Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Polonistyka w kontentekstach kultury

No description
by

Collegium Maius

on 22 August 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Polonistyka w kontentekstach kultury

Zapisy, opłaty, dokumenty,spotkanie informacyjne
Efekty kształcenia
Sylwetka absolwenta
Ważne terminy
Nowoczesny świat, nowoczesny kierunek
Kontakt z komisją rekrutacyjną
Polonistyka w kontekstach kultury
studia II stopnia, stacjonarne
Instytut Filologii Polskiej UAM
Bo studia to wolność wyboru!
Decyduj sam, co jest dla Ciebie ważne. Dajemy Ci możliwość wyboru 60% przedmiotów. Zarządzaj swoim czasem. Wybierz świadomie swoją ścieżkę kariery i rozwoju.
1. Student w ciągu każdego semestru wybiera pięć przedmiotów z modułów Literatura, Kultura i Język:
a) jeśli w module znajdują się dwa przedmioty, to Student wybiera jeden,
b) jeśli w module znajdują się trzy przedmioty, to Student wybiera dwa,
c) wyjątek stanowi moduł Kultura w semestrze I (Relacje) – spośród trzech przedmiotów Student wybiera jeden.
2. W obrębie pięciu wybranych przedmiotów Student wskazuje trzy, które będą zakończone egzaminem – każdy semestr kończy się trzema
egzaminami z przedmiotów do wyboru.
3. Student ma możliwość realizowania dowolnego przedmiotu (jednego na semestr) z oferty uniwersyteckiej w ramach modułów
fakultatywnych (Literatura, Kultura, Język) pod warunkiem, że wybrany przedmiot będzie ekwiwalentny pod względem liczby godzin
i punktów ECTS. Zgodę na zamianę przedmiotu wydaje Dziekan na początku każdego semestru.
4. Student w pierwszym roku studiów realizuje 480 godzin zajęć, w drugim natomiast – 435 godzin.

Program studiów znajdziesz na stronie:
https://polonistyka.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0009/248499/porp-pkk.pdf
Dane dostępne na stronie:
https://polonistyka.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0020/248501/ZaAAcznik-nr-1-WFPiK-nr-137_2013_2014.pdf
Posiada umiejętności konieczne przy organizowaniu życia literackiego, animowaniu różnorakich twórczych i społecznych działań – zwłaszcza w formie projektów. Znane są mu profesjonalne podstawy wykonywania zawodów związanych z szeroko rozumianą komunikacją społeczną: wydawnictwach, redakcjach czasopism, w instytucjach kultury, w środkach masowego przekazu, reklamie i przy rozmaitych formach uczestnictwa w mediach elektronicznych. Ma także możliwość dalszej specjalizacji w dziedzinach pokrewnych literaturoznawstwu i językoznawstwu np. komparatystyce, estetyce literackiej i performatywnej, krytyce literackiej, czy kulturze mediów cyfrowych. Umie rozwijać własne pasje twórcze.

Absolwent kierunku polonistyka w kontekstach kultury reprezentuje wysoki poziom wykształcenia ogólnohumanistycznego oraz posiada specjalistyczną wiedzę szczegółową w wybranych obszarach literaturoznawstwa i językoznawstwa. Posiada kompetencje pozwalające przedstawić kulturowy kontekst tworzenia oraz odbioru dzieł literatury, a także współczesnych zjawisk językowych. Potrafi aplikować do badań literaturoznawczych i językoznawczych dyskursy oraz metody badawcze wykształcone w obrębie wybranych, pokrewnych filologii dziedzin humanistycznych (filozofii, antropologii, historii sztuki, teatrologii, medioznawstwa) – posiada rozwiniętą wiedzę w dziedzinie badań inter- i transdyscyplinarnych. Legitymuje się także zaawansowaną, uporządkowaną wiedzą o polskiej kulturze, jej systemach i społecznych obiegach.

Wiedza, umiejętności, kompetencje
22 września 2014 r. - ostatni dzień zapisów na kierunek
22 września 2014 r. - ostatni dzień na przypisanie opłaty
od 1 do 22 września 2014 r. - termin składania
dokumentów
Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10
61-701 Poznań
pokój: 61
uwagi: parter
tel.: 618294680
Godziny przyjmowania dokumentów:
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00
Komplet wymaganych dokumentów:
https://rejestracja.amu.edu.pl/Pliki/WykazWymaganychDokumentow.pdf
#polonistykawkontekstachkultury
Dołącz do nas!
10 września, Sala Śniadeckich w Collegium Maius, godz. 18:00 - spotkanie informacyjne
Full transcript