Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kulturens, Kunstens og Teatrets Værdi

No description
by

Caroline Tindborg

on 31 October 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kulturens, Kunstens og Teatrets Værdi

Der er 3 definitioner på kunst & kultur
1. Kultur som aspekt
Kultur er et samfunds idéer, værdier og normer.

2. Kultur som sektor
Kultur er genrer, fx billedkunst, musik, litteratur. Kultursektoren består af de institutioner, organisationer og personer, der arbejder med genrerne.

3. Kunst
Hvor kulturen definerer det kendte, åbner kunsten for det ukendte.
Der er en kvalitetsbetragtning: Fx kan alle malerier ikke uden videre kaldes kunst.


Fra et kulturpolitisk synspunkt vil argumenter og målsætninger ofte knytte sig til effekter på nogen eller noget.

Hvordan måler man effekten af kunst & kultur på samfundsniveau?

Contingent Valuation Metoden (CVM)
Formål: At måle den totale værdi af et gode.
Inddrager også de ikke-markedsomsatte værdier.

Fordel: Betydningsfuld viden, når offentlige ressourcer skal fordeles.

Praksis: Befolkning spørges om deres villighed til at betale (fx igennem skat) for et bestemt kulturtilbud.

Markedssvigt
Der er fare for underproduktion af kunst og kultur, ift. hvad der efterspørges i samfundet, da værdien af eksternaliteter og offentlige goder ikke kan udtrykkes gennem prismekanismen.
Markedssvigt er derfor det væsentligste argument for den offentlige støtte til kunst og kultur, idet der dermed rettes op på ineffektiviteten i markedet, hvorved der kan opnås en større samlet velfærd.

4 opfattelser af kunstnerisk kvalitet
1.
Den objektive opfattelse:
Egenskab
Kunstnerisk kvalitet er en række specifikke egenskaber ved et godt kunstværk.

2.

Den instrumentelle opfattelse:
Værket
Kvaliteten befinder sig i kunstværket.

3. Den psykologiske opfattelse:

Hvad gør det ved en?
Hvad gør kunsten ved den, der oplever den?

4. Den sociologiske opfattelse:

Hvad får det en til at gøre?
Hvordan handler de, der oplever kunsten?

Kulturens, Kunstens og Teatrets Værdi
Hvordan måler man den individuelle effekt på kunst?

Post-event spørgeskemaer
De er gode til måling af kortsigtede effekter af en oplevelse. Eksempler på ofte anvendte indiktorer:

Engagement, energi & spændinger, koncentration, henførthed & absobering.
Personlig resonans, emotionel forbindelse, empati & inspiration.
Læring & tænkning, provokation, udfordring & intellektuel stimulering.
Æstetisk vækst, opdagelse, æstetisk validering & kreativ stimulation.
Social tilknytning, tilhørsforhold, social brobygning & social binding.
Kvalitative post-event undersøgelser
Her er der ingen faste indikatorer.
Der er åbenhed over for respondenters refleksioner.
Retrospektiv identifikation af events
Måler langsigtede effekter af en oplevelse.
Giver et indblik i, hvordan oplevelser påvirker folks liv.
Ofte anvendte indikatorer:

Selvindsigt & udvidelse af verdendssyn.

En værdi der stammer fra selvudfoldelse.

Velvære, pusterum, katarsis, genoprettelse og eskapisme.
Mapping af kulturelle og kreative industrier
Måler de kulturelle og kreative industriers samlede bidrag til samfundsøkonomien.

Fx beskæftigelse, omsætning eller eksport.

Economic Impact Studies
Måler effekten på beskæftigelse og indkomst.

Fx ved at bygge et nyt kulturhus tiltrækkes besøgende, der betaler entré og bruger penge på de lokale restauranter, butikker og hoteller.

Baumols Cost Disease
Der er generelt lønstigning i samfundet, hvorfor det bliver dyrere at producere teater.
Teatre må enten sætte prisen op ift. andre priser, eller modtage tilskud fra fx staten.
Dette er i sig selv ikke et tilstrækkeligt argument for offentlig støtte, man kan derfor bruge følgende to:

Hvorfor har teatre brug for offentlig støtte?
Lige muligheder for alle

Det offentlige kan støtte kunsten for at sænke billetpriser, så kunsten bliver tilgængelig for flere mennesker.

Kunst og kultur er et ”meritgode”


Kunst og kultur samler mennesker fra forskellig sociale grupper.
Fraværet af kunst & kultur har derfor en skadelig virkning på samfundet

Kunst og kultur har mange eksternaliteter, da de ikke kun gavner den enkelte forbruger, men hele samfundet.

5 eksternaliteter for kunst & kultur
Nuværende generationer skal være villige til at betale for et kulturelt gode på vegne af fremtidige generationer.
Det sikrer, at fremtidige generationer har adgang til kulturelle goder, som ellers ikke ville være tilgængelige.

Bequestværdi
(Værdi for fremtidige generationer)
Optionsværdi
Folk bruger ikke et gode, men vil gerne betale for det, så de kan bruge det i fremtiden.
Fx hvis de ikke tager i Det Kongelige Teater nu, men gerne vil have muligheden for at gøre det om 5 år.

Kunst & kultur bidrager til den almene dannelse.
Fx udvikling af evner og menneskelige kvalifikationer (æstetisk sans og social kritik).
uddannelsesværdi
Kunsten skaber national stolthed og identitet.

PrestigeVærdi
Kunst eller kultur eksisterer og bevares uden, at det bliver brugt eller set.
Fx arkæologisk genstande.

Eksistensværdi
Hvad er værdien af kunst og kultur?
Holden skelner mellem tre perspektiver på kulturens værdi

De iboende værdier
Kundeoplevelsen.

De instrumentelle værdier
Kunst og kultur bidrager direkte og indirekte til beskæftigelse, turismeudvikling, uddannelse, økonomisk udvikling, social stabilitet og øget sundhed.

De institutionelle/kunstfaglige værdier
Kunst og kultur bidrager til demokrati og et velfungerende samfund.
Klamer skelner mellem tre forskellige og gensidigt udelukkende værdier
Social værdi
Realiseres i relationer mellem mennesker, i grupper og i hele samfundet.

Økonomisk værdi
Prismekanismen og markedsværdien.

Kulturel værdi
Alt det der ikke er en del af enten den sociale eller økonomiske værdi.

Kulturkapital
Mængden af kulturel værdi, der er indlejret i et kulturgode.

Et 3-årig forskningsprojekt, der gik ud på at:
- Identificere de forskellige komponenter, der tilsammen udgør kulturens værdi.
- Overveje og udvikle metoder, der kan bruges til at evaluere disse komponenter.

Konklusion:
Det enkelte menneskets oplevelse er det primære udgangspunkt, når kunsten og kulturens betydning skal vurderes.
Danne reflekterede individer, der forstår sig selv og andre.
Danne engagerede borgere.
Styrke fantasi og kreativitet og dermed innovation.
 
De mener, der skal udvikles nye metoder for at forstå værdien af kunst og kultur.
De foreslår:

Bedre brug af evalueringer, ikke bare til legitimering, men også for bedre at forstå kunstens virkning på publikum.
Anvendelse af en bedre portefølje af metoder, ikke mindst kvalitative metoder.
Videreudvikling af de velfærdsøkonomiske metoder, som CVM.
Metoder til at forstå betydningen af digitaliseringen, og hvordan den påvirker menneskers kulturoplevelser, og hvordan den generelt påvirker forbrug og produktion af kunst og kultur.

The Cultural Value Project: Understanding the value of arts & culture
Effekten af kunst
Full transcript