Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Přírodovědecká fakulta UJEP

No description
by

Martin Svec

on 25 January 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Přírodovědecká fakulta UJEP

Přírodovědecká fakulta UJEP
Studium
bakalářské - titul Bc.
magisterské - titul Mgr.
doktorské - titul Ph.D.
Úspěchy studentů PřF
Student Aplikovaných nanotechnologií je členem týmu, kterému se podařil
světový úspěch
- vyvinout
první boranový laser na světě!
Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy

pro studenta Aplikovaných nanotechnologií 2014 i 2015.
1. místo v Česko-slovenské soutěži o nejlepší práci v oboru Aplikovaná fyzika 2014.
1. místo v celostátní soutěži studentských prací v oboru geografie.
3. místo v Česko-slovenské soutěži o nejlepší práci v oboru Matematika 2014.
Zvláštní cena poroty celostátní soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie
"O cenu firmy Merck" pro studentku Aplikovaných nanotechnologií 2014.
Zvláštní cena poroty AV ČR v mezinárodní soutěži popularizace vědy
pro studenta Aplikovaných nanotechnologií.
Ocenění v soutěži
Absolventská práce Ústeckého kraje
v oboru geografie.
Ocenění krajské hospodářské komory
pro studenty PřF za spolupráci s praxí a podniky v regionu.
Ceny primátora, starostů a rektora UJEP
pro studenty PřF.
Přírodovědecká fakulta UJEP
sci.ujep.cz
www.facebook.com/Prirodovedecka.fakulta.UJEP

Fyzika
Nanotechnologie
Bc. - Mgr. - Ph.D.
Geografie
Matematika
Informatika
Učitelství pro ZŠ a SŠ
biologie
fyzika
geografie
chemie
matematika
informatika
+ kombinace s dalšími obory
Bc. + Mgr.
Projekty vědy na PřF UJEP
Zapojení studentů do projektů, jejich podporu formou stipendií, úhradou studijních pobytů a praxí.
Projekty vědy a výzkumu
: zapojení studentů do vědeckých projektů a týmů.
Projekty ESF
: vzdělávací, podporující konkurenceschopnost a vytváření mezinárodních partnerských praxí.
Spolupráce s firmami
: zapojení studentů do aplikovaného výzkumu.
Studentská grantová soutěž
: projekty vědy, rešitelé studenti, stipendia
Mimořádná stipendia
: pro studenty zapojené do projektů vědy.
Možnosti studentů PřF
ERASMUS+
Prezentace vědeckých výsledků studentů katedry informatiky na Technické univerzitě v Drážďanech.
Spolupráce studentů katedry informatiky se studenty Technické univerzity Chemitz.
Absolventka katedry biologie a matematiky absolvovala postdoktorské pobyty v Německu a USA.
Výzkumný pobyt absolventů katedry fyziky v Austrálii, Kanadě a USA.
Den otevřených dveří
25. 1. 2018

sci.ujep.cz
martin.svec@ujep.cz
P + (K)
První rok studia je pro všechny studenty stejný.
Od druhého roku si volí jedno ze tří zaměření
Obory
Fyzika
počítačové modelování
experimentální fyzika
Aplikované počítačové modelování
Studijní obor
Informační systémy
prezenční i kombinovaná forma
Co se naučíte?
základy OOP programování (C#)
zpracování a analýza dat (databáze, vizualizace)
architektura počítačů a principy počítačových sítí
využití operačních systémů (Linux, MS Windows)
principy spolehlivosti a bezpečnosti informačních systémů
podnikový management a firemní informační systémy
projektové řízení a týmová spolupráce v rámci IT projektů
praktické matematické znalosti (numerické metody a optimalizace, statistika, teorie grafů, teorie konečných automatů a formálních jazyků)

Dvě specializace
Programování a softwarové systémy
Hlavní oblasti studia
GUI programování (C#, MS Windows)
programování pro Android
programování pro Internet (PHP)
objektově orientovaný návrh (UML)
paralelní programování
principy operačních systémů
Jak se uplatníte v praxi?
programátor ve vývojovém týmu
vývojář internetových aplikací
programátor specializovaných mobilních aplikací
návrhář softwarových systémů
poskytovatel/ konzultant existujících softwarových řešení
provozovatel a správce datových úložišť
tester softwaru
Hardware a počítačové sítě
Hlavní oblasti studia
technologie počítačových sítí a jejich konfigurace
Internet a jeho protokoly
číslicové systémy
analogová elektronika
mikrokontroléry a Internet věcí
bezpečnostní technologie
administrace operačních systémů
Jak se uplatníte v praxi?
správce počítačových sítí nebo hardwaru
správce informačních systémů
poskytovatel internetového připojení a služeb
poskytovatel hardwarových řešení
programátor mikrokontrolerů a vestavěných systémů
návrhář a tester IT infrastruktury
provozovatel webových služeb
bezpečnostní správce
systémový administrátor (Windows, Linux)
Vybavení katedry informatiky
dvě klasické PC učebny
laboratoř počítačového hardwaru
laboratoř počítačových sítí a administrace operačních systémů (upgradována v roce 2016),
laboratoř elektroniky a automatického řízení (vybudována v roce 2015)
laboratoř architektury a infrastruktury IT
virtualizační cluster s rozsáhlým diskovým prostorem

