Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Întreprinderea de Tricotaje - Emblema oraşului Panciu în anii '80

No description
by

Cornel Chiriac

on 16 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Întreprinderea de Tricotaje - Emblema oraşului Panciu în anii '80

Întreprinderea de Tricotaje - Emblema oraşului Panciu în anii `80
Argument

Un proiect de istorie orală presupune participarea directă a elevului la procesul de recuperare a istoriei recente, stimularea interesului pentru trecutul istoric, dezvoltarea spiritului civic şi a ataşamentului faţă de comunitatea din care face parte dar şi formarea deprinderilor de cercetare istorică şi cultivarea rigorii ştiinţifice.
Proiectul de istorie orală “ÎNTREPRINDEREA DE TRICOTAJE- EMBLEMA ORAŞULUI PANCIU ÎN ANII ‘80” îşi propune refacerea unei pagini din istoria recentă a oraşului Panciu.
Alegerea temei a avut la bază trei criterii:
- atractivitate: să trezească interes în rândul elevilor
- accesibilitate: fiind primul proiect de acest gen am considerat că ar fi benefic pentru elevi să abordăm o temă de istorie locală recentă pe care să o poată investiga cu uşurinţă, ţinând cont că martorii oculari ai acelor vremuri sunt încă printre noi şi pot fi intervievaţi;
- comunicare: să faciliteze crearea unei punţi de legătură între generaţii atât la nivelul familiei cât şi la nivelul comunităţii.

Obiective
OBIECTIVUL GENERAL:
Valorificarea surselor orale în vederea recuperării unei părţi a memoriei recente a comunităţii locale despre întreprinderea de tricotaje din oraş.
OBIECTIVELE SPECIFICE:
O1. Creşterea gradului de interes faţă de istorie, respectiv valorizarea istoriei comunităţii locale pornind de la experienţe, trăiri şi aprecieri subiective păstrate în memoria membrilor comunităţii;
O2. Motivarea elevilor în iniţierea şi implementarea unor proiecte de istorie orală în vederea dezvoltării abilităţilor din sfera managementului de proiect;
O3. Valorificarea resurselor educaţiei non-formale şi informale în vederea dezvoltării abilităţilor de documentare, cercetare, informare, comunicare, relaţionare la elevi;
O4. Dezvoltarea abilităţilor de utilizare a tehnologiilor informaţionale (aparatură digitală-reportofon, cameră video-, tehnici de înregistrare, stocare, transcriere a materialului audio-video);
O5. Exersarea/dezvoltarea comportamentului civic bazat pe respect şi toleranţă, pe conştientizarea apartenenţei responsabile la comunitatea locală;
O6. Consolidarea relaţiilor interumane, a legăturii dintre generaţii;
GRUPUL ŢINTĂ
Beneficiari direcţi: cei 29 membri ai echipei de proiect
Beneficiari indirecţi: elevii Liceului Teoretic "Ioan Slavici" Panciu, cadrele didactice, părinţii, membrii
comunităţii locale.
Activităţile proiectului
Formarea echipei de proiect: 27 de elevi din clasele X-XII

Panciu
octombrie 2013
Trecutul de lângă noi. Istoria orală a comunităţilor locale
Proiect POSDRU/87/1.3/S/48695

ÎNTREPRINDEREA DE TRICOTAJE-
EMBLEMA ORAŞULUI PANCIU ÎN ANII ‘80

Alegerea temei de cercetat: Întreprinderea de Tricotaje Panciu: înfiinţare şi evoluţie

Elaborarea ghidului de interviu şi documentarea preliminară

Rezultate obţinute
au realizat şi transcris 20 de interviuri;
şi-au dezvoltat abilităţi specifice investigaţiei precum: organizarea, planificarea, documentarea, cercetarea, informarea, reflectarea asupra noilor informatii
şi-au însuşit valori şi atitudini specifice cetăţeniei active;
şi-au exersat creativitatea.

şi-au dezvoltat abilităţi de utilizare a reportofonului, a tehnicilor de transcriere audio-video, a tehnologiei informaţiei (IT);
şi-au dezvoltat abilităţile de comunicare şi de lucru în echipă;

Promovarea proiectului pe site-ul liceului;
Realizarea unui blog al proiectului;
Distribuirea unor broşuri, pliante, afişe în liceu şi comunitate;
Publicarea de articole în presa locală şi în revista şcolii;
Realizarea panourilor;

Promovarea
şi evaluarea
Organizarea unei festivităţi de încheiere a proiectului
Prezentare a disertaţiei la care vor fi invitaţi elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai comuntăţii locale;
Prezentarea rezultatelor proiectului în cadrul orelor de dirigenţie, în şedinţele cu părinţi, în cadrul comisiei metodice şi a cercului pedagogic;
Folosirea interviurilor în cadrul orelor de istorie la clasele XI-XII şi în cadrul orelor CDŞ „O istorie a comunismului în România”.

Fotografii din timpul proiectului
Echipa de proiect
Interviu cu d-l Mărăscu, fost director
al Fabricii de Tricotaje, actual manager al Spitalului Orăşenesc
Interviu cu doamna Stoica, directoarea fabricii Tricoton Junior.
Munca de promovare
Documentare la Biblioteca Judeţeană "Duiliu Zamfirescu" Focşani
Pasul 1.
Pasul 2.
Pasul 3.
Pasul 4.
Întocmirea listei intervievaţilor, contactarea acestora şi fixarea întâlnirilor, realizarea interviurilor şi transcrierea lor
Pasul 5.
Pregătirea festivităţii de încheiere şi evaluare a proiectului
Pasul 6.
Promovarea proiectului: articol în presă, blog, pliante, afişe, articol în revista şcolii, etc
Mulţumiri
Mulţumim pentru sprijinul acordat:
Universităţii Babeş Bolyai. Institutul de Istorie Orală Cluj-Napoca
Liceului Teoretic “ Ioan Slavici” Panciu, dlui. Director Andrei –Igor Manovici
SC TRICOTTON JUNIOR SRL, director general Elena Stoica
Dlui ec. Sîrbu Nicolae, primul director al Întreprinderