Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Віртуальна виставка "Символи та емблеми Харківського університету"

Віртуальна виставка "Символи та емблеми Харківського університету" присвячена пам’яті одного з основоположників емблематики в Україні, заслуженого викладача Харківського університету Бориса Петровича Зайцева (1927–2014 рр.).
by

Yevhen Rachkov

on 27 November 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Віртуальна виставка "Символи та емблеми Харківського університету"

Імператорський Харківський університет
Історія будь-якого університету невіддільна від загальної університетської традиції, генезис якої виразно фіксується в символах та емблемах навчальних закладів. Більш ніж за 200-річну історію Харківського університету його символи та емблеми утворили особливий масив візуальних джерел. Початок створенню такої бази даних заклав саме доц. Б.П. Зайцев.
У подальшому вона поповнювалася співробітниками Музею історії університету та кафедри історіографії, джерелознавства та археології. На сьогодні вже чимало зроблено у справі її систематизації та аналізу.
Знакове середовище університету
Формений одяг студентів
Важливим атрибутом, що засвідчував вступ до Харківського університету в дореволюційний період, була університетська форма. Загалом, носіння мундирів було офіційно оформлено ще в 1804 – 1809 рр., проте аж до середини 1820-х рр. серед студентів спостерігалась відсутність одноманітності у вбранні. Для
всіх університетів був введений однобортний каптан із темно-синього сукна та стоячим коміром. Окрім мундира, комплект студентської форми включав віцмундир, трикутний капелюх, шпагу та портупею.
Основною формою заохочення студентів до наукової діяльності були конкурси наукових творів на так звані «медальні теми». З метою заохочення студентів та слухачів університету найкращих з них нагороджували золотими та срібними медалями, які було офіційно затверджено у 1835 р.

У Харківському університеті студентів за успіхи в навчанні також нагороджували спеціальними університетськими відзнаками.
Символи та емблеми
Імператорського Харківського університету
Автори: В.Ю. Іващенко,
С.І. Посохов, Є.С. Рачков

Символи та емблеми Харківського університету
(до 90-річчя від дня народження Б.П. Зайцева)

Символи та емблеми
Харківського державного університету
імені О.М. Горького

Періодом радикальних структурних та функціональних перетворень в системі класичних університетів Радянської України стали 1920-ті – початок 1930-х рр. Україна стала єдиною з республік СРСР, де університети більше ніж на десять років де-юре припинили своє існування. Харківський університет було відновлено в жовтні 1933 р.,
а в серпні 1936 р. надано ім’я О.М. Горького.

У процесі формування та еволюції символіки класичних університетів України радянського часу (1933 – 1991 рр.), зокрема й Харківського, можна виділити два умовних періоди, граничною межею яких є середина 1950-х рр. Для першого періоду характерна відсутність власне корпоративної університетської символіки. Повсюдним стало використання лише державної радянської символіки або її елементів.


Велика печатка університету
Емблеми факультетів
Протягом 1960-х – 1980-х рр. в університетах України починає з’являтися власне факультетська символіка. В основному емблеми факультетів містили характерні для відповідного освітнього та наукового напрямку зображення, а також корпоративну та державну символіку. Емблеми факультетів Харківського університету радянського часу можна розподілити наступним чином: 1) факультетські емблеми середини 1960-х рр. (не набули поширення і застосування);
2) емблеми середини 1970-х рр. (представлені на різноманітних значках факультетів); 3) факультетські емблеми другої половини
1980-х рр. (деякі з цих емблем знайшли відображення у символіці структурних підрозділів університету на сучасному етапі).
«Ренесанс» університетських традицій
Післявоєнний період для символіки університетів України позначився, насамперед, відродженням деяких дореволюційних елементів. Одним з найбільш наочних прикладів цьому став нагрудний знак випускника університету, практика нагородження яким перервалася після революційних подій 1917 р. Концепція і стиль знака були подібні дореволюційним зразкам. Традиція нагородження ними випускників університетів залишалася незмінною протягом півстоліття. Починаючи з другої половини 1980-х рр., практика вручення нагрудних знаків випускникам почала порушуватися та припинилася на початку 1990-х рр.


Іншим прикладом певного відродження дореволюційної освітньої традиції став формений одяг, введений у 1950-х рр. для студентів геолого-географічних факультетів. Носіння форменого одягу у радянському університеті не стало традицією. Спроба запровадити форму була радше відомчою, ніж вузівською або університетською ініціативою.
Новий етап в еволюції символіки Харківського університету розпочався з середини 1950-х рр. Поряд з державними радянськими символами все частіше стали використовувати ідеологічно нейтральні зображення, насамперед, різноманітну корпоративну університетську і міжнародну освітню символіку. Прикладом першої, зокрема, служать стилізовані зображення будівлі Харківського університету та зображення О.М. Горького.
Студенти історичного факультету ХДУ, 1950-ті рр.
Символіка Харківського університету
1950-х – 1980-х рр.
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна
Враховуючи прагматичний та семантичний аспекти, символи та емблеми Харківського університету можна умовно розподілити на кілька груп:
дорадянські,
радянські,
сучасні.
Крім того, символіка може бути розподілена за приналежністю до університету або його структурних підрозділів.
Початок ХІХ ст. був ознаменований виникненням декількох університетів у Російській імперії. 5 листопада 1804 р. імператор Олександр I підписав Утверджувальну грамоту про заснування Імператорського Харківського університету, а 17 січня 1805 р. відбулось урочисте його відкриття.

Утверджувальна грамота
Імператорського Харківського університету
Святкування тривало три дні і включало урочисті процесії, молебні, промови, ілюмінацію, бал, обіди та гуляння. Університетські архітектор і художник попрацювали над емблематичним зображенням «Храму Слави»,
а університетський викладач музики
склав спеціальну ораторію з нагоди
цієї події.
Запрошення на урочисте відкриття Імператорського Харківського університету
Враховуючи те, що університети Російської імперії створювалися після тривалої критики старої («докласичної») моделі університету, вони лише частково спиралися на символічні зразки середньовічних («корпоративних») університетів. Переважна більшість символічних форм останніх сприймалася представниками російських університетських спільнот як архаїчна та чужорідна. Цим, зокрема, можна пояснити той факт, що єдиним затвердженим символом російських університетів була велика університетська печатка.

Особливий статус великої печатки був зафіксований і утверджувальними грамотами, і статутами, у яких право на зберігання печатки було надано ректору. Великі печатки різних російських університетів першої третини
ХІХ ст. відрізнялися деталями, містили символіку, яка позначала науки та мистецтва.

Велика печатка Імператорського Харківського університету
Свідоцтво вчителя музики Імператорського Харківського університету, 1808 р.
Наприкінці XIX ст. в університетах Російської імперії сформувалась традиція нагородження академічними відзнаками (знаки магістра та доктора). У 1899 р. був заснований нагрудний знак для осіб, які закінчили повний курс немедичних факультетів імператорських російських університетів.
Нагрудний знак випускників
імператорських російських університетів
Студенти історико-філологічного факультету, 1892 р.
Медаль "ПРЕУСПЕВШЕМУ"
Медаль Імператорського Харківського університету для нагородження кращих студентів за успіхи в навчанні, поч. ХІХ ст.
Іншими прикладами офіційної університетської символіки XIX – початку ХХ ст. є суперекслібриси та печатки бібліотеки Імператорського Харківського університету. Відомо два суперекслібриси університету, які були створені на початку ХІХ ст. та на початку ХХ ст.
Суперекслібриси та печатки бібліотеки Імператорського Харківського університету
Вручення перехідного знамені декану геолого-географічного факультету ХДУ, 1940 р.
Радянський знак випускника університету
Студенти геолого-географічного факультету, 1952 р.
200-річчя Харківського університету
та конструювання нових форм символіки
Відчутним поштовхом у справі конструювання нових форм корпоративної символіки стало святкування 200-річчя Харківського університету в 2004 р. До ювілею, зокрема, було не лише затверджено герб та гімн навчального закладу, а й виготовлено низку ювілейних атрибутів (медаль, монета, конверт і марка), а також оновлено експозицію Музею історії університету.
Медаль та монета до 200-річчя
Харківського університету
Наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. спостерігається диверсифікація символіки структурних підрозділів Харківського університету (факультетів, кафедр, бібліотек, музеїв та ін.). Якщо емблеми структурних підрозділів середини 1990-х рр. залишалися візуально подібними до відповідних зображень радянського часу, то символіка, яка була сформована наприкінці 1990-х – на початку 2000-х рр., у своїй сукупності конструювалася із врахуванням нових системних зв’язків та певного корпоративного стилю. Штандарти факультетів були створені на початку 2000-х рр. та одразу перетворилися на необхідний атрибут різноманітних університетських заходів. Цікаво, що сьогодні деякі факультети формально мають по кілька емблем одночасно (наприклад, ті, що зображені на штандартах, та ті, що містяться на їх офіційних сайтах в мережі Інтернет).
Символи та емблеми
Харківського національного університету
імені В.Н. Каразіна

Процес становлення та еволюції символіки класичних університетів України кінця ХХ – початку ХХІ ст. характеризується суперечливими тенденціями. Нові університетські емблеми здебільшого виникали спонтанно та спорадично. Одночасно у розвитку університетської символіки відбувалися й цілком керовані та осмислені процеси. Зокрема, протягом 1990-х – 2000-х рр. у більшості класичних університетів була затверджена офіційна емблема навчального закладу, а також інша символіка (прапор, штандарт, гімн).

В 1999 р. указом Президента України Харківському університету було надано статус «національного» та присвоєно ім’я його засновника – В.Н. Каразіна. Ці події відповідним чином відобразилися в університетській символіці. 14 листопада 2003 р. на засіданні Вченої ради були затвердженні текст і музика гімну Харківського університету, а 27 травня 2004 р. – його герб.
Герб ХНУ імені В.Н. Каразіна
Про символіку Харківського унівесритету див. детальніше: http://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/dissertations/D08.051.14/dissertation_583981549077e.pdf
Символи та емблеми як прояви
університетської політики пам’яті
Значки ХДУ,
1950-ті – 1980-ті рр.
Емблеми факультетів ХДУ, 1960-ті рр.
Символіка спортивних організацій
та студентських будівельних загонів
Починаючи з другої половини 1950-х рр. збільшується різноманітність університетської спортивної атрибутики. Основною спортивною емблемою цього періоду було зображення буревісника. Крім буревісника, у Харківському університету поширення набули емблеми літніх і зимових видів спорту, олімпійська символіка тощо. З часом власні емблеми отримали університетські спортивні товариства, клуби, структурні підрозділи.
Важливе місце серед символів і емблем університету в 1960-х – 1980-х рр. посідала символіка студентських будівельних загонів. Основним її елементом була куртка кольору хакі з різними знаками, нашивками і шевронами. Перший відмітний знак будівельних загонів – «Студентське цілинне будівництво» – з'явився на початку 1960-х рр. З часом емблеми будівельних загонів стали більш різноманітними і символічними. Одночасно на значках і нарукавних емблемах продовжували використовуватися державні радянські символи.
Спортивна символіка ХДУ
Символіка студентських будівельних загонів
Випускники літературного факультету ХДУ, 1934 р.
Урочистості з нагоди 200-річчя
Харківського університету, 2004 р.
Церемонія посвяти у студенти ХНУ, 2014 р.

День відкритих дверей ХНУ, 2016 р.

