Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Metaforák hálójában

Készült a II. Copy21 Blogshopon tartott előadáshoz.
by

Soma Török

on 10 October 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Metaforák hálójában

web 2.0
✳✱*
Kalózok, lopás
kioszk
vagy
táncterem?
A hálózati társadalmak kialakulása
peer
to
A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása
A kulturális javak újraelosztása
User
generated
content
Direct Dowload Link
PirateBay,
nCore
A társadalmi
hálózatok
kialakulása
A tárhely-
szolgáltatók felelőssége
peer
to
peer
peer
A fogyasztói szerepkörök metamorfózisa
Napster
MetaforákMe
Metaforák hálójában,
avagy
csereszabatos fogalom-e csere és tulajdonjog
áll-e fent azon, ami szellemi?
Dr. Török Soma
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Kar
Polgári Jogi Tanszék

Köszönöm a figyelmet!
torok.soma17@gmail.com
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Kar
Polgári Jogi Tanszék

A csere mint jogi és társadalmi jelenség
CSERE
: az adás és az elfogadás egymásnak megfelelő, komplementer aktusa
az általános csere: a kölcsönösség normatív elvárása
kiegyensúlyozott reciprocitás: a csere nyílt és személytelen formák között zajlik, ideális esetben mindkét fél elégedett a csere által szerzett javakkal, illetve a kapott szolgáltatásokkal
a csere személytelenségét és arányosságát specializált társadalmi intézmények biztosítják
csere a Ptk-ban: "
Ha a felek dolgok tulajdonjogának, más jogoknak vagy követeléseknek kölcsönös átruházására vállalnak kötelezettséget..."
SzJSzT 07/08/1.
A szellemi tulajdon koncepciója
szellemi?
tulajdon?
TULAJDONI REND
: az erőforrások végessége teszi szükségessé, célja általánosságban az e javak piacgazdasági keretek között történő újraelosztása kereteinek meghatározása
SZELLEMI TULAJDON
: a fogalom alá tartozó, piaci áruk szellemi értékkomponensét képező kategóriák felsorolásával lehet definiálni, tárgyát a jogi szabályozás speciális oltalmi formái révén a közkincs köréből előre megszabott feltételekkel időlegesen kivont szellemi javak képezik (Ficsor M.)
a digitalizálással új életet, az ubikvitás, omnipresence új szintjét nyeri el a tulajdon palackjából kiszabadult szellem (Bobrovszky J.)
feladata a javak, erőforrások jogalanyok általi megszerzésének, hasznossá tételének és a velük való rendelkezés lehetőségeinek, valamint annak a rögzítése, hogy ezekből harmadik személyeket milyen módon zárhatnak ki.
Következtetések
Arisztotelész:
"Metafora a szó más jelentésre való áttétele."
pragmatikus megközelítés, a lényeg a tartalom kell, hogy legyen
vita, vagy csak álvita?
a technológiai fejlődés kiszámíthatatlan
korlátok,
többszörözés,
nyilvánossághoz közvetítés
Full transcript