Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

El dossier digital (e-portfolio)

No description
by

ROSA PARDO

on 7 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of El dossier digital (e-portfolio)

Cas concret
En una institució educativa d’educació superior s’ha dissenyat i implementat un sistema d’avaluació de les competències transversals, basat en l’ús del dossier digital i eines del Web 2.0.
Per tal d’encaixar en les directrius de l’EEES, es vol basar l’avaluació en un sistema progressiu, a partir de la reflexió i la presentació de proves dels diferents èxits aconseguits, relacionades amb les competències gèneriques o transversals del programa.
Assignatura
: Documentació Digital de la Universitat de Vitòria.
Els alumnes s’hauran d’avaluar identificant coses que ells hagin produït i que demostrin d’alguna manera que han adquirit algun nivell d’aquestes competències
Funcionalitats i seccions del dossier digital del cas 2:
Context i situació
Amb l’espai europeu d’educació superior (EEES) i l’aparició de les TIC, el professorat universitari ha vist que cal replantejar molts models i estratègies educatives.
Aquest canvi de sentit també inclou l’avaluació dels aprenentatges, ja que han d’incloure i integrar estratègies d’avaluació coherents amb els nous plantejaments i posicionaments de l’educació.

Els dossiers digitals en entorns virtuals d’ensenyament
És necessari que els tutors tinguin una
formació adient
tant tècnica com didacticopedagògica per poder treballar aquesta eina i conèixer les seves possibilitats dins d’un entorn virtual d’aprenentatge.

És important també establir les estratègies de
feedback
a l’hora de crear dossiers digitals, i que sigui un procés profitós per a l’alumne.

Els alumnes també necessiten
informació tècnica
per a l’elaboració del dossier, així com fomentar la capacitat de reflexió i crítica a l’hora de saber quins continguts cal incorporar.

Dificultats trobades
Necessitat de donar més
protagonisme als estudiants,
en un nou model educatiu i en un context educatiu cada vegada més tecnificat, que ha de generar canvis metodològics complexos.

Treball de competències
Quan s’utilitza un e-portafoli és perquè es tenen clares les competències que es volen treballar en la nostra assignatura o programa.
Les competències treballades no poden ser abstractes, sinó al contrari, han de ser concretes i relacionades amb els continguts que es tracten en l’assignatura.
En el
cas 2
es demanava la creació d’un e-portafoli a partir de la
competència del LIDERATGE.

Connectic.

Grup format per:

- Garcia Català, Natàlia ngarciacat@uoc.edu
- Pardo Olmos, Rosa Maria rpardoo@uoc.edu
- Rovira Redón, Eva erovira7@uoc.edu
- Venrell Ferré, Montse mvenrell@uoc.eduEL DOSSIER DIGITAL (E-PORTFOLIO)
COM A INSTRUMENT D´AVALUACIÓ FORMATIVA

Màster en Educació i TIC (e-learning) 2013/2014
Assignatura: Avaluació en línia. Eines i estratègies.
Cas 2: El portafoli digital (e-portafoli)
Consultora: Cristina Fuertes Royo

QUÈ ÉS EL DOSSIER DIGITAL?
Eina acadèmica, professional i social.
En l’àmbit de l’educació requereix la implicació de l’estudiant
i el docent, cosa que enforteix la gestió conjunta de
l’aprenentatge.

L’estudiant ha de presentar proves d’esforços, progressos i reflexions
que permetin identificar el nivell d’abast i desenvolupament de
certes competències, habilitats o coneixements; i el docent ha
d’orientar els esforços dels alumnes i la presa de consciència dels
propis progressos i dificultats. És molt important, doncs,
el
feedback
continuat sobre el procés d’aprenentatge i
l’avaluació de l’estudiant.

El procés d’aquesta eina és més important que el producte final.

Definició elaborada per Connectic

Característiques
Concepció d'avaluació formativa.

El procés és més important que el producte
final en si mateix.


ANÀLISI DEL CAS 2

Avantatges
Interacció i treball continu.

