Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Пројекат ОПД, Акциони план 2016-2018.

No description
by

Marija Milovanović

on 16 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Пројекат ОПД, Акциони план 2016-2018.

2018.
- Набавка дела наставних средстава и учила
-
Израда
Упутства о избору за У.парламент
и упознавање ученика са истим
- Израда паноа на тему
Нивои насиља
-

Обука 20 ученика за вршњачку медијацију и преношење стечених знања (вршњачко учење)
- Тренинг о правима детета за ученике
-

Акције ученика за 2018.год.
- Обука наставног кадра и стручних сарадника у вези са
позитивним концептом дисциплиновања и ресторативном дисциплином
- Набавка и постављање
лед дисплеја
ради повећања информисаности ученика
Акциони план за период 2016-2018.год.
2017.
2016.
Новембар
:

- акције ученика
Школски саобраћај
и
Чивилук на дар
;
- обука наставног кадра на тему
Од предрасуда и стереотипа до

дискриминације и насиља
.

Марија Миловановић,
школски координатор

Децембар
:

- набавка дела
наставних средстава
;
- набавка
рутера
;
-
анкетирање ученика
II-VIII разреда у вези са учешћем у одлучивању
о изгледу учионица
;
-
анкетирање 40 ученика
I-VIII разреда у вези са
уџбеницима
.
-

Израда паноа на тему: Наставник ти може помоћи када...
(помоћ у заустављању насилног понашања деце)
-

Израда јединственог

Правилника

у вези са информисањем деце о
различитим аспектима школског живота (део који се односи на ученике и
део који се односи на наставнике); усвајање Правилника на Школском одбору;
упознавање запослених и ученика са истим
- Приказивање филма за препознавање и спречавање дискриминације
(ученици, родитељи)
- Реализација акционих планова ученика у вези са правима детета и дискриминацијом
- Реализација акционог плана који ће група деце осмислити током свог боравка
у Швајцарској
-

Припрема и реализација изложбе фотографија на тему

Научили у Швајцарској-применили у школи
-Тренинг за децу

- Реализација акционих планова ученика за 2017.
- Једнодневна обука наставног кадра на тему
Значај примене активних
метода рада
- Допуна постојећих школских докумената садржајем појединих индикатора
из Индекса

- Допуна садржаја часова одељењског стерешине садржајима појединих
индикатора из Индекса
-

Израда и постављање натписа са наведеним одређеним даном и
временом
предвиђеним за рад са децом (стручна служба и директор школе)
- Израда Упутства о избору за У.парламент и упознавање ученика са истим
- Обука наставног кадра за форум театар и примена наученог

Анкета-уџбеници

Пројекат Образовање за права детета
Анкета за ученике

Драги ученици,
Пред вама је анкета којом желимо да сазнамо ваше мишљење о уџбеницима,
радним свескама и збиркама које ћете користити у току ове школске године.
Анкета је анонимна и реализује се у оквиру пројекта Образовање за права детета.
Резултати анкете биће прослеђени наставницима. Ваша мишљења биће узета у обзир
приликом одабира уџбеника за наредну школску годину.
Молимо вас да пажљиво прочитате питања и своје мишљење напишете или изнесете
заокруживањем једног од понуђених одговора.
Хвала!
Тим за примену „Индекса-индикатора остварености права детета у образовању“

Разред: ____

1. Одговара ми величина уџбеника и радних свески/збирки ДА НЕ

2. Мислим да су уџбеници квалитетно израђени
( папир се не цепа када бришем, повезивање је добро – листови се не извлаче ) ДА НЕ
3. Користећи уџбеник могу самостално да учим ДА НЕ
4. Садржаји текстова у уџбеницима и радним свескама су ми разумљиви ДА НЕ
5. Мислим да су лекције: предуге прекратке одговарајуће дужине
6. Има довољно илустрација које ми помажу да схватим лекцију ДА НЕ
7. Има превише илустрација па ми то смета ДА НЕ
8. Радне свеске и збирке задатака имају сасвим довољно задатака за вежбање ДА НЕ
9. У уџбеницима, радним свескама и збиркама има и лакших и тежих задатака и питања ДА НЕ
10. Слике, табеле и графикони су довољно јасни и помажу ми у учењу ДА НЕ
11. Свиђа ми се када су у уџбенику, на крају лекције, извучене важне чињенице из ње ДА НЕ
12. Највише ми одговарају уџбеници из предмета (напиши називе предмета)
13. Највише ми одговарају радне свеске/збирке из предмета (напиши називе предмета)

14. Напиши шта би променио/променила код уџбеника које користиш
15. Напиши шта би променио/променила код радних листова и збирки које користиш

16. Ако желиш да напишеш још нешто у вези са уџбеницима, радним листовима или збиркама
које ћеш користити у току ове школске године, напиши на линијама испод
Full transcript