Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

As TIC como recurso para a identificación e revalorización das escolas do rural galego

TIC, innovación educativa, CPI Plurilingüe Virxe da Cela, educación, tecnologías educativas

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of As TIC como recurso para a identificación e revalorización das escolas do rural galego

As TIC como recurso para a identificación e revalorización das escolas do rural galego
Pero, quedámonos coa difusión?
Procesos educativos de calidade e inclusivos
Tecnoloxías para a aprendizaje o coñecemento (TAC)
innovador integral


procesos educativos e formativos de calidade e inclusivos.
Visibilidade á comunidade educativa
Medio rural
Identidade propia
Mª Camino Pereiro González
CPI Plurilingüe Virxe da Cela

Encontro de Centros Innovadores en Galicia
Xoves, 19 de abril de 2018
Cidade da Cultura de Santiago de Compostela

Visibilidade
ao contexto

Aprendizaxe baseado en proxectos e en experiencias
reais e para á vida.
Riscos
Potencialidades
EpD
Coñecer difererentes contextos e realidades
Despoboamento
Servizos
Dinámicas sociais
Diversidade
Conectividade
Desenvolvemento
económico
sostible
Recursos naturais
Valores tradicionais
Escolas non
masificadas
Novas xeracións
formadas
Vagaxe cultural
atender a diversidade, entender a realidade e o mesmo tempo compensar as desigualdades
http://paisaxevida.blogspot.com.es/search/label/Co%C3%B1ecemos%20o%20mundo%20natural.
http://cpivirxedacelasolidario.blogspot.com.es/
http://paisaxevida.blogspot.com.es/search/label/Congresos
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011378505114
http://somospaisaxevida.blogspot.com.es/2016/04/na-procura-de-xenios.html
http://www.edu.xunta.es/centros/cpivirxedacelamonfero/aulavirtual/mod/scorm/view.php?id=628
Partimos:
análise do contexto,
da realidade do alumnado e
dos recursos dispoñibles,


Proxecto educativo:
procesos educativos renovadores e transformadores,
proxectos de traballo integrados compromiso de centro
potenciar a innovación e a formación
aproveitar e optimizar os recursos

Finalidade:
unha
educación de calidade
Concello de Monfero (A Coruña) 2037 habitantes, fonte: INE, 2017
Nel, cursan os seus estudos de Ed. Infantil, Primaria y Secundaria Obrigatoria 147 estudantes.

Convertendo a escola nun
elemento de dinamización social e cultural
.
Deseñando actuacións que permitan
identificar as fortalezas do medio
.
Dar
valor ao centro
en si mesmo e aos seus aspectos educativos.
Establecer unha
posta en valor da configuración identitaria
e dos recursos naturais, culturais e institucionais da contorna.
Potenciando as
capacidades emocionais e creativas, de valores de superación e de esforzo individual e colectivo
.
Promoviendo o
enriquecemento mutuo
da comunidade educativa a partir do coñecemento do medio, a adquisición de actitudes de respecto e conservación cara á natureza, a reflexión crítica a partires da valoración da identidade cultural, e na crenza da necesidade dun
desenvolvemento endóxeno sustentable
que
parte de valores de cooperación e xustiza social.
Adaptando as propostas educativas as necesidades sociais e entendendo as tecnoloxias como recurso para actuar e interactuar na realidade, crear aprendizaxes e como vía de desenvolvemento persoal e social

Pero? como nós definimos...

Como o facemos?

Debate interno
sobre como entendemos á educación e que modelo de realidade queremos acadar.

medidas organizativas:
propostas de traballo adaptadas as necesidades contextuais e sociais.
a partir da reflexión nos diferentes órganos de goberno e coordinación docente:
resistencias, limitacións e posibilidades.
necesidade dun proxecto pedagóxico consensuado e integrado a nivel curricular
implicación e participación activa da comunidade educativa.
metodoloxía activa e participativa e que propiciaba a acción colaborativa non só entre a comunidade educativa e con diferentes organismos e entidades.
optimización dos recursos humanos e materiais do centro e a introdución progresiva das tecnoloxías da información e da comunicación entendidas como tecnoloxías para a aprendizaxe e o coñecemento (Vivancos, 2010).

referencia:

“Monfero solidario”

Alumnado: liderato educativo
Fundamental nunha cultura educativa transformadora e renovadora
Protagonista da súa aprendiaxe
Gestión grupal e individual
Partífice activo
Competente en retos e actitudes
Con inteligencia emocionalProfesorado: comprometido
Con responsabilidade social
Con formación continúa
Capacidad de cooperación
Partífice activo
Competente en retos e actitudes
Con inteligencia emocionalIsto, dende o ámbito pedagóxico, que implica?
Procesos educativos de calidade e inclusivos
Tecnoloxías para o aprendizaxe e o coñecemento (TAC)
Establecer canles de participación e de visibilidade á comunidade educativa
atender a diversidade, entender a realidade e ao mesmo tempo compensar as desigualdades
Formar parte do
contexto e crear identidade.

