Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tema energiomsetning, DNA før eksamen

No description
by

Helen Helbæk

on 12 June 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tema energiomsetning, DNA før eksamen

Tema Energiomsetning
Kap. 4 Celleånding
1: aerob celleånding
Celleånding
nedbrytningsprosesser som frigir energi
Deles inn i :
2: anaerob celleånding
med oksygen
uten oksygen
krebssyklus
glykolysen
Oversikt
1. Glykolysen
sukkerspalting
2. Krebssyklus
3. Oksidativ fosforilering
1 molekyl 6C
2 molekyler 3C
Bruker 2 ATP
Danner 4 ATP
glukose
pyrodruesyre
En syklus
startstoffet gjendannes i løpet av en runde
Acetyl CoA
2 NADH
ATP
FADH
2
dannet energibærere i form av NADH, FADH og ATP
2
NADH
Energi lagret i NADH og FADH overføres til ATP
2
ADP + P
ATP
ATP-ase
2NADH
2NAD
+
Glykolysen
1 molekyl glukose
2 ATP
2 ADP
2
2
1 molekyl
fruktose 1,6-bifosfat
2 molekyler triosefosfat
6 C
6 C
3C
4 ADP
4 ATP
4
4
2 NADH
2NAD
+
3C
2 molekyler pyrodruesyre
2 P
2
Krebssyklus
Ytre membran
Indre membran
Pyrodruesyre
Diffusjon
NAD
+
NADH
KoenzymA
Acetyl-koenzymA
Karbondioksid
Oksaleddiksyre
4C
6C
Sitronsyre
vann
KoenzymA
Acetyl-koenzymA
NAD
+
NADH
FADH
2
FAD
2NAD
+
2 NADH
2 co
2
4c Ravsyre
P
ADP
ATP
4C Fumarsyre
4C Eplesyre
vann
Nedbryting av de ulike næringsstoffene
Glukose
Pyrodruesyre
Acetyl-koenzymA
Krebs-
syklus
Oksidativ fosforylering
Glykolysen
koA
Protein
Fett
Aminosyrer
NH
3
Glyserol
Fettsyrer
H O
2
H O
2
H O
2
H O
2
O
KoenzymA
KoenzymA
KoenzymA
KoenzymA
O
O
O
Acetyl-koemzymA
KoenzymA
Karbohydrat
NH
3
+
Oksidativ fosforylering
NAD
+
NADH
H
+
2e
-
2e
-
H
+
+
1/2 O
2
2e
-
H O
2
H
+
ADP + P
ATP
H
+
H
+
H
+
H
+
glykolysen
Krebs-
syklus
oksidativ fosforylering
2 ATP
2 ATP
28 ATP
2 NADH
2 NADH
6 NADH
2 FADH
2
2 acetyl-coA
Kontroll av celleånding
Glukose
Fruktose 6-fosfat
Fruktose 1,6-difosfat
Pyrodruesyre
Acetyl-koenzymA
Krebs-
syklus
Oksidativ fosforylering
ATP
ADP
fosfofruktokinase
allosterisk enzym
Pyrodruesyre
Glukose
glykolysen
oksygen ikke tilgjengelig
oksygen tilgjengelig
etanol
melkesyre
(smørsyre)
lite ATP
mye ATP
oksidativ fosforylering
krebssyklus
Kap. 5 DNA
G
T
c
G
A
c
o
c
c
c
c
c
5
2
1
3
4
5`ENDE
3`ENDE
o
c
c
c
c
c
5
2
1
3
4
5`ENDE
3`ENDE
5`-3`
3`-5`
Replikasjonsmaskineriet
Enzymer
helikase
åpner dobbelstrengen
primase
lager primer
DNA-polymerase
kobler på nukleotider
ligase
limer sammen DNA-fragmenter
Dannes
replikasjonsgafler
replikasjonsboble
Helikase
primase
DNA-polymerase
ligase
Replikasjonsboble
Replikasjonsgafler
Replikasjonsretning
RNA -primer (ca 10 nukleotider)
DNA
Cellesyklus
G1
G2
S
M
cellen vokser
Gap 1
cellen utfører det den er laget for å gjøre
Sjekker at alt er OK
Syntese fasen
DNA-kopiering
SJEKKPUNKT
SJEKKPUNKT
sjekker om replikasjon er OK
Gap 2
cellen vokser
cellen utfører det den er laget for å gjøre
M-fase
delingsfase
mitose
meiose
Cykliner er proteiner som lages og nedbrytes for å holde cellesyklusen under kontroll

interfase
tidlig profase
profase
prometafase
metafase
anafase
telofase
cytokinese
Mitose
Meiosen
se i boka
Transkripsjon
RNA-polymerase
3`
3`
5`
5`
leser
syntetiserer
ekson
intron
ekson
intron
ekson
intron
ekson
spleisosom kompleks
spleisosom
kompleks
klipt ut intron
tail
cap
ferdig mRNA
Til slutt
guanosin trifosfat (GTP)
Signal for å kunne festes til ribosomet
pre-mRNA
Virker stabiliserende
bearbeidet mRNA
..P P P
A A A.......(150 stk)
små RNA
RNA-spleising
Translasjon
Hva reguleres
Forklaring
Eksempel
Pakking av DNA
Transkripsjon
RNA-spleising
mRNA-
nedbryting
Translasjon
Proteinaktivitet
DNA som er tettpakket lar seg
ikke transkribere
Hos kvinner er et av de to X-kromosomene
inaktivert i hver celle ved at de er tettpakket.
Generell- og spesifikk-
transkripsjonsfaktorer
Alle gener er avhengig av transkripsjons-
faktorer for å komme til utrykk.
Alternativ spleising av pre-mRNA
kan gi protein med ulik funksjon
fra samme gen
Gjelder mange gener ca 60 % av
menneskets gener

