Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Университетски център за информационни и комуникационни технологии

No description
by

Toshko Todorov

on 27 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Университетски център за информационни и комуникационни технологии

Близо до студентите на ФМИ
Центърът е желана дестинация за стартиране на кариера в
IT
бизнеса, предлагащ:

1.
Подготовка сред експерти в бранша - ментори и скъпи приятели...
"Работиш в УЦИКТ = строиш своя университет"
Идея с много начала
Университетският център за ИКТ е:
правоприемник на създадения през 1972 г. Университетски изчислителен център (УИЦ);
основно самостоятелно звено в СУ „Св. Климент Охридски“;
обслужва и осигурява компютърната и комуникационната инфраструктура на Софийския университет.
Един задружен екип
Забавление в работата - гаранция
за УСПЕХ
УЦИКТ
утвърдена институция с иновативно мислене
Университетски център за информационни и комуникационни технологии
УЦИКТ
2.
Безценен практически опит
3.
Задружен екип - гаранция за успех!
Основната ни цел е
изграждането на модерна информационно-технологична среда, осигуряваща условия за подобряване на качеството на учебната и научно-изследователска дейност в СУ“Св.Климент Охридски“
Основни задачи
Изграждане, поддържане и развитие на съвременна информационна инфраструктура в СУ „Св. Климент Охридски“, базирана на високоскоростна и надеждна Университетска компютърна мрежа;

Разработване, внедряване и поддръжка на информационни системи, свързани с обслужване на учебната, научната и административни дейности в СУ;

Консултиране и обучение за персонал.
инж. Снежана Ковачева
Директор на УЦИКТ
Обичате да учите нови неща от практиката и да посрещате нови предизвикателства!

Обичате да разрешавате проблеми всеки ден!!

Мислите, че сте гъвкави, креативни и изобретателни!!!
http://ucict.uni-sofia.bg
info@ucc.uni-sofia.bg
Потърсете ни:
Нашите отдели
Информационно обслужване

Системно и мрежово администриране

Приложно програмиране и софтуерна поддръжка
Информационно обслужване
Основна дейност на отдела е събиране, обработка и предоставяне на информация за ресурсите на университетската информационна система.
Системно и мрежово администриране
Отделът отговаря за изграждането, развитието и поддържането на опорната Университетската компютърна мрежа – СУнет, базовото програмно осигуряване, гарантиращо функционалността и основните мрежови услуги в нея, а също така връзките на СУнет към други университетски мрежи и интернет.
Приложно програмиране и софтуерна поддръжка
Основните функции на отдела са свързани с разработване, внедряване, системно администриране и интегриране на специфични, съществуващи и нови за Университета информационни системи, свързани с обслужване на учебната, научната и административни дейности.
Full transcript