Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Wat is Vaktherapie?

Een heldere uitleg over Vaktherapie. Verschillende facetten van Vaktherapie worden belicht, zodat het duidelijk is wat Vaktherapie inhoud.
by

Patricia Aarts

on 5 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Wat is Vaktherapie?

WAT IS VAKTHERAPIE?
Vaktherapie is een behandelvorm voor mensen met psychiatrische
stoornissen en psychosociale problematiek. Voorbeelden hiervan zijn: depressie, angstklachten, persoonlijkheidsproblematiek,
trauma, verliesverwerking, eetstoornis,
verslaving, concentratieproblemen, negatief zelfbeeld, gedragsproblemen,
relatieproblemen, gezinsproblematiek,
burnout, emotionele problemen.
Vaktherapeuten werken in een zelfstandige praktijk of zijn werkzaam binnen instellingen: somatische en geestelijke gezondheidszorg (GGZ), de zorg voor mensen met een
verstandelijke beperking, justitiële instellingen, speciaal onderwijs, jeugdzorg en welzijnsinstellingen. Vaktherapie is vaak onderdeel van een multidisciplinaire behandeling en wordt aan individuele cliënten, groepen, teams, echtparen en gezinnen aangeboden.
De vijf beroepsverenigingen werken samen in de Federatie
Vaktherapeutische Beroepen (FVB). De FVB kent een eigen beroepsregister. Om opgenomen te worden in dit kwaliteitsregister moet een vaktherapeut een erkende hbo-opleiding, een supervisietraject hebben afgerond, voldoende bij- & nascholing hebben gevolgd en beschikken over voldoende werkervaring. En krijgen een praktijk visitatie. De FVB vaktherapeuten handelen vanuit een gezamenlijke beroepscode en zetten zich in voor de vergoeding van behandelingen door zorgverzekeraars.
DOEL
1. Meer bekendheid bij doorverwijzers, zorgverzekeraars, politiek, publiek en toekomstige cliënten.
2. Erkenning van vaktherapie als
beschermde beroepsgroep
3. Meer naamsbekendheid
Vaktherapie is de overkoepelende naam voor beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie en psychomotorische therapie. Elke therapievorm heeft zijn eigen beroepsvereniging. De FVB is de koepelorganisatie voor de vijf beroepsverenigingen. Voorheen werd vaktherapie, creatieve therapie genoemd. Het bestaat (officieel) sinds 1957 in Nederland. En wordt mondiaal toegepast. Vaktherapie is overige psychologische zorg (VWS). In de behandeling staan vooral
doen
en
ervaren
centraal.
Door de cliënt opgedane ervaringen binnen vaktherapie leiden tot nieuwe vaardigheden en inzichten die praktische toepasbaar zijn in het dagelijkse leven. Vaardigheden kunnen liggen op emotioneel, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied.
Opmerkelijk: Binnen instellingen is de vergoedingenstroom vanuit de AWBZ.

Zodra een cliënt dezelfde dienst afneemt maar dan van een zelfstandig gevestigd vaktherapeut is de vergoedingen-stroom vanuit de aanvullende verzekering van de cliënt en valt het volgens de zorgverzekeraar onder alternatieve geneeswijze (!?). En dan vergoedt niet elke zorgverzekeraar vaktherapie.
FVB:
CONO kamer vertegenwoordiging.
Lobby om een beschermd beroep te worden, opname in het BIG register op basis van artikel 34.
Meer dan 10 jaar onderzoek.
Kenniskring kennisontwikkeling vaktherapieën, KenVak.
Masteropleiding, deels gefinancierd door het ministerie.
Opgenomen in de GGZ- richtlijnen Trimbos, persoonlijkheidstoornissen.
GZ- Vaktherapeut beroepscompentieprofiel ism GGZ Nederland.
Tijdschrift voor Vaktherapie.
Gestoeld op theorie:
Vitality Affects
(Stern, Psychiater)
Kernzelfervaringen
(Damasio, Neuroloog)
Een vaktherapeut is o.m. standaard geschoold in:
klinische psychologie
hantering DSM-V
ontwikkelingspsychologie

Hierdoor kan en mag een vaktherapeut diagnose-advies geven aan huisartsen, psychiaters, SPV-ers. Ook kan een vaktherapeut als hulppersoneel bij een huisarts ingehuurd worden. Zie het GZ- Vaktherapeut Beroepscompetentieprofiel.
Ontwikkelde methoden:
Creatiefprocestheorie
Analoge Procesmodel
Beeldwaarneming en benoemingsysteem
In tekenbeweging methode (TBM)
Emerging Body Language (EBL)
Beeldende Gestalttherapie
Beeldende Dialectische Gedragstherapie
Beeldende Schematherapie
Mentalization-Based Treatment (MBT)
Mentaliseren Bevorderende Kindertherapie (MBKT)
Psychodynamische beeldende groepstherapie
Interactieve Methode
Gezinscreatieve Therapie
Observatietherapie
Life Review
Analytische Tekentherapie
Imaginatie
Sandplay
Phototherapy
Digitaal Tekenen
Mindfulness
Sensopathische werkvormen
Affectregulatie Therapie
Expressie technieken
etc.

Vaktherapie vormt ook een prima basis om verandertrajecten, fusie, brainstorm, productontwikkeling,
bedrijfscultuur, patronen, ed. inzichtelijk te maken en te veranderen bij organisaties.

Beeldende therapie:
cliënten werken met technieken zoals schilderen, tekenen, werken met klei, textiel, metaal, steen, hout. Het ontstane resultaat weerspiegelt het proces van de cliënt die er vervolgens betekenis aan kan geven.

Dramatherapie
maakt gebruik van o.a. rollenspel, improvisatie, teksttheater en psychodrama techniek. Hier in kan de cliënt oefenen en experimenteren met nieuw gedrag.

Danstherapie
gaat ervan uit dat klachten terug te vinden zijn in het lichaam en in de beweging van cliënten. Via dans en beweging kan de cliënt gevoelens, gedrag en denkwijzen onderzoeken.

Muziektherapie:
muziek kan diep raken en heeft invloed op emoties en stemming. Muziektherapie maakt hiervan gebruik door improvisatie, het uitvoeren van bestaande muziek en het gebruik van de stem. Deze werkvormen bieden cliënten nieuwe mogelijkheden tot interactie en expressie.

Bij
psychomotorische therapie
staan lichaamsbeleving en bewegingsgedrag centraal. Door sport en spel of lichaamsgeoriënteerde oefeningen komt de cliënt letterlijk in beweging of staat juist stil bij zijn ervaringen. Zo leert de cliënt om lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen en begrijpen.
Bron:
FVB folder Vaktherapie
Handboek Creatieve Therapie
Handboek Beeldende Therapie
www.debeeldendtherapeut.nl
Full transcript