Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

2017 Erasmus+ õpirändeprojekt

No description
by

Kerli Liivak

on 1 June 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 2017 Erasmus+ õpirändeprojekt

Hetkeseis: rahastusotsus käes
Projekti ülevaatus
mis taotlusse kirja sai?
hindajate kommentaarid
mida on esialgses plaanis vaja kohandada?
Läbirääkimised
vastuvõtvate partnerite, kursuste korraldajatega
Detailsema tööplaani
koostamine
Ära unusta:
Kokkuvõtteks
Jõudu tööle!
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
Projekti kokkuvõte muutub avalikuks (vaadake veel üle)!
Eelarve planeerimine
Ajakava kogu projekti perioodiks! st 12-24 kuud
Mis toimub enne õpirändeid?
Mis pärast?
Kas kokkulepped on jõus?
(sisulised, ajalised, rahalised)
Kas kursused toimuvad?
Toetuse kasutamise leping
Muudatused projektis
Tulueelarve vs kulueelarve
ehk
ühikupõhine toetuse arvestamine vs tegelik elu

Läbirääkimised oma organisatsiooni sees
https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility
lingi kaudu, kust kasutaja suunatakse esmalt sisenemisõigust tõestama Euroopa Komisjoni
EU Login
keskkonda.

Kui siseneja ei ole veel
EU Login
-kasutajaks registreerunud, siis tuleb seda teha.
NB!
Oluline on, et paroolidega seotud e-posti aadress ja taotluses olev e-posti aadress kattuksid, muidu ei luba süsteem siseneda.

Saame vajadusel e-posti aadressi muuta!
MT+ sisenemine...

Vaheta välja sobimatu partner/kursus, kui kokkulepped ei kehti ja koostöö ei suju!
NB
: muuta võib sihtriiki ja kestust, kuid kursuse teema peab jääma võimalikult lähedaseks algselt planeerituga.
Sisesta õpirännete andmed enne toimumist!

Lepinguline kohustus kaasajastada andmeid kord kuus (kui on uut infot).
MT+ peab kajastama projekti hetkeseisu
Küsimustiku link e-postilt
replies-will-be-discarded@ec.europa.eu
Osaleja tagasiside
Planeeri:
osalejate valik
osalejate ettevalmistus
lepingud osalejatega (kursuste puhul ei nõuta)
õpiränded
tunnustamine (Europass? ECVET? EHIS?)
tulemuste kasutuselevõtt
levitus (info kooli kodulehel, blogi?), mõju saavutamiseks vajalikud tegevused
hindamine (läbivalt)
projekti juhtimine, korraldus

NB:
korralduskulud
Tööplaan kogu projekti perioodiks!
Teavita SA Archimedes kontaktisikut projekti vältel toimuvatest muutustest.

Muudatused tuleb
eelnevalt
kooskõlastada, vajadusel vormistatakse lepingu muudatus.
projekti tingimused programmijuhendis
tutvu lepinguga (NB: Lisa III)
järgi projektis kirjapandut
arvesta hindajate tagasisidet
Ära unusta:
Küsimustik esitatud
Kui küsimustik on täidetud ja esitatud, saadetakse osalejale allolev kiri (pdf-kujul alla laadima ei pea, aruanne on elektrooniliselt MT+ olemas).
Küsimustik on personaalne, linki mitte jagada!
Küsimustik muuta eestikeelseks!
Küsimustiku täitmine veebis
Peale õpirännet peab osaleja täitma küsimustiku, kutse laekub talle e-postiga automaatselt peale õpirände on lõpukuupäeva.
Eritingimused
Lisa 1: üldtingimused
Lisa 2: projekt, eelarve
Lisa 3: projekti rahastamise ja muud lepingutingimused
Lisa 4: ühikuhinnad
Lisa 5: osalejatega sõlmitavate lepingute näidised
(http://haridus.archimedes.ee/toetusesaajale)
MTsse sisenemise juhistega saadetakse automaatne ingliskeelne kiri
taotluses märgitud
kontaktisiku e-postile
aadressilt replies-will-be-discarded@ec.europa.eu
Projekti andmed liiguvad veebikeskkonda Mobility Tool+ (MT)
2017 Erasmus+
õpirändeprojektide avaseminar
(üld- ja täiskasvanuharidusele)
Kerli Liivak
üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduse büroo
Hariduse rahvusvahelistumise agentuur
Järgmiseks: lepingu sõlmimine
1. Leping allkirjastamiseks saadetakse digitaalselt
2. Toetusesaaja allkiri, saadate tagasi
3. SA Archimedes allkiri
4. Toetuse ettemakse 80%
Peale lepingu sõlmimist:
Andmed lepingu
ettevalmistamiseks
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/d590d72d-14fd-455f-befe-5549142a4df0
Osaleja aruanne MTs projektijuhile kohe nähtav
Full transcript