Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Linjära religioner a

No description
by

Maja Ohlsson

on 12 October 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Linjära religioner a

Linjära religioner
Kristendom
Islam
Judendom
"Bokens folk"
Linjära religioner
Judendom, kristendom och islam
Monoteistiska religioner
En Gud
- samma Gud
Teodicé-problemet
Varför finns ondska om Gud är god...?
Moraliskt onda
- Människan är fri att välja
- Ibland väljer hon fel
Naturligt onda
- Ondska människan inte kan råda över
- Ex. Naturkatastrofer
...varför?
Inga direkta svar
En kraft?
När Gud är frånvarande?
Linjär tidsuppfattning
Finns en början...
...och ett slut.
Gud skapade världen
Skapade människan
Olika tolkningar
- Bokstavligt
- En myt
berättar inte
hur
världen skapades utan
varför
.
Ex. Newton och äpplet
Domens dag
- Alla tre religioner har en liknande syn
Guds rike på jorden
Fred och frid
Inga orättvisor
Gudsbild
Gud är EN och allsmäktig
Gud är god
Gud syns genom historien
- Testar sitt folk
- Räddar sitt folk
Bokens folk
Heliga skriften = viktig
- Tanakh
(i Tanakh - Torah = de fem Moseböckerna)
- Talmud - en lång historisk diskussion kring lagarna i Torah
Finns 613 bud och påbud i Torah!
Judisk identitet
Det utvalda folket
Pesach
Central berättelse - Uttåget ur Egypten
Påminnelse om slaveriet i Egypten och det judiska folkets befrielse.
Mat som symboliserar olika känslor
- Invigas i det kollektiva minnet, känna samma känslor som sina förfäder
Sabbat
Gud skapade världen på 6 dagar
7:e dagen vilade han
Kosher
Förbud i Sverige mot slakt utan bedövning sedan 1937
Den mest skonsamma metod man då visste
"Även slakt med bedövning innebär mycket lidande. Inte minst gäller det för grisar och fiskar som bedövas med koldioxid, en utdragen och smärtsam process."
- Djurens rätt
Debatt om kosher-slakt:
Man ska vila! Inte jobba. Umgås med vänner och familj
Fredagsmys!
Inte stressa!
Påminnelse om slaveriet - en fri människa kan vara ledig
"Slutligen innebär sabbatsvila att vi för en dag får frigöra oss från alla problem, allt otrevligt och ofärdigt. För en dag försöker vi se världen som den borde vara, fri från smärta och problem." - Judiska församlingen Sthlm
Omskärelse
- Förbundet med Abraham
- Etnicitet?
3 olika stora riktningar
Förintelsen

