Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

DINÁMICA DOS ECOSISTEMAS

No description
by

Pablo Liñayo Filgueira

on 12 March 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of DINÁMICA DOS ECOSISTEMAS

Materia e enerxía nos ecosistemas(2)
A orixe da vida
Durante moitos séculos creuse que os seres vivos nacían espontaneamente da materia orgánica en descomposición.Estas crenzas baseábanse en obserbación cotiás.
O primeiro científico que cuestionou seriamente a teoría da xeración espontánea foi o italiano Francesco Redi.Este quería demostrar que as larvas de mosca que aparecerían na carne en descompoaición proviñandas propias moscas e non da carne. Para comprobalo, colocou anacos de carne en varios frascos e outros cunha tea que deixaba pasar o aire, pero non as moscas.Ao cabo duns días puido comprobar que aparecían larvas e moscas, pero só nos frascos destapados. Recolleu as larvas e observou que se transformaron en moscas.
PRINCIPAIS TEORÍAS EVOLUTIVAS
Orixe da vida (3)
Os ciclos
Os
ecosistemas
funcionan sotisficadas factorías que requiren
materia
e
enerxía
. A materia existe nos ecosistemas baixo distintas formas: materia inerte (rochas ou minerais, son elementos
abióticos
) e materia orgánica (son elementos
bióticos
, animais ou plantas). A materia existente nos ecosistemas e
limitada,
pasa do medio aos seres vivos, e viceversa.
A
enerxía
: o
Sol
é a principal fonte enerxética da maioría dos ecosistemas, polo tanto a enerxía é
ilimitada
. Os seres vivos autótrofos captan unha pequena parte da enerxía solar, e mediante a fotosíntese, utilízana para transformar a materia inorgánica en materia orgánica. A maior parte da enerxía que posúen os organismos pérdese coas feces ou en forma de calor, por iso, dise que a enerxía nos ecosistemas flúe, non se recicla.
Materia e enerxía nos ecosistemas
Obtención de materia e enerxía
Todos os organismos obteñen a enerxía a partir das moléculas orgánicas aínda que non todos os organismos conseguen estas moléculas do mesmo xeito:
Os seres
autótrofos
sdon capaces de formar materia orgánica que logo utilizan para as súas funcións vitais, por iso denomínanse

produtores
.
Os seres
heterótrofos
necesitan tomar a materia orgánica xa elaborada polos produtores porque non posén capacidade para elaborala. Denomínanse
consumidores
.
Dentro do grupo dos consumidores distínguense varios tipos:
-Consumidores
primarios
( ou herbívoros). Son aqueles que se alimentan de produtores.
-Consumidores
secundarios
( ou carnívoros), aliméntanse dos consumidores primarios.
-Consumidores
terciarios
, son animais carnívoros que se alimetan doutros carnívoros.
Cando un organismo inxire a outro hai unha trasferencia de materia e enerxía. A transferencia de nerxía ten lugar nunha soa dirección e non se recicla. A maior parte dela pérdese en forma de calor mentres que a materia se recicla. A cantidade de enerxía que pasa dun nivel a outro varía desde o 5% no caso dos carnívoros ata o 20% no dos herbívoros. Como media considérase que o 10% da materia ou enerxía dun nivel queda dispoñible para o seguinte. É a r
egra do 10%
.
A perda de materia e enerxía a través dos seres vivios dun ecosistema é a causa de que exista maior número de organismos e´polo tanto, maior cantidade de materia e enerxía nos niveis tróficos inferiores que nos superiores. Para representar esta diminución utilízanse as pirámides tróficas. Existen varios tipos de pirámides: numéricas, de biomasa, de enerxía.
Exemplo dunha pirámide ecolóxica
Denomínanse
relacións tróficas
as relacións de dependencia alimentaria que se establecen entre os distintos organismos dun ecosistema. Para representar graficamente a transferencia de materia e enerxía entre os organismos dun ecosistema, utilizan esquemas denominados
cadeas tróficas
. As cadeas tróficas ilustran só unha das moitas posibilidades da transferencia de materia e enerxía entre os organismos dun ecosistema. Para representar todas as interrelacións tróficas entre os compoñentes dun ecosistemas utilízanse as redes tróficas, que é unha
rede trófica
? Unha
rede trófica
é un conxunto de cadeas tróficas interconectadas que expresan todas posibles relacións alimentarias que se dan entre os organismos dun ecosistema.
Orixe da vida (2)
No século XIX, Louis Pasteur demostrou que a crenza xeneralizada na xeración espontánea era falsa. Pasteur comprobou que os microorganismos presentes no aire son os quescompoñen os medios de cultivo. Pasteur concluíu que todo ser vivo provén doutro ser vivo.
En 1922, o bioquímico ruso Alexander Oparin propuxo unha teoría sobre a orixe da vida: as primeiras moléculas orgánicas formáronse a partir dos gases da atmósfera primitiva pola acción de descargas eléctricas das tormentas e da luz ultravioleta do Sol.
Experimento de Redi
Experimento de Pasteur
Lamarck theory
In the XVIII century, Lamarck was the first naturalist who unrolled a theory of the evolution.
Characteristics of this theory:
- The alive beings have an innate trend to his development.
-Law of the use and disuse of the organs. The environmental changes create needs in the organisms, to adapt to new living conditions.
-The function believes the organ. When the environmental changes originate needs completely new, totally new organs can arise, as response.
-Inheridetance of the acquired characters. In order that the new characters perpetuated have to be hereditary.
En 1922, o bioquímico ruso
Alexander Oparin
propuxo unha teoría sobre a orixe da vida: as primeiras moleculas orgánicas formáronse a partir dos gases da atmóosfera primitiva pola acción das descargas eléctricas das tormentas e da luz ultravioleta do Sol.
O primerio investigador en conseguir comprobar a hipótese de Oparin foi o norteamericano Stanley Miller, no ano 1953. Mediante un aparato que simulaba as condición da atmosfera primitiva puido comprobar que no seu interior se formaban moitos compostos precursores, especialmente aminoácidos.
Creese que estas e outras biomolñeculas se foron acumulando durante millón de anos nos océanos e formaron o qye Oparin denominou
sopa primitiva.
Posteriormente, estas biomoléculas lograron unirse a outras e encerrarse en pequenas gotas que Oparin denominou
coacervados
. Suponse que estes coacervados deron lugar as primerias células.
Experimento de Miller
Theory of the natural selection
In the XIX century the naturalistic Englishman Darwin announced a theory, which was trying to explain the biological evolution. The theory of the natural selection.
Characteristics of this theory:
- The alive beings produce a very numerous descent.
- In the nature only a minority of the born ones they prosper.
- Anyone population is formed by individuals who present small hereditary differences.
- They survive the organisms that are better adapted to the environment.
- The survivors transmit his descent to the adaptative favorable characters.

A evolución biológica e a dinámica dos ecosistemas
Neodarwinismo
-Is the synthetic theory of the evolution, comes from the Darwinian theory of the natural selection with the knowledge from the genetics. This theory affirms qu the mutations and the natural selection they complement each other entrexsi, and none of these processes, for if only, it can give place to an evolutionary change.
Ciclo do fósforo
As plantas toman este elemento en forma de sales minerais do solo e os animais tómano ao inxerir as plantas. Cando os seres vivos morren e se descompoñen, o
fósforo
pasa de novo ao medio terrestre e queda dispoñible para volver a iniciar o ciclo. Este ciclo máis curto do fósforo denomínase
ciclo local
.
No mar existen rochas fosfatadas que van desprendendo fósforo lentamente. O fósforo liberado na auga do mar pode volver ás algas e iniciar de novo o ciclo.
Ciclo do carbono
O
carbono
encóntrase en estado gaseoso na atmosfera e disolvido na auga dos océano, de onde é captado polos productores.Estes combínano co hidróxeno da auga, durante a fotosíntese.
O carbono pasa, desde os productores, ao resto dos seres vivos cos alimentos. A respiración dos organismos devolven o dióxido de carbon a atmosfera, en forma de gas.
Cando a descomposición de materia orgánica se produce en zonas sen oxígeno, esta pode converterse en carbón. Cando estes combustibles arden o carbono volve á atmosfera en forma de dióxido de carbono e entón o ciclo péchase.
Ciclo do nitróxeno
Todos os consumidores conseguen o notróxeno que necesitan a partir dos productores.A pesar de que este gas é moi abundante na atmosfera, estes non poden usar o nitróxeno gasoso a deben tomalo en forma duns sales minerais chamados nitratos.
O nitróxeno atmosférico e o que se encontra almacenado no amoníaco que provén dos seres vivos é transformado en compostos aproveitables polas plantas mediante varios tipos de bacterias.
Full transcript