Proč studovat u katedře informatiky?
Nově reakreditovaný program odráží moderní trendy v oblasti informačních technologií.
Máme dlouholetou zkušenost s výukou informatiky (více než 25 let).
Disponujeme moderně vybavenými laboratořemi.
Studenti získají praktické zkušenosti ve všech oblastech IT. Absolventi nalézají široké uplatnění v praxi.
Spolupracujeme s klíčovými IT firmami v regionu.
přednášky odborníků z praxe
stáže a praxe studentů ve firmách, vedení seminárních a bakalářských prací
Co vás naučíme?
Základy fyziky, chemie a biochemie materiálů a specifické vlastnosti nanomateriálů
Přípravu různých typů nanomateriálů:
nanočástice
nanovrstvy,
nanovlákna
umělé molekulární nanostruktury
Analýzu a testování vlastností nanomateriálů – analytické metody hodící se pro libovolný materiálový výzkum i výrobu

K čemu jsou dobré nanomateriály, které připravujeme?
K ochraně životního prostředí - likvidují škodlivé látky v životním prostředí (ve vodě, odpadních plynech, půdě).
Jako nové lékové formy - dopraví léčivo cíleně na určené místo v organismu (např. pouze do nádorové tkáně).
Jako chemické senzory a biosenzory - pro rychlou analýzu tělových tekutin (schopné rozpoznat např. nádorové buňky v krvi v časném stadiu rakoviny).
Bc. - Mgr. - Ph.D.
Obor Fyzika
Standardní fyzikální obor se 2 specializacemi
Navazující magisterské obory
Proč si vybrat fyziku?
Všestranná příprava - tvůrčí, logické a abstrakní myšlení
Týmová spolupráce a řešení projektů
Absolvent nebude nikdy nezaměstaný
Absolventi jsou velmi žádaní v nejrůznějších oborech praxe, a to nejen fyzikálních
Počítačové modelování
Modelování v oblasti proudění, vedení tepla, mechaniky
Částicové modelování tekutin a pevných látek
Sluneční fyzika
Programování C/C++, Fortran, Matlab
Pokročilé simulační SW balíky
Comsol Multiphysics
OpenFoam
Materials Studio
Amber
Experimentální fyzika
Vývoj a analýza nových materiálů a nanomateriálů s unikátními mechanickými, elektrickými nebo optickými vlastnostmi
Fyzika plazmatu
Fyzika tenkých vrstev
Obor Aplikované počítačové modelování
Profesně a prakticky zaměřený bakalářský obor
Uplatnění ve vývojových laboratořích státní nebo soukromé sféry
Vybavení katedry fyziky
Matematika a její použití v přírodních vědách
Matematika v přírodních vědách
Absolvent zaměření se uplatní ve firmách, výzkumných ústavech a vývojových pracovištích přírodovědného zaměření.
Výhodou absolventa tohoto zaměření bude schopnost komunikace s přírodovědci a inženýry.
Matematická informatika
Absolvent se bude moci jako matematik-analytik nebo systémový analytik ve firmách, kde se objevuje problematika spolehlivosti a bezpečnosti informací a jejich přenosu.
Obecná matematika
Absolvent se může uplatnit jako matematik-analytik, matematik ve finančních ústavech a pojišťovnách či v profesích souvisejících s technickou a stavební praxí, logistikou nebo orgánech státní správy.
Zajímavé výběrové kurzy
Další vzdělávací akce pro studenty
a návštěva zajímavých míst
prezenční
kombinované
jednooborové
dvouoborové
XENOTRANSPLANTACE
transplantace značených lidských rakovinných buněk do ryby (danio pruhované)
testovaní chování a účinnosti léčiv v kontextu „jednoduchého“ živého organismu
Laboratoř experimentální biologie rostlin
Genetické analýzy
Mikrokultivace
Genetické manipulace
Příprava rostlinných in vitro kultur
Studium dynamiky růstu, vlivu různých látek na vývoj, složení buněk
Full transcript