Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Undervisa lässtrategier

No description
by

Cecilia Lind

on 11 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Undervisa lässtrategier

En framgångsrik läsare använder olika typer av lässtrategier. Det finns många modeller: RU med Läsfixarna (Barbro Westlund) och nu aktuella "En läsande klass" (Martin Widmark)
vid högläsning
närläsning
"stycke för stycke"
Pearltree!
Lässtrategier
Mitt klassrum
Som presentationsverktyg
Hur och vad?
Ge rikare läsupplevelser
tillgång till skolans genrer och ett mer akademiskt språk
inspiration

Wordle (ordmoln) - för läsförståelse, stödord, handling, tema, karaktärer, genre, göra förutsägelser (predictions)
http://www.wordle.net/show/wrdl/7707508/Torrsimmaren

Animoto- film
http://animoto.com/play/4dZDr9z7uSGaLkjJvY1ZeA


med hjälp av digitala verktyg
Wednesday, April 2, 2014 Cecilia Lind
Lärare i svenska, engelska och sva på Johannebergsskolans Montessori åk 6-9 och förstelärare med fokus på läsutvecklande arbetssätt
Varför?
Texter


Scanna: t.ex appen Pro Scan
Online-resurser som Read Works läspassagerhttp://www.readworks.org/passages/civil-rights-bus
http://sv.svenskanoveller.wikia.com/wiki/Torrsimmaren

Padlet, Socrative, Twiddla...
Språkutvecklare Center för skolutveckling
Reflekterande modellerande läsning ”New York-modellen” Teachers College Reading Writing Project
Reading to Learn – en genremetod från Australien för ökad läsförståelse
PISA
En-till-en -undervisning
Nyfiken på ny teknik, roligt, utvecklande
Syfte att utveckla elevernas läsförmåga samt ge en fördjupad läsförståelse och få syn på lärandet

Undervisa lässtrategier


Reading to Learn är genrepedagogiksmodell från Australien

http://www.readingtolearn.com.au/


Lingvistisk grund: Rose, Martin, Halliday
Samtalsmetodik: Bernstein
Alla elever ska få uppleva att de lyckas!
Ökat elevengagemang och ökad måluppfyllelse

Bloom´s taxonomy: Higher order thinking

Socialkonstruktivistiska lärmetoder
Vygotskijs teorier om den proximala utvecklingszonen
-så även TCRWP


If you struggle with the meaning you will be having struggle to decode (Rose)• Aktivera förkunskap
• Koppla till egna erfarenheter
• Koppla till andra texter
• Koppla till världen
• Skapa inre bilder.
• Ställa frågor till texten
• Att göra inferenser: (läsa mellan raderna)
• Avgöra vilka tankegångar som är viktiga.
• Återberätta, göra sammanfattningar och synteser.
Lärarroll

Trestegsmodell: jag gör-du ser...

Samlingar, minilektioner
Vägledande samtal
Fokus på val av texter och lässtrategier

Observationer

Ett formativt förhållnings- och arbetssättPearltree är ett nytt sätt att samla länkar på.
"Team up" med det utvidgade kollegiet
En enorm resursbank!
Länksamling utifrån förmågor
"Just right" - det rätta digitala verktyget och materialet för elevens fortsatta lärande: formativ bedömning och individualiserad undervisning.
http://pearltrees.com/p/cDzVb
Elevroll

elevengagemang
interaktion
dialog och samspel
gemensamt och individuellt lärande.
från stöttning till självständighet

Ny teknik: vi lär ömsesidigt av varandra!


Reflektion – läslogg
ställa frågor till text
Inre bilder – måla, fota av, beskriva, jämföra, reflektera, samtala

Socrative http://m.socrative.com/lecturer/#mainScreen
Bedömning för lärande, utvärdering, exit-tickets.


Twiddla http://www.twiddla.com/1
real-time online samarbetsverktyg för realtid

Tankar om framtiden

Fördelarna är många – ”allt” i datorn, underlättar administration, tidsbesparande till viss del

Nackdelarna en del – när tekniken inte fungerar, när eleverna glömt datorn hemma,

Utveckla:

Ett digitalt papperslöst klassrum
E-portfolio
Wiki/Google Drive
Klassbloggen
Det utvidgade kollegiet: facebookgrupper, ”sharing is caring”Projicerad bild, Wordle, Animoto...
(Torrsimmaren av Gunder Andersson Ur "Köttets lust och själens", LT 1987.)
cecilia.lind@centrum.goteborg.se
031-365 71 08
http://pearltrees.com/p/cDzXv

www.enlasandeklass.se
Reading to Learn

Projicera texter
visa texters typiska steg
och faser

I detta fall narrativ text
Reading to Learn

Exempel på stycke för
detaljerad läsning
och senare gemensam
omskrivning
Full transcript