Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Depressie: psychotherapie of muziektherapie?

No description
by

Alinda Blotenburg

on 26 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Depressie: psychotherapie of muziektherapie?

Individual music therapy for depression: randomised controlled trial
Theorie muziektherapie
Depressie: psychotherapie of muziektherapie?

Methode
Positieven en negatieve punten
Psychological treatment of depression: A meta-analytic database of randomized studies
Improviserende, psychodynamische muziektherapie
N= 79
Leeftijd: 18 tot 50 jaar
Diagnose: unipolaire depressie, dus geen andere bijkomende stoornissen
Klinisch expert heeft de diagnose bij iedereen gecontroleerd voor de randomisatie
Cliënten mochten medicatie slikken
Exclusiecriteria: verleden van suïcidaal gedrag of psychoses, acuut en ernstig misbruik van verdovende middelen, de ernst van de depressie zorgt ervoor dat iemand niet kan deelnemen aan de metingen of een verbale conversatie of als iemand het Fins niet goed beheerste
33 deelnemers krijgen muziektherapie, 46 alleen standaard zorg, zie tabel. Standaardzorg betekent ook 5-6 individuele psychotherapiesessie door verpleegkundigen die daarvoor getraind zijn.
Vervolg methode
Montgomery-Asberg Depression Rating Scale (MADRS)
Verder de Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS-A), Global Assessment of Functioning (GAF), RAND-36 voor de kwaliteit van leven en Toronto Alexithymia Scale (TAS-20)
20 tweewekelijkse sessies van 60 minuten werden aangeboden
10 gekwalificeerde muziektherapeuten die getraind waren voor dit onderzoek, waarbij er een supervisor was
-/+ Mensen uitgesloten als ze niet in staat zijn tot verbale communicatie
- improvisatorische, psychodynamische muziektherapie
- Zwaardere depressie uitgesloten
- Maar door 1 klinisch expert gecontroleerd of de mensen depressie hadden
- Na randomisatie krijgen 33 muziektherapie behandeling en 46 mensen standaard verzorging
+ 1 onafhankelijk persoon heeft de randomisatie gedaan met een software programma
+ 1 klinisch expert met training en veel ervaring in de psychiatrie neemt blind de testen af
Pim Cuijpers, Annemieke van Straten, Lisanne Warmerdam & Gerhard Andersson
Uit vele onderzoeken blijkt dat psychologische interventies effectief zijn in de behandeling van een depressie
149 studies
In totaal 11.369 patiënten, waarvan 6.259 de psychologische behandeling kregen 1.239 de controle groep waren, 1.239 een andere behandeling dan psychologische behandeling kregen (=controlegroep) en 876 gecombineerde behandeling
Psychologische interventie bij depressie
Symptoomvermindering en het verhoogt het welzijn
Effectief voor volwassenen en ouderen, vrouwen met een post partum depressie en voor patiënten met depressie en een algemene medische aandoening
Voornamelijk cognitieve gedragstherapie, maar niet bewezen dat dit effectiever is dan andere behandelingen
Voor groepen en individu
Begeleide zelfhulp en psycho-educatieve behandelingen
Medicijnen en behandeling werkt het beste.
Welke studies zijn gebruikt voor deze meta-analyse
Voorwaarden:
Studie met het effect van een psychologische behandeling
op volwassenen
met een depressieve stoornis of verhoogde depressieve symptomen
vergeleken met een controle groep, een andere psychologische behandeling of een gecombineerde behandelingen (zoals medicijnen en psychotherapie)
dit alles in een randomized trial.

Psychologische behandeling= verbale communicatie tussen de cliënt en therapeut of zelfhulpboek/website onder begeleiding van een therapeut
Leeftijd: 18 jaar of ouder
Uitgesloten waren studies waarin niet duidelijk was of het effect van de standaard zorg kwam, waar niet iedereen een depressie had of waarin personen bij waren waarbij ze een terugval wilden voorkomen.
Positieve & negatieve punten
+ Veel onderzoeken inbegrepen en goede exclusiecriteria
- Effecten van 0,2 of lager geven ze als klein of niet bestaand, verder delen ze het in op 0,5=matig en 0,8 is groot.
+/- De berekende cijfers welk effect welk onderzoek zou hebben publiceren ze nog niet omdat het nog maar door 1 onderzoeker is berekend, dat willen ze door meerderen laten doen.
Jaakko Erkkilä, Marko Punkanen, Jörg Fachner, Esa Ala-Ruona, Inga Pöntiö, Mari Tervaniemi, Mano Vanhala en Christian Gold
Stellingen
Muziektherapie of psychotherapie?
Individueel bekijken? Zo ja, wanneer welke therapie?
Positieve en negatieve punten
+ veel verschillende meetinstrumenten
+ goede training en supervisie
+ hoge opkomst voor deze doelgroep
Full transcript