Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of ÖYP Sunumu YÖK

No description
by

kamuran gunasan

on 14 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of ÖYP Sunumu YÖK

Öğretim Üyesi Yetiştirmek
AMAÇ
Atama yapılacak araştırma görevlisi kadro izinlerinin yükseköğretim kurumlarına dağılımı Yükseköğretim Kurulunca yapılır.
Her yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile
ÖYP
araştırma görevlisi kadrolarına bu program çerçevesinde atama yapılacak kadro izin sayıları belirlenir.
KADROLAR
Yükseköğretim kurumları
ÖYP
kapsamında atamak istedikleri araştırma görevlisi kadroları ile başvuracak adaylarda aranacak lisans veya lisansüstü mezuniyet alanlarına ilişkin özel şartları belirleyip YÖK’e bildirir.
KADROLAR
YÖK Yürütme Kurulu, ilgili talepleri değerlendirir .
Atama yapılacak
ÖYP
araştırma görevlisi kadroları YÖK resmi internet sitesinde ilan edilir.
Belirlenen koşulları sağlayan adaylar başvurularını YÖK’ün resmi internet sitesinden beyan usulüne göre yapar.

ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına yerleştirmeler YÖK tarafından ÖYP puanı esas alınarak merkezi sistemle yapılır.

İlan edilen kadrolara yerleştirilen adayların beyanlarının doğruluğu kontrolü ilgili yükseköğretim kurumunca yapılır.
ÖYP araştırma görevlilerinin atanmaları 2547 sayılı Kanun’un 33. maddesi uyarınca;  

Yabancı dil puanı 50’nin altında olanlar için 1
(bir) yıl
,

yabancı dil puanı 50-64 puan olanlar için ise 2
(iki) yıl
süreyle yapılır. 
Yanlış beyanda bulunduğu halde ataması yapılan araştırma görevlileriyle ilgili tüm cezai ve hukuki sorumluluk atamayı yapan
yükseköğretim kurumu yetkililerine aittir.
ÖYP
kapsamında araştırma görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazandığı halde göreve başlamayanların,
Göreve başladıktan sonra istifa edenlerin,
Kendilerine avantaj sağlamak amacıyla yanlış beyan vererek ataması yapılmayanların ve
Halen
ÖYP
araştırma görevlisi kadrosunda bulunanların

yeniden
ÖYP
araştırma görevlisi kadrolarına başvurmaları halinde


ÖYP puanları 1 yıl süreyle

oranında düşürülür.
65 ve üstü puan alabilenler
istekleri halinde
Doğrudan ÖYP lisansüstü programlarına başvuru yapılabilir.
İstekleri halinde
YURTİÇİNDE
6 AY DİL EĞİTİMİ
YURTDIŞINDA
6 AY DİL EĞİTİMİ
HAYIR
EVET
DİL>=65
Yurtiçi Yabancı Dil Eğitimi
Yabancı dil puanı 65’in altında olan ÖYP araştırma görevlileri ÖYP puanları ve tercihleri esas alınarak merkezi yerleştirme sistemi ile Yükseköğretim Kurulunun belirlediği yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarına altı ay süreyle dil eğitimi almak üzere yerleştirilir.
ÖYP araştırma görevlilerinin yurtiçi yabancı dil eğitimine katılmaları ve devam etmeleri zorunludur.
Dil eğitimine katılmayanların veya yeterli dil puanı almış olsalar dahi dil eğitimine devam etmeyenlerin kadro ile ilişikleri kesilir.
ÖYP araştırma görevlilerinin atandıkları tarihten itibaren;

Yabancı dil puanları halen
50
’nin altında ise;
(1)
bir yılın sonunda,
Yabancı dil puanları
65
’in altında ise;
(2)
iki yılın sonunda
Kadroları ile ilişikleri kesilir.
ÖYP LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ÖYP’ ye öğretim üyesi yetiştirmek amacıyla katılmak isteyen yükseköğretim kurumları,
Lisansüstü eğitim verebilecekleri anabilim dallarını,
Bu anabilim dallarındaki öğretim üyesi sayılarını,
Eğitim-öğretim ve araştırma altyapılarını,
ÖYP dışı lisansüstü öğrenci sayısı ve
ÖYP kapsamında lisansüstü eğitim vermeyi planladıkları araştırma görevlisi sayılarını YÖK’e bildirir.
YÖK Yürütme Kurulu kararı ile ÖYP kapsamında desteklenecek lisansüstü programlar ile kontenjanları belirlenir.

Belirlenen program ve kontenjanlar YÖK’ün resmi internet sitesinde ilan edilir.
Belirlenen kontenjanlara başvuracak adaylarda aranacak asgari şartlar (mezuniyet alanı, ALES ve yabancı dil)
Yükseköğretim kurumlarınca belirlenir.

