Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Current Event

No description
by

Hana Chalupná

on 25 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Current Event

Hana Chalupná
OAKV
Obory vzdělávání
63-41-M/02 Obchodní akademie
- školní vzdělávací program Ekonomika pro život

65-42-M/02 Cestovní ruch
- školní vzdělávací program Cestovní ruch
Studijní obor

Forma vzdělávání: denní
Délka vzdělávání: 3 roky
Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary

Kód a název vzdělávacího programu: 65-43-N/01 Cestovní ruch
Ředitel školy: Mgr. Pavel Bartoš
Zástupkyně ředitele školy: Ing. Lenka Pokludová
Střední škola
Telefon: + 420 354 224 150

Adresa: Bezručova 17, 360 01 Karlovy Vary
E-mail: info@oakv.cz
Odkaz: http://www.oakv.cz
Vyšší odborná škola cestovního ruchu
Ředitel školy: Mgr. Pavel Bartoš
Zástupce ředitele školy: Mgr. Martin Capek
Telefon: + 420 354 224 180
Adresa: Šmeralova 44, 360 05 Karlovy Vary
E-mail: info@voskv.cz
Odkaz: http://www.voskv.c
Škola je zapojena do celé řady projektů na národní nebo mezinárodní úrovni. Mezi nejdůležitější patří:
LCCI – Certifikace International Business
Mezinárodní jazykové zkoušky jsou univerzitami, úředními institucemi, obchodními a průmyslovými korporacemi uznávány po celém světě.

Historie školy
Etapy ekonomického školství v Karlových Varech:
1919-1938 HANDELSAKADEMIE

1937-1938 OBCHODNÍ AKADEMIE

1938-1945 WIRTSCHAFTSOBERSCHULE 1945-1949 OBCHODNÍ AKADEMIE

1949-1953 VYŠŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ŠKOLA

1953-1961 HOSPODÁŘSKÁ ŠKOLA

1961-1989 STŘEDNÍ EKONOMICKÁ ŠKOLA

od 1989 OBCHODNÍ AKADEMIE A VŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU KARLOVY VARY od … OBCHODNÍ AKADEMIE, VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ŠKOLY KARLOVY VARY
Cesta ke konkurenceschopnosti v profesích cestovního ruchu.
Cílem projektu je realizace vzdělávacího kurzu pro pracovníky v cestovním ruchu, kteří pracují,
popř. chtějí pracovat v tomto perspektivním a
rozvíjejícím se oboru, ale postrádají patřičnou kvalifikaci.

ECDL – European Computer Driving LicenceNaše škola získala licenci pro akreditované středisko testování ECDL. ECDL je mezinárodně uznávaná, objektivní, standardizovaná metoda pro ověření počítačové gramotnosti. Zjišťuje pomocí praktických testů, zda je uchazeč schopen efektivně využívat základní informační technologie. Úspěšní absolventi získávají ECDL Certifikát, který má mezinárodní platnost.

Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem…Cílem projektu jsou studijní výjezdy celkem 60 žáků do Velké Británie, Francie a Německa, kde naši žáci prohloubí své jazykové dovednosti a seznámí se s reáliemi daného regionu. Dále v rámci projektu vznikají tzv. čtenářské dílny jako podpora čtenářské gramotnosti žáků.

Ředitelé školy od roku 1919:
Otto Laasch
Franz Dürauer
Vojtěch Měšťan
Bohuslav Čermák
Antonín Kameník
Václav Dubský
RNDr. Karel Matásek
Ing. František Žák
Ing. Karel Dítko
Ing. Edmund Janisch
Ing. Hana Motyčková
Ing. Pavel Bartoš
Podmínky pro přijetí:
střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou doložené úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení
řádně a včas vyplněná a podaná přihláška ke studiu (včetně posouzení zdravotní způsobilosti pro daný obor praktickým lékařem)
znalost anglického nebo německého jazyka, jazykové znalosti se ověří rozřazovacími testy. Jazykové skupiny jsou rozděleny podle společného referenčního rámce jazyků na úrovni A0, A1, A2 nebo B1 (tzn. na začátečnické, mírně pokročilé až pokročilé úrovni).

Informace o škole
Naším cílem je připravit kvalitní samostatné odborné střední nebo vyšší řídící pracovníky pro oblast cestovního ruchu. Ti mohou najít uplatnění v cestovních kancelářích, informačních střediscích, hotelech, v kulturních, lázeňských a sportovně rekreačních zařízeních, ale například i v dopravních podnicích (ČSA) nebo na odborech cest. ruchu při MÚ.
„Existuje jen jedno dobro a to je vědění. Existuje jen jedno zlo a to je nevědomost.“
Sokrates
Full transcript