"Shoa"
- stor del av den judiska identiteten
Ortodox judendom
Konservativ judendom
Reformjudendom
Lagar är lagar, oberoende tid
Ortodox - "renlärig", "rätttroende"
Judiska traditionen = viktig!
Liberala judendomen
Man FÅR och SKA anpassa judendom till det moderna samhället
Viktigast = tro på Gud och skapa en bättre värld!
Modernisera det man måste modernisera
Bevara (konservera) det viktiga för den judiska traditionen och identiteten
Gudsbild
Kristna etiken
Högtider
Tre olika riktningar
Bokens folk
En treenig Gud
Fadern
Sonen
Helige Anden
Monoteistisk religion?
- Ja, men
tre
former av
en
Gud
Vatten - tre former
- Flytande
- Ånga
- Is
Varför är Jesus så viktig?
Jesus är
messias.
Gud syns genom Jesus för
Jesus ÄR Gud.
Jesus sa att människorna inte längre behövde följa lagen (alla regler i Gamla testamentet).
Däremot presenterar Jesus många
etiska regler.
Gamla testamentet
Nya testamentet
Markus
Matteus
Lukas
Johannes
Paulus
Samma böcker som Tanakh
Trots detta består ungefär 1/3 av Nya Testamentet av Paulus brev.
Startar upp nya församlingar.
Aldrig menat att bli en bok...
Problematiskt vid vissa partier...
1 Kor 14:33
"Liksom överallt i de heligas församlingar
skall kvinnorna tiga vid sammankomsterna
: de har inte lov att tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. Om de vill ha reda på något skall de fråga sina män när de har kiommit hem, för det passar sig inte för en kvinna att tala vid sammankomsterna."
"Att själv undervisa tillåter jag henne inte och
inte heller att bestämma över mannen, utan hon skall hålla sig tyst och stilla
. Ty Adam skapades först och sedan Eva. Och det var inte Adam som lockades utan kvinnan som lät sig lockas och förleddes tilll överträdelse."
1 Tim 3:12
"Därför utlämnande Gud dem åt förnedrande lidelser.
Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt, likaså övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes av begär till varandra, så att män bedrev otukt med män
. Därmed drog de själva på sig det rätta straffet för sin villfarelse"
Rom 1:26
Vilken högtid är den viktigaste inom kristendomen?
- Påsken!
Till minne av Jesu död och uppståndelse.
- Jul
Firar
att
Jesus föddes som människa!
Katolska kyrkan
Ortodoxa kyrkan
Protestantiska kyrkan
Högste ledare: Påve
Högste ledare: De fem patriarkerna
Högste ledare: Ingen
https://goo.gl/photos/sfcCUXbnFBSTVaEp7
Helgon
Ikoner
7 sakrament
7 mysterier
Inga helgon
2 sakrament
Kristen identitet
Dopet
- Man föds på nytt, det andliga livet har börjat
Kyrkan
- Gudstjänst
"En kristen gudstjänst kan gå till på många olika sätt. Nästan alltid förekommer psalmsång, läsning ur bibeln, tolkning av vad bibelordet betyder för oss här och nu genom predikan eller reflektion och bön. Ofta firas också nattvard." - Svenska Kyrkan
https://goo.gl/photos/GpBQDfDyQehjDFKw8
Vems islam?
Gudsbild
Muslimsk identitet
Högtider
2 olika riktingar
- Vilka ska få representera en världsreligion?
IS?
- Islamism, en ideologi byggd på islam
"En huvudsaklig slutsats från innehållsanalysen är att nästan alla artiklar som innehåller representationer av muslimer på något sätt antingen direkt eller indirekt relaterar till våld, hot eller spänningar i samhället.[...] På det sättet görs en väldigt stark koppling inte bara genom det som skrivs, utan också det som inte skrivs. Det blir extra tydligt i det våldsskildringar, framför allt från inbördeskrigets Irak och Syrien,
där enbart förövarna benämns som muslimer medan offren, som i hög grad också är muslimer, betecknas som "civila" eller "lokalbefolkning"."

