Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PRIJEDLOG STANDARDA DJELO

No description
by

Ria Bilic

on 6 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PRIJEDLOG STANDARDA DJELO

PRIJEDLOG STANDARDA DJELOMIČNE KVALIFIKACIJE "RUKOVOĐENJE I STRATEŠKO UPRAVLJANJE U VISOKOM OBRAZOVANJU"
Anketa
Ključni poslovi i kompetencije
20
ključnih poslova /
183
pripadajućih kompetencija
(prijedlog)
standarda kvalifikacije
1. Standard zanimanja
ČLANOVI/CE RADNE SKUPINE
Ninoslav Šćukanec, IRO
Mihaela Matešić, FFRI
Marko Turk, FFRI
ČLANOVI/CE RADNE SKUPINE
Snježana Prijić-Samaržija, UNIRI
Đurđica Dragojević, AZVO
Vjeran Strahonja, FOI
Ria Bilić, IRO
ČLANOVI/CE RADNE SKUPINE
Miljana Bajšanski, UNIRI
Ana Tomaško Obradović, UNIRI
Zoran Sušanj, FFRI
Za rad na standardu bila zadužena interdisciplinarna
radna skupina
Ria Bilić, MA
1.
Izrada
standarda zanimanja
temeljenih na analizama sadašnjih i budućih potreba tržišta rada, društva, pojedinca te strateškoj (i zakonodavnoj) utemeljenosti

2.
Izrada
standarda kvalifikacija
i skupova ishoda učenja povezanih s odgovarajućim standardima zanimanja

3.

I
zrada novih / prilagodba postojećih obrazovnih programa
(kurikuluma) pripadajućim standardima kvalifikacija i skupovima ishoda učenja.

HODOGRAM PREMA HKO METODOLOGIJI

nismo
izrađivali standard zanimanja
RUKOVOĐENJE I STRATEŠKO UPRAVLJANJE U VO
rektor/ica
prorektor/ica
dekan/ica
prodekan/ica
pročelnik/ica
...
STANDARD ZANIMANJA
ključni poslovi
kompetencije
Upućena čelnicima hrvatskih visokoobrazovnih institucija
87 ispunjenih anketa
5
prorektora/ica
9
dekan(ic)a
53
prodekan(ic)a
20
(zamjenika) pročelnika/ce
Obrađeni podaci iz ankete
Ekspertiza članova radne skupine
POPIS
ključnih poslova i kompetencija
NASTAVA
I POUČAVANJE
ZNANOST
I ISTRAŽIVANJE
5
4
1
CIVILNA MISIJA SVEUČILIŠTA
poslovi potrebni za prve tri kategorije
10
NASTAVA
I POUČAVANJE
5
PLANIRANJE, ORGANIZIRANJE I PRAĆENJE PROVEDBE ‎
VISOKOŠKOLSKE NASTAVE
PLANIRANJE, ORGANIZIRANJE I RAZVOJ
STUDIJSKIH PROGRAMA
TE ‎
PROGRAMA ‎CJELOŽIVOTNOG UČENJA
OSIGURAVANJE I UNAPREĐIVANJE
KVALITETE
VISOKOG ‎OBRAZOVANJA ‎
ODREĐIVANJE
UPISNE POLITIKE
PRUŽANJE
POTPORE STUDENTIMA/ICAMA
ZNANOST
I ISTRAŽIVANJE
4
PLANIRANJE, ORGANIZIRANJE, PRAĆENJE I UNAPREĐENJE
‎ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI
RAZVOJ I UPRAVLJANJE
ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKOM
‎INFRASTRUKTUROM
UPRAVLJANJE
TRANSFEROM TEHNOLOGIJÂ
I PRIMJENOM REZULTATA
‎ZNANSTVENIH ISTRAŽIVANJA ‎
POTPORA OBJAVLJIVANJU
ZNANSTVENIH I STRUČNIH PUBLIKACIJA ‎
VISOKOŠKOLSKE INSTITUCIJE
OSIGURAVANJE DOPRINOSA VISOKOŠKOLSKE INSTITUCIJE DRUŠTVU ‎I ZAJEDNICI
1
CIVILNA MISIJA

STRATEŠKO PLANIRANJE
I UPRAVLJANJE

‎PLANIRANJE I ORGANIZIRANJE
INSTITUCIJSKIH ISTRAŽIVANJA TE ‎PRIMJENA NJIHOVIH REZULTATA


‎RAZVOJ
LJUDSKIH POTENCIJALA

‎SURADNJA I KOMUNICIRANJE S
UNUTARNJIM DIONICIMA

‎SURADNJA I KOMUNICIRANJE
S VANJSKIM DIONICIMA

‎UNAPREĐENJE
INTERNACIONALIZACIJE
VISOKOŠKOLSKE INSTITUCIJE ‎


OPERATIVNO PLANIRANJE I UPRAVLJANJE
POSLOVNIM PROCESIMA

‎UPRAVLJANJE
FINANCIJAMA I INVESTICIJAMA


‎UPRAVLJANJE
PRIPREMOM I PROVEDBOM PROJEKATA


‎REGULIRANJE I OSIGURAVANJE
ZAKONITOSTI RADA

POPIS KLJUČNIH POSLOVA I KOMPETENCIJA
ZAKONSKA PODLOGA
DRUGI PROJEKTI, ISTRAŽIVANJA RELEVANTNA ZA TU KVALIFIKACIJU
"RUKOVOĐENJE I STRATEŠKO UPRAVLJANJE U VISOKOM OBRAZOVANJU"
djelomična kvalifikacija
PODLOGA
za izradu istoimenog cjeloživotnog studijskog programa
STANDARD KVALIFIKACIJE
7
skupova ishoda učenja /
74
pojedinačna ishoda učenja
Full transcript