Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Oplæg til Dansk Gerontologisk selskab 10112017

No description
by

Morten Emmerik Woeldike

on 18 April 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Oplæg til Dansk Gerontologisk selskab 10112017

skdfjnsodklfjnlsd
Sex & Samfunds vision
"Vi ønsker en verden, hvor seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder er respekteret som en afgørende del af al menneskelig trivsel og bæredygtig udvikling, og hvor alle frit kan træffe egen informerede valg om seksualitet og reproduktion uden at blive diskrimineret."
Mål for kurset


Program for kurset
Seksualitet er en indikator på sundhedstilstanden
En raskhedsfaktor
Seksualitet, alder og sygdom.
Hvad ved vi?

Ældre mennesker stopper ofte med at være seksuelt aktive på grund af udefrakommende faktorer

Manglende partner
Omverdenens fordømmelse
Dårlig mulighed for intimitet
Forringet mulighed for privatliv

Alderdom og sygdom betyder noget for seksualitet - både fysiologisk, psykologisk og socialt

Bivirkninger af behandling og medicin

Seksualitet og seksualliv kræver mere planlægning, mere tid, mere stimulation og fokus på ændret seksuel praksis og lystproblemer


Hvor finder jeg mere viden?
Sex & Samfunds hjemmeside: www.sexogssamfund.dk/ældreogkronikere
Viden og undersøgelser
Informationsfoldere og plakater
Cases og øvelser
Kompetencekurser og sparring
Hvordan gør vi?
En professionel, positiv og rettighedsbaseret tilgang og dialog
Retten til seksualitet hele livet uanset alder og sygdom

Vi vil bryde tovejstabuet.
Det vil borgerne også!
Hvad siger Anna?
Kærlighedens køn?
Er alle ældre heteroseksuelle?
Er alle borgere med en kronisk sygdom heteroseksuelle?Vores tilgang til køn og seksualitet


Man overfører let sine egne
forestillinger og opfattelser på
borgerneKritisk over for mønstergenkendelser, "båse", "kasser" og normer om køn, krop og seksualitet.

Hvordan taler vi om borgerens seksualitet?
Sprog og kommunikation
Anerkendelse og respekt for borgerens privatliv og seksualitet

Hvordan taler vi om andres seksualitet - hvordan taler vi eller ønsker vi at andre taler om vores egen seksualitet?

Et nøgternt og anerkendende sprog

Lovgivning, anbefalinger og rammer

Lovgivning om at hjælpe og rådgive i forhold til seksualitet (lov om social service)

Lovgivning om borgernes ret til privat liv og videregivelse af oplysninger (Tavshedspligt og samtykke) (Straffelov, forvaltningslov, sundhedslov, persondatalov, retssikkerhedsloven)

Lovgivning om hjælpemidler, seksuelle praktikker og sexarbejde

Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker om seksuel og mental sundhed

Socialstyrelsen vejledning Seksualitet på dagsorden, en håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Lokalt vedtagne sundheds- og seksualpolitikker, herunder fx bestemmelser der forbyder, at sundhedsprofessionelle formidler kontakt til sexarbejdere på borgeres vegne
Konventioner om rettigheder


FN's erklæring om menneskerettigheder
De seksuelle rettigheder
FN's konvention om rettigheder for personer med handicap (handicapkonventionen)
3 niveauer for at støtte og hjælpe
SeksualvejledereSeksualvejlederen kan:

rådgive, vejlede og formidle til medborgere, pårørende og kolleger
Udvikling af og undervisningsopgaver i forbindelse med borger- og personalekurser
Formidlings- og undervisningsopgaver på grunduddannelserne
Seksualvejlederen kan give vejledning og hjælp til medborgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne med seksuelle vanskeligheder.
Seksualvejledning som alle skal kunne levere

Seksualoplæring som borgeren har krav på, men som det være hensigtsmæssigt at en fagperson udefra varetager.
www.seksualvejlederuddannelsen.dk
www.seksualvejlederforeningen.dk

Spørgsmål der kan åbne dialogen
Seksualitet, intimitet og samliv hele i hele livet

Ny viden og metoder og redskaber
Sex & Samfund - en ngo der arbejder for at fremme seksuel sundhed og rettigheder
Hvad er seksualitet og seksuel sundhed?

