Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Appropriering med EUD i offentlig sektor

No description
by

Anders Avdic

on 7 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Appropriering med EUD i offentlig sektor

Appropriering med Användarutveckling (EUD) i offentlig sektor
Tyst kunskap (tacit knowledge)
Icke uttalad kunskap
Kunskaper, färdigheter, insikter, visdom

Grunden för all annan kunskap
80 % av all kunskap är "tyst"

Kan stödjas med IT
Kan bearbetas utan att uttalas
Appropriering
Göra något till sitt eget
Kulturellt och juridiskt
Att använda medierande redskap, t.ex. kalkylprogram
IT & appropriering
att ’göra något till sitt eget’
användare gör informationssystem till sina egna verktyg
användare utnyttjar (oplanerade) möjligheter som uppstår med i samband med utveckling och användning av IT-applikationer - End User Development (EUD)
kan vara lönsamt Wulf & Jarke, 2004)
applikationsutveckling/problemlösning --> appropriering
Uppsatsämnen
1. Gör en fallstudie som fokuserar hur användare approprierar IT-verktyg för att utveckla kunskap om sin egen verksamhet
2. Utveckla en interaktiv miljö för att stödja användares appropriering med EUD
3. Gör en kostnads intäktskalkyl för appropriering med IT-verktyg
Hur utvecklar man kunskaper om verksamheter?
Vilka mål är relevanta?
Hur operationaliserar man mål?
Hur mäter man?
Hur mäter man kvalitativa mål?
Volatila miljöer
Traditionella SU-metoder statiska och tröga att förändra

Appropriering och e-förvaltning
Fallstudie förvaltningar i Örebro

Planerare social välfärd
Avdelningschef geografiska informationssystem
Ekonom och processchef ekonomiavdelningen

Mätmetoder för kvalitet i äldrevård. Anpassa till (nya) politiska strategier
Utveckling av gografiska applikationer (mapit)
Fördelning av kostnader. Gör beräkningarna synliga och kritiserbara
Full transcript