Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Nivell 1 Mòdul 1 UA1

No description
by

Ramon Rosselló

on 6 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Nivell 1 Mòdul 1 UA1


Unitat
d'aprenentatge

1
El
medi

físic

i

els
reptes

ambientals
Apol·lo 8 va ser el primer viatge espacial tripulat que va arribar a una velocitat suficient per sortir del camp gravitacional del planeta Terra. (1968)
Apol·lo 17
Aquesta visió global de la Terra va suposar un impuls als moviments ecologistes de tot el món.
A més, a nivell científic aquest tema es va tornar prioritari, fet que va suposar un increment en el nombre d'estudis que anunciaven que s'havia d'aturar la destrucció del medi ambient.
La destrucció del medi ambient és una constat en l'evolució de la humanitat. Aquesta s'ha vist accelerada des de la
Revolució
Industrial
.
El nostre
planeta

Hidrosfera
La hidrosfera descriu el sistema constituït per l’aigua que es troba sota i sobre la superfície de la Terra.
La hidrosfera inclou els oceans, mars, rius, llacs, aigua subterrània, el gel i la neu.
L'existència d'aigua en el planeta ha permès el desenvolupament de vida a la Terra.
Litosfera
La Terra és un planeta format fa uns
4.600 milions d'anys. S'estructura en una sèrie de capes amb gruixos i materials diferents. La distància des de l'escorça fins el nucli és de 6.371 Km.
- L'estructura interna comprèn tres capes successives de diferent gruix: el nucli situat al centre de la Terra; el mantell que envolta el nucli, i l'escorça, una capa prima de roques sòlides.

El clima i l'atmosfera
L'atmosfera terrestre és la capa fina de gasos que envolten el planeta terra i que es manté retinguda gràcies a la força de la gravetat de la Terra.
L’atmosfera protegeix la vida a la Terra mitjançant dos mecanismes:
- L’absorció de la
radiació ultraviolada
provinent del Sol (gràcies a una petita capa anomenada ozó).
- Escalfant la superfície de la terra gràcies a
l'efecte hivernacle.
D'aquesta manera la terra conserva una temperatura mitja propera als 20ºC, reduint les diferències entre les temperatures extremes del dia i la nit.
Un aspecte que hem de conèixer és la diferència entre
meteorologia i climatologia.
Mentre que la primera se centre en l'estudi del temps en un moment concret, el clima és l'estat mitjà de l'atmosfera durant un llarg període de temps.
El clima i el paisatge mediterrani
On:
el clima es localitza entorn a la mar Mediterrani i algunes costes occidentals d'alguns continents.

Característiques:
els hiverns són suaus, poques vegades s'arriba a menys 0º, mentre que els estius són calorosos. Les precipitacions són moderades i irregulars, entre 300 i 800 mm anuals. L'estiu és sec i les pluges es concentren a la tardor i la primavera i en menor mesura a l'hivern. Les pluges poden caure en forma de tempestes intenses.