- Diskrimineringsombudsmannen. Rapport från medieanalys om representationer av muslimer i svensk nyheter, Vintern 2014/2015.
30 000 IS-krigare
1,6 miljarder muslimer
Bilden av islam i vårt samhälle
Gud är god och allsmäktig
Gud har uppenbarat sig för flera profeter
Ibrahim
Musa
Isa
Muhammed
- den senaste profeten
- Människorna lyckades förvalta Guds budskap
- Sammanfatta Muhammeds uppenbarelse i 6 trosartiklar:
Tron på Gud
Det finns bara EN Gud
"Islam - underkastelse"
Negativ klang...
Lydnad, lydnad byggd på tillförlit och förtroende, inte fruktan och rädsla
Genom lydnad/tillförlit till Gud - fred och frid i människans sinne
Tron på änglarna
Guds tjänare
Kan uppenbara sig för människor
Agerar på order
Tron på böckerna
Koranen - den slutgiltliga uppenbarelsen av Gud
Guds ord!
Tanakh och Bibeln - också viktiga/heliga
Tron på sändebuden
Gud talar till människor genom profeter
De är också förebilder
Muhammed en särställning
Tron på domens dag
Gud ska vid tidens slut döma människorna.
Skrämmande
- men också uppmuntrande
...världen är inte rättvis.
Tron på ödet
- Allt som sker, sker med Guds tillåtelse. Gud känner i förväg till allting.
- "Insha'Allah"
- Om Gud vill
- OBS! Fråntar inte människan hennes eget ansvar!
Muhammed får besök av ängeln Gabriel
Fick uppenbarelser av Gud - började
predika
- Fick efterföljare - och motståndare!
År 630 - återvände till Mekka, död år 632
Muhammed - Både politisk och religiös ledare!
- Startade en ny religion
- Enade Arabiska halvön
Efter Muhammeds död - vem ska vara ledare för umma (alla muslimer)?
2 förslag:
- Muhammeds närmaste man - Abu Bakr
- Någon i Muhammeds släkt - Ali, Muhammeds kusin och svärson
- Sunni
- Shia
De fyra första kaliferna
Abu Bakr
Umar
Uthman
Ali
Idag: Ingen religiös ledare för islam
Slöja
Jihad terrorism
Sharia
- Varje muslim strävar efter att följa profetens exempel
Muhammed är en
förebild
De religiösa plikterna - 5 pelare
"Hela tanken med Ramadan är att kunna veta hur det känns att vara hungrig för att på så sätt närmare relatera till människor som faktiskt väldigt ofta inte har mat att äta eller rent vatten att dricka. Jag minns det från min barndom dock som en väldigt rolig tid. Man fastade en hel dag och kände sig stolt och när man bröt fastan var det alltid jättegod mat och dryck efter därför så kan varje dag i Ramadan liknas vid en liten fest med hela familjen där man sitter och äter och efteråt hittar på roliga aktiviteter.

Jag fastar inte och det var längesen men min mamma gör fortfarande det och jag kan ibland känna avund för att jag också skulle vilja uppleva den sköna känslan av att äta efter man brutit fastan.

Men fasta gör man alltså för att uppleva hur andra har det i världen men också för att man inte ska ta föregivet att man har mat och vatten varje dag utan att det faktiskt kan vara tvärt om."

- Dekan, 24 år.
"Asså jag är inte så jätte religiös. Men man fastar för att känna hur fattiga har det utan mat och vatten. Man får inte äta förrän solen har gått ner. I Sverige är det extra jobbigt då solen går ner sent. Jag tror att man i år åt typ 22.30. Hur jobbigt som helst. Då äter man från 22.30-03.00 kanske. Sen får man inte äta eller dricka något tills nästa dag. Jag fastade tills jag var 17 år. Sen blev jag sjuk och opererades så då kunde inte jag fasta. Sen orkade jag inte fasta längre. Det är inte lätt att kunna fasta när man jobbar och så. "

- Maryam, 25 år
Sharia
Hadither
Koranen
Sharia = Vägen
Gud är lagstiftare, hans lagar har alltid funnits (jmf. naturlagar)
Människan =
lagtolkare
, inte lagstiftare
Sharia: Vägen till det goda målet, samhället, livet
Sharia - ett samlingsnamn för alla lagar man kan finna i Haditherna och Koranen
Genusjihad
- Manligt tolkningsföreträde...
Problem:
- Ingen religiös ledare = många tolkningar om haram och halal!

