Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Smart & Clean Lahti Region

Yhdessä muiden metropolialueen kaupunkien kanssa Lahti muodostaa maailman parhaan testiympäristön älykkäille ja kestäville ratkaisuille. Tervetuloa tutustumaan kohteisiin!
by

Anri Vuori

on 3 July 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Smart & Clean Lahti Region

älykkäät kaupunkiseudun ratkaisut
Smart & Clean Lahti
Lahden keskusta

Lahti on viihtyisä, houkutteleva ja elinvoimainen ympäristökaupunki, jossa on 120 000 asukasta. Työpaikat, palvelut ja virkistysalueet ovat lähellä asukkaita ja kaupungissa liikutaan kävellen,
pyöräillen tai bussilla.
Lahtelainen Leanpark Oy avasi Suomen ensimmäisen robottiparkin keskustaan vuonna 2014. Käyttäjälähtöistä muotoilua hyödyntävä
robottipysäköintijärjestelmä
edustaa globaalistikin tarkasteltuna maailman edistyksellisintä pysäköintiteknologiaa.
Lisää kohteesta: Leanpark Oy, www.leanpark.com.

Palvelukeskus Onnelanpolun toteutuksessa energia-tehokkuus on viety huippuunsa ja tuloksena on uusinta kiinteistöteknologiaa hyödyntävä
lähes nollaenergia-rakennus
. Mittakaavaltaan ainutlaatuinen kiinteistön energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävä rakennuskohde Suomessa.
Lisää kohteesta: Lahden vanhusten asuntosäätiö, www.lvas.fi.Lahden Talot Oy:n laaja perusparannus Kerinkallionkatu 15
on esimerkillinen kohde
kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamisesta
tehokkaasti ja järkevin kustannuksin,
johon asennettiin hollolalaisen Pamon Oy:n kehittämä
Pilpit-poistoilman
lämmöntalteenottojärjestelmä
.
Lisää kohteesta: Lahden Talot Oy, www.lahdentalot.fi
ja Oy Pamon Ab, www.pilpit.fi.

Saksalan uimahallin energiatehokkuushankkeen myötä käyttöönotetun lahtelaisen Wasenco Oy:n Ecowec-hybridivaihtimen ansiosta
veden lämmöntalteenotto
tuo noin 12 000 euron vuotuiset säästöt.
Lisää kohteesta: Lahden Tilakeskus, www.lahti.fi
ja Wasenco Oy, www.wasenco.fi.

Isku Areenalla toteutettiin vuonna 2015 Suomen suurin ja ensimmäinen
jäähallin
energiatehokkuusprojekti.
Lisää kohteesta: Lahden Jäähalli Oy, www.luhy.fi.


Lahden kaupunkikeskusta on uudistunut vauhdilla, kun keskustan
liikennejärjestelyt
on uudistettu pyöräilyä ja jalankulkua suosiviksi. Samalla keskustan monikäyttöisyys, viihtyisyys ja turvallisuus on lisääntynyt. Keskustan alueella halutaan tarjota yrityksille
kokeilumahdollisuuksia
osana sähköisen liikenteen, älykkään liikenteenohjauksen, valaistuksen, energiajärjestelmien ja rakennushankkeiden toteutusta.

Lahden seutu on edelläkävijä jätteiden hyödyntämisessä: jo 96 prosenttia yhdyskuntajätteestä päätyy hyötykäyttöön. Kujalan jätekeskuksen ympärille on kasvanut reilun kahdenkymmenen vuoden aikana Suomen merkittävin
kierrätysliiketoiminnan keskittymä
ja
teollisten symbioosien demonstraatiokohde
.

