Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Excellent Mensgericht Onderwijs

www.creativepower.nl: leerling en leerkracht voorop in een inspirerende omgeving
by

Jim van den Beuken

on 30 June 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Excellent Mensgericht Onderwijs

en personen maken het mee
Hulpbronnen
Steun en middelen van:
persoonlijke energie en kracht
vrienden en peers
voedende thuisomgeving
familie
bankrekening
werk
mentoren
helden
media
dagelijks leven
Nieuwe mogelijkheden
Mensgericht
nderwijs

Revolutionair
Leren
Wat werkt
beter doen
Planetree
(cc) photo by Jakob Montrasio
Huidige systeem
schiet tekort

Obstakels
oplossen

taal
talentontwikkeling
Gewoontes en houding
professionals aanpassen
Organisaties
beweeglijk maken
veel meer levendigheid,
waarde en voldoening halen
uit mens en techniek

organisatie van
levering
visie
opbrengsten
methoden
bewegen in vervelende en inspirerende
omgevingen, kansarm en kansrijk, in tegenslag en voorspoed, uitproberen, ervaren, leren en waarderen.

Leeromgeving
personaliseren
Financiering op
talentbenutting
Opbrengsten breder definieren en zien
Leren van de besten
realiseren en verbeteren gaat niet vanzelf
motiverende
visie en
kernorganisatie die eenheid brengt
netwerk ontwikkelen en goede praktijk
delen en benutten
juiste acties: aanjagen,
begeleiden en onderhouden
definitie, waardering
en erkenning
goede resultaten
gemeenschappelijke focus (shared action)
in intentie, visie, aanpak en samenwerking
personen
technologie
middelen
markten
Katalysator
noodzakelijk
Weten waar je bent
Houding
onderzoeken
ontdekken
niets ontkennen
waarderen
presteren
nieuwe paden en methoden gebruiken en (uit) vinden!
anders omgaan met:
tijd
bewustzijn
relatie
vermogens
regie en
waarde
mens voorop in een helende omgeving
van willen naar beter doen
7 IQ gardner
Augmented Realities
Creatie=leren
Expressie leidt tot ervaring of tot creatie
Velden
Hoe vinden we juiste koers?
Focusgroepen
+ Problemen
+ Visie
+ Creatieve analyse
--------------------------------------
= Koers en aanpak
mensgericht onderwijs
Wie zijn de eersten?
Het echte/normale leven
goede praktijk?
Onderwijs en zorg lijken op elkaar en
Hoe is onderwijs anders dan zorg?
Jim van den Beuken
met steun van Planetree Nederland
januari 2012
Belangrijke elementen in onderwijs voor de 21e eeuw:
- werken vanuit talenten en drijfveren van de lerenden
- leren gericht op aanleren van vaardigheden voor de toekomst
- betrokken, goed geinformeerde teams met een duidelijke opdracht en verantwoordelijkheid.
- dienende en faciliterende leiders
- meting en sturing op resultaten
- leren niet alleen als product of dienst aanbieden, maar ook als team/ organisatie leren 'doorademen'
- van 'klaagcultuur' naar ; Trots op eigen 'merknaam'. Meer vieren en laten zien wat men goed doet ipv wat nog niet goed is.
Goede praktijkvoorbeelden:
- leerbedrijven
- netwerkscholen (http://www.netwerkschool.nl/2011/09/06/cultuurkaarten-de-netwerkschool/)
- centra voor jeugd en gezin'
- http://www.regiocollege.nl/GezondheidenZorg/Nieuws/Pages/Opleidingvanhetjaarbekend.aspx
Leraar van het jaar: bij criteria staat de bekwaamheid centraal. Dit houdt in dat we selecteren op concrete voorbeelden waaruit blijkt dat:
- De leraar zorgt dat er een goede sfeer van omgaan en samenwerken met de leerlingen is.
- Er een veilige leeromgeving in de klas of les is.
- De leraar zorgt voor een krachtige leeromgeving.
- Er een ordelijke, overzichtelijke, taakgerichte sfeer in de klas of les is.
- De leraar ervoor zorgt dat zijn werk en dat van zijn collega's goed op elkaar is afgestemd.
- De leraar zijn werk met groepen buiten de school (ouders, instanties e.d.) afstemt.
- De leraar zichzelf blijft professionaliseren en ontwikkelen.
Dwingende trends?
Leidt leerprestaties tot levenswinst?
Leerprestaties kinderen door 20% bepaald door school
80% door ouders, genen, afkomst, vrienden en omgeving!
Kohnstamm Instituut:
waar komen leerprestaties vandaan?
Hoe zijn leerprestaties relevant voor waardevolle en blije levens?
Zijn we beter in staat volle levens te leiden?
bewijs uit positieve psychologie?
bewijs uit economie?
bewijs uit pedagogiek?
Agenda
Kennismaken
Vraagstelling
Introductie Planetree visie, inbedding, aanpak en resultaten (Jim)
Planetree doorvertalen naar Mensgericht Onderwijs?
Hoe verder ...
aantal uren
Netwerk deelnemende zorginstellingen 2011 Nederland
8 ziekenhuizen, 4 thuiszorgorganisaties
3 ggz instellingen, 2 gehandicapten instellingen, 20 gezondheidscentra en ruim 60 verpleeg en verzorg locaties
>40.000 medewerkers
>1,5 miljard euro
>1,5 miljoen mensen in verzorgingsgebied
Internationaal: >250 instellingen in Canada, VS, Brazilie en Europa
mens versterken en systeem verbeteren
is de onafhankelijke, not for profit organisatie, die Planetree en het gedachtengoed promoot, ontwikkelt en bewaakt en samen met zorginstellingen de best mogelijke mensgerichte zorg actief helpt realiseren.
WILLEN en (nog)
BETER DOEN
introductie bijeenkomsten
inbedden in organisatie
meten en verbeteren met focusgroepen
opleiding en train de trainers
leiderschapondersteuning
cultuurverandering
NETWERK en
GOEDE PRAKTIJK
ontwikkeling gemeenschap
ondersteuning
kennismaker en makelaar
kennis en innovatie centrum
conferentie en learning journey
PLANETREE LABEL
definieren en focus op goede resultaten
adoptie goede praktijk versnellen
Planetree label assessment
internationale erkenning
waardering en communicatie
MENS VOOROP IN HELENDE OMGEVING
betere zorg, helende omgeving, gezonde organisatie
waarbij client zorg ontvangt zoals hij die wil en
zorgverlener die zorg vakbekwaam en met plezier levert.
Zorginstellingen doen mee door deel te nemen aan het netwerk en Planetree met woord en daad te benutten.
EVEN VOORSTELLEN


