Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

L’AMPA és una associació sense ànim de lucre, participada pe

No description
by

AMPA Escola Argentona

on 20 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of L’AMPA és una associació sense ànim de lucre, participada pe

AMPA ESCOLA ARGENTONA
COM ESTÀ ORGANITZADA?
L’òrgan sobirà és l’Assemblea General (que es celebra, com a mínim, un cop l’any) i l’òrgan de coordinació és la Junta Directiva, formada per:

PRESIDENT
Dirigeix i representa legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva. Presideix i dirigeix els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva. convoca les reunions de la Junta Directiva i, en el nom d’aquesta, les Assemblees Generals, i ordena els pagaments juntament amb el Tresorer.

VICEPRESIDENT
Substitueix al president en cas d’absència, malaltia o d’altres, i actua amb les delegacions que li confereixi.
Secretari: Ha de custodiar la documentació de l’associació; aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva; redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis i sòcies.

TRESORER
Té cura dels béns de l’Associació, controla cobrament de les quotes i realitza els pagaments conjuntament amb el President; i confecciona també el balanç econòmic i porta la comptabilitat de l’ Associació.

VOCALS
Qualsevol persona que vulgui lliurement col·laborar en aquest projecte.
QUÈ FA L'AMPA
ACTIVITATS DE GESTIÓ:

Control econòmic i tresorer de l’AMPA.
Organització d’activitats festives i lúdiques.
Organització d’activitats extraescolars.
Organització de casals.
Dinamització de les famílies.
Manteniment de la pàgina web i mailing.
Confecció comunicats per als pares.
Sol·licitar subvencions.
Organització del reciclatge i venda de llibres.
Seguiment del servei de menjador.
I QUÈ MÉS?
ACTIVITATS DE REPRESENTACIÓ:

Reunions de coordinació amb l’equip directiu de l’escola.
Participació activa amb veu i vot, d’un representant de l’AMPA, al consell escolar.
Participació en les comissions mixtes (escola–pares, pares-ajuntament,).
Recull de queixes, suggeriments, incidències, preocupacions pares/mares i el seu trasllat a l’escola
Participació en el Consell escolar Municipal.
Participació a la Xarxa d’AMPA’s
Contactes i reunions amb la Federació d’AMPA’s
QUÈ ÉS L'AMPA?
L’AMPA és una associació sense ànim de lucre, participada per les families de l’Escola Argentona.

Això significa que és l’organisme que agrupa a totes les mares i pares d’alumnes de l’escola, els representa, i els fa participar en el projecte educatiu d’aquesta, a més d’oferir una sèrie de serveis complementaris a l’escola, que creiem són molt importants.

Tots els pares i mares que paguen la quota anual, són membres de ple dret de l’AMPA, amb els mateixos drets i obligacions.
La quota anual que aporten les famílies de l’AMPA, a començament del curs, juntament amb altres recursos que es generen con subvencions i aportacions, ens serveixen per a fer possible, millorar i complementar els recursos humans i materials necessaris per a l’escola, sempre d’acord amb la línia pedagògica del Centre i com a objectiu final, ajudar als nostres fills.

Per això, cal la complicitat dels propis pares que han d’aportar el seu gra de sorra amb un petit esforç personal per tal de fer que l’escola i tots els projectes arribin a bon port.
I TOT AIXÒ PER A.... ?
Full transcript