Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sosiologipresentasjon

No description
by

Tor Henrik Mikkelsgård

on 21 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sosiologipresentasjon

Sosiologi og sosialantropologi
Faget handler om dere selv og hvem dere er.
Faget handler om å bli mer kjent med seg selv og å kunne forstå andre bedre
Hvem er jeg?
Hva påvirker meg?
Gjennom arbeid med faget skal trene opp evnen til å tolke og forstå samfunnet
Har du noen gang lurt på hvorfor noen lever i luksuriøse villaer mens andre havner på gata, eller hvorfor rengjøringspersonell ofte har bakgrunn fra fattige land?

Har nye samlivsformer svekket eller styrket familiens rolle i samfunnet?

Hva gjør ledere når de utøver makt?
Sosiologi kan defineres som studiet av mennesker i samfunn, kan gi deg innsikt i denne type spørsmål.
Faget dekker ulike nivå, fra analyse av kortvarige treff mellom enkeltmennesker på gata til undersøkelser av globale sosiale prosesser.


Hovedområdet samfunnsvitenskapelige tenkemåter handler om tenkemåter i sosiologi og sosialantropologi, sosial atferd og sosiale systemer.

Det dreier seg også om hvordan samfunnsforskeren innhenter kunnskap om samfunnet.


Hovedområdet samfunnsvitenskapelige tenkemåter
Sosiologi søker å fortolke og forklare hvordan mennesker blir formet av samfunnsforhold, og samtidig hvordan samfunnet endres som resultat av menneskelig samhandling.
Faget er relevant for deg som ønsker å forstå samhandling i lys av vår tids mest aktuelle problemer, debatter og konflikter.
Det dreier seg også om stabilitet og endring i kulturer, familie- og slektskapsordninger, ekteskapets funksjoner og religionens betydning for individ og samfunn.
Hovedområdet sosialisering dreier seg om sosialisering i ulike kulturer, primær- og sekundærgrupper og om massemedienes rolle i sosialiseringen.
Det handler også om kommunikasjon mellom mennesker og sosiale avvik.

Hovedområdet produksjon og arbeid handler om produksjon i ulike kulturer og tidsepoker og om arbeidets betydning for individ og samfunn.

Det dreier seg om organisasjonsteorier, arbeidsmiljø, kunnskaps- og informasjonssamfunnet og internasjonal arbeidsdeling.

Hovedområdet fordeling av goder handler om makt og fordelingsspørsmål i forhold til politiske ideologier.
Det dreier seg også om lagdeling, klasser, sosial ulikhet og mobilitet.

Hovedområdet kulturforståelse handler om likheter og forskjeller mellom kulturer.
Programfag 5 timer
De fleste elevene tar faget i VG2.
Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen.
Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

http://torhenrik.no/sosiologi/
Faget er bygd opp rundt fem hovedområder:

Samfunnsvitenskapelige tenkemåter
Kulturforståelse
Sosialisering
Produksjon og arbeid
Fordeling av goder
Sosiologi og sosialantropologi
Full transcript