Символіка факультетів ХДУ
Сучасні емблеми факультетів ХНУ

Інша символіка
Харківського університету
Наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. власні емблеми з’явилися у деяких кафедр Харківського університету. Одним з прикладів такої кафедральної символіки є емблема кафедри історіографії, джерелознавства та археології історичного факультету. Емблема була розроблена у 2004 р. Б.П. Зайцевим до 40-річчя з часу заснування кафедри (у 2016 р. вона була дещо осучаснена С.І. Посоховим та Є.С. Рачковим).
Стара та нова емблеми кафедри історіографії, джерелознавства та археології ХНУ
На шляху до створення
нової символіки
Протягом 1998 – 1999 рр. відбувся конкурс на створення емблеми Харківського університету. Загалом на конкурс, що складався з двох етапів, було представлено 45 проектів. Жодна з запропонованих робіт на конкурсі не стала офіційною емблемою.
У рамках підготовки до 200-річчя Харківського університету
була створена цілісна система університетських нагород.


День відкритих дверей ХНУ, 2017 р.

Незважаючи на відсутність попередньої традиції використання ректорських інсигній, спроба їх створення розглядалася й у Харківському університеті. Розробка проекту ланцюга здійснювалась одночасно з розробкою інших університетських знаків та медалей під час підготовки до 200-річчя університету. Втім, ректорський ланцюг тоді так і не був створений.
Конкурсні проекти
Проекти нагрудного ланцюга ректора
Знак «Заслужений професор» та
«Почесний доктор університету»
«Медаль імені В.Н.Каразіна»
Медаль найкращого випускника
Харківського університету
У деяких університетах України, зокрема Харківському, на основі традиційної моделі знака випускника були розроблені власні варіанти, центральним зображенням яких стала загальноуніверситетська емблема. Традиції носіння цих знаків не склалося, вони сприймаються скоріше в якості сувенірів, які отримує випускник університету на згадку про роки навчання, або символічних презентів для колишніх випускників та гостей навчального закладу.
Знак випускника
Харківського університету
Характерні для сучасного етапу форми символіки Харківського університету, як правило, являють собою синтез вітчизняних і західноєвропейських традицій. Прикладом впливів європейської університетської традиції може слугувати використання академічного одягу (мантій та «сорбонок»), штандартів, виготовлення академічних відзнак тощо.
Урочиста хода випускників (магістрів)
ХНУ, 2004 р.
Емблема ЦНБ ХНУ
Емблема "Унікорт"
Емблема Харківського
університетського ліцею
Зображення головної будівлі та назви університету (абревіатура або повна назва), погруддя В.Н. Каразіна та пам'ятника, збудованого на його честь, стали найбільш розповсюдженими символами університету на сучасному етапі.
Поштові конверти з символікою
Харківського університету
Розповсюдженим засобом втілення певної політики пам’яті університетів на сучасному етапі стало спорудження біля навчальних закладів різноманітних пам’ятників та встановлення пам’ятних знаків. Мабуть, найбільш послідовною та одночасно різноманітною у цьому плані виглядає політика пам’яті Харківського університету. Так, у 1999 р. біля його головного корпусу було встановлено пам'ятник добровольцям «студентського батальйону», загиблим у роки Другої світової війни.
У 2004 р. до 200-річчя Харківського університету до Головного корпусу було переміщено пам’ятник його засновнику В.Н. Каразіну. До 206-річчя університету (2010 р.) біля його Північного корпусу було відкрито пам'ятники двом видатним вченим – історику
Д.І. Багалію та математику О.М. Ляпунову. Нещодавно (квітень 2016 р.) відбулось відкриття пам’ятників лауреатам Нобелівської премії, чиї життя та діяльність пов’язані з Харківським університетом – біологу
І.І. Мечникову, економісту С.А. Кузнецю та фізику
Л.Д. Ландау. 17 листопада 2017 р. відбулось урочисте відкриття пам’ятника вченому та письменнику
П.П. Гулаку-Артемовському.
Пам’ятник В.Н. Каразіну
Пам’ятники лауреатам Нобелівської премії
Інша символіка
Імператорського Харківського університету
Пам’ятник П.П. Гулаку-Артемовському
серед колег та друзів ...
Борис Петрович Зайцев
(1927 – 2014)
Full transcript