Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PHP: een inleiding

Voorbereiding PHP mondelinge toets
by

Ron Wessels

on 9 October 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PHP: een inleiding

Voorbereiden mondelinge toets PHP
Onderdelen waar je iets over moet weten.
tags
echo
getallen
strings
variables
booleans
comments
Variabelen
Boolean
Arrays
<html>
<head>
<title>Arrays!</title>
</head>
<body>
<?php
$array = array("Egg", "Tomato", "Beans");
?>
</body>
</html>
Functions
<?php echo "Hooray!"; ?>
beslissingen
vergelijkingen
if statements
if/else
else + if = elsif
switch
syntactic sugar

arrays
loops
functions
Loops
Een loop, of in het Nederlands lus, is een bijzonder soort statement in een php-script. Kenmerkend is dat een stuk code herhaaldelijk wordt uitgevoerd, tot aan een interne voorwaarde is voldaan of de loop onderbroken wordt.
Er zijn verschillende soorten loops in PHP:

While
Do ... while
For
Foreach
Booleans zijn
variabelen
die
waar
of
onwaar
zijn en worden gebruikt in
testcondities
als een
if-statement
. Door het gebruik van logische operatoren kunnen hiermee complexe controles worden gedaan, de zogenaamde booleaanse expressies.
TRUE
en
FALSE
zijn de twee constanten in PHP die voor een boolean zijn gedefinieerd.
<?php
if(true)
{
echo "Dit wordt altijd geprint";
}
else
{
echo "Dit wordt nooit geprint";
}
?>
Meest eenvoudige vorm...
Variabelen zijn
opslagplaatsen
voor
waardes
.
Je kunt dit zien als een snelkoppeling naar een berekening of tekst.
Integers (hele getallen)
Floats (kommagetallen)
Strings (tekst, leestekens en symbolen)
Booleans ("waar" (true) of "niet waar" (false))
Arrays (lijsten)
Typen variabelen:
De twee belangrijkste functies om uitvoer naar de browser te sturen zijn print() en echo().


Wanneer als parameter een string wordt verwacht, kunnen print() en echo() er als volgt uit zien:
print("Hallo wereld");
print('Hallo wereld');
print "Hallo wereld";
print 'Hallo wereld';
echo("Hallo wereld");
echo('Hallo wereld');
echo "Hallo wereld";
echo 'Hallo wereld';
Er kunnen
dubbele of enkele aanhalingstekens
gebruikt worden en de string mag eventueel ook
tussen haakjes staan, maar die haakjes mogen ook weggelaten worden
. De acht voorbeelden hierboven geven dan ook allen exact hetzelfde resultaat.
Er zijn
vier mogelijkheden
om PHP-scripts te declareren; echter alleen
de eerste twee
uit onderstaand overzicht
worden standaard door PHP herkend
:
<?php
?>

<script language="php">
</script>

<?
?>

<%
%>
http://www.phpboek.net/phpboek-0-2-inhoudsopgave.php
Naslag:
PHP Bestanden
PHP-scripts worden opgeslagen in PHP-bestanden.
Een PHP-bestand is een bestand dat eindigt met de extensie .php
.
Andere extenties zijn ook toegestaan en worden vaak gebruikt:
.php3
,
.php4
,
.php5
,
.inc.php
,
.phtml
,
.phps
.
Door die extensies weet de server dat het bestand een PHP-script bevat en zal dan de php-software aanroepen om het script te verwerken.
Als een PHP-script eindigt op .html zal het niet werken.
PHP-scripts kunnen dus niet in HTML-bestanden worden opgenomen.
Omgekeerd werkt echter wel.
Het is geen enkel probleem om HTML-code in PHP-bestanden te verwerken, en dat is maar goed ook!
PHP is een scripttaal zoals ASP, Perl, Python, JSP enz. , die als uitvoer HTML genereert.
<?php
//Tel 8 bij 10 op en druk het resultaat af
echo 10 + 8;
?>
<?php
/*Net als optellen gebruik je hetzelfde symbool voor aftrekken als je bij wiskunde doet
Trek 300 van 500 af en print het resultaat
*/
echo 500 - 300;
?>
<?php
//Vermenigvuldig 2 met 23 en druk het resultaat af
echo 2 * 23;
?>
<?php
//Deel 4 door 3
echo 4 / 3;
?>
Optellen
Aftrekken
Delen
Vermenigvuldigen
http://nl.wikibooks.org/wiki/Programmeren_in_PHP/Rekenen
Verdiepingskennis:
<?php

// commentaar (enkele regel)

# commentaar (enkele regel)

/* commentaar
(meerdere regels)
*/

?>
Zoals met behulp van de <!-- en --> tags in HTML commentaar in de broncode kan worden opgenomen, kan dat op vergelijkbare wijze ook in PHP.
Beslissingsstructuren
Bij een script moet je vaak keuzes laten maken. Dit kan met behulp van verschillende
beslissingsstructuren
.
Bijvoorbeeld in een
inlog-script
.
Is gebruiker gegeven loginnaam en wachtwoord bekend zijn in het systeem en kloppen beide.

