die samen een veranderingsproces typeren.
vb: ondergang van het Romeinse rijk. Overgang van agrarisch-urbane naar een industriele samenleving.
vragen: Waar gaat het over? Wat is daarin veranderd, wat hetzelfde gebleven? Welke gebeurtenissen zijn van belang?

Revolutie in Rusland
De nieuwe kaart van Europa
Neutraal Nederland
De Grote Oorlog
Oorzaken
Verloop
Duitsland was in de 19e eeuw een eenheidsstaat geworden. Onder invloed van het nationalisme werd het een belangerijke concurrent in Europa. Een concurrent voor GBR en Fr.
In 1870 wist Duitsland (Otto von Bismarck) Frankrijk tot een oorlog te verleiden. --> Frans-Duitse oorlog 1870-1871. Frankrijk verloor toen Elzas-Lotharingen.
Gevolg?
De Europese grootmachten hadden vanaf de tweede helft van de 19e eeuw de wereld verdeeld. Het moderne imperialisme had grote gebieden van Afrika en Azie onder Europese invloed gebracht. Het nieuwe Duitsland wilde daar graag aan meedoen.
In de 19e eeuw was het nationalisme ontstaan. Het idee te behoren tot een bepaald land met een eigen taal, cultuur en grondgebied. Bij het nationalisme geloofde men dat het eigen land het 'beste' was. Alle andere landen waren concurrenten.
Door de ontwikkeling van de industrie in de 19e eeuw (de industriele revolutie!) waren de legers moderner geworden.
Daarbij was er veel aanzien voor strijdlust en moed. Vechten tegen de 'vijand' was iets goeds.
Het leger en oorlog werden verheerlijkt.
Kort herhalen
Concurrentie: imperialisme en economisch. Wie tegen wie?
Nationalisme: liefde voor het land, wil om te strijden
Militarisme: moderne wapens, geloof in overwinning
Bondgenootschappen: dreiging en groei zelfvertrouwen
Door de toegenome dreiging waren Europese landen bondgenotenschappen aangegaan. In geval van een aanval zouden de bondgenoten te hulp schieten. Er waren bij de start van WO I 2 bondgenootschappen:
1. Triple Entente (geallieerden): GBR, Fr en Rusland (tot 1917), vananf 1917 VS
2. Triple Alliantie (centralen): Dld, O-H en Italie
*1914 moord op de Oostenrijkse kroonprins (Frans Ferdinand) in Sarajevo (Servië)
*Oostenrijk verklaart oorlog aan Servië
*Servië wordt gesteund door Rusland (Slavische volkeren) / dus oorlog met Oostenrijk
*Duitsland verklaart oorlog aan Rusland en valt Frankrijk aan / het Von Schlieffenplan / moet een tweefronten oorlog voorkomen / Frankrijk in de rug aanvallen via België, via het spoor naar Rusland en Rusland stoppen, vrede behouden met Engeland
*Von Schlieffenplan mislukt: België staat onder bescherming van Engeland dus Engeland raakt betrokken in de oorlog / Rusland mobiliseerde sneller dan gedacht
*Soldaten graven zich in: loopgravenoorlog
Het Von Schlieffenplan
WO I werd een loopgravenoorlog. Er werd gestreden met oude tactieken en nieuwe wapens. 10 miljoen doden en nog eens miljoenen gewonden tot gevolg. WO I was een totale oorlog. Dat wil zeggen dat de gehele bevolking betrokken was bij de oorlog. Dmv propaganda, arbeid in de oorlogsindustrie. Een wereldoorlog door de kolonies.
In 1917 vindt er in Rusland een revolutie plaats (later meer). Hierdoor sluiten Rusland en Duitsland vrede (vrede van Brest-Litovsk) en is er een einde aan de tweefronten oorlog. Duitsland kan zich nu richte op het westen.
Dmv een onbeperkte duikbotenoorlog wil Dld voorkomen dat de geallieerden van de VS wapens en grondstofen krijgen. In 1917 torpederen Duitse U-boten een vrachtschip van de VS. President Woodrow Wilson weet het congres te overtuigen om het isolationisme te stoppen en de VS sluiten zich aan bij de geallieerden.
In Duitsland groeit het besef dat de strijd is verloren. Keizer Wilhelm II treed af en vlucht naar NL. De nieuwe regering tekende de wapenstilstand. Op 11-11-1918 einde WO I
Duitsland kreeg de schuld van WO I
- Herstelbetalingen
- Verlies van Elzas-Lotharingen
- Grondgebied aan Polen (nieuw)
- Geen legermacht meer
- Geen kolonies
In de spiegelzaal --> wraak van Frankrijk.
Is de beschuldiging terecht?
Waarom werd Duitsland zo gestraft?
Groot-Brittannië en Frankrijk hadden veel manschappen verloren en hadden veel schade geleden door de oorlog. Daarom wilden deze landen herstelbetalingen. Frankrijk wilde ook wraak!
De VS hadden niet zoveel manschappen verloren. President Woodrow Wilson had ideeën om oorlogen in de toekomst te voorkomen:
- Volkenbond
- Zelfbeschikkingsrecht
De gevolgen van Wilson's plan
Volkenbond: Duitsland en Rusland mochten niet mee doen. Waarom?
De VS wilde niet mee doen. Terug in het splendid isolation
Zelfbeschikkingsrecht: Einde van Oostenrijk-Hongarije (Habsburgse rijk). Kaart van Europa veranderde enorm.
Gevolgen voor Duitsland
Opkomende supermacht van de 19e eeuw was kapot. Vooral militair. Economisch nog van waarde. Geen trotse natie meer. Veel onvrede.
Tegenstanders van de regering (de Republiek van Weimar) gebruikte de term 'het dictaat van Versailles'
Een zekere Adolf H. beschuldigde de regering van de republiek van Weimar van verraad. De zogenaamde dolkstootlegende.
Nederland wilde niet betrokken raken bij de Eerste Wereldoorlog. Als traditioneel handelsland was het niet verstandig om partij te kiezen in een conflict. De gevolgen waren desastreus