Grondlegger van Planetree in Nederland samen met collega Marcel Snijders
Voorzitter van het bestuur van Stichting Planetree, Lid van International Planetree Development Advisory Board
Directie Creative Power: zinvolle innovatie, persoonlijke ontwikkeling en incubator voor social enterprises
Bestuurslid van groep lagere scholen

Wordt regelmatig uitgenodigd voor complexe vernieuwingsprogramma's en voor lezingen (b.v. ziekenhuizennetwerk Belgie, Scottish Enterprise). Werkte voor grote diversiteit aan organisaties, zoals overheden, goede doelen organisaties en bedrijfsleven (b.v. MBA Business school IBO, Hartstichting, Heineken, Topfacilitator COCD Antwerpen en Value engineering Leaf) in Nederland en daarbuiten. Ontwikkelt graag denkgereedschap dat mogelijkheden vergroot, mensen versterkt, systemen verbetert en het makkelijker maakt om de juiste beslissingen te nemen en ambities echt te realiseren.
Jim van den Beuken is psycholoog (Rijksuniversiteit Leiden) en bedrijfseconoom (Erasmus Universiteit Rotterdam) en een realistische optimist. Werkte mee en schreef talloze artikelen en interviews over mensgerichte zorg en innovatie. Is bezig met het eerst volgende boek: Meemaken wat de moeite waard is.
Leeft in Vortum Mullem, met vrouw en 3 kinderen (7, 9, 9).
katalysator voor de best mogelijke mensgerichte zorg
Deelnemende zorginstellingen melden met het
consistent en goed doorvoeren van Planetree de volgende resultaten:
verhoogde patienttevredenheid
hoge medewerkerstevredenheid
goede verwijsbereidheid,
innovatieve diensten en
een prettige fysieke omgeving.
Deze effecten zijn voor zorginstellingen van strategisch belang.
Stichting Planetree Nederland
Fit, vaardig en verstandig: beweging verbetert leerprestaties 14 dec 2011 UMCG.
zoals we het echt willen ontvangen, passend bij wat nu kan en ons verder helpt
AD top 100, gebaseerd op normen inspectie.
Ziekenhuizen aangesloten bij Planetree: systemisch resultaat

2010: aantal stijgers 5, aantal dalers 2. Gemiddeld 13 plaatsen gestegen per huis.
2011: aantal stijgers 5, aantal dalers 2. Gemiddeld 16 plaatsen gestegen per huis
1. Aantoonbaar belangrijk
2. Wat werkt?
3. Hoe weten we dat?
“De klanttevredenheid van het Flevoziekenhuis is het afgelopen jaar spectaculair gestegen. Met dank aan het Planetree. Zo’n concept zorgt vooral voor focus op de patiënt”

