Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Výuka umělé inteligence na gymnáziu

DidactIG, Liberec 3. 2. 2016
by

Daniel Lessner

on 6 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Výuka umělé inteligence na gymnáziu

Výuka umělé inteligence
na gymnáziu

DidactIG, Liberec 3. 2. 2016

Dan Lessner
lessner@ksvi.mff.cuni.cz

http://ksvi.mff.cuni.cz/ucebnice
Všeobecné vzdělání
Vybavit žáky klíčovými kompetencemi
Vybavit žáky širokým vzdělanostním základem
Připravit žáky k celoživotnímu učení, profesnímu, občanskému i osobnímu uplatnění
Informace
Problém
Model
Algoritmus
Efektivita
Umělá
inteligence

co to je problém, jak jej popsat
co to je řešení
jak jej hledat
Co nejde
vůbec?
Co jde jen
těžko?
Vzniká učebnice
Děkuji za pozornost
Dan Lessner
(lessner@ksvi.mff.cuni.cz)
http://ksvi.mff.cuni.cz/ucebnice
Klíčové kompetence
Google, http://googleblog.blogspot.de/2014/05/just-press-go-designing-self-driving.html
Credit: McDonald's, David Rehor (Fastfoods.cz), První dny v McDonald's, https://youtu . be/pC-FM84FJW0
Rámcový vzdělávací program
Informatické myšlení
Informační gramotnost (NIQES)
IIKT
Význam IS ve společnosti
Základní pojmy a metody informatiky, uplatnění v ostatních oborech a profesích
Možnosti uplatnění ICT v různých oblastech
Občanský a společenskovědní základ
Hlavní filozofické směry, klíčoví představitelé, řešení základních filozofických otázek
Zhodnotí význam vědeckého poznání, techniky a nových technologií pro praktický život i možná rizika jejich zneužití
Svět práce
Profesní rozhodnutí
J. Wing
CSTA/ISTE
Royal Society
...pochopit, které aspekty problému jsou řešitelné strojově...

...porozumět možnostem a omezením informatických prostředků...
Hledání efektivních řešení

Sebejistota tváří v tvář složitosti
Vytrvalost při řešení obtížného problému
Schopnost vypořádat se s otevřenými problémy

...informatické aspekty světa kolem nás...

...využití informatických prostředků
k porozumění a uvažování
o přirozených i umělých systémech a
procesech...
Vývoj technologií a společnosti
...zkoumání vlivu technologického vývoje v minulosti
...získání přehledu o odhadech vývoje na trhu práce
...porozumění principu zrychlování vývoje, vyhodnocování příležitostí a rizik

Odvodí a vysvětlí, proč:
postupně roste vzdálenost, na kterou lidé dovedou navazovat a udržovat přátelství;
souvislost svobodného přístupu k informacím a politického zřízení;
souvislost vývoje technologií a stěhování obyvatel do měst nebo naopak na venkov;
jak se vlivem technologií změnila práce lékařů, krejčích, architektů, prodavačů, novinářů...
Jmenuje zaniklé, neohrožené a nové profese, určí jejich společné znaky.
Turingův test
☑ Princip
☑ Co říká (a co neříká)
☑ Jaké má slabiny a omezení
https:// www.youtube.com/watch?v=3nxjjztQKtY
Insomnia Cured Here (tom-margie), CC-BY-SA, https://www.flickr.com/photos/tom-margie/2144882415
What is name of your mother?
What is the name of yours?
What is your favourite meal?
I dont have one favourite.
What is your favourite book?
My favourite book is Harry Potter.
What is the weather like today?
Sunny and warm. Nice weather.
Do you like it?
Nope.
Why?
I don't know.
Are you a robot?
No.
Další kolo
Menší skupinky paralelně
Rozhovor s chatbotem samostatně
Znejistit: dva lidi, dva stroje

Čím se chatbot prozradil?
Co je pro něj obtížné? Co zvládá dobře?
Je test fér?
Je test spolehlivý?
Jak by test vylepšili?
Prohlásili by žáci o stroji, který testem prošel, že je inteligentní?
Musí všechno inteligentní umět konverzovat?
Je všechno, co umí konverzovat, inteligentní?
Co když testem projde stroj, který „ve skutečnosti“ nebude inteligentní, ale bude to dost dobře předstírat?
Jak učitel ve výuce pozná, zda žák nepředstírá a látce skutečně rozumí?

