Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Vwo 3 H1 Fascisme en democratie 3 en 4

No description
by

Dion Beusen

on 23 January 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Vwo 3 H1 Fascisme en democratie 3 en 4

H1 De Eerste Wereldoorlog: Fascisme en Democratie
Paragraaf 1 De Tijd van de Wereldoorlogen

Paragraaf 2 De Eerste Wereldoorlog (1914-1918)

Paragraaf 3 Democratie maakt plaats voor fascisme

Paragraaf 4 Verzet in Duitsland
Begripsverheldering
Fascisme: Politieke stroming die tegen de parlementaire democratie isDemocratie: Een regeringsvorm waarbij alle belangrijke beslissingen door het parlement worden genomen

Communisme: Stroming die vindt dat het socialisme door middel van een revolutie moet worden ingevoerd

Socialisme: Een stroming die op sociaal gebied gelijkheid belangrijk vindt. Op economisch gebied moeten grond en bedrijven eigendom zijn van de gemeenschap.

Nationalisme: Het gevoel van saamhorigheid van mensen die een staat vormen of willen vormen. Ook: het belang van het eigen volk boven dat van andere volken plaatsen
Parlementaire democratie: Regeringsvorm waarbij de gehele bevolking in staat is via gekozen vertegenwoordigers het beleid van de regering te bepalen
Fascisme
Benito Mussolini

Eerste fascistische leider

Bedacht de leer van het fascisme
Mussolini
Was docent en journalist

Was ontevreden over de afloop van WOI
Italië had veel te weinig gekregen

Richtte een aantal politieke knokploegen op
Fasci di combattimento (strijdgroepen)

Fasci komt van fasces, roedenbundel
Mussolini
Zijn knokploegen groeien uit tot een grote politieke partijIn 1922 werd Mussolini door de Italiaanse koning tot minister president benoemd

Maakt binnen enkele jaren een einde aan de parlementaire democratie
ingezet om mensen te intimideren
Fascistische bewegingen
Nederland: de NSB (Nationaal-Socialistische Beweging)

Duitsland: de NSDAP (Nationaal-Socialistische Duitse Arbeiders Partij)
Kenmerken van het fascisme
1. Het fascisme legt de nadruk vooral op waar men tegen is

2. Het fascisme is nationalistisch

3. Het fascisme gaat uit van de ongelijkheid van de mensen

4. Het fascisme kent het leiders beginsel

5. Het fascisme is totalitair

6. Het fascisme gaat meer uit van het gevoel dan van het verstand

7. Het fascisme verheerlijkt vooral de daad van het geweld

8. Het fascisme geeft aan de vrouw een ondergeschikte en aparte plaats
Kenmerken fascisme

1. Het fascisme legt de nadruk vooral op waar men tegen is
Tegen: - democratie
- vrijheid van meningsuiting
- socialisme
- communisme
- buitenlanders
- vreemde culturen
Kenmerken fascisme

2. Het fascisme is nationalistisch
Eigen volk eerst

Macht roem eigen volk vergroten
Kenmerken fascisme

3. Het fascisme gaat uit van de ongelijkheid van de mensen
Sommige mensen hoger ontwikkeld, zij moeten leiden

Andere zijn zwak en moeten gehoorzamen
Kenmerken fascisme

4. Het fascisme kent het leidersbeginsel
Op elk niveau zijn leiders nodig

Aan het het hoofd één leider
Mussolini --> Duce
Hitler --> Führer
Kenmerken fascisme

5. Het fascisme is totalitair
Totalitair: het leven van ieder mens willen regelen en controleren

Hiervoor worden allerlei organisaties opgericht
vakbonden
kunstenaarsbonden
jeugdorganisaties

Alle andere organisaties verboden
Kenmerken fascisme

6. Het fascisme gaat meer uit van het gevoel dan van het verstand
Niet alles hoeft bewezen worden

Dat het ene volk beter is dan het andere moet men aanvoelen

Een fascist voelt aan dat de leider gelijk heeft
Kenmerken

7. Het fascisme verheerlijkt vooral de daad van geweld
Parlementaire democratie alleen maar praten

Fascisme er moet gehandeld worden, geen woorden maar daden

Oorlog is een mannelijke strijd
Kenmerken

8. Het fascisme geeft aan de vrouw een ondergeschikte en aparte plaats
Geen functie in maatschappij voor de vrouw

Kinderen krijgen en voor het gezin zorgen
Paragraaf 3 Democratie maakt plaats voor fascisme
Twee aparte kenmerken van het Duitse fascisme
Het Duitse fascisme = nationaal-socialisme

- Het Duitse volk moet 'raszuiver' gehouden worden
Bovenaan stonden de blanken (het Arische ras)
Minderwaardig waren Slavische volken en gekleurde mensen
Onderaan stonden joden en zigeuners

- Het Duitse volk heeft leefruimte nodig
bestaande grenzen werden niet erkend
Fascisme
Nadruk op waar men tegen is
democratie, communisme, socialisme
alles wat vreemd is
Nationalistisch
eigen volk staat boven andere
Er is ongelijkheid tussen de mensen
Hoger ontwikkelden moeten leiden
Zwakkere moeten volgen en gehoorzamen
Het leidersbeginsel
Overal zijn leiders nodig
Bovenaan de Duce en Führer
Totalitair
Willen het leven van ieder mens regelen en controleren
Gevoel belangrijker dan verstand
Niet alles hoeft bewezen te worden
Verheerlijking daad van geweld
Geen woorden maar daden
Oorlog is mannelijk
Vrouw ondergeschikt en heeft een aparte plaats
Geen functies in de samenleving
Verlies WO I en val Duitse keizerrijk (1)
1918 Duitsland begint terrein te verliezen aan het front

Communisten in Duitsland organiseren massaal
verzet tegen de oorlog

Duitse socialisten willen geen communistische
revolutie, maar wel af van het keizerrijk
Verlies WO I en val Duitse keizerrijk (2)
1918 Duitse rijkskanselier (m-p) steunt socialisten

Socialisten nemen regering over en roepen de
republiek uit

Duitsland sluit een wapenstilstand
Ontstaan democratie in Duitsland
- Socialisten onderdrukken met behulp leger opstanden communisten

- Schrijven verkiezingen uit voor de Rijksdag (het Duitse parlement)- Berlijn nog onrustig vandaar het nieuwe parlement bijeen in Weimar


- Na verkiezingen komen er coalitieregeringen
einde van de Eerste Wereldoorlog
Socialisten willen een parlementaire democratie
Ontstaan Republiek van Weimar
meerdere partijen die samen regeren
Opkomst NSDAP
NSDAP opgericht in 1919

Economische crisis in 1929 in de VS, slaat over naar EuropaAantal werklozen groeit snel
1929 - 2 miljoen
1932 - 6 miljoen

Aanhang NSDAP groeit ook snel, 37% in 1932
Duitsland wordt zwaar getroffen
Oorzaken succes opkomst Nazi's
Economische crisis niet de enige oorzaak opkomst Nazi's

Andere oorzaken:
Een zwakke Republiek van Weimar
Sterk optreden van de Nazi's zelf
Zwakke plekken van de Republiek van Weimar
Er waren grote problemen met het vormen van coalitieregeringen

- Socialisten en katholieken wantrouwden elkaar

- Socialisten wilden niet samenwerken met de communisten

- Binnen de liberalen was er verdeeldheid over samenwerken met de socialisten

- De conservatieven wilden het keizerrijk herstellen

- De communisten wilden een communistische staat
Gevolgen hiervan
Economische problemen worden niet goed aangepakt

Vele stapten over naar de NSDAP
Optreden Nazi's draagt bij tot hun succes
De Nazi propaganda, via moderne communicatiemiddelen
onder leiding van Goebbels

Persoonlijkheid Hitler
Führer verering

De mensen werd beloofd wat zij graag wilden
werk arbeiders, geld boeren bescherming middenstand, verbood vakbonden voor fabriekseigenaren