- Opvang van 1 miljoen Belgische vluchtelingen (op een totale bevolking van nog geen 7 miljoen)
- handel met Duitsland werd door geallieerden stop gezet. Hierdoor economische tegenslag
- stop van aanvoer producten. Gevolg: schaarste in NL. Veel producten gingen
op de bon
. Opbloei van de zwarte markt.
De Eerste Wereldoorlog zorgde er voor dat de Nederlandse politiek eensgezind werd. Er werden 2 langlopende kwesties opgelost.

1. De socialisten wilden al heel lang een
uitbreiding van het kiesrecht
(in de hoop hiermee de grootste partij te worden) Het kiesrecht werd uitgebreid. 1917 algemeen mannenkiesrecht, 1919 algemeen vrouwenkiesrecht
2. De confessionelen wilden gelijkstelling voor openbare en christelijke scholen. Tot nu toe kregen openbare scholen meer subsidie van de overheid. Deze '
schoolstrijd
' werd in 1917 opgelost. Vanaf nu kregen alle scholen subsidie. Nu nog mag iedereen met zijn eigen geloof een school starten.
Rusland was een veelvolkerenstaat met aan het hoofd de Tsaar. Tsaar Nicolai II bestuurde het land als een dictator. Er was geen democratie. Rusland was rond 1900 een agrarisch land.
In 1905 had Nicolai een parlement, de Doema, opgericht om onvrede te voorkomen. Maar echte democratie kwam er niet. WO I maakte de onvrede in Rusland alleen maar groter. In februari 1917 kwam het volk in opstand en het leger sloot zich bij de opstand aan. Tsaar Nicolai II trad af en Rusland werd een republiek. De nieuwe regering zette de oorlog tegen de centralen voort. De onvrede bleef.
De oktoberrevolutie onder leiding van Vladimir Lenin bracht uiteindelijk de communisten aan de macht. Rusland werd een eenpartijstaat en vormde vanaf 1922 de Sovjet-Unie met een aantal afgescheidde gebieden zoals Oekraine en Georgie.
Lenin was een marxist. Hij geloofde in de ideeen van Karl Marx. De Overheid diende alle productiemiddelen in handen te hebben. Het kapitalisme (vrije markt) werd afgeschaft.
Full transcript