Hjælp og dialog om seksualitet, intimitet og samliv?
Seksualitet og seksuel sundhed - hvad og hvorfor?
Seksualitetens alder?
Hvordan bryder vi tovejstabuet?
Sex & Samfunds indsatser
Dialogen er første skridt til at hjælpe og få gang i samliv, parforhold og sexlivet igen
Initiativet ligger hos de sundhedsprofessionelle (bryd tovejstabuet)
Anerkend og respekter borgerens og de pårørendes behov og seksualitet, selv om den er forskellig fra din.
Skabe en åben og tilladende tilgang omkring seksualitet (Det åbne rum)
Skabe et fysisk og mentalt rum og stemning, hvor borgeren trygt kan stille spørgsmål (kontekst, indretning og materialer)
Oplyse om at du har tavshedspligt, og samtaler og hjælp til seksualitet er fortrolige - respektér borgerens og pårørendes privatliv
Ret til seksualitet hele livet
Ældres selvrapporterede livskvalitet:
Over 90 % af alle mellem 16-95 år finder det meget eller særdeles vigtigt med et godt sexliv
Seksualitet er en raskhedsfaktor:
Et tilfredsstillende sexliv bidrager til positivt til livskvalitet og psykosocial trivsel og kan udgøre et eksistentielt helle, der giver livsmode og overskud til at bemestre en vanskelig situation, fx sygdom.
Seksualitet er en risikofaktor:
Ældre borgere med kronisk sygdom, der oplever seksuelle dysfunktioner kan resultere i mindre motivation for behandling og yderligere sygdom.
Intimitet, nærhed og ømhed:
Mange ældre oplever, at den seksuelle lyst og evnen til fx genital sex falder med alderen, mens behovet for og glæden ved nærhed, ømhed og intimitet i den seksuelle relation skærpes.
Dårlige muligheder for privatliv:
Ældre mennesker stopper ofte med at være seksuelt aktive på grund af noget udefrakommende - manglende partner, omverdenens fordømmelse, dårlige muligheder for privatliv på fx plejehjem.
Hverdagens dilemma om seksualitet og intimitet for sundheds- og plejepersonale
Caseøvelser
Lytte og være en samtalepartner (for både borgeren, pårørende og familie) frem for at give svar
Hjælpe borgeren, pårørende og familie - ikke nødvendigvis løse problemer
Give generel information og vejledning om seksualitet - for eksempel henvise til hjemmesider og bøger
Henvise til anden hjælp og ekspertise
Ikke dele personlige erfaringer (anonymt rum)
Holde sig til et professionelt og nøgternt sprog
Borgeren og de(n) pårørende kan sig nej tak (tage en bagdør)
Se mere på www.sexogsamfund.dk/ældreogkronikere
70 % af borgerne bliver hjulpet af "det åbne rum"
Vi skal bryde tovejstabuet!
Det vil borgerne
Hvad siger Anna?
Dialogen om seksualitet, intimitet og samliv?
Seksualitet har ingen alder
Oplæg på Gerontologisk Selskabs nationale konference, workshop om "Seksualitet og samliv", 10. november 2017
Seksuel sundhed

"En tilstand, hvor et menneske oplever seksualiteten som en meningsfuld og berigende del af tilværelsen og under givne livsomstændigheder kan realisere sine seksuelle lyster og behov, alene eller i et ligeværdigt samspil med andre"

Seksualitet og sundhed, Vidensråd for forebyggelse, 2012
Seksualitet er en vigtig indikator på menneskers sundhed og trivsel og livskvalitet
Manglende evne til at opretholde sexlivet rangerer på niveau med ensidigt høretab og behandlingskrævende forhøjet blodtryk
Ældre borgere vil ofte gerne tale om seksualitet og samliv
Hvordan bryder vi tovejstabuet og arbejder vi med seksualitet?
Sundhedspersonalet kan ofte have nogle forholdsvis negative og forbeholdne holdninger og reaktioner på ældres seksualitet, der skyldes først og fremmest manglende viden og redskabet til at håndtere det.

Møhl 2010; Buono et. 1998; Mathieu et al. 2012+2015; Rheaume et al. 2008.
Ældre har mange forskellige erfaringer, vil gerne tale om og have hjælp i relation til seksualitet, intimitet og samliv


Møhl 2010; Buono et. 1998; Mathieu et al. 2012+2015; Rheaume et al. 2008.
Der er brug for at bryde tovejstabuet og arbejde rettighedsbaseret, anerkendende, positivt og normkritsk med seksualitet som et basalt behov, der er en del af borgerens privatliv uanset alder og sygdom.
Agenda
Full transcript