Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

LEADER Označevanje vira sofinanciranja

No description
by

Matej Stepec

on 24 May 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of LEADER Označevanje vira sofinanciranja

Označevanje vira sofinanciranja
(Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ver. 1.2, z dne 11. 11. 2016)
Vsaka aktivnost (operacija), ki je upravičena do javne podpore, ne glede na višino sofinanciranja
označitev na poslovni spletni strani, če obstaja
POSLOVNO SPLETNO STRAN?
Razvidna je povezava med namenom spletne strani ter podporo PRP 2014–2020
Aktivnost, katere skupna višina javne podpore presega
10.000 EUR
označitev na poslovni spletni strani
označitev s plakatom ali obrazložitveno tablo
Aktivnost, katere skupna višina javne podpore presega
50.000 EUR
označitev na poslovni spletni strani
obrazložitvena tabla
Aktivnost, ki privede do infrastrukture in gradbenih dejavnosti, katere skupna višina javne podpore presega
500.000 EUR
označitev na poslovni spletni strani
začasni pano (gradbena tabla), ki se ga najpozneje 3 mesece po zaključku del zamenja z obrazložitveno tablo

gre za poslovno spletno stran

je lastnik spletne strani
upravičenec
.
Primer
Označiti mora vsak partner v projektu
, ki je upravičen do več kot 10.000 € javne podpore.

A3 velikost
- lahko je stiskan doma ali pri tiskarju (namesto plakata se lahko izdela obrazložitvena tabla).

Na vidnem mestu
za javnost:
na mestu izvajanja aktivnosti ali
na sedežu upravičenca.

Na voljo na spletni strani PRP, na sedežu LAS in AKTRP.

Namestitev
: po prejemu odločbe (1. aktivnost projekta :)

TABLA

- na vidnem mestu za javnost
- od prejema odločbe
- izdelate sami/tiskar
- zgolj plastifikacija ni ustrezna!

- od prejema odločbe oz. nakupa opreme
> 10.000 €
- na vidnem mestu na premični opremi
- na voljo bodo pri AKTRP
NALEPKA
Primer gradbiščne table
Primer plakata
Kmetija Gradišnik
INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA GRADIVA


- označi se gradiva, ki so sofinancirana iz PRP

- označi se na naslovni strani (če je uporabljen tudi
nacionalni ali regionalni simbol (npr. grb občine)

- potrebno je navesti, kdo je odgovoren za vsebino
informacij in kdo je organ upravljanja PRP 2014-2020
(obsežnejša tiskana gradiva in prispevki v medijih)

POVZETEK

ZA UPRAVIČENCE
iz naslova ukrepa LEADER (EKSRP)
označiti tudi spletne strani vodilnih partnerjev

dodati opise na poslovne spletne strani LAS

ob izvajanju operacij označevati s plakati in tablami ter na spletnih straneh vseh upravičencev
Izjema: KOPOP, EK, OMD in DŽ ni potrebno označevati s plakatom ali tablo.
Označevanje operacij v okviru podukrepa 19.2 in 19.3 (projekti)
Hišna imena
na Gorenjskem

ukrep LEADER (19.2)

SPLETNA STRAN
Označi upravičenec iz naslova 19.4 -

VODILNI PARTNER!
in LAS
- torej na obeh spletnih straneh!

- logotip/povezava na naslovni strani +
opis
na podstrani
Označevanje v okviru Podpore za tekoče stroške in stroške animacije (podukrep M19.4)

glejte navodila vodilnega sklada!
OBRAZLOŽITVENA TABLA LAS
Označevanje v okviru Podpore za tekoče stroške in stroške animacije (podukrep M19.4)

Ali jo kaj uporabljate?
ČAS
ovno obdobje
označitve
od prejema odločbe dalje
do zadnjega izplačila
vse aktivnosti, ne glede na višino sredstev
Ne pozabiti na hiperpovezave!

Povezava je lahko preko logotipa ali preko besedila.
naziv aktivnosti, povzetek, pričakovani rezultati, cilji, glavne dejavnosti
KONKRETNO S PRIMERI
Kdaj je potrebno označiti
Vsi partnerji, ki so vključeni v projekt (so prejemniki EU sredstev)!
KDO OZNAČI SPLETNO STRAN?
POSLOVNA SPLETNA STRAN
Kaj pa na spletni strani vodilnega partnerja in LAS?
--> takrat kadar je LAS aktivno vključen (izvaja projektne aktivnosti) in je tudi upravičen do EU sredstev.
KONKRETNO S PRIMERI
UPORABA PLAKATOV
KONKRETNO S PRIMERI
UPORABA PLAKATOV
ZAHTEVE ZA PLAKAT
PRIMER 1
PRIMER 2
Kaj pa promocijski material?
pisala, majice, USB ključki, izdelki domače obrti

--> uporabi se elemente označevanja, če je to možno--> manjše promocijske izdelke ni potrebno označiti,
priporoča
pa se vsaj uporaba EU zastave in slogana "Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje" / "EKSRP".
naložbe nad 50.000 €
do 5 let od zadnjega izplačila
od prejema odločbe dalje
do zadnjega izplačila
ČAS
ovno obdobje
označitve
vse aktivnosti, ne glede na višino sredstev
Primer označitve za 2 sklada.


Primer označitve za 3 sklade, vendar ni ok - gre za prilepljen plakat, potrebno pa je izdelati tablo.


Konkretno vprašanje:
Ali morajo upravičenci tudi na spletnih straneh navesti kdo je odgovoren za vsebino in kdo je organ upravljanja PRP ali samo na stiskanih gradivih?

Odgovor: Ne, zgolj na tiskanih gradivih!
Konkretno vprašanje:
Glede nalepk: Ali se 10.000 eur naša na
vrednost opreme
ali na
stroške celotne operacije
?

Odgovor: Vrednost se nanaša na
odobrena javna sredstva za posamezno

premično opremo
! Npr. v okviru projekta bi se kupil premični stroj za predelavo sadja, za katerega bi bilo odobrenih več kot 10.000 €.
Konkretno vprašanje:
Glede označevanja manjšega promocijskega materiala: Je možno, da s potrebnimi logotipi označimo vrečko v katero bi vložili posamezni USB ključ, na ključku pa bi bil samo logo LAS-a?

Odgovor: Označitev je ustrezna, priporočamo pa, da je tudi sam ključek ustrezno označen - najmanj
EU zastava in slogan "EKSRP"Konkretno vprašanje:
Ali lahko oblikovalec logotipe predstavi v beli barvi (namesto v sivi)?

Odgovor: Za logotipe se lahko uporabi črno-bele variante, ki pa morajo biti tiskani s črno barvo.Kaj pa radijski prispevek?
Označiti je potrebno le kadar je oglas ali pogovor sofinanciran iz EU sredstev.
--> smiselno se uporabi
elemente označevanjaUSPEŠNO DELO!
Full transcript