Recollida d'aspectes tant del procés
com del resultat final dels aprenentatges.

Enfocament de l´ensenyament i
aprenentatge diferent.

Adequació de les provesFinestra emergent en la qual es dóna la benvinguda a l'eina.
Mostra una taula resum de les competències transversals, acompanyades del seu estat, el resultat de l'autoavaluació i de l'avaluació final, les proves associades a cada competència concreta i l'estat del compte de correu.


Competències
Diari reflexiu
Criteris d´avaluació
Activitat conjunta entre docent i estudiant.
El disseny d'una eina és un procés complicat en el qual estan implicats diferents agents institucionals de diferents àrees: acadèmica, pedagògica, tecnològica i de gestió.
És necessari establir una rúbrica
de competències genèrica associada
a cadascun dels
programes en els quals
s'utilitzarà l'eina.


Resistència al canvi per diversos motius:


Tendències i inèrcies ja adquirides.

Manca de formació adequada del professorat.

Falta de referents clars i bons exemples.
Les competències transversals del programa s’enumeren, els objectius que hi estan associats i les assignatures a les quals està vinculada.

En el moment d'iniciar una proposta de prova per part de l'estudiant, aquest haurà de remetre (obligatòriament) al tutor/a el títol de la prova i una petita introducció.
Benvinguda i
presentació
Opció que permetrà als estudiants comentar les seves experiències d'aprenentatge i exposar les seves reflexions i opinions al llarg del programa.
Rúbrica de competències en la qual es mostrarà una taula de doble entrada, amb les diferents competències transversals els objectius associats i les assignatures a les quals estan vinculades i els nivells que hi estan associats (expert, avançat, en desenvolupament, emergent o pendent) amb la caracterització respectiva.


Perfil
En aquesta secció es permetrà
a l'usuari (estudiant o tutor/-a
de dossier digital) personalitzar
el perfil: adjuntar una fotografia,
fer una presentació, anunciar
les seves webs...
Glossari
Apareixeran definits, per ordre alfabètic, tots aquells vocables que cal que l'estudiant o el tutor conegui amb la finalitat de promoure un ús correcte de l'eina i també de les seves diverses opcions.
Ajuda
Guia didàctica referida al dossier digital en format PDF (amb opció d'impressió).

Videotutorial del funcionament de les seccions del dossier digital.

Preguntes més freqüents.
Publicació
Treballa la imensió social del dossier digital, gràcies a la incorporació d'eines 2.0.

Per fer públiques les seccions editables del dossier digital, l'estudiant podrà:

1. Públic únicament per al / per a la tutor/a del dossier digital.

2. Públic per a tota la comunitat.

3. Públic per al Web (global).

Proves que es poden
acceptar com a vàlides:

Si es té en compte que s’ha d’avaluar
la
capacitat

de lideratge
, creiem que s’han
d’acceptar com a vàlides les proves que se citen a continuació,
a partir de les quals, l’alumna pot demostrar certa
capacitat de dirigir, coordinar i encapçalar un
grup de persones:

La
prova 1:
Certificat de la Biblioteca

Ens mostra el seu rol de
coordinació
. Un rol de coordinació garanteix certa
capacitat de lideratge
d’un grup de persones (prendre la iniciativa, motivar i avaluar un grup de col·laboradors, reflexionar sobre un procés, organització i creació), i a més el període ha estat relativament llarg (dos anys).
Hem de tenir en compte també que el document
és oficial.
La
prova 2
. El projecte final de grau d’Estudis Digitals

Proposta per crear un centre de documents digitals. A partir d’aquest projecte podem veure quina és la seva
capacitat crítica
per indicar millores i iniciar nous projectes engrescadors. L’alumna haurà de demostrar capacitat analítica, sintètica i de gestió de la informació, també persuassiva per mostrar influència i veure si la seva proposta pot ser realista i acceptada (o rebre una valoració positiva).

La
prova 4
:Una entrevista com a representant
dels estudiants de la universitat.