Coñecer difererentes contextos e realidades
Configurarse como sinal identitaria da comarca.
Canalizar a reflexión crítica ante a situación actual do rural galego.
Fomentar o desenvolvemento dunha cidadanía transformadora.
Establecerse como elemento de dinamización educativa, social e cultural.

Esforzo compartido Converter a escola nun espazo de diálogo e de reflexión crítica
Curriculo aberto e flexible
Persoal docente e non docente
PE e PXA
Órganos de coordinación docente
Formación do profesorado
Aproveitamento das potencialidades
Suma de esforzos
Espíritu de comunidade
Equipo directivo

Familias
Esforzo compartido
Colaboración
Espíritu de comunidade
Papel institucional
Recursos
Valor social: crear comunidade
Valoración educativa
Reflexión crítica
Identidade global
Os avances científicos e tecnolóxicos forman dunha nova configuración identitaria (Barrera, Chávez e Hernández, 2008) da que a escola non pode excluírse.
A escola como un espazo de aprendizaxe real e útil que parta da reflexión e da innovación, compensando as desigualdades dende un tratamento crítico dos avances para paliar os seus riscos e problemáticas (Rial, Gómez, Braña e Varela, 2014).
Competencias STEAM como recurso para abrir as súas fiestras ao mundo e como instrumento desenvolver experiencias de aprendizaje rigorosas e significativas para os estudantes.
Dimensión social: o poder relacional e de cuestionamento da realidade poden dar lugar ao empoderamento responsable da cidadanía en contextos funcionais e a través da educomunicación (Gozálvez e Contreras, 2014). Falamos de persoas activas, con capacidade de análise, cuestionamento e ao mesmo tempo, reflexivas e competentes no intre de establecer propostas de acción en todos os ámbitos que configuran a realidade social.
Competencia STEAM máis responsabilidade na acción: reforzo para os procesos de desenvolvemento sustentables que poden ter a súa base nos recursos endóxenos pero, que non deixan de lado o concepto de cidadanía global.
PROXECTOS E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS:
Proxectos Abalar e Edixgal (Introdución das TIC no ámbito escolar)
Programa “Club de Ciencia”
Programa “Introdución á robótica educativa en primaria” (Resolución do 12 de xullo de 2017 da Dirección Xeral de Educación e Ordenación Universitaria)
Proxecto Escornabots na biblioteca escolar -2017 de Bibliotecas escolares. Curso 17/18.
Plan Proxecta: Aprendo programando (curso 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018) O alumnado obxecto desta convocatoria participou nesta modalidade, sendo merecedores do: 1º premio do I Concurso Aprendo Programando Colexio Profesional de Enxeñaría Técnica en Informática de Galicia (CPETIG) e o 1º premio del II Concurso Aprendo Programando Colexio Profesional de Enxeñaría Técnica en Informática de Galicia (CPETIG).
Proxecto GENIOS, iniciativa da Fundación Ayuda en Acción e Google.org para desenvolver as habilidades dixitais, o traballo colaborativo e a creación tecnolóxica dos escolares de máis de 30 centros educativos, tres dos mesmos da Comunidade Autónoma de Galicia, entre os que esta o CPI Plurilingüe Virxe da Cela, centro educativo da vila coruñesa de Monfero.
Participación do centro no Concurso Gallego de Robótica A Maxia da Robótica, organizado pola Fundación Barrié e a Institución Galega da Ciencia (IGACIENCIA) e na categoría de 2º, 3º y 4º ESO, 3º Premio.
Radio escolar (Radio Itinerante Creativa - Laboratorio de Radio).
Proxecto de investigación: LA ESCUELA DE LA SOCIEDAD DIGITAL: ANÁLISIS Y PROPUESTAS PARA LA PRODUCCIÓN Y USO DE LOS CONTENIDOS DIGITALES EDUCATIVOS Escuel@ Digit@l EDU2015-64593-R (Duración 2016-2019) Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad. Convocatoria 2015 Equipo Investigación: Grupo Stellae (Universidad de Santiago de Compostela), Grupo CRIE (Universidad de Valencia), Grupo EDULLAB (Universidad de La Laguna).

Problemáticas:
Cultura educativa
Dificultades na conectividade e no acceso aos recursos.
Formación docente
Visión social das tecnoloxías.
Velocidade vertixinosa dos avances tecnoloxicos.
Deseño e organización curricular extenso e rixido.


Propostas de mellora:
Proxecto educativo consensuado
Reformulación da cultura educativa.
Procesos de aprendizaxe renovadores: alumnado protagonista.
Apertura á sociedade: colaboración institucionas
Full transcript