Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Warme overdracht PO - VO

No description
by

Oberon Onderzoek en advies

on 2 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Warme overdracht PO - VO

Warme overdracht PO - VO
BaVo-netwerk Eemland
Onderwijskundig rapport
voor iedere leerling: een algemeen Onderwijskundig rapport (OKR)

voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoefte:
- aanvullend OKR in te vullen door school
- aanvullend OKR in te vullen door ouders
Leerlingbesprekingen
Bij overgang wordt elke leerling besproken

door:
brugklascoördinatoren
afdelingsleiders
mentoren
groep 8 - leerkracht
ib-er
(adjunct) directeur

Werkstuk 'Dit ben ik'
maken groep 8 leerlingen over zichzelf
Download hier het draaiboek: http://www.steunpuntpassendonderwijs-vo.nl/wp-content/uploads/2015/01/Draaiboek-overgang-bao-vo.pdf
Procedure bestaat uit verschillende stappen, die zijn beschreven in een draaiboek
Sinds schooljaar 2014/2015 gaat de overdracht ook digitaal met Overstapservice Onderwijs.
http://www.overstapserviceonderwijs.nl/
Het BaVo-netwerk
een overlegorgaan voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs in Amersfoort en omgeving.
Hier worden afspraken gemaakt over de overgang van bo naar vo.
Ook kunnen problemen betreffende de overgang worden besproken.
Procedure overgang po - vo
wat:
speciale aspecten van begeleiding
de beste keuze van de soort brugklas
Vaker indien nodig
Bij leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, komt mentor of brugklascoördinator met zorgcoördinator twee of drie keer op bo praten voordat leerling de overstap maakt.
Als een leerling vastloopt weten vo en po elkaar makkelijk te vinden.
"Als we merken dat een leerling in de brugklas vastloopt, nemen we contact op met de basisschool. Zij kunnen op basis van ons verhaal en hun ervaring met de leerling vaak wel uitleggen waardoor het komt dat de leerling vastloopt. Met enkele tips van de basisschool kunnen we de leerling weer op weg helpen."
Inhoud:
zichzelf (gezin, hobby's, etc.)
de basisschool (welke vakken leuk/minder leuk etc.)
de nieuwe school (motivatie schoolkeuze, verwachtingen etc.)
wat ze kennen en kunnen
stukje van ouders
Gebruik:
leerling neemt werkstuk mee naar vo
mentor bespreekt het met leerling bij kennismaking
Successen
het werkstuk 'Dit ben ik'
"Het werkstuk heeft echt meerwaarde. Bij de koude overdracht gaat het meestal alleen over harde gegevens, zoals cijfers. Een kind is meer dan een som van een aantal cijfers. Het werkstuk is een mooie vorm om wat niet hard is over te dragen."
korte lijnen
mentor/brugklascoördinator legt makkelijk contact met basisschool voor uitwisseling van ervaringen of voor tips voor het omgaan met bepaald gedrag van een leerling
de werkvloer aan zet
De kracht van het BaVo-netwerk is dat plannen, procedures en afspraken ontstaan vanaf de werkvloer. Hierdoor is er meer draagvlak voor bij scholen.
bestuurlijke borging
Afspraken die in het BaVo-netwerk worden gemaakt, worden ook op bestuurlijk niveau vastgelegd, waardoor afspraken niet meer vrijblijvend zijn.
tempo van uitvoering afspraken verschilt per school
Knelpunten
Tips
communiceer helder
blijf met elkaar in gesprek
organiseer gezamenlijke professionalisering
wijs en kijk
niet naar elkaar
Meer weten?

Johan Prenger
adjunct-directeur onderbouw Prisma College
voorzitter BaVO-netwerk
e-mail: prengerj@prisma-college.nl
telnr.: 033 460 26 03

José Wuyster – Steenbergen
Intern begeleider en adjunt-directeur ’t Blokhuus
e-mail: jwuyster@blokhuus.nl
telnr.: 033 253 48 50

onduidelijkheden over verantwoordelijkheden
samenwerking hangt aan aantal gedreven mensen, is daardoor kwetsbaar
Enkele onderdelen zijn:
Bij een bijeenkomst van het BaVo-netwerk worden scholen soms vertegenwoordigd door een andere school of door een bestuurder. De communicatie van afspraken naar de werkvloer is soms wat vertraagd of niet helder, daardoor verschilt de uitvoering van afspraken.
voorbeeld:
"afspraak is overdracht via OSO te laten verlopen. Scholen zijn zelf verantwoordelijk om administratiesysteem aan te sluiten op OSO. Bij sommige scholen kwam dit op bordje van groep 8-leerkracht, waardoor er weerstand ontstond. Het is echter verantwoordelijkheid van de school dit te realiseren."
Het BaVo-netwerk is opgezet en wordt getrokken door aantal gedreven mensen uit het PO en VO.
"Hoewel de afspraken en procedures die zijn gemaakt staan, hangt het netwerk nu af van ons initiatief. De samenwerking is een groot succes, maar moet geborgd worden."
Zorg voor gezamenlijke professionalisering. Een voorbeeld: een regionale studiemiddag over afstemming leesproblemen en dyslexie voor zowel bo als vo-scholen
Full transcript