Jätekeskuksen yhteydessä toimii useita yrityksiä, jotka
hyödyntävät monipuolisesti toistensa, sekä laajemmin yhdyskuntien, rakentamisen, teollisuuden ja kaupan jätteitä ja sivuvirtoja
. Yhteistyö konkretisoituu keskinäisen osaamisen ja palvelujen hankinnoissa. Jatkossa selvitetään myös energian tuottamiseen ja hankintaan liittyviä yhteisiä mahdollisuuksia.
Kujala - teollisten symbioosien edelläkävijä
Kujalan jätekeskuksen alueella sijaitsee useita
kiertotaloutta edistäviä
ja
toistensa arvoketjuja rikastuttavia
yrityksiä. Alue on
Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy
:n päätoimipaikka ja jätteiden vastaanottoon keskittynyt jäteterminaali.
LABIO Oy:n biokaasu- ja kompostointilaitoksen
tuottama raakabiokaasu jalostuu Gasum Oy:n toimesta
biokaasuksi
. Kekkilä Oy jatkojalostaa LABIO Oy:n kompostituotteet puutarhamullaksi.
Tarpaper Recycling Finland Oy:n kierrätyslaitoksella
käsittellään bitumikattohuopajätettä viereisen NCC Industry Oy:n asfalttiasemalla tuotetun asfaltin
ympäristöystävälliseksi raaka-aineeksi
. Kierrätysasfalttia käytetään seudun teiden korjauksessa. Honkajoki Oy käyttää Kujalan aluetta keruuauton konttien odotus- ja vaihtopaikkana. Syksyllä 2016 Kujalaan valmistui yksi Suomen edistyksellisimmistä kierrätyslaitoksista, kun Vimelco Oy toimitti Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:lle mittavan,
materiaalinkierrätystä edistävän lajittelulaitoksen
. Laitoksen keskeisessä roolissa olevat 30 kuljetinta on toimittanut orimattilalainen Ferroplan Oy.
St1:n bioetanolilaitos hyödyntää seudun elintarviketeollisuuden sivuvirtoja tuottamalla
liikennekäyttöön soveltuvaa bioetanolia
Hartwall Oy:n hukkajuomista, ylijäämähiivasta ja seudun leipomoteollisuuden sivujakeista. Bioetanolilaitos on integroitu Hartwallin tuotantoyksikköön, jolloin saadaan synergiaetuja laitoksen energiankäytön ja käyttöhyödykkeiden osalta.


Vuonna 2019 valmistuva Lahti Energia Oy:n Kymijärvi III on biopolttoaineisiin perustuva
monipolttoainevoimalaitos
(teholtaan 190 MWpa), joka korvaa Kymijärven vanhan kivihiilivoimalan (teholtaan 350 MWpa), koska vanha voimala ei enää tulevaisuudessa täytä EU:n tiukentuvia päästömääräyksiä. Biopolttoaineella toimivan voimalaitoksen polttoaineena tulee olemaan
sertifioitu biomassa
, kuten lähialueen metsähake. Laitos rakennetaan ensivaiheessa korkeapaineisena höyrykattilana, mikä mahdollistaa laitoksen muuntamisen lisäinvestoinnilla myös sähköntuotantoon.
Keskustan Smart & Clean
Niemi

Oilon Oy:n Maalämpöpumppu ja aurinkokeräimet
Suomen Kiinteistölämpö Oy:n Oilon-tuotteiden asennus ja myynti
käyttövesien hukkalämmön talteenotton Ensavetecin LTO-laitteella
Lahti Aqua mahdollistaa Salpausselän harjuilla puhdistuneen pohjaveden käytön
Kempin konseptimalli pikalataustolpasta
Lammin Betoni Oy:ltä energiatehokkaat harkot museon laajennusosaan
Purkupiha Oy:n kierrättämiä materiaaleja rakennusprojekteihin
Pamon Oy:n Ilmastointi- ja lämmön talteenottojärjestelmä
Uponor Oy:n Museon viemäröinti, putkitekniikka ja lattialämpö
Vanhaan vanerikuivaamoon perustettu Suomen Moottoripyörämuseo on enemmän kuin osiensa summa. Purku-uhan alta pelastettuun teollisuusrakennukseen on tuotu
uusimmat kiinteistötekniikat
ja
edistykselliset materiaaliratkaisut
yhteistyössä ympäristöä kunnioittavien lähiyritysten kanssa.
Suomen Moottoripyörämuseo
Toteuttajat
Polttimo Oy:n prosessilämpökeskus


Polttimon uudella prosessilämpökeskuksella korvataan vanha maakaasulla toimiva lämpökeskus. Keväällä 2016 valmistunut Lahti Energia Oy:n rakentama lämpökeskus tuottaa Polttimon tuotantoprosessin tarvitseman kuuman veden ja höyryn ja se pienentää merkittävästi Polttimon tuotantoprosessissa syntyviä hiilidioksidipäästöjä.
Lisää kohteesta: Polttimo Oy www.polttimo.com
Vuonna 2011 valmistuneet Lanssikatu 3 ja 5 ovat 6-kerroksisia matalaenergia-kerrostaloja, joissa on otettu käyttöön uusimmat älykkäät rakennusratkaisut ja energiatehokkaat toimintamallit.
Lisää kohteesta: Lahden Talot Oy www.lahdentalot.com
Lanssikadun matalaenergia-kerrostalot
Lahden Tiedepuisto
Hennalan kulttuurihistoriallisesti arvokas kasarmialue vapautui asumis- ja toimitilakäyttöön vuoden 2014 lopussa, kun puolustusvoimien toiminta alueella päättyi. Hennalasta on tarkoitus muodostua tulevaisuudessa yli 10 000 asukkaan vireä
asumis-, palvelu- ja työpaikkakeskittymä
, jossa minimoidaan liikkumisen elinkaarikustannukset ja ympäristörasitukset.

Hennalan kaupunginosaan muodostuu innovatiivinen sähköisen liikenteen teknologioiden, palveluiden ja toimintamallien edelläkävijäalue. Alueella huomioidaan erilaiset
liikenteen yhdistämisen ratkaisut
ja palvelut (MaaS, Mobility as a Service) sekä
uusiutuvien energiamuotojen hyödyntäminen
sähköisen liikenteen käyttövoimana, kuten latauksessa. Alueelle kaivataan uusia toimijoita kaupallisten palveluiden sekä monipuolisen yritys- ja yhdistystoiminnan pariin. Tervetuloa tutustumaan!
Lahden Jokimaalla toimii Pohjoismaiden ensimmäinen pilot-mittakaavan maaperätutkimuskeskus, jossa voidaan tehdä
maaperän, sedimenttien, pohja- ja pintavesien tieteellistä perustutkimusta
. Siellä voidaan toteuttaa yritysten tuotekehitystoiminnassa tarvitsemaa soveltavaa tutkimusta sekä kehittää uusia kunnostusmenetelmiä lähes todellista maaperää vastaavissa olosuhteissa. Soilian omistaa Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, joka ylläpitää sitä yhteistyössä Helsingin yliopiston Ympäristötieteiden laitoksen kanssa. Tutkimuskentät ja laitteistot ovat vuokrattavissa tutkimustoimintaan.
Lisätietoa Kujalasta: Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy, www.phj.fi.
Lisätietoa materiaalikierrätyslaitoksesta: Vimelco Oy, www.vimelco.fi ja Ferroplan Oy, www.ferroplan.fi
Vesijärven kunnostushistoria on kansainvälisesti tunnettu menestystarina, jonka pohjalta Lahteen syntyi
Pohjoismaiden tärkein kaupunkiympäristöjen tutkimuskeskittymä
. Alueelle on sijoittunut muun muassa Helsingin yliopiston ympäristöekologinen tutkimus, Suomen suurin kaupallinen vesilaboratorio Ramboll Finland Oy sekä runsaasti alan yritystoimintaa.

Lahden ympäristöpalvelut edistää Vesijärven ekosysteemin kestävää kehitystä käytännön toimenpiteitä toteuttamalla. Vesijärvisäätiö turvaa vesistön tutkimus-, kunnostus- ja hoitotyön rahoituksen ja laatii pitkän aikavälin suunnitelman järveen kohdistuville toimenpiteille ja rahoitusohjelman toimenpiteiden toteuttamiselle. Vesijärven vedenlaatua seurataan Lahti Aqua Oy:n, Lahti Energia Oy:n velvoitetarkkailulla sekä Lahden ympäristöpalveluiden näytteenotoilla.

Merkittävimpien järveen laskevien ojien seuranta ja automaattisten mittausasemien verkosto täydentää kokonaiskuvaa. Lisäksi toimenpiteitä vesistön parissa toteuttavat Hämeen ELY-keskus, Päijät-Hämeen kalatalouskeskus, Pro Agria Etelä-Suomi, Suomen riistakeskus ja Vesijärven kalastusalue. Tutkimustyötä alueella tekevät yliopistot ja tutkimuslaitokset, mm. Suomen ympäristökeskus ja Luonnonvarakeskus.