Vegetació:
la vegetació està formada pel bosc perennifoli d'alzina, surera i pi. A les àrees on el bosc es degrada per la intervenció humana s'imposa el matoll, constituït per marina o màquia de romaní, esparregueres, ullastres, etc.
Una península és una extensió de terra voltada d'aigua per tot arreu excepte per una part, que rep el nom d'istme. Península Ibèrica.
Un altiplà és una superfície relativament plana elevada sobre el terreny que l'envolta. Per exemple la Meseta.
Una serralada és un conjunt de muntanyes que té una formació comú i característiques semblants. Una serra presenta dimensions més petites. Serra de Tramuntana.
Un grau és un punt, petit i estret, de la costa en forma de canal o riu que comunica una albufera amb la mar. Per exemple, es Grau de l'albufera des Grau, a Menorca.
Una depressió és una porció de terreny situada a un nivell inferior que la superfície veïna. Les depressions poden trobar-se per sota el nivell del mar, com per exemple la Mar Morta (-395 m).
Una vall és un espai entre dues muntanyes o serralades, normalment en forma de V o de U, que fa un lleuger pendent cap al mar o cap a un riu.
Una platja és una forma de relleu coster que es defineix per l'acumulació a la vora de la mar de materials arenosos. Si les dimensions són menors podem parlar d'una cala. Platja de Son Bou i cala Viola.
Un port o coll és la part més baixa entre dos cims. Els colls, collades o ports, són utilitzats sovint com a llocs de pas.
Un penya-segat és un accident geogràfic que consisteix en un desnivell rocós de forta pendent entre la terra i el mar.
Freu. És un braç de mar que separa dues terres. També es pot anomenar canal o estret, segons la mida. El canal de la Mànega.
Un volcà és una estructura geològica per la qual emergeix lava (roca fosa) i gasos de l'interior del planeta. L'ascens succeeix generalment en episodis d'activitat violenta denominats erupcions. La part superior s'anomena cràter.
Una penya és una roca aïllada de menor o major envergadura en un sortint rocós. A Menorca: Ses Penyes d'Egipte.
Una duna és una acumulació de sorra sobre la qual el vent ha actuat produint una forma suau i uniforme. Ses dunes de s'Arenal a Menorca.
Un iceberg és una gran massa de gel que s'ha després de les glaceres o de plataformes de gel i s'ha endinsat a l'oceà en forma d'illa flotant.
Les glaceres són masses de neu que es formen damunt de la terra per acumulació de nevades. Presenten moviments lents cap a baix.
Es denomina embassament o pantà a un llac artificial produït per l'obstrucció d'un riu el qual genera aquesta acumulació d'aigua. L'obstacle que crea el pantà s'anomena presa.
Un delta és la formació geològica que alguns rius originen en arribar al mar a causa de l'acumulació de sediments en la seva desembocadura. Delta del Nil.
Un llac o estany (més petit que un llac) és una acumulació d'aigua, situada en una depressió a terra ferma.
Una albufera és un llac litoral d'aigua salina o salobre, separada del mar per un cordó de sorra, normalment de dunes, però que està en comunicació amb la mar per un o més punts anoments graus. Albufera des Grau.
Un meandre és un revolt molt pronunciat en un curs d'aigua. El meandre es forma quan el moviment de l'aigua del riu erosiona les seves voreres.
Una cascada (també anomenada salt d'aigua) és la caiguda d'un curs d'aigua per un precipici, a causa d'un desnivell sobtat, un penya-segat o una falla en el terreny, etc.
Un cap o punta és un accident geogràfic format per una massa de terra que es projecta cap a l'interior del mar. Punta Nati.
Una illa és un territori terrestre envoltat d'aigua, sigui de mar, de riu o de llac. El que distingeix les illes dels continents són les dimensions.
Una fossa marina és una depressió submarina, llarga, estreta i molt profunda, limitada per marges abruptes.
Golf és una part de costa, de gran extensió, tancat per puntes o caps de terra. Encara que normalment es confon amb badia, aquesta última és de menor extensió.
Un exemple va ser el Club de Roma. Es tractava d'una
organització internacional, creada al 1968, amb l'objectiu
de donar resposta al problemes mediambientals de la Terra. Aquest Club va elaborar un informe titulat
"Els límits del creixement".
D'altra banda la biòloga Rachel Carson va lluitar contra l'increment d'elements tòxics en el medi ambient. Un dels seus llibres més importants va ser
"La Primavera Silenciosa"

És la capa superficial de la Terra, caracteritzada per la seva rigidesa. Està formada per l'escorça terrestre i la part superior del mantell.
Hem de saber que l'escorça terrestre està
fragmentada en plaques tectòniques. Aquestes plaques tenen un gruix aproximat de 100 Km i encaixen entre elles. Es desplacen com a blocs, per tant podem dir que tant els continents com els oceans no són fixes sinó que tenen un cert moviment (entre 1 cm i 10 cm l'any).
La seva composició inclou compostos com l’oxigen i el diòxid de carboni que sustenten els processos dels quals depenen totes les formes de vida.
L'atmosfera és la capa de gasos que envolta la terra.
Les línies imaginàries de la Terra són un conjunt de divisions creades per l'home per tal de poder interpretar millor les diferents parts del globus terraqui.
És molt diferent dir:
- Quin temps fa avui a Menorca.
- Quin clima hi ha a les Illes Balears.

Elements del relleu
Un arxipèlag és un conjunt d'illes de característiques geogràfiques similars, més o menys pròximes entre si.
Istme, és un tros de terra que serveix per unir una península i un continent, o dues illes o dos continents.
Un escull és una roca o grup de roques a la superfície de l'aigua o a molt poca profunditat.

És la part líquida que envolta la Terra.
Oceans i continents
Els riscs geogràfics i antròpics
Els riscs geogràfics es poden definir com la probabilitat que un territori o/i societat es vegin afectats per episodis naturals amb elements extraordinaris. Per exemple un terretrèmol, un cap de fibló, etc.

En canvi, un risc antròpic és quan aquest episodi extraordinari es degut a l'acció provocada pels éssers humans. Per exemple, contaminació de l'aigua, incendi forestal provocat per l'home, etc.
Riscs geogràfics
Riscs antròpics
Aquests es poden dividir en tres grups: tecnològics, químics i cuturals.
Full transcript