- Manligt tolkningsföreträde vad gäller lagar och regler
Jihad betyder "strävan" eller "kamp"
Stora Jihad
- kampen med sig själv. Att övervinna sin egen ondska och egoism. Vara en god muslim, ett gott föredöme, hjälpa andra och göra gott
Lilla Jihad
- kampen mot orättvisor i samhället och i världen. Och kampen för islam.
- Detta har tolkats väldigt olika!
[1 Kor. 11:3-9] Nu vill jag att ni skall veta att Kristus är varje mans huvud, att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud.
En man som ber eller profeterar med något på huvudet drar skam över sitt huvud. Men en kvinna drar skam över sitt huvud om hon ber eller profeterar barhuvad.
Det är samma sak som om hon hade rakat av sig håret, för om en kvinna uppträder barhuvad kan hon lika gärna ha håret avklippt. Men när det nu är en skam för kvinnan att klippa eller att raka av håret måste hon ha någon huvudbonad.
En man behöver ju inte ha något på huvudet eftersom han är en avbild och avglans av Gud. Men kvinnan är en avglans av mannen, ty mannen kommer inte från kvinnan utan kvinnan från mannen, och mannen skapades inte för kvinnan utan kvinnan för mannen.
Bibeln
[33:59] Profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar - och till [alla] troende kvinnor - att de [utanför hemmet]
noga sveper om sig sina ytterplagg; på så sätt blir de lättare igenkända [som anständiga kvinnor] och undgår att bli ofredade.
Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.
Vad står i Koranen?
[24:31] Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet och
inte visa mera av sina behag än vad som [anständigtvis] kan vara synligt;

låt dem därför fästa slöjan så att den täcker barmen.

http://www.hijabstoreonline.com/
Kvinnoförtryck!
Mode!
Identitet!
Fredagsbönen
Eid al-fitr
Eid al-adha
- Varje fredag, samling i moskén, bön, predikan av imam, böneledaren.
- Avslutningen på Ramadan, fastemånaden. En fest som pågår i tre dagar.
- Offerfest som firas i samband med vallfärd.
- Till minne av när Ibrahim skulle offra sin son Ismael, men istället offrade lammet. Man slaktar lam. Tackar Gud för barmhärtighet.
Patriarken av Istanbul:
Bartholomeus I
Påven: Franciskus
Martin Luther
Konfirmation - barn till vuxen
ÖVERGÅNGSRITER
I Sverige:
Svenska kyrkan - protestantisk kyrka
Sverige är ett sekulariserat land
- Många är inte religiösa
- Religion är inte så viktigt i det svenska samhället
"Är kristen - men inte religiös"
Sakrament/Mysterier
- heliga handlingar/goda handlingar
1. Dopet
2. Konfirmationen
3. Nattvarden
4. Bikten
5. Det sjukas smörjelse
6. Prästvigning
7. Äktenskapet
Bilder på helgon eller Jesus
Man tillber helgon
Ikonerna är speciella målningar av helgon
Målade på ett speciellt sätt
Ett "fönster mot himlen"
Genom att tillbe dem - Gud ser en
Helgon
En person som varit extremt from/god.
Exempelvis en martyr eller någon som satt andra före sig själv.
Någon som bidragit extra till kyrkan.
Helgon är förebilder.
Kan också ge extra kraft till bönerna.
Gud
Moské
Mihrab
Allah är stor
Jag vittnar om att det inte finns någon annan gud än Allah
Jag vittnar om att Muhammed är Allahs profet
Kom till bön
Kom till frälsning
Kom till framgång
Att bedja är bättre än att sova
Allah är stor
Det finns ingen gudom utom Allah
Varför kallas de linjära religioner?
Judendomens uppkomst
Grundades ca. 3000-2000 f.v.t. (osäkert)
Ursprung i Mesopotamien (nuvarande Irak)
Utmärkande = monoteistisk religion
Liten religion idag (14 miljoner anhängare)
s. 54-58
Viktiga personer i historien:
Abraham
Mose
Gud kontaktar Mose
Mose = en
profet
Mose räddar den judiska befolkningen från slaveriet i Egypten.
Den förste
profeten
(
Profet
= en människa som har kontakt med Gud)
Ingår ett heligt förbund med Gud
Jag tror på Dig!
Då ska jag ska skydda dig och ditt folk!
Jämför Talmud med en facebook-tråd
Diskussion kring hur man ska tolka Torah = VIKTIGT!
s. 59-62
Gud älskar alla människor, men judarnas är hans utvalda folk
Monoteism
Teodicé-problemet

- Judastik.se

Några förklaringar till VARFÖR förintelsen ägde rum:

1. Förintelsen är att betrakta som vilket annat folkmord som helst och bör behandlas/förklaras som ett sådant.

2. Det judiska folket har syndat upprepade gånger och Shoah är ett av straffen för detta.

3. Judarna lider och offras för världens försoning.

4. Shoah är ett sätt för Gud att testa det judiska folkets hängivenhet.

5. Gud har vänt bort sitt ansikte från världen.

6. Shoah är det ultimata uttrycket för den mänskliga förmågan att välja det onda (kommer av den fria viljan).

Om Gud är god, och judarna är det utvalda folket - varför har de fått utstå så mycket ondska?
Slaveriet i Egypten
Digerdöden
Förintelsen
Israel
- Om judisk mamma - jude
- Diasporan
Bar/Bat mitzvah
- Övergångsrit barn - vuxen.
s. 63-69
Synagogan
- Istället för templet
-Gemenskap
Högtider i judendomen
s. 70-74
Ute Steyer - rabbin Stockholms synagoga
Stamfader
- Matregler
Olika tolkningar
s. 55-60
Diskutera!
Hur tänker du kring ondska?
- Föds vissa människor onda och andra goda?
- Varför finns ondska?
- Hur förklarar du det onda som händer dig/människor i din omgivning?
Diskutera!
Hur är din tidsuppfattning?
Linjär eller cirkulär?
Kristendomens uppkomst
- Bibeln
Jesus dör ca. 30 e.v.t.
Kristendomen sprids.
Judisk sekt.
313 e.v.t. kristendom blir statsreligion i romarriket.
Tid av förföljelse, av judar och av romare.
60-70 e.v.t.
80-85 e.v.t.
80-85 e.v.t.
90 e.v.t.
46-60 e.v.t.
VIKTIGAST!
- Här får man reda på vad Gud vill genom Jesus.
Problem...
Jesus har inte skrivit ner någonting!
300 e.v.t. till idag, kristendomen sprids.
Samma berättelse i fyra böcker.
Jesu liv, död, återuppståndelse.
Paulus
Jude som
förföljde
de första kristna.
Jesus uppenbarar sig för Paulus.
Paulus omvänds.
Sprider
den kristna tron.
Kommunicerar till dem genom
brev
.
46-60 e.v.t.
Guds ord?
- Eller Paulus?
Messias
= Kung som skapar Guds fredsrike på jorden.
Jesus
offrade
sig för människorna.
- På grund av det kan människor få Guds
förlåtelse
.
Många firar kristna högtider.
- Skärtorsdag
- Långfredag
- Påskdagen
- Annandag påsk
- Nattvarden
Torsdag
Fredag
Söndag
Måndag
- Som ibland kan vara rätt svåra att följa...
Sid. 76-79
Sid. 82-84
Sid. 79-81
Sid. 91-103
Sid. 86-90
Idag: Ca. 2 miljarder anhängare.
Islams uppkomst
Sid. 104-105, 107-109
Muhammed
- Guds
sista
och
största
profet
- Grundade islam
Ca. 570-632 e.v.t.
Enade
alla stammar på arabiska halvön
Islam fortsatte att
spridas
efter Muhammeds död
- Idag: ca. 1,6 miljarder anhängare
Sid. 105-107
Bokens folk
Koranen
Hadither
Vad Muhammed och hans anhängare sägs ha sagt och gjort i olika situationer
Sunna
"sedvana", "exempel"
Berättelser om Muhammed
Ger tolkningshjälp av Koranen
Man följer profetens exempel
Sid. 110-116
Viktigast
Heligast
Betyder "uppläsning"
Uppenbarad på arabiska
114 suror (kapitel)
- berättelser om Muhammed
Bygger på tolkningar av...
och
"Den vanligaste islamofobiska föreställningen är att islam är ett enhetligt system
utan inre utveckling
,
mångfald och dialog
. Muslimer reduceras på samma sätt till en monolitisk grupp vars kultur, civilisation och livsstil är statisk, otidsenlig och outvecklad." - Mohammad Fazlhashemi
- Finns idag flera muslimer som betonar vikten av att tolka källorna utifrån den
historiska kontexten
!
- Koranen, liksom Tanakh och Bibeln, uppkom i ett
patriarkalt
samhälle
Amina Wadud
Riffat Hassan
(Jmf. en del judars och kristnas tolkning av vissa stycken i Bibeln/Torah...)
"Men om anklagelsen är riktig och det inte finns något bevis på att flickan var oskuld, skall flickan hämtas ut från sin fars hus, och utanför dörren skall männen i staden stena henne till döds, eftersom hon genom att hora i sin fars hus har gjort vad som är en vettlöshet i Israel. Du skall utrota det onda folket." - 5 Mos 22:20-22
"Det finns ingen gud utom Gud och Muhammed är Guds profet."
Monoteistisk
religion
- Därför ett bildförbud
Sid. 117-127
1. TROSBEKÄNNELSEN
"Det finns ingen gud utom Gud, och Muhammed är Guds sändebud."
EN gud
Muhammed som sändebud
2. FASTAN
Under den nionde månaden, ramadan
(27 maj - 25 juni 2017)
Från soluppgång till solnedgång avhåller man sig från:
Äta
Dricka
Ha sex
Tränar sig i ödmjukhet, medlidande och tålamod och öka sitt medvetande om religionen.
3. GIVANDET
En plikt att hjälpa
den som är i nöd.
Religiösa experter har räknat ut att givandet bör motsvara 2.5 % av en människas förmögenhet.
Viktigt att vara givmild enligt Koranen.
Om du tjänar 20 000 kr/månad, hur mycket skulle du då ge/månad?
5. VALLFÄRDEN
Den som har ekonomisk och fysisk möjlighet att vallfärda till den heliga staden Mekka.
BÖNEN
Fem gånger om dagen:
Vid gryningen, mitt på dagen, på eftermiddagen, vid solnedgång och kväll
Rituellt ren
Tvätta händer, mun, näsa, ansikte, armar och fötter.
Böneriktning (qibla)
mot Mekka
Ett begrepp Usama bin laden gjorde känt genom terrorattentaten mot USA 2001
Jihad har blivit förknippat med terrorism
[24:30] Säg till de troende männen att de bör sänka blicken och
lägga band på sin sinnlighet
; det leder till större renhet i deras liv. Gud är underättad om vad de gör.
Islamofobi
"Kritik mot islam, en historisk och källkritisk granskning av islams urkunder, fördömande av extremistiska terrorgrupper som begår illdåd i islams namn,
en kritisk dialog med traditionella företrädare för islam som omhuldar konservativa uppfattningar med mera kan inte klassas som islamofobi
."
- Mohammad Fazlhashemi
Uppgift:
Gå in på Google
Sök på ordet "Muslim"
Tryck på bilder
Vad för bilder får ni fram?
Hur påverkar det er syn på islam?
Mänsklig
rättighet!
Bredare innebörd
Jämförande uppgift
Varför är det så viktigt för muslimer att betona att Muhammed var
profet
, tror ni?
Jämför islam och kristendomens uppkomst, likheter/skillnader?
Jämför de tre linjära religionernas gudsbild, likheter/skillnader?
Fundera
Vilken bild har du av islam?
Vilken bild har du av kristendom?
Vilken bild har du av judendom?
Vad har påverkat din bild av de linjära religionerna tror du?
Baserar du din bild av religionerna på fakta, eller fördomar?
Sid. 127-129
Al-Qaida, IS
Minaret
Förnedrande!
Gett upphov till olika tolkningar...
Bildförbudet
Satirteckningar av Muhammed
Jyllandposten, Charlie Hebdo, Lars Vilks.
- Varför publicera? Värnar om yttrandefriheten
Diskutera!
Var går gränsen mellan yttrandefrihet och hets mot folkgrupp?
Full transcript