De partijlegers van de NSDAP
SA (Sturm-Abteilung)
SS (Schutz-Staffel)
Kracht en zelfvertrouwen maar ook intimidatie

Joden waren de zondebok
Joden kregen de schuld van alle elende
Oorzaken succes Nazi's
Economische crisis
Wantrouwen socialisten en katholieken
Socialisten willen niet samenwerken met communisten
Verdeeldheid onder liberalen
Conservatieven willen keizerrijk terug
Communisten willen communistische staat
Nazi propaganda
Persoonlijkheid Hitler
Beloven de mensen van alles
Krachtige en angstaanjagende partijlegers
Joden de zondebok
Zwakke plekken Republiek van Weimar
Succesvol optreden Nazi's
Hitler wordt rijkskanselier
1932 Hitler zijn NSDAP wint de verkiezingen

Conservatieven bereid om Hitler samen te werken


Zij dachten Hitler te kunnen beïnvloeden


Von Papen: 'Wij hebben Hitler in dienst genomen; in twee maanden hebben we hem zo in een hoek gedrukt dat hij piept.'
1933 Hitler wordt rijkskanselier
Nazi’s aan de macht
Nazi’s richten het Derde Rijk op

•Eerste Rijk: middeleeuwse Duitse Keizerrijk
•Tweede Rijk: Keizerrijk van 1870-1918
•Derde Rijk: Nazi Duitsland 1933-(2933)
Het nationaal-socialisme in de praktijk
-Industrie en landbouw in dienst van de oorlogsvoorbereiding

-Het hele volk wordt ‘gelijkgeschakeld’

-SS wordt beruchtste terreurorganisatie

-Vooral de Joden worden vervolgd
Het nationaal-socialisme in de praktijk

Industrie en landbouw in dienst van de oorlogsvoorbereiding
Hitler wilde ‘leefruimte’ (gebieden in Oost-Europa) veroveren

Daarvoor was nodig een oorlog

Duitsland wilden zoveel mogelijk zelfvoorzienend zijn
‘Du bist nichts, den Volk ist alles’
Het volk moest een zijn onder de leiding van de Führer

Gelijkschakeling werd bereikt door oprichting nazi-organisaties

-Werkgevers en werknemers in Duitse Arbeidsfront

-Ontspanning in Kraft durch Freude

-Jeugdorganisatie de Hitlerjugend (mannen)

-Vrouwen in de Bund deutscher Mädel

-Na Hitlerjugend en Bund deutscher Mädel kwam Rijksarbeidsdienst
Het nationaal-socialisme in de praktijk

Het hele volk wordt ‘gelijkgeschakeld’
Het nationaal-socialisme in de praktijk

Vooral de Joden worden vervolgd
Gelijkschakeling door beheersing onderwijs en media
-Scholen moesten leerlingen opvoeden tot goede nazi’s (zie blz. 22)

-Oprichting ministerie van Volksvoorlichting en Propaganda onder leiding van Joseph Goebbels beïnvloeden massa

-Rijkscultuurkamer iedereen die werkzaam was bij media of in de kunst moest lid zijn, doel controle
Het nationaal-socialisme in de praktijk

Het hele volk wordt ‘gelijkgeschakeld’
Het nationaal-socialisme in de praktijk

SS wordt beruchtste terreurorganisatie
SS Schutz-Staffel (beschermafdeling) opgericht als lijfwacht nazi-leiders

Nieuwe taken:
-Uitschakelen tegenstanders
nationaal-socialisme

-Leiders concentratiekampen

-Een eigen leger, de Waffen-SS,
elite eenheid
Doel van de nazi was om de Joden uit de samenleving te stoten

Enkele maatregelen:
- Duitsers mogen niet kopen in Joodse winkels
- Ontslagen uit allerlei beroepen
- Geen gebruik maken van openbare voorzieningen

- Neurenberger Wetten
Joden geen Duits staatsburger meer
Huwelijken Joden niet-Joden verboden

Tussen 1933-1939 vluchtten 317.000 van de 540.000 Duitse Joden
Het nationaal-socialisme in de praktijk

Vooral de Joden worden vervolgd
Met begin Tweede Wereldoorlog worden maatregelen strenger

Verovering nieuwe gebieden zorgt voor miljoenen Joden in het Duitse Rijk


Doel: het doodschieten van ongewenste elementen

Dit was traumatisch en omslachtig


oprichting concentratiekampen
oprichting Einsatzgruppen
Einsatzgruppen
Einsatzgruppen
Speciale SS eenheden schoten een miljoen mensen dood

Joden
zigeuners
communisten
partizanen
intellectuelen
Concentratiekampen
Concentratiekampen/Vernietigingskampen
Kampen met gaskamers en crematoria

Vanuit Duitsland en bezette gebieden werden voornamelijk Joden aangevoerd

Miljoen slachtoffers (alleen al 100.000 uit Nederland)

Auschwitz en Sobibor in Polen
Paragraaf 4 Verzet in Duitsland
Verzet in Duitsland
Tegenstanders Nazi's in concentratiekampen
Te veel mensen worden gevangen genomen

Te weinig plaatsen in gevangenissen

Oprichting concentratiekampen in 1933
Voor wie waren de concentratiekampen?
In de kampen zaten:
politieke tegenstanders
zware gedetineerden
homoseksuelen
zwervers
zigeuners
Jehova's
Joden
Concentratiekampen
Er komen vele kampen bij in de oorlogsjaren

Veel mensen worden gearresteerd in bezette gebieden

Nederland:
Vught
Amersfoort

Leven zwaar en zeker aan het eind van de oorlog een ramp
Verzetsgroepen
Hans Scholl, Sophie Scholl en Christoph Probst
Roland Freisler
Raving Roland
Problemen verzetsgroepen
- Groot deel bevolking stond achter Hitler

- Duitsers die niet (meer) in het nationaal-socialisme geloofden zagen verzet als landverraad
Verzetsacties
- gezochte personen helpen onderduiken

- anti-Hitler pamfletten verspreiden (Die Weisse Rose)

- inlichtingen doorgeven aan tegenstander Duitsland

- aanslagen op Hitler
Proefwerk (wat leren)Leerboek:
- H1 Paragraaf 3 en 4 blz. 16 t/m 23
- Blz. 26 (herkennen fascisme en nationaal-socialisme uit bronnen)
- Blz. 30-31 (hoe kreeg Hitler alle macht in handen)

- Europa Europa (begrippen en vragen)

Werkboek:
- Opdr. 11 (herkennen fascisme en nationaal-socialisme uit bronnen)

- Samenvatting paragraaf 3 en 4

- Begrippen, personen en belangrijkste jaartallen goed doornemen

- Onderwerpen uit de film

Hulpmiddelen:
- De Prezi
- Quizlet --> begrippen oefenen
http://quizlet.com/53335859/havovwo-3-h1-begrippen-paragraaf-3-en-4-flash-cards/

Proefwerk (hoe leren)

- Lees alles goed door

- Schrijf de begrippen uit

daarna leren

- Zoek alle opsommingen, kenmerken, oorzaken in de tekst en schrijf deze uit (bijv. kenmerken fascisme), maken van een samenvatting

