Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

LEADER Označevanje vira sofinanciranja

No description
by

Matej Stepec

on 25 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of LEADER Označevanje vira sofinanciranja

Označevanje vira sofinanciranja
(Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ver. 1.2, z dne 11. 11. 2016)
Vsaka aktivnost (operacija), ki je upravičena do javne podpore, ne glede na višino sofinanciranja
označitev na poslovni spletni strani, če obstaja
POSLOVNA SPLETNA STRAN
Razvidna je povezava med namenom spletne strani ter podporo PRP 2014–2020
Aktivnost, katere skupna višina javne podpore presega
10.000 EUR
označitev na poslovni spletni strani
označitev s plakatom ali obrazložitveno tablo
Aktivnost, katere skupna višina javne podpore presega
50.000 EUR
označitev na poslovni spletni strani
obrazložitvena tabla
Aktivnost, ki privede do infrastrukture in gradbenih dejavnosti, katere skupna višina javne podpore presega
500.000 EUR
označitev na poslovni spletni strani
začasni pano (gradbena tabla), ki se ga najpozneje 3 mesece po zaključku del zamenja z obrazložitveno tablo

gre za poslovno spletno stran

je lastnik spletne strani
upravičenec
.
Primer
NAjmanj velikosti A3

NA vidnem mestu za javnost

NA voljo na AKTRP, MKGP, spletna stran MKGP

NAmestitev: po sklenitvi pogodbe (19.2) oz. odločbe (19.3).

> 10.000 €
TABLA

- na vidnem mestu za javnost
- od prejema odločbe
- izdelate sami/tiskar
- zgolj plastifikacija ni ustrezna!

- od prejema odločbe oz. nakupa opreme
> 10.000 €
- na vidnem mestu na premični opremi
- na voljo bodo pri AKTRP
NALEPKA
Primer gradbiščne table
Primer plakata
Kmetija Gradišnik
INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA GRADIVA


- označi se gradiva, ki so sofinancirana iz PRP

- označi se na naslovni strani (če je uporabljen tudi
nacionalni ali regionalni simbol (npr. grb občine)

- označi se, kdo je odgovoren za vsebino
informacij, in kdo je določen organ upravljanja PRP
(obsežnejša tiskana gradiva in prispevki v medijih)

POVZETEK

ZA UPRAVIČENCE
iz naslova ukrepa LEADER (EKSRP)
dodati opise na poslovne spletne strani

namestiti tablo v prostorih LAS

ob izvajanju operacij označevati s plakati in tablami ter na spletnih straneh vseh upravičencev
Izjema: KOPOP, EK, OMD in DŽ ni potrebno označevati s plakatom ali tablo.
Označevanje operacij v okviru podukrepa 19.2 in 19.3 (projekti)
Hišna imena
na Gorenjskem

ukrep LEADER (19.2)

SPLETNA STRAN
Označi upravičenec iz naslova 19.4 -
LAS
, zato se


označi samostojna spletna stran LAS.

- logotip/povezava na naslovni strani +
opis
na podstrani
Označevanje v okviru Podpore za tekoče stroške in stroške animacije (podukrep M19.4)

glejte navodila vodilnega sklada!
OBRAZLOŽITVENA TABLA LAS
Označevanje v okviru Podpore za tekoče stroške in stroške animacije (podukrep M19.4)

Ali jo kaj uporabljate?
ČAS
ovno obdobje
od prejema odločbe ali podpisa pogodbe dalje
do zadnjega izplačila
naložbe nad 50.000 €
do 5 let od zadnjega izplačila
aktivnosti do 50.000 €
na spletni strani PRP se nahajajo predlogi besedil za spletne strani (tipski teksti)
naziv aktivnosti, povzetek, pričakovani rezultati, cilji, glavne dejavnosti
Full transcript