Lisää kohteesta: Vesijärvisäätiö www.puhdasvesijarvi.fi
Soilia
Historiallisella Lahti Aquan Launeen vedenottamolla pohjaveden torjunta-aineet poistetaan aktiivihiilisuodatuksella.
Tiukentuneiden jäteveden puhdistussäädösten myötä vuonna 2015 käyttöönotettu hygienisointilaitos on Suomen suurin UV-valoa hyödyntävä veden puhdistuslaitos.
Launeen vedenottamo
Hygieniasointilaitos
Radanvarsi - resurssitehokas älykkään teknologian edelläkävijäalue
Askon alue
on uusiutuvien energiantuotantojen osalta laaja-alainen pilotointiympäristö ja alueella tutkitaan pohjaveden käytön laajentamista rakentuvan alueen matalalämpöverkon perustaksi. Rakennetun ympäristön kehittämistä ohjaa pyrkimys uudenaikaiseen elinkaari- ja energiatalouteen sekä puhtaan teknologian hyödyntämiseen.
Lisää kohteesta: Renor Oy www.renor.fi
Digitaaliset palvelut
, jotka liittyvät matkaketjuihin, julkisiin palveluihin, liikenteen ohjaukseen ja päivittäistavarakauppaan, pyritään valjastamaan tulevaisuuden toiminta-alustoiksi radanvarren toimijoille ja matkustajille.
Radanvarren aluesuunnittelutyö on pohjautunut Lahden Radanvarsi -arkkitehtuurikilpailun voittajatyöhön, jossa on huomiotu kestävät ja ekologista elämäntapaa edistävät ratkaisut. Alueen keskeisen kehittämishankkeen tuloksena valmistui vuonna 2015 saumattomasti eri liikkumismuodot yhdistävä matkakeskus ja viereinen BW Tower.
Lahden Matkakeskus
Lahden eteläisen kehätien (VT12)
rakentaminen on käynnistynyt. Kehätiestä tulee merkittävä teollisuuden kuljetusreitti, joka edistää laaja-alaisesti maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymistä.
Lisää kohteista: Liikennevirasto www.liikennevirasto.fi ja Lahden kaupunki www.lahtiuudistuu.fi
Orimattilan Hennaan
rakentuu matalahiilisen ja älykkään ekokaupungin esikuva, josta kaavaillaan sähköisen liikenteen edelläkävijää. Alueella panostetaan energiatehokkuuteen ja 100 % uusiutuvan energian ratkaisuihin. Läheiselle Tuuliharjan alueesta kaavail-
laan jopa 4000 työpaikan työssäkäynti-aluetta.

Orimattilan Pennalaan, Oricon yritysalueelle on rakentumassa ainutlaatuinen konsepti kustannustehokkaalle elintarvike-ekosysteemille. Kustannustehokkuus saadaan aikaan toimintoja keskittämällä ja yhdistämällä. Konsepti mahdollistaa
yritykselle omat tai toisen yrityksen kanssa yhteiset toimitilat. Kustannustehokkuutta haetaan myös keskitetyllä varastoinnilla
ja tarkoituksena on rakentaa uutta kylmä- ja pakastevarastointitilaa. Yritysalueelle on tavoitteena saada myös erillinen
logistiikka- ja energiaoperaattori. Tervetuloa Oricoon!
Hollola
Hollola investoi vahvasti tulevaisuuteen ja se näkyy mm. kuntakeskuksessa käynnissä olevissa julkisen ja yksityisen sektorin rakennushankkeissa. Kunta on lähtenyt rohkeasti toteuttamaan julkista palvelurakentamista uusilla toteutusmalleilla. Keskeiselle alueelle on rakentumassa Osuuskauppa Hämeenmaan Prisma -kauppakeskus.
Pian valmistuvat Heinsuon yhtenäiskoulu ja Kalliolan koulu on molemmat toteutettu elinkaarimallilla ja niiden rakentamisesta vastaa Lemminkäinen Talo Oy. Hankkeissa on etsitty uusia ratkaisuja energiantuotannossa ja energiatehokkuutta haetaan mm. ilmanvaihdon ja valaistuksen ratkaisuilla. Avoimet oppimisympäristöt ja innovatiiviset kalusteratkaisut tukevat uuden opetussuunnitelman toteutusta.
Lisää kohteista: Hollolan kunta www.hollola.fi.
Hollolan Smart & Clean
Hollolassa on useita monipuolisia ja erilaiseen kaupalliseen sekä teolliseen toimintaan soveltuvia yritysalueita. Lahden eteläisen kehätien (VT12) rahoituspäätöksen myötä vauhdittuvat uusien yritysalueiden, Hopeakallion ja Paassillan, rakentaminen sekä Nostavan logistiikka-alueen esirakentaminen. Kukonkoivun ja Ojastenmäen yritysalueet ovat myös rakentamisvalmiudessa ja kutsuvat uusia toimijoita.
Lisää kohteista: Lahti Business Region www.lahtibusinessregion.fi.
Kalliolan koulu ja viereinen päiväkoti saavat syksystä 2016 lähtien jopa 90% energiastaan oman maalämpöyksikön kautta, kun lahtelainen One1 Oy toimttaa Lahti Energian ja Pori Energian kanssa kiinteisöille edistyksellisen lähienergiaratkaisun.
Lisää kohteesta: One1 Oy, www.one1.fi.
Radanvarren Smart & Clean
Vesijärvi
Tiedepuistossa toimijat hyötyvät vahvoista yritys- ja osaamisverkostoista

