Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Államszervezet - hatalommegosztás

No description
by

Zoltán Pozsár-Szentmiklósy

on 12 February 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Államszervezet - hatalommegosztás

Az állam szervezeti sajátosságai
- állami célok és feladatok elérésének előfeltétele
- általánosan kötelező jelleg
- intézményesült, formális aktusokban nyilvánul meg
- tényleges és tényszerű
- jogilag szabályozott és szervezett (
korlátozott
)
Az állami hatalom sajátosságai
Hatalommegosztás és alkotmányosság
- történelmi példák, XX. századi kísérletek
- a hatalom egységének elméleti koncepciója (Bodin, Rousseau)
Hatalomkoncentráció és hátrányai
Államszervezet és
hatalommegosztás

Pozsár-Szentmiklósy Zoltán, 2018. február 12.
A hatalommegosztás elméletének alakulása
Hatalommegosztás mint államszervezési elv
Célja:
- a polgárok
szabadság
ának biztosítása
- a hatalom intézményes
korlát
ainak biztosítása
A hatalommegosztás új dimenziói
- az állam (
jogi
) fogalma
- állami szervek és tevékenységek komplex rendszere
- az állami szervek és típusaik
- az állam szervek szabályozásának tipikus kérdései
- az államszervezet kialakítását meghatárzó,
alapvető elvek
(struktúra-elvek)
- nem egységes akaratként jelenik meg (funkciók, szintek, területi egységek szerint
tagolt
)
-
demokratikus legitimáció
alapján működik
- a polgár szempontjait figyelmen kívül hagyja --> elnyomó (zsarnoki) hatalomgyakorláshoz vezet
- nem hatékony
- hosszú távon
nem fenntartható
- az állami hatalom
tagoltságának

hiánya
- az államhatalom
korlátainak

hiánya
- demokratikus
legitimáció hiánya
- antik előzmények (Platón, Arisztotelész, Pulübiosz, Cicero)
- az elmélet kidolgozásának társadalmi kontextusa: XVII. századi Anglia
- Locke: törvényhozó és végrehajtó hatalom elválasztása
Montesquieu
:
- hatalmi viszonyok alárendelése a jognak
- törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalom
- szervezeti és személyi elkülönítés
USA: elkülönítés,
cheks and balances

Constant: neutrális államfői hatalom és municipális hatalom

Bibó
: történelmi áttekintés és aktualitás
Jellemzői
:
- állami szervek és funkciók elválasztása
- egymás kölcsönös ellenőrzése
- közös hatáskör-gyakorlás
Normatív
alapú, joghoz kötött.
A követelmény
érvényesülése
:
- az alkotmány szabályainak kialakítása
- az alkotmány alatti normák kialakítása
- hatáskörgyakorlás (+ kisegítő elv)
- szerepfelfogás
(1) A magyar állam működése a hatalom megosztásának elvén alapszik.
(2) Senkinek a tevékenysége nem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetve kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és köteles fellépni.
Alkotmánybírósági gyakorlat
Alaptörvény
C) cikk
- az
önálló hatáskör
-gyakorlás 28/1995. (V. 19.) AB határozat
- a kölcsönös
ellenőrzés
62/2003. (XII. 15.) AB határozat
-
politikai és semleges
hatalmi ágak 38/1993. (VI. 11.) AB határozat
-
együttműködés
i köteletezettség 36/1992. (VI. 10.) AB határozat
-
jogállami
mérce 2/2002. (I. 25.) AB határozat
-
horizontális
és
vertikális
megosztás
- alkotmányozó hatalom és konstituált hatalmak
- municipális hatalom és közvetlen demokrácia mint a
törvényhozás ellensúlya
-
közigazgatás
és
alkotmánybíráskodás
erősödése
-
új megközelítések
(modernizált, politikai-ellenőrző, komplex)
- új hatalmi gócpontok
A magyar államszervezet jellemzői
Strukturális jellemzők
- államforma: köztársaság
- kormányforma: parlamentarizmus
- unitárius állam
- elsődleges a képviseleti demokrácia
- a hatalomgyakorlás joghoz kötött

Funkciók szerint tagolt állami szervek
- törvényhozó hatalom: Országgyűlés
- végrehajtó hatalom: Kormány
- bírói hatalom: bíróságok
- államfői hatalom: köztársasági elnök
- az alkotmányvédelem szerve: Alkotmánybíróság
Full transcript