daarna leren en begrijpen wat ze inhouden

- Bekijk de aantekeningen en leer deze goed

- Bekijk de samenvatting, maak deze nogmaals, leer deze goed

- Bekijk de prezi

2. Noem de kenmerken van het fascisme
3. Noem de aparte kenmerken van het nationaal-socialisme
5. Noem de zwakke plekken van de Weimar Republiek
6. Waardoor was de NSDAP succesvol
7. Noem kenmerken van het nationaal-socialisme in de praktijk
9. Noem 4 vormen van verzet in Duitsland
http://www.nrc.nl/nieuws/2013/10/27/aangifte-tegen-galerie-die-mein-kampf-verkoopt/
Adolf Hitler
Toen de oude heer echter trachtte, verder te vertellen, en begon
mee te delen, dat wij nu een eind moesten maken aan de lange
oorlog, en dat ons vaderland in het vervolg een zeer zware
onderdrukking zou moeten doorstaan, omdat wij de oorlog nu
hadden verloren en wij aan de genade van de overwinnaar
waren overgeleverd; dat de wapenstilstand zou worden
aangenomen in vertrouwen op de grootmoedigheid van
diegenen, die totnogtoe onze vijanden waren geweest — toen
hield ik het niet langer uit. Het werd mij onmogelijk, om nog
langer te blijven. Het werd weer zwart voor mijn ogen, en ik
tastte en wankelde terug naar de slaapzaal, waar ik me op mijn
bed neerwierp, en mijn brandend hoofd in deken en kussen
drukte. Ik had niet meer geschreid sinds de dag, dat ik aan het
graf van mijn moeder had gestaan. Wanneer het noodlot mij in
mijn jeugd hardhandig had aangepakt, dan was daardoor alleen
mijn koppigheid wat groter geworden. Wanneer de dood in die
lange, lange oorlogsjaren, nu eens deze, dan weer gene trouwe
kameraad en vriend uit onze rijen wegmaaide, dan zou ik het
mezelf bijna kwalijk hebben genomen, wanneer ik geklaagd had
– zij stierven immers voor Duitsland! En toen ik tenslotte zelf,
nog in de laatste dagen van die vreselijke worsteling – door het
sluipende gas werd overvallen, en dit in mijn ogen begon te
schroeien, en mijn moed me dreigde te begeven bij het
ontzettende vooruitzicht, dat ik voor altijd blind zou worden,
toen donderde de stem van het geweten me toe: Wat, miserabele
kerel, die je bent, zou jij willen huilen, terwijl duizenden het
oneindig veel erger te verantwoorden hebben dan jij?! – en zo
droeg ik dan zwijgend en gelaten mijn lot.
Geboren in O-H
Goede leerling op basisschool, maakt middelbare school niet af
Wordt niet aangenomen op de kunstacademie
Lijdt een zwervend bestaan, vlucht voor dienstplicht O-H, maar zal dienen tijdens WO I
Na WO I gaat hij zich met politiek bemoeien, wordt in 1921 leider van de NSDAP
Groeit uit tot de invloedrijkste persoon van de 20ste eeuw
Duits fascisme = nationaal-socialisme

Partij die hier bij hoort:
- Nationaal-Socialistische Duitse Arbeiderspartij (NSDAP)

Aanhangers NSDAP:
- Nazi's
Partij bijeenkomst Nazi's
Triumph des Willens

Een hypothese (een veronderstelling) is een stelling die (nog) niet bewezen is.

Lees blz. 30 en 31. Geef met argumenten aan of jij voor of tegen de hypothese bent.

Hypothese:
- De nazi's kwamen legaal (via de democratische weg) aan de macht

Huiswerk
- De hypothese bevestigen of ontkrachten.
- Je schrijft in minimaal 15 regels op waarom jij het wel of niet eens bent met de hypothese, geef argumenten.
- Argumenten die tegen jouw antwoord gebruikt kunnen worden probeer je te ontkrachten.
- Deze opdracht mail je voor dinsdag naar beu@commanderijcollege.nl.
Hypothese
Filmopdracht:

Kristallnacht
Molotov-Von Ribbentrop pact
Indoctrinatie jeugd
Communisme
Komsomol
Totalitair
Nationalisme
Bolsjewieken
Operatie Barberossa
Einsatzgruppen


Oefenvragen
1. Hoe ontstond het fascisme?
4. Wat werd Duitsland na de val van het Duitse keizerrijk?
Lezen paragraaf 3: uitschrijven begrippen
- eerst scannend lezen, doorkijken, onderwerpen bekijken
- daarna intensief lezen en begrippen uitschrijven

Veel werk! Dus zorg dat het geen huiswerk wordt!
Huiswerk voor:
- dinsdag 22-11
Huiswerk donderdag 08-12
Kwamen de nazi's legaal aan de macht?
- Lees blz. 30 en 31 van je tekstboek

Opdracht 1
Schrijf op:
a) Wat ging wel democratisch?
b) Wat ging niet democratisch?

