Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Digital dannelse

No description
by

Daniella Hansen

on 2 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Digital dannelse

Digital dannelse
Hvad indebærer den digitale dannelse?
”Teknologi er ikke det centrale. Computerne er efterhånden så brugervenlige, at alle kan finde ud af dem. I stedet drejer det sig om medier. For det andet handler det om at tage de uddannelsesmæssige og didaktiske konsekvenser af, at de unge i dag har medierne som deres foretrukne dannelseshorisont og primære sociale kommunikationsform. Og det er her, dannelsen kan sættes ind, ikke som et krav til eleverne, men et krav til lærerne og de instanser i vores samfund, som leverer ressourcer til lærerne."
Hvad er digital dannelse?
Refleksionsøvelse - parvis
Digitale kompetencer
”Den enkelte får behov for at forstå sig selv og de øvrige aktører på nettet. At gennemskue, hvem der kommunikerer med hvem, på hvilke præmisser og i samspillet mellem intentioner, udtryksformer og handlinger, der skaber den aktuelle it-omverden."
Faghæfte 48 (Fælles Mål 2009, It- og mediekompetencer i folkeskolen)
Digital dannelse:
”Digital dannelse knytter i høj grad an til det almene dannelsesgreb på den ene side, og en lang række kompetencebegreber på den anden, f.eks. media literacy, computer literacy, digital literacy og informationskompetence. Det handler altså både om at fastholde og forstærke den nedarvede dannelsestradition og samtidig sikre, at eleverne tilegner sig de nødvendige kompetencer, der kan håndtere den digitale virkelighed. Det ene udelukker ikke det andet.”


”Strategi for digital dannelse i gymnasieskolen”
Hvad betyder det i praksis?
Overvej:
Hvilken rolle har uddannelsessystemet ifm. digital dannelse? (fx ledelses-, underviser- og elevroller)?

Hvordan kan vi/man inddrage digital dannelse i praksis?

Hvilke dele af det digitale dannelsesbegreb bør der være et særligt fokus på?


”Digital dannelse handler om, at kunne begå sig socialt og etisk i den virtuelle virkelighed.”
Center for digital dannelse

”Digital dannelse har en dimension der er tæt på de væsentlige former for ”new literacies”, men der er også en retorisk-etisk dimension, der knytter sig til en klassisk dannelsesteoretisk tænkning om menneskelige og sociale dyder. Her bliver det centrale at forholde sig til hvilke nye udfordringer den teknologiske udvikling giver os i relation til hvad det er vi ønsker at fastholde i relation til hidtidig forståelse af dannelse. Hvis den dannede er en der kan opføre sig ordentligt, så er den digitalt dannede en person der kan opføre sig ordentligt i den digitale verden.”

(Hans Sigaard Jensen ”Digital dannelse – et overblik”)
Etik
Kritisk sans
Social interaktion
Digital literacy
Digital literacy

"Digital literacy is the ability to effectively and critically navigate, evaluate and create information using a range of digital technologies."Computer and information literacy:

"Computer and information literacy refers to an individual’s ability to use computers to
investigate, create and communicate in order to participate effectively at home, at
school, in the workplace and in the community."

"At opføre sig ordentligt"
”Lejemorderen fra Kreta- om computerspil, dannelse, danskfaglighed og medielandskab” af Bo Kampmann Walther, 2003
Kritisk sans, formidling, fortolkning, kommunikation, interaktion, brug, genbrug og fremstilling af materiale, etik, social interaktion, identitet - i "den digitale omverden".


Forskellen mellem dét, man kan kalde traditionelle medier, og nye og sociale medier, kan skitseres således:
Web 1.0
Web 2.0

International Computer and Information Literacy Study, 2013
Opslag i Wikipedia: Digital Literacy
Nøgleord
Brug og genbrug af materialer
"Digital identitet"
"Digital dannelse betyder, at den enkelte er i stand til:

- At indsamle og kritisk behandle og anvende materiale fra nettet
- At forstå dialogen på nettet og deltage i den
- At etablere, vedligeholde, udvikle og beskytte en digital identitet
- At være villig til konstant at lære nyt og eksperimentere
- At producere selvstændigt digitalt materiale til nettet"
Anders Stubkjær: Digital dannelse – forklaring søges, 2011
"Digital dannelse er desværre ikke et fag på skemaet i folke- og gymnasieskolen. Det burde det være. For skolens formål er vel både at uddanne og danne – at klæde børn og unge på til at blive aktive digitale borgere i det samfund, som de er en del af. (...)
I dag får skoleeleverne kun kendskab til nogle få grundlæggende it-redskaber. Behovet er langt større. De har brug for en solid indføring i hele den digitale medieverdens teknologiske og kulturelle kompleksitet. Det er et faktum, at fremtidens videregående uddannelse kommer til at foregå i et digitalt univers."
Lars Grarup: Tag ansvar for børnenes digitale dannelse, Politiken 2014
Tacchi, Jo (2013)
Referencer
Center for digital dannelse www.digitaldannelse.org

Fraillon, J., Schulz, W., & Ainley, J. (2013). International Computer and Information Literacy Study: Assessment framework. Amsterdam: IEA.

Fælles Mål 2009, It- og mediekompetencer i folkeskolen, Faghæfte 48, Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 5 – 2010

Grarup, Lars: "Tag ansvar for børnenes digitale dannelse", Politiken 2014

Sigaard Jensen, Hans: ”Digital dannelse – et overblik”, http://centralbibliotek.dk/sites/default/files/digital_dannelse_-_et_overblik.pdf

Stubkjær, Anders: "Digital dannelse og undervisning" , http://andersstubkjaer.com/2011/02/digital-dannelse-forklaring-udbedes/

Tachi, Jo: ”Digital Engament:Voice and Participation in Development”, I “digital anthropology”, Bloomsbury, 2013

Tænketank for Digital Dannelse i Gymnasieskolen: ”Digital dannelse i folkeskolen”, November 2012
http://www.sdu.dk/bibliotek/gymnasier/strategi

Walther Kampmann: ”Lejemorderen fra Kreta- om computerspil, dannelse, danskfaglighed og medielandskab” , Dansklærerforeningen, 2003
Full transcript