Filozofické zombie, čínský pokoj, totožnost nerozlišitelného, etika...
The real danger is not that computers will begin to think like men, but that men will begin to think like computers.
—Sydney J. Harris

Fernando12821 2015, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hatsune_Miku_Fer.png, CC-BY-SA
Lorenzo Tondi 2014, https://lorenzotondi.wordpress.com/tag/kryders-law/, CC-BY-NC-SA
Xinhua: Huizhou people's abacus complex, 2006-07-20 22:01, http://www.chinadaily.com.cn/china/2006-07/20/content_645797_4.htm, Copyright 1995 - 2016, China Daily Information Co (CDIC).
There are about 50 species of the hedgehog type of this plant, so named for its spiny fruit.
Clockready, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:IBM_Watson.PNG
Evoluční algoritmy
http://www.caplet.com/MannaMouse.html
Johann "nojhan" Dréo 2007, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Evolutionary_algorithm.svg, CC-BY-SA
Anna, http://www.ikea.com
Cactus.
☑ V čem se principiálně liší stroj a člověk? Co nás činí lidmi? Co zvířata?
☑ Je možné sestrojit umělou inteligenci?
Ano ⇒ Jak to poznáme?
Ne ⇒ Proč? Co má člověk navíc?
☑ Co je vůbec inteligence a myšlení, tvořivost, porozumění jazyku a světu, vědomí, svobodná vůle (a determinismus), život...
The real problem is not whether machines think but whether men do. — B. F. Skinner
☑ Vývoj v informatice je exponenciální
☑ Proč?
„Shromáždi co nejvíce jedinců na co nejmenší ploše.“
„Proč vznikají vzory, např. pruhy?“
☑ Příroda je cenný inspirační zdroj pro řešení obtížných problémů
☑ Princip fungování evolučních algoritmů, role jednotlivých operátorů
☑ „Počítač dělá jen to, co mu nařídíme!“
☑ Obtížně zjišťujeme, co se děje uvnitř
☑ Explorace vs. exploatace
☑ „Počítač dělá jen to, co mu nařídíme!“
☑ Vyvíjet lze i programy
☑ Obtížnost odhadu
budoucího vývoje
☑ Rozmýšlet změny
☑ Etické otázky
Další příklady
☑ Existence a závažnost celé problematiky
☑ Uvažovat o ní kriticky
☑ Rozlišit fakta, logické důsledky, spekulace, názory a hodnoty
☑ Kvalifikovaný názor v předstihu
☑ Umělá inteligence je seriózní obor lidské činnosti
☑ Umělá inteligence slabá a silná
Jak to vůbec funguje?
Proč je go o tolik těžší?
☑ Obtížnost odhadu budoucího vývoje
MichaelMaggs 2007, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Opening_chess_position_from_black_side.jpg, CC-BY-SA
zizou man 2014, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Go_game.jpg, CC-BY
https:// www.youtube.com/watch?v=MaTfzYDZG8c
https:// www.youtube.com/watch?time_continue=56&v=OKoQMD0QZQs
... řešení problémů
volba vhodné metody, resp. nástroje
zvažuje možné klady a zápory jednotlivých variant řešení, posuzuje jejich rizika a důsledky
určí v čem se problémy liší a v čem se shodují
... občanství
o chodu společnosti a civilizace uvažuje z hlediska udržitelnosti života
... sociální a personální
přizpůsobuje se měnícím se podmínkám, ovlivňuje je
... podnikavost
rozhoduje se o dalším vzdělávání a budoucím profesním zaměření
uvažuje o své práci v dlouhodobějším horizontu
zformuluje nejdůležitější aspekty budoucího zaměstnání
vítá a podporuje inovace

+ kritická práce s informacemi, ověřování, analýza argumentů, formulace a obhajoba závěrů
Vyber, co je inteligentní!
☑ Základní pojmy, hlavní názorové proudy a
související argumenty a důsledky
☑ Zformulovat nějaké vymezení umělé inteligence,
a proč je to vymezení problematické
☑ Charakterizovat úlohy pro stroje, lidi, spolupráci


Any teacher that can be replaced by a machine should be!
— A. C. Clarke
☑ Pojem technologické singularity
☑ Opustit intuitici z minulosti
☑ Nejdůležitější pozitivní i negativní scénáře
☑ Jak vývoj ovlivnit, nebo jak se na něj alespoň připravit
Full transcript