Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Konceptet mbi të cilat bazohet pasqyra e të ardhurave dhe k

No description
by

Vlora Berisha

on 17 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Konceptet mbi të cilat bazohet pasqyra e të ardhurave dhe k

Ekuacioni baze i BGJ
Bazat e kontabilitetit

PhD(c). Vlora Berisha

Koncepte ne te cilat bazohet PASH
Shembull: Biznesi “Aol” , eshte krijuar me 1 mars 2014 dhe ka perfunduar veprimtarine me 30. nentore.2014. Qellimi I krijimit te biznesit ishte qe te kryje disa aktivitete sezonale dhe pastaj te mbyllet . Pronari ka angazhuar (investu) 55 000 euro me qellim te zhvillimit te aktivitetit te saj. Te hyrat e realizuara dhe arketuara ishin gjithesej 100 000 euro, shpenzimet 73 800 euro, Cili eshte rezultati financiar ne funde te periudhes?

Shembull
Ndermarrja “ Tc-Computers” ka blere 120 printera nga 250 euro. Gjate periudhes dy javore ka shitur 50 printer me cmimi 320 euro. Gjeni KMSH, te hyrat bruto dhe fitimin neto duke llogaritur tatim ne fitim prej 10%.

Parimi i konservatizmit
Borxh i keq , provizioni , kontra pasuria
Koncepti i realizimit
Konceptet baze te kontabilitetit
Koncepti i njesis monetare, Koncepti i entitetit kontabel , Koncepti i vazhdimesis, Koncepti i Kostos, Koncepti i aspektit te dyfishte.
Bilanci i gjendjes
Detyrimet
Kapitali
Shembulli 1. B. Gj.
Veprimet te cilar ndikojne ne
Bilancin e Gjendjes
Shembulli 2. Ne fund te sezonit pronari e ka terhequr tere shumen e investuar ne fillim dhe fitimin e periudhes.
Sa ka terhequr pronari?

Shembulli 3, Sa eshte shtimi I kapitalit te pronarit nga fillimi deri ne fund?

PASH
Kjo pasqyrë tregon rezultatin financiar të një firme për një periudhë kohore (mujore, tremujore apo edhe vjetore).

Parimi i periudhes kohore
Raportimi i rezultatev financiare mund te behet cdo 3 muaj 6 muaj cdo 1 vite
Koncepti i konsistences
Parimi i materialitetit
Parimi ne baza te keshit dhe ne baza akruale


Parimi i shpalosjes adekuate
Pyetje?
Full transcript