Opdracht 2
a) Wat was een reden voor de Katholieke Centrum partij om met Hitler samen te werken?
b) Wat was een reden voor de socialistische partij om niet met Hitler samen te werken?
Kijkopdracht:
1. Pak de aantekening over
het fascisme
erbij
- Welke kenmerken van het fascisme herken je?
- Welke kenmerken van het Duitse fascisme herken je?
2. Pak de aantekening
Oorzaken succes Nazi's
erbij
- Welke oorzaken voor het succes van de Nazi's herken je?
http://www.ushmm.org/wlc/en/media_nm.php?ModuleId=10005143&MediaId=3372
Nakijkbladen
8. Op welke manieren kon de overheid (nazi-Duitsland) het volk beïnvloeden?
10. Stelling:
Alle Duitsers zijn schuldig aan de Tweede Wereldoorlog.
Beargumenteer waar of niet waar


Italië --> Mussolini --> eerste fascistische leider

Einde WO I --> Verdrag van Versailles --> onvrede in veel Europese staten --> opkomst Fascisme Nederland --> Anton Mussert --> NSB

Duitsland --> Hitler --> Duitse fascisme (= nationaal-socialisme)

1. Het fascisme legt de nadruk vooral op waar men tegen is

2. Het fascisme is nationalistisch

3. Het fascisme gaat uit van de ongelijkheid van de mensen

4. Het fascisme kent het leiders beginsel

5. Het fascisme is totalitair

6. Het fascisme gaat meer uit van het gevoel dan van het verstand

7. Het fascisme verheerlijkt vooral de daad van het geweld

8. Het fascisme geeft aan de vrouw een ondergeschikte en aparte plaats

Kenmerken fascisme
Twee aparte kenmerken van het Duitse fascisme = nationaal socialisme

- Het Duitse volk moet 'raszuiver' gehouden worden
- Het Duitse volk heeft leefruimte nodig

H1 De Eerste Wereldoorlog, democratie en fascisme
Oorzaken succes Nazi's
Economische crisis
Wantrouwen socialisten en katholieken
Socialisten willen niet samenwerken met communisten
Verdeeldheid onder liberalen
Conservatieven willen keizerrijk terug
Communisten willen communistische staat
Nazi propaganda
Persoonlijkheid Hitler
Beloven de mensen van alles
Krachtige en angstaanjagende partijlegers
Joden de zondebok
Zwakke plekken Republiek van Weimar
Succesvol optreden Nazi's
Opkomst NSDAP in Duitsland
Nationaal-socialisme in de praktijk
Vul dit zelf verder in
Verzet in Duitsland
Tegenstanders Nazi-regime -->

Avctiviteiten van verzetsgroepen -->

Lijst van aanslagen op Hitler

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_aanslagen_op_Adolf_Hitler

Lezen paragraaf 3: uitschrijven begrippen
- eerst scannend lezen, doorkijken, onderwerpen bekijken
- daarna intensief lezen en begrippen uitschrijven
- alleen blz. 17 t/m 19


https://nl.wikipedia.org/wiki/Mein_Kampf
1924 Schrijft Mein Kampf in de gevangenis
Huiswerk dinsdag 06-12
- Opdr. 14.3 C en D
Huiswerk vrijdag 16-02
- Opdr. 14.3 t/m H
Werkboekje opdracht 14.3 laten zien!
http://nos.nl/video/311402-georg-elser-pleegde-in-1939-een-aanslag-op-hitler.html

Film SO donderdag 11-01
- SO over de film
- Leren de vragen

Aan de slag
-Stap 1: In groepjes van 4 antwoorden vergelijken/aanvullen
Stap 2: Nummers 1, 2, 3 en 4 van ieder groepje gaan antwoorden met elkaar vergelijken/aanvullen
Full transcript