Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Handelingsgerichte diagnostiek, gelijkwaardigheid en transparantie

Het multidisciplinair overleg (MDO) tussen ouders, leerlingen en school in Zuid-Kennemerland
by

VO raad

on 9 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Handelingsgerichte diagnostiek, gelijkwaardigheid en transparantie

So...
Aanleiding
Resultaten
Lessen
Aanpak
Visie
Vaardigheden
Tijdsinvestering
Formats
Handelingsgerichte diagnostiek, gelijkwaardigheid en transparantie
Het multidisciplinair overleg (MDO) tussen ouders, leerlingen en school in Zuid-Kennemerland
en successen
en adviezen
Achtergrond
Extra ondersteuning van leerlingen na invoering passend onderwijs:

Indicatie: rugzak
Verdeling van middelen door SWV
Contact
Directeur:
Mevr. Nenette Dieleman
(ndieleman@swv-vo-zk.nl)

Consulent Passend onderwijs:
Mevr. Inge Verstraete
(iverstraete@swv-vo-zk.nl )

Voor meer informatie:
http://www.samenwerkingsverband-zuid-kennemerland.nl

Lees de beschrijving van het praktijkvoorbeeld:
http://www.steunpuntpassendonderwijs-vo.nl/

De scholen hebben ieder een eigen karakter. Ze ontwikkelen en realiseren binnen het regionale SWV vanuit een gezamenlijke visie een samenhangend geheel van voorzieningen.

Over het SWV vo Zuid-Kennemerland:
31 scholen
Praktijkonderwijs
vmbo
havo
vwo
cluster 3
cluster 4
19.000
leerlingen
Meer betrokkenheid door educatief partnerschap
Meer transparantie
Meer
efficiëntie
Weinig bureaucratie: een snelle toewijzing
MDO inzetten als instrument? Kijk eerst goed of het MDO aansluit bij de visie van het SWV.
Zorg voor heldere formats en middelen voor ondersteuning gericht op de professionals die het MDO begeleiden
Train gespreks-vaardigheden van betrokkenen
Het ontwikkelen van het MDO kost tijd. Maar het levert veel efficiëntie op.
Het SWV wil werken vanuit een handelingsgerichte diagnostiek waarin het medisch labelen plaats maakt voor het vaststellen van onderwijsbehoeften.
Het SWV werkt met het MDO:
multidisciplinair overleg waaraan verschillende professionals samen met de leerling en de ouders de ondersteuningsbehoefte van de leerling in kaart brengen.
Hoe werkt het MDO?
Uitgangspunten MDO
transparantie
efficiëntie
snelheid
educatief partnerschap
Uitgangspunten:
"In het MDO werken de leerling en ouders samen met de school vanuit een multidisciplinaire aanpak. De kennis en expertise van de ouders en de leerling is even belangrijk als die van professionals uit onderwijs en hulpverlening."
Doel:
vaststellen van de onderwijsbehoefte
Er is een aanleiding om in gesprek te gaan rond de leerling over de ondersteuningsbehoefte. Bijvoorbeeld: de ondersteuningsbehoefte van de leerling overstijgt de trajectbegeleiding van de school
Organisatie van Multidisciplinair Overleg (MDO) in samenwerking met ouders
In dit overleg zijn
ouders, leerling en de school gelijkwaardige deelnemers
Samen met de school, een consulent passend onderwijs van het SWV en andere betrokkenen bij de leerling, wordt de onderwijsbehoefte van een leerling in kaart gebracht.
behoefte duidelijk: dan gezamenlijk zoeken naar een passende oplossing
De juiste insteek
"De werkwijze van het MDO wordt als heel positief ervaren. De juiste insteek van het MDO is wel heel belangrijk. Zo kunnen de ouder en leerling écht centraal staan."
Welke vaardigheden en mindset zijn belangrijk voor het MDO?
Vaardigheden:
Gespreksvaardigheden
Open houding
Onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken bij het onderzoeken van de onderwijsbehoefte
Mindset:
"De leerling centraal: denken, werken en handelen met, over en naar een leerling en ouders."
Passende oplossingen
Wat kunnen uitkomsten zijn van het MDO? o.a.:
extra ondersteuning op de huidige school
overstap naar andere reguliere school
school of ouder krijgt extra ondersteuning
andere betrokkenen zijn aan zet (bv jeugdreclassering)
aanvraag voor een plaats op +VO
overstap naar VSO (dit loopt nu nog via het gedragpunt, voormalig REC)
Alle betrokkenen zijn aanwezig bij het overleg en bepalen samen wat nodig is.
Eén overleg voor alle betrokkenen.
Snelle toewijzing van passende ondersteuning
Ouders worden bij het hele proces van toewijzing betrokken en ondersteund
Full transcript