Afhankelijk of de login correct is, kan de gebruiker welkom worden geheten of kan er een bericht worden teruggestuurd dat zegt dat de loginnaam of het wachtwoord fout waren. Om een keuze te kunnen maken moeten er waarden vergeleken worden. Hiervoor zijn er vergelijkingsoperatoren.
Vergelijkingsoperators
== Gelijk aan
!= Niet gelijk aan
=== Identiek aan (type controle)
!== Niet identiek aan (type controle)
> Groter dan
< Kleiner dan
>= Gelijk aan, of groter dan
<= Gelijk aan, of kleiner dan
If-elseif-else statements
Switch statements
De if-else expressie
Variabelen vs datatypes
datatype string:
<?php
$naam = "Ron";
$adres = "Lagedijk 20";
$woonplaats = "Heerhugowaard";
$naw = $naam . $adres . $woonplaats;
echo("Gegevens: $naw");


$werkdagen = 5;

$uurtarief = 95, 6789;printf("Uurtarief is: %.2f", $uurtarief);
$aantaluren = 45.6;
echo (intval($aantaluren));?>
datatype integer:
datatype float:
functie printf:
Bepaalt het aantal cijfers achter de komma op twee.
functie intval():
Resultaat: 45
functie floatval():
maakt van integer een float.
De tijd is: <?php echo time() ?> seconden sinds 1970...............................
De tafel van zeven:<BR>
<?php

for ( $i=1; $i<11; $i++) {
print $i . " x 7 = " . $i * 7 . "<BR>";
}

?>
Voor een compleet overzicht zie:
http://thephpbasics.com/basic-php-tutorials/
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<link type='text/css' rel='stylesheet' href='style.css'/>
<title>Get Started!</title>
</head>
<body>
<p><?php echo "My first line of PHP!"?></p>
</body>
</html>
Basiskennis
My first line of PHP!
Dit kan eigenlijk ook met
Javascript
. Maar Javascript wordt uitgevoerd in de browser (client-sided).

PHP
wordt op de webserver omgeving uitgevoerd waar de pagina staat die jij bezoekt (server-sided). Daardoor heeft het toegang tot alle bestanden op die webserver. Dit geeft meer mogelijkheden dan Javascript biedt.
NB! Print retourneert een 1 als het printen is gelukt en een 0 als het printen niet geslaagd is. Echo doet dat niet.
Echo kan in tegenstelling tot print meerdere argumenten aan. Het volgende kan dus niet met print:

<?php
echo "een","twee","drie";
?>
Verschillen tussen PRINT en ECHO?
NB!
Computertalen evolueren. Over een aantal jaren kan PHP er heel anders uitzien.
Een lijst van items...
Een array start ook met een $
dan een willekeurige naam, vervolgens een = teken en dan array();
Visueel:
$myArray = array("do", "re", "mi");
$myArray is...
+------+------+------+
| "do" | "re" | "me" |
+------+------+------+
0 1 2 3
Let op! de indexering begint bij 0. Dat is in veel talen het geval.
<?php
$opsomming = array("first", "middle", "last");
echo $array[0];
// prints "first"
?>
NB!
Welke extensies automatisch door Apache worden herkend als uitvoerbaar is afhankelijk van de MIME-settings in de Apache configuratie; dáár wordt namelijk ingesteld welke interpreter er gebruikt wordt voor een bepaald bestandstype!

Met dank aan Jan Haker (docent Informatica OSG-West-Friesland en Hfd Systeembeheer Atlas College)
voor enkele verbeteringen en aanvullingen.
intval
floatval
conversie van float naar integer
conversie van integer naar float
Zie Webdesign voor meer uitleg.
Array declareren
$arraynaam=array("waarde1", "waarde2", "waarde3", ......);
of
$arraynaam[0] = "waarde1";
$arraynaam[1] = "waarde2";
$arraynaam[2] = "waarde3";
$arraynaam[3] = "waarde4";
Let op!
De index begint bij 0.
Voorbeeld
$ingrediënt = array("melk", "olie", "suiker" );
echo($ingrediënt[2]);
suiker
PHP is ontwikkeld in 1994

We werken nu (2013) met de 5de versie (versie 7 is ook al uit)

ER zijn ongeveer 700 PHP functies

Met bijna 40 operators

en vele logische constructors zoals: if/then, while en for loops
Single quotes werken niet!!
String functies
Vind hier andere functies:
http://nl3.php.net/
Let op! $var2 neemt steeds uitkomst van de vorige als nieuwe $var2...
Werken met getallen
Floats
Vindt de pagina
Stuur HTML terug
Server
Browsers
hello.php
Voer php uit.
Apache
Harvard over php...
Internet media typen
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/GfW5iqZCkoQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Codecademy
Sololearn
Zie:
Full transcript