Levetiden til mRNA varierer
mRNA for hemoglobin er stabil.
Mikro-RNA kan føre til at mRNA
blir ødelagt
Starten på oversettingen kan bli
hindret av proteiner som binder
seg til RNA, eller av en for
kort mRNA-ende.
I modne eggceller har mange mRNA
for korte ender til at de kan oversettes
til proteiner. Ved befruktning forlenges
endene, og oversettingen begynner
Enkelte polypeptider må kuttes opp
for å få aktive proteiner. Molekyler
som fester seg til proteinene,
fungerer som av-og-på-brytere.
Fosfat er en mye benyttet bryter for
å skru av eller på proteiner.
Viktigste reguleringsfaktor
side 47-70
Kapittel 2
Enzymers virkemåte og bygning
Faktorer som påvirker enzymaktivitet
Regulering av enzymaktiviteten
Energi
...trenger vi et enormt antall enzymer
Aktivt sete
Enzym
To substrater
Aktivt sete
Enzym
Ett substrat
Ett produkt
To produkter
Enzym substrat-kompleks
Små molekyler som hjelper enzymene til å reagere
2. Koenzymer
Organiske molekyler
Eksempel:
1. Kofaktor
Uorganiske (metall) ioner
Koenzym
substrat
enzym
Kofaktorer & Koenzymer
Sink eller kalsium
Festes i det aktive setet
Kofaktorer
vitaminer
NAD
+
ATP
Temperatur
Reaksjonsfart
Temperatur
Optimumstemperatur
Denaturering
37
0
C
Reaksjonsfart
Temperatur
Enzymer i menneskekroppen
Enzymer i varmekjære bakterier
37
0
C
50
0
C
pH
pH-skalaen
1
7
14
Nøytral
Blod (7,4)
SURT
BASISK
Reaksjonsfart
pH
2
pepsin
katalase
7
Konsentrasjon
Reaksjonsfarten avhenger av konsentrasjon av enzym og substrat
Lav konsentrasjon
Høy konsentrasjon
Vi kan nå metning
Reaksjonsfart
Substratkonsentrasjon
Alle reaksjoner må reguleres
Substrat A
Enzym 1
Substrat B
Enzym 2
Sluttprodukt C
Substrat A
Enzym 1
Substrat B
Enzym 2
Sluttprodukt C
Stor mengde C hemmer enzym 1
Lite mengde A hemmer enzym 1
Negativ tilbakekobling (feedback)
Substrat A
Enzym 1
Substrat B
Enzym 2
Sluttprodukt C
Liten mengde C fremmer enzym 1
Stor mengde A fremmer enzym 1
Positiv tilbakekobling (feedback)
Inhibitorer
Irreversibel inhibitor
ENZYM
Aktivt sete
Substrat
Irreversibel
inhibitor
Inhibitoren blokkerer det
aktive setet
Konkurrerende reversibel inhibitor
Aktivt sete
Substrater
Konkurrerende
inhibitor
Inhibitoren har løsnet og substratene er festet til det aktive setet
Ikke-konkurrerende reversibel inhibitor
Aktivt sete
Allosterisk sete
(annerledes, fast)
Substrater
Ikke-konkurrerende
inhibitor
Allosterisk sete kan også virke stimulerende
Aktivt sete
Aktivator
nervegass
etanol
ATP
Kapittel 3
Fotosyntesen
siden 77-96
Lysavhengig reaksjon
Lysuavhengig reaksjon
Ytre faktorers påvirkning
Fotorespirasjon
C-4 planter
CAM planter
H O
2
O
2
H O
2
CO
2
C H O
6
12
6
NADPH
ATP
NADP
+
ADP
og P
Lysavhengig
reaksjon
Lysuavhengig
reaksjon
Lysuavhengig reaksjon
Inn:
Ut:
Karbondioksid
Vann
Glukose
H
H
NADPH
ATP
ADP
NADP
+
H
Lysavhengig reaksjon
Inn:
Vann
Sollys
(energikilde)
Ut:
NADPH
Oksygen
ATP
H
H
H
NADP
+
ADP
Fotosystem II og I
Sollys
H O
2
1/2
O
2
H
+
H
+
+
+
2
H
+
H
+
H
+
H
+
H
+
ATP-ase
ADP
P
ATP
+
H
+
Eksiterte elektron fra klorofyll
Sollys
NADP
+
NADPH
2e
-
Fotosystem II
Solenergi
H O
2
O
2
Pigmentene samler energi
2 e- eksiterer fra klorofyll
Vann spaltes til 2e , H og 1/2O
-
+
2
splittes
+
1
+
+
+
+
e-
+
H+
2e-
1/2
O
2
H O
2
2e-
Eksiterte elektron fra klorofyll
Elektroner fra vannmolekylet
Sollys
H O
2
1/2
O
2
H
+
H
+
+
H+
og
og
og
+
2
H
+
H
+
H
+
H
+
H
+
ATP-ase
ADP
P
ATP
+
H
+
Rubisco
verdens viktigste enzym
Rubisco
16 polypeptidkjeder
Mg som kofaktor
fikserer CO
2
Calvin-syklus
3 molekyler Ribulose-1,5-bifosfat
Karbonfiksering
3 meget ustabil
molekyler
6 molekyler
3-fosfoglyserat
6 ATP
6 molekyler
1,3-bifosfoglyserat
6
6
6 ADP
6NADPH
6NADP
+
6P
5 molekyler
Glyseraldehyd 3-fosfat
1/2
6 ATP
6
6
6 ADP
Glukose
alkoholgjæring
melkesyregjæring
2
oksidativ fosforylering
Full transcript