L’entrevista és un cara a cara en la qual es responen preguntes i permet donar una imatge forta i segura d’ella mateixa, molt important en la capacitat de lideratge.
D’aquesta manera coneixem la seva experiència, propostes, metes a partir de les seves paraules.
Representar un grup d’estudiants pot portar implícit el fet de liderar, gestionar, defensar, argumetar, capacitat del pacte i de prendre decicions.
A més, es podria tenir en compte si l’alumna va ser escollida democràticament pel grup. Ser representant d’un col·lectiu d’estudiants garanteix que pot tenir certa capacitat de líder.
Informació que no es té però que és necessària per valorar l’adequació de la prova:
En la
prova 1:
Cal que l’informe sigui qualitatiu o que compti amb valoracions de la seva tasca. Seria interessant incloure algun contacte de referència o algun comentari d’aquest contacte.
Saber el perquè es va finalitzar el contracte.
Disposar dels aspectes positius i/o negatius de la seva tasca, també seria de gran ajuda.

En la
prova 2:
Seria necessari conèixer la qualificació obtinguda i les valoracions del professor.
La viabilitat del projecte, a partir de documents com un DAFO, el resum del projecte, etc.
En la
prova 4:

S’hauria de tenir una pauta de les propostes que
va fer per treballar per la defensa dels drets dels estudiants, quines van ser acceptades, quina va ser
la seva tasca (ja sigui en un informe quantitatiu i/o qualitat).

L’alumna també podria reunir opinions favorables
(però també crítiques) d’altres estudiants per tal de tenir informació de primera mà.

La informació de l’entrevista s’ha de veure ampliada i corroborada.

Què es pot dir en cas que una prova
no la donem per vàlida
?

No donaríem per vàlida la
prova 3:

És un
treball individual
, que pot ser útil per a altres competències, però no per mostrar la capacitat de lideratge.
Tot i així, caldria comentar la prova amb l’alumna, per tal que ella replantegés la prova o pogués defensar-se i demostrar que la prova presentada
demostra la seva capacitat de lideratge.

Seria necessari saber si l’assignatura Classificacions i Ontologies era una activitat
col·laborativa
i
quin rol tenia
ella en l’organització del treball.

També trobem necessari
una reflexió
sobre totes les proves
per tal que l’alumna reflexioni sobre la qualitat demanada, i que breument expressi quins són els seus trets diferencials, les seves qualitats i com podria
millorar la seva capacitat de lideratge
.

Conclusions
L'ús del
portafolio
per part de
l´alumnat augmenta les possibilitats de
comunicació, consciència del procés educatiu i el seu protagonisme.

Bibliografía
L'avaluació és un dels aspectes que més preocupa als docents a l'hora de dissenyar estratègies d'avaluació amb aquest model.
«Els
portafolis
no es van concebre com
a
instruments de qualificació
, sinó com a
vehicles per a un tipus
diferent d'avaluació
: la reflexió dels alumnes sobre el seu propi treball, la reflexió del docent sobre el treball dels alumnes i la reflexió del docent sobre la seva pròpia tasca»


King i Campbell-Allan

Gràcies per la vostra atenció!
Música:
Imagine
(John Lennon)
Inconvenient:
La qüestió de
l'autenticitat i autoria

dels materials inclosos en el dossier d'aprenentatge.
És necessari que el
professorat rebi formació i suport,
ja que es
diferencia bastant de l'avaluació tradicional.
El
dossier d'aprenentatge
suposa
una oportunitat per unir
teoria i
pràctica.
El
professorat
ha d'invertir
més temps
que si s'utilitzen models
estandarditzats d'avaluació.
L'e-portafoli
és una evolució docent per una raó molt important:
facilita la integració de l'avaluació
en el procés d'ensenyament i aprenentatge.
Els
dossiers digitals
són una mostra que potser el replantejament de l'avaluació pot anar en una bona direcció amb la implementació dels e-portafolis, perquè la seva reutilització en l'àmbit laboral o social pot ser interessant.
Ens agradaria citar a
Barragan
(2005), amb certs objectius generals del
dossier digital
que considerem importants per considerar-lo una
evolució docent
:

Avaluar el procés d'aprenentatge i el producte final.
Motivar l'alumnat a reflexionar sobre el seu propi aprenentatge i participar en el procés d'avaluació.
Desenvolupar destreses col·laboratives i comunicatives entre l'alumnat.
Promoure la resolució de problemes.
Estructurar les tasques d'aprenentatge i diferenciar entre obligatori i optatiu.
Donar als professors informació per anar ajustant els continguts del curs a les necessitats dels estudiants.
L'e-portafoli, doncs, facilita el canvi de metodologia docent ja que situa l'alumne al
centre de l'aprenentatge
.
Però alhora permet que el docent recopili i situï els treballs dels estudiants, que avaluï la manera d'adquirir les competències i el resultat final de l'aprenentatge.

És molt interessant la idea de Livas (2000), que cita l'
aprenentatge autònom
dels estudiants en el desenvolupament de les competències que se centra en la reflexió, la cooperació, l'esperit crític, la comunicació,
la gestió de les emocions i l'automotivació, entre d'altres.


Avantatges


Permet que els estudiants assumeixin
responsabilitat
, i els permet desenvolupar-se com a estudiant i com a persona.

Ofereix l'oportunitat, al docent, de conèixer l'
actitud
dels estudiants.

Promou l'autoavaluació i el control de l'aprenentatge, gràcies a la
reflexió
sobre aquest. Proveeix d'
informació valuosa
sobre el procés d'aprenentatge i d'ensenyament, així com d'una visió més àmplia sobre les competències de l'alumne.

Dóna una
alternativa
més en l'avaluació i en les qualificacions, a més dels exàmens i les proves estàndards.

Permet
emmagatzemar
i conservar els productes en diferents formats, i de manera fàcil. A més, permet jutjar la feina d'una manera
global i integral.

Pot prendre diverses formes i la seva
versatilitat
ofereix múltiples utilitats i adaptacions a diverses estratègies avaluatives
- Barragán, R. (2005). “El portafolio, metodología de evaluación y aprendizaje de cara al nuevo espacio Europeo de Educación superior. Una experiencia práctica en la Universidad de Sevilla”. Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa (vol. 1, núm. 4, pàg. 121-139). <http://www.unex.es/didactica/RELATEC/sumario_4_1.htm>
- Guàrdia, Lourdes. El dossier digital (e-portafolio) com a instrument d'avaluació formativa.
-Livas, L. (2000).Aprendizaje basado en problemas: una alternativa educativa. Enfoques universitarios.
Inconvenients
Exigeix un cert nivell de coneixements informàtics per part del docent i els alumnes, perquè del contrari l’e-portafoli pot pareixer una eina poc pràctica.

Els costos associats als recursos tecnològics (programari i maquinari).

El portafoli digital ha de formar part del model educatiu i de la cultura institucional perquè realment es considera una eina valuosa en el procés d'aprenentatge dels estudiants
Presenta les següents proves:

Document oficial expedit per la Biblioteca Pública Ramón y Cajal que certifica que l’Elena ha estat responsable de la coordinació dels tallers de lectura i de les activitats obertes adreçades a joves durant els anys 2008 i 2010.

El projecte final de grau d’Estudis Digitals, en el qual l’Elena fa la proposta de crear un centre de documents digitals al Centre de Recursos de Guipúscoa l'any 2007.

Un treball sobre classificació de fons d'imatges de l'ajuntament de Legazpi que va presentar com a resultat d'una activitat en l'assignatura Classificacions i Ontologies.

Una entrevista publicada a la revista
Mundo Universitario
en què entrevisten l’Elena quan era representant dels estudiants a la universitat.

Una dels competències que el màster treballa i possibilita adquirir és la capacitat de lideratge.

L’Elena Ochoa és una estudiant que una vegada ha comprès com se li avaluarà l'assignatura, envia un missatge i diu que considera que té una gran capacitat de lideratge i se situa en un nivell de domini 2 presentant les següents proves:
Full transcript