Jeltje Schraverus, voorzitter Raad van Bestuur Flevoziekenhuis
Planetree als voorbeeld
uitval
Groot belang:
Economisch
Geluk
Innovatie
Gezondheid
Levensverwachting en kans op gezond leven verslechteren voor laagopgeleiden
Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ): prventie van welvaartziekten 13 dec 2011
slecht eten, roken, alcoholgebruik en weinig bewegen
laagst opgeleide vrouwen krijgen bij 52 jaar gezondheidsklachten, dat is 20 jaar eerder dan hoogopgeleide vrouwen en verschil groeit.
Versnelling
Mensgerichte zorg met Stichting Planetree Nederland
Planetree helpt zorginstellingen met het waarmaken van zorg waarbij cliënten en zorgverleners centraal staan. Planetree is een inspirerende, belangrijke zorgvisie en een netwerk van vastbesloten zorginstellingen dat laat zien hoe hartelijke en bekwame zorg daadwerkelijk kan worden gerealiseerd. Planetree streeft naar zorg waarbij mensen voorop staan en iedere medewerker zorgverlener is. Patiënten, clienten en bewoners zijn zoveel mogelijk betrokken bij hun zorg en dragen daarmee bij aan veiligheid en vitaliteit. Stichting Planetree Nederland is de onafhankelijke, not for profit organisatie, die Planetree en het gedachtengoed in Nederland promoot, ontwikkelt en bewaakt en samen met zorginstellingen de best mogelijke mensgerichte zorg actief helpt realiseren. Daarbij versterken we mensen en verbeteren we systemen. Dat doen we sinds 2006 samen met de groeiende groep zorginstellingen uit alle zorgsectoren die 2 miljoen Nederlanders raakt. Planetree is zowel een innovatief zorgmodel als een snelgroeiend internationaal netwerk van zorginstellingen die vastbesloten zijn om betere zorg voor cliënten in een helende omgeving te realiseren en tegelijkertijd een inspirerende cultuur voor medewerkers te scheppen.

Aanpak: belangrijk en niet eenvoudig
De best mogelijke mensgerichte zorg realiseren is vaak niet eenvoudig en verdient een motiverende en gedegen aanpak. Hierbij is het belangrijk om verder te bouwen op wat mensen en de zorginstelling al hebben bereikt en verbeteringen en innovaties in zorg, organisatie en cultuur te verwezenlijken. Het realiseren en verbeteren gaat niet vanzelf. Ondank goede intenties worden toch regelmatig regels, de ziekte, de geldstroom of behandeling centraal gesteld en niet de mens. Ook ontbreekt vaak zichtbare samenhang en focus die aansluit bij de behoeften van cliënten en zorgverleners zelf. Er zijn vier factoren die elkaar versterken en de basis vormen van succesvolle verwezenlijking, invoering en onderhouden van de gewenste cultuur:
De motiverende en relevante Planetree visie en componenten (zie www.planetree.nl)
Het groeiend netwerk van zorginstellingen die vastbesloten zijn om de best mogelijke zorg te verwezenlijken en daarbij goede voorbeelden delen, van elkaar overnemen en geleerde lessen delen
Begeleiding van zorgverleners en organisatie om de gewenste verbeteringen en innovaties in te voeren en de juiste cultuur te verankeren
Het Planetree label als concrete meetlat om koers te houden, prioriteiten te kiezen, voortgang te toetsen en (inter)nationale erkenning te krijgen voor geleverde prestaties

Iedere zorginstelling en vaak zelfs ieder team en cliënt start vanaf een eigen situatie. Een complexe organisatie en een stroef project verdient een andere benadering dan een organisatie die grensverleggende excellentie binnen bereik heeft.
directe feedback
focusgroepen
verwijsbereidheid
benchmarks
niet meer genoemde problemen
vooruitgang label
enthousiasme
publicaties
projecten
veranderingen, b.v. klachten, ziekteverzuim, outcomes, daling claims, fysieke omgeving, communicatie, innovaties e.d.
van willen naar nog beter doen?
+
+
+
waarderen en respect
huidige organisatie
huidige vermogens
benutten
aansprekende koers
goed invoeren
goede praktijk benutten
en netwerk opbouwen
perspectief
prestatieafspraken 7% van financiering in 2015:
+0,2 Nederlands, Engels en Wiskunde + gemiddelde cijfer van de beste omhoog
Verminderen uitval
Opwaarderen oordeel student
meer docenten met mastertitel
aantal uren omhoog
leren in (sociale en kennis)netwerken
Loopbaanleren: leren kiezen
leren en ontwikkelen in alle leeftijdsfasen
leren benutten mogelijkheden, met of zonder veranderingen in het werk en omgeving
inspirerende combinaties: junior koppelen aan senior, contexten
beschikbare en veelgebruikte technologie inzetten om persoonlijke leeromgeving (tijd, plaats, leraar) te scheppen
Maatschappij als leeromgeving
leren naar vermogen
leven
Jim van den Beuken
werken
nieuwsgierigheid en vakbekwaamheid vergroten
beste leerkrachten selecteren en opleiden
leer en samenwerkingscultuur vergroten
aanzien leerkracht benadrukken
via mensgerichte systemen, HRM (inclusief student)
beleid, zinvolle feedback en prestaties
vragen over relevantie
best mogelijke
voor leerling en leerkracht
jim@creativepower.nl
Full transcript