Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Molekularna genetika metastaza - Seminarski rad

Univerzitet u Sarajevu. Medicinski fakultet.
by

Rusmir Gadžo

on 5 January 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Molekularna genetika metastaza - Seminarski rad

Molekularna genetika metastaza
Univerzitet u Sarajevu
Medicinski fakultet
Institut za Patologiju

SEMINARSKI RAD
Autor: Rusmir Gadžo

Mentor: prof. dr. Mirsad Dorić
Normalno ustrojstvo tkiva (epitel)
CAM - Cell Adhesion Molecules
1,8 metara DNK lanaca, oko 25 000 gena za sve i jedan protein humane jedinke
svi geni nisu (podjednako) izraženi (eksprimirani)
stanice izražavaju "genetičke aranžmane" shodno funkciji - mikro-fenotip - "genetički paket"
primjer: epitelne - fiksirane VS mezenhimalne - migrirajuće
visokosofisticirani nadzor nad kopijama i korištenjem informacija
maligno izmjenjene stanice izbjegavaju protokole genetičkog nadzora, rearanžiraju fenotip
Jedro - kompletna genetička receptura
METASTAZE
Metastaze su karakteristika procesa zloćudne transformacije ćelija i najpouzdaniji
su znak da je neki tumor maligne prirode.
Maligna stanica manipuliše genetičkim izražajem!
RAZLIKE IZMEĐU EPITELNOG I MEZENHIMALNOG FENOTIPA
CIL - Contact inhibition of locomotion
Kanehisa Laboratories, Japan
Abercrombie i Heaysman, 1953. g.
ograničiti stanice na jedan sloj
maligne stanice se ne pokoravaju ovom načelu
Epithelial-mesenchymal
transformation (EMT) inducers
TIPOVI:
razvojni, regenerativni,
metastatski
Epitelno-mezenhimalni prijelaz je promjena koja se do danas smatra ključnom u nastanku metastaza.
Epithelial-mesenchymal
transformation (EMT)
Epithelial-mesenchymal transition je pretvorbeni proces, koji znači gubitak stanične polarizacije i adhezivne sposobnosti stanice, čime ona stiče migracijske i invazive osobitosti mezenhimalnih matičnih stanica.
Transkripcijski faktori sa direktnim delovanjem
Transkripcijski faktori sa indirektnim delovanjem
U aktu diferencijacije, neki dijelovi ukupnog recepta bivaju svrsishodno zaboravljeni, iz razloga što raznolikost ćelija zahtjeva samo određene segmente ukupnog genetičkog “cook booka”.
Diferencijacija zigota u ishodišne stanice - Genska ekspresija
Epitel karakterišu čvrste međućelijske veze; stanice posjeduju apiko-bazalnu polarizaciju, polarizaciju citoskeleta i vezane su hemidezmosomom za bazalnu laminu; naročito eksprimiraju epitelni, E- kadherin.
Stanice mezenhimalnog porijekla ne pokazuju polarizaciju, obično su vretenastog oblika i spajaju se jedne s drugim najčešće putem “fokalnih tačaka”; naročito ispoljavaju neuralni kadherin, fibronektin i vimentin.

SNAIL1, SNAIL2
ZEB1, ZEB2
E47
KLF8 (Kruppel like factor)
TWIST
Goosecoid
E2.2 (TCF4)
SIX1
FOXC2
“Čuvar genoma” - p53 aktivacijom miR-200 i miR42 spriječava proizvodnju transkripcijskih faktora ZEB i SNAIL i time održava epitelijalni fenotip.

* mIR - RNK, regulator genske ekspresije
SNAI1, poznat i kao Snail, je transkripcijski represor koji spriječava ispoljavanje ektodermalnih gena unutar mezoderma. Strukturno je sličan Snail proteinu kod Drosophilea.
U normalnom razvojnom procesu, kritičan je za razvoj mezoderma.
Klinički naročito značajan zbog epitelno-mezenhimalnog prijelaza kod stanica raka dojke.

SNAI2, poznat i kao Slug, djeluje kao transkripcijski represor E-kadherina i
antiapoptotski faktor kod maligno izmjenjenih stanica u slučaju raka dojke
. Mutacije u ovom genu povezuju se i sa sporadičnim slučajevima defekata u razvoju neuralne cijevi.

Kruppel-like factor 8 je još jedan protein koji regulira epitelno-mezenhimalni prijelaz i klinički naročito korelira sa izgledima u preživljavanju kod pacijenata sa adenokarcinomom želuca i osteosarkomom.

FOXC2 (Forkhead box protein C2) još je jedan u nizu važnih transkripcijskih faktora, učesnika u regulaciji epitelno-mezenhimalnog prijelaza. Tokom embriogeneze, njegova je uloga u diferencijaciji bubrega, srca i masnog tkiva. Međutim, uz aktiviranje Snail, Twist, Goosecoid faktora i TGF-beta1, potiče se pretjerana ekspresija FOXC2, potvrđena u karcinomima dojke sa izrazitim metastatskim potencijalom. Na sreću, korištenjem shRNK je moguće interferirati sa njegovim genom i time u potpunosti blokirati metastatsku sposobno ćelija karcinoma dojke.
TWIST kao transkripcijski faktor utiče na diferencijaciju stanice i definiranje staničnih linija.
Smatra se esencijalnim onkogenom u metastazi.
Pretjerana ekspresija Twist-a ili metilacija njegovog promotera, veoma je uobičajena kod metastatskih karcinoma. Aktivirani Twist povećava ekspresiju N-kadherina, istovremeno umanjujući ekspresiju E-kadherina. U skladu sa navedenim, postavljanje Twist transkripcijskog faktora za metu terapeutskog djelovanja protiv karcinoma, ulijeva veliku nadu u uspješno liječenje. Određeni rezultati već su postignuti in vitro.

Hvala za vašu pažnju!

...pitanja?
Među molekulama kandidatima, koji kontrolišu CIL, važni su kadherini, ali i brojne druge “kontaktne” molekule, poput atipičnih kadherina (Dachsous, Fat, Flamingo), Notch-Delta signalnog puta, efrina i nektina.
Maligno promijenjena stanica aktivira ili pak deaktivira potrebne joj dijelove genetičkog materijala i time sebi osigurava “alate” za probijanje sigurnosnih barijera.
Hello, it's me
Diskusija
Migratorni fenotip je posljedica spontanih mutacija?

Migratornom fenotipu doprinose metastatski onkogeni?
Full transcript