ja kiinteistön energiantuotannossa voi hyödyntää uusiutuvaa energiaa lahtelaisen Nocart Oy:n aurinkopaneelien (10 000 kW) avulla. Kiinteistöön suunnitellaan myös tuulivoimalan käyttöönottoa. Vierailijoiden sähköautot latautuvat kiinteistön pihalle asennetuissa Ensto Oy:n latauspylväissä.
Lisää kohteesta: Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy www.ladec.fi
Niemen alueen Smart & Clean
Niemen alue on Vesijärven rannalla sijaitseva perinteikäs
muutosvaiheen historiallinen teollisuusalue.
Alueella on suunnitteilla useita kehityshankkeita ja etenkin ranta-alueen valjastamista viihtyisäksi kevyen liikenteen reitiksi jatketaan. Niemessä sijaiseva Lahden Tiedepuisto on seudun
kehitys- ja tutkimuskeskittymä
,
jossa toimii yli 50 eri alojen yritystä sekä Helsingin yliopisto ja Lahden ammattikorkeakoulu.
Iskun entisissä tuotantotiloissa aloittava Niemen kampus tuo alueelle 5000 opiskelijaa muodostaen ainutlaatuinen
tutkimuksen, koulutuksen ja yrityselämä yhteenliittymän
.
Hennala
Lahden kaupunki on strategiassaan asettanut tavoitteeksi puolittaa kasvihuonekaasupäästöt vuoden 1990 tasosta vuoteen 2025 mennessä. Energian tuotannossa tehtävät ratkaisut ovat keskeisiä tavoitteen saavuttamisessa. Kymijärven alueella,
Lahti Energia Oy:n voimalaitoksen
yhteydessä toimivien energia-alan edustajien yhteenliittymässä, syntyy energiaa ja jalosteita teollisuuden, asumisen ja liikenteen hyötykäyttöön.

Kymijärvi on edistyksellinen esimerkki
teollisuuden symbioosista
, j
onka toiminnassa keskeisenä arvona on ympäristön kunnioittaminen. Voimalaitoksen polttoainevalinnoilla on ollut merkittävä vaikutus seudun ilmanlaatuun ja 70-luvun superraskaasta polttoöljystä onkin siirrytty kivihiilen kautta
kaasumaisiin polttoaineisiin

ja

biomassaan
.

Ekopark Lahti
Lisää kohteesta: Kuusakoski Oy www.kuusakoski.com
Kymijärvi - energia-alan toimijoiden yhteenliittymä
Hennalassa sijaitseva
uusiutuvan energian tutkimuskeskus

Energon Oy tarjoaa ainutlaatuiset puitteet monipuoliseen uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden tutkimukseen sekä uuden teknologian pilotointiin. Pääyhteistyökumppaneina toimivat lahtelainen Oilon Oy ja Lahden ammattikorkeakoulu.
Energon Oy
Hennalan ja Jokimaan Smart & Clean
Kujalan Smart & Clean
Lisää alueesta:
www.ladec.fi
www.lahtiregion.fi
www.lahtiuudistuu.fi
www.smartclean.fi
Visio 2025
St1:n bioetanolilaitos
Kymijärvi III
Lisää kohteesta: Ace Corner Finland www.ace-corner-finland.fi

Halton Oy:n sisäilmastotuotteet
Tomitec Oy:n energiatarkka LED-valaistus
Ympäristöystävällistä energiaa Lahti Energia Oy:ltä
UPM ProFi Deck-komposiittilaudoitus terassilla
Rakennusteollisuus RT ry:n jäsenenä ekologisen rakentamisen edelläkävijä ja edistäjä
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy menossa mukana mm. ”ympäristö-osaamista”-projektissa.
Kymijärvi II -laitos on yksi Euroopan moderneimmista jätettä energianlähteenä käyttävistä
yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotanto-laitoksista
ja samalla eräs maailman suurimmista
jätekaasutuslaitoksista
. Raaka-aineena on energiapitoinen jäte,
jota toimittaa muun muassa lähellä sijaitseva Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy. Laitos valmistui vuonna 2012 ja sen toimitti Lahti Energialle Valmet Oyj.
Kuusakosken omistama Ekopark Lahti on moderni,
teollisen mittakaavan kierrätyslaitos
, jossa valmistetaan polttoainetta Lahti Energian kaasutusvoimalaitokselle. Ekopark vastaanottaa ja käsittelee purku- ja rakennusjätteitä sekä kaupan ja teollisuuden energia- ja pakkausjätteitä. Tuotteena syntyy kierrätyspolttoainetta ja kierrätettävinä sivutuotteina mineraaliaineksia ja metalleja.
Kymijärvi II
Esitys on toteutettu osittain "Energiatehokkuudella ja asuinaluekohtaisella energiantuotannolla lisää Cleantech liiketoimintaa" (ELLI) -hankerahoituksella (A71251).
Lisää kohteesta: St1 Oy ww.st1.fi
Lisää kohteesta: Lahti Energia Oy www.lahtienergia.fi
Lisää kohteesta:
Lahti Energia Oy, www.lahtienergia.fi
ja Valmet Oyj, www.valmet.fi
Lisää kohteesta: Hartela-Yhtiöt Oy www.hartela.fi
Orimattilan kaupunki wwww.orimattila.fi
Älykkäitä ja resurssitehokkaita ratkaisuja
hyödynnetään brownfield-alueiden kehittämisessä sekä asemanseutujen opastuksen, valaistusratkaisuiden ja pysäköinnin järjestämisessä.
Lisää kohteista: Lahden kaupunki www.lahtiuudistuu.fi
Lisää kohteesta: Orimattilan kaupunki www.hennaan.fi
Yhteistyössä:
=pilotointiympäristöjä =verkostoja ja symbiooseja
Orico/Orimattila
Kujala
Kymijärvi
Lahden keskusta
Hollola
Henna
VT 12
Niemi
Vesijärvi
Radanvarsi
Tervetuloa kehittämään ja pilotoimaan
Radanvarren alueet
Hennala, tutkimuskeskukset Soilia & Energon
Orimattilan Henna ja Orico
Hollolan kehittyvät yritysalueet, VT 12

Hennala,
Soilia & Energon
Tutustu alueen osaamiseen
Lahden kaupunkikeskusta,
Kujalan ja Kymijärven teolliset symbioosit
Vesijärven tutkimus
Niemen alue
Orico - elintarvikealan tuotanto-
ja logistiikkakeskittymä
Lisää kohteesta: Lahden Matkakeskus www.lahdenmatkakeskus.fi

Lue lisää: Energon Oy www.energon.fi
Lue lisää: Tutkimuskeskus Soilia www.soilia.fi
Lahden seutu uudistuu ja hyödyntää vahvoja verkostojaan luoden uusia liiketoiminta- ja kaupallistamismahdollisuuksia alueen yrityksille. Lahden kaupunkiseutu tarjoaa kiinnostavia liiketoiminnan kehitysmahdollisuuksia sekä julkisissa että yksityisissä investointihankkeissa.

Lahden kaupunkikonsernin tavoitteena on, että vuoden 2020 loppuun mennessä kolmasosassa hankintoja hyödynnetään uusia kiertotalouteen ja resurssitehokkuuteen perustuvia älykkäitä ja puhtaita ratkaisuja. Lahti on myös haastanut kaikki Lahti-Helsinki radanvarsikunnat ja niiden toimijat mukaan tavoittelemaan kestävän kehityksen mukaisen pendelöintiympäristön rakentamista. Tavoitteena on, että Lahti-Helsinki oikorata on Suomen kestävin liikkumisen vyöhyke.

Lahden seudun kehitys LADEC Oy edistää kaupunkiseudun kehittymistä entistä vetovoimaisemmaksi yritysympäristöksi.

Haluatko mukaan rakentamaan uudistuvaa Lahden kaupunkiseutua?
Ota yhteyttä, niin kerromme lisää liiketoimintamahdollisuuksista:
Tomi Tura, johtaja, Ladec Oy: tomi.tura@ladec.fi.Full transcript