Lisansüstü eğitim kontenjanlarına yerleştirmeler adayların ÖYP puanı esas alınarak
YÖK tarafından merkezi sistemle gerçekleştirilir.
Yabancı Dil Sınav puanı 65 ve üzeri olan ÖYP araştırma görevlileri, YÖK tarafından yerleştirildikleri ÖYP lisansüstü programlarına kayıt yaptırdıktan sonra, YÖK Yürütme Kurulu kararı ile
2547 sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca ilgili yükseköğretim kurumlarında görevlendirilirler ve mecburi hizmet sözleşmesi imzalarlar.
ÖYP kapsamında atanan ve yabancı dil puanı
65 ve üzeri
olan araştırma görevlileri;

(a) Yüksek lisans eğitimlerini atandıkları yükseköğretim kurumlarında alabilirler.

(b) Doktora eğitimi için, ilgili anabilim dalının ÖYP kapsamına alınıp alınamayacağı, kuruluş tarihinden itibaren 10 yıl geçmeyen Yükseköğretim Kurumları için, YÖK Yürütme Kurulunca karar verilir.

Diğer Yükseköğretim Kurumları kendi kadrolarına atanan araştırma görevlilerini YÖK Yürütme Kurulu kararı gerekmeksizin doktora eğitimine başlatabilirler.
Araştırma görevlisi olarak
atanmadan önce

bir başka yükseköğretim kurumunda atandığı anabilim dalına/bölüme uygun bir lisansüstü programa devam edenlerin bu lisansüstü programlara devam edip edemeyecekleri
yükseköğretim kurumlarının takdirindedir.
ÖYP kapsamında atanmış olup,
atanma tarihinden önce
 başka bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü eğitim yapan araştırma görevlileri için yapılan kontenjan talepleri
YÖK Yürütme Kurulunca bireysel olarak değerlendirilir.

Ancak araştırma görevlileri
atandıktan sonra
Başkanlığımı
z
ca ilan edilen kontenjanlar haricinde bir lisansüstü eğitime başlamışsa bu konuda gelen
teklifler değerlendirmeye alınmamaktadır
.
Öğretim üyesi yetersizliği nedeniyle açılamayan lisansüstü eğitim programlarında ÖYP kapsamında araştırma görevlisi yetiştirilmesine 
YÖK Yürütme Kurulunca karar verilir.
Halen bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü eğitimine devam eden ÖYP araştırma görevlilerinin devam ettikleri yükseköğretim kurumu Yükseköğretim Kurulu kararı ile ilan edilen ÖYP kapsamında lisansüstü eğitim yapabilecek yükseköğretim kurumları arasında yer alıyorsa;

B
u anabilim dalına yerleşen araştırma görevlileri bu yükseköğretim kurumuna tahsis edilen lisansüstü eğitim kontenjanları dışında tutulur.
ÖYP kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan araştırma görevlilerinin doktora eğitimlerine bir başka yerde devam etmelerine yükseköğretim kurumunun teklifi üzerine
YÖK Yürütme Kurulunca karar verilir.
ÖYP Araştırma Görevlilerinin atandıkları anabilim dalında lisansüstü eğitim yapmaları esastır.
 

Aynı bölümde olmak kaydıyla farklı bir anabilim dalında lisansüstü eğitim yaptırmak yükseköğretim kurumunun takdirindedir.

Ancak, bölüm değişikliği yükseköğretim kurumunun teklifi ve YÖK Yürütme Kurul Kararı ile yapılabilir.


Araştırma görevlileri;

Yabancı dil yeterliliği sağlamak için verilen sürelerde halen yeterli puanı alamazlarsa,
Atandığı tarihte veya yurtiçi yabancı dil eğitimi sonunda, Yabancı dil puanı 65 ve üzeri olan ÖYP araştırma görevlileri, iki yarıyıl içinde lisansüstü eğitime başlamazlarsa,
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği gereğince verilen ek süreler de dâhil olmak üzere lisansüstü
eğitimlerini
tamamlayamazlarsa,
ÖYP’ye devam etmek istemezlerse,
Kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumunda görevine başlamaz veya
Görevine başlayıp mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine getirmezlerse

ilişikleri kesilerek haklarında taahhütname ve kefaletname senedi uyarınca işlem yapılır
.
İlişik kesilmesini gerektiren
durumlar nelerdir?


DANIŞMAN ATAMA

ÖYP araştırma görevlilerine, lisansüstü öğrenim için kayıtlı oldukları enstitü tarafından bir danışman görevlendirilir.

Danışman, her yarıyıl sonunda araştırma görevlisi hakkında hazırlayacağı değerlendirme raporunu enstitüye sunar. Bu raporlar düzenli olarak öğrencinin mecburi hizmet yükümlüsü olduğu yükseköğretim kurumuna gönderilir.


2547 sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca bir başka yükseköğretim kurumuna görevlendirilen ÖYP araştırma görevlileri, mecburi hizmetle yükümlü bulundukları yükseköğretim kurumlarına yılda bir kez bilgilendirme amacıyla rapor sunmakla yükümlüdür.
Dersleri başarı ile tamamlayarak tez aşamasına geçen ÖYP araştırma görevlileri,
tez danışmanının olumlu görüşü ve YÖK Yürütme Kurulu kararı ile

atandıkları yükseköğretim kurumunda tez çalışmalarını yürütebilirler.
KAYNAK AKTARIMI
ÖYP Araştırma görevlisi hangi lisansüstü eğitim programına devam ediyorsa (yüksek lisans, doktora, bütünleşik doktora) sadece devam ettiği program için ayrılan ödenek lisansüstü eğitim yaptığı yükseköğretim kurumuna aktarılır.
 
Ortak yürütülen lisansüstü eğitim programlarında kaynak aktarımı her iki üniversiteden alınan ders kredileri dikkate alınarak yapılır.

ÖYP araştırma görevlilerinin eğitimleri süresince kullanılmak üzere Yükseköğretim Kurulu tarafından her bir ÖYP araştırma görevlisi için eğitim-öğretim ve araştırma amacıyla ilgili yükseköğretim kurumuna aktarılan kaynaklar:

(a) Proje Giderleri:
 
Lisansüstü eğitim için gerekli alımlar, temel ofis ekipmanları, sarf malzemeleri, makine-teçhizat ve hizmet alım, bakım ve onarım harcamaları (tez çalışmaları ile eğitim programı kapsamında yapılacak diğer ödemeler dahil)

(b) Seyahat Giderleri:
 
ÖYP araştırma görevlilerinin ile bunların danışmanlarının yılda 15 günü aşmayacak şekilde yurtiçi ve yurtdışı bilimsel amaçlı toplantılara katılmaları (6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca yapılan ödemeler ile ÖYP araştırma görevlisinin danışmanları için ÖYP kapsamında yapılacak diğer ödemeler dahil) için kullanılır
Akdeniz Üniversitesi
'nde Lisansüstü Eğitim yapan
213
( 26.01.2015 itibariyle) araştırma görevlisinin 57 'sine ;

1.350.000,00 TL
aktarılmıştır.

Ayrıca ÖYP araştırma görevlileri;

yüksek lisans eğitimleri süresince en çok
3 ay

doktora eğitimleri süresince de en çok
12 ay
yurt dışında bir üniversitede tezleri ile ilgili inceleme araştırma yapabilirler
Doktora programından başarı ile mezun olan ÖYP araştırma görevlileri;

Mecburi hizmetle yükümlü olduğu üniversitedeki görevlerine dönerler.
Kaynak aktarımı yapılabilmesi için;

(a)   Bir yükseköğretim kurumu adına başka bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü eğitim yapan araştırma görevlilerinin, 2547 sayılı Kanunun 35. maddesi kapsamında görevlendirilmiş olması,
 
(b)   ÖYP araştırma görevlisinin atandığı bölüm/anabilim dalı ile lisansüstü eğitim yaptığı bölüm/anabilim dalının aynı olması, (Yürütme Kurul Kararı ile farklı bölümde lisansüstü eğitim yapmasına izin verilenler hariç)
gerekir.
BAŞVURU
%10
Söz konusu kadrolara
ÖYP
puanı esas alınarak atama yapılır.Teşekkürler...
Öğretim Üyesi YetiştirmeProgramı (ÖYP)
Kurum Koordinatörlüğü
Hülya KARTAL
Şube Müdürü
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP)
Kurum Koordinatörlüğü
ATANAN ÖYP ARAŞ. GÖR.YOL HARİTASI
MİSYON
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında üniversitelerimizin ihtiyacı olan öğretim üyelerinin yetiştirilmesi amacıyla Araştırma Görevlisi kadrolarına atanan Öğretim Elemanlarının eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleriyle; topluma evrensel düzeyde liderlik yapabilen, ürettiği bilimi insanlığın yararına sunabilen, etik değerlere saygılı, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen bilim insanları olarak yetiştirilmesini koordine eden bir birim olmaktır.
VİZYON
Verdiği hizmet kalitesiyle bilim insanlarının; bilgi toplumu olma yolunda bilgiye ulaşan, bilgiyi paylaşan, kullanan, yöneten ve değerlendiren bireyler olarak yetişmelerinde eğitim, bilim ve sanata katkı sağlayacak ürün ve teknoloji üretimine aracı olan bir birim olmaktır.
MİSYON
VİZYON
VE DAHA FAZLASI İÇİN.....
ÖYP Puanı nasıl hesaplanır?

http://oyp.akdeniz.edu.tr
Enstitüler Binası
A Blok 3.Kat
0242 227 13 95-310 21 42
0242 227 27 53
oyp@akdeniz.edu.tr
http://oyp.akdeniz.edu.tr/tr
Kamuran GÜNAŞAN
0 2 4 2 3 1 0 2 1 4 2
kamurang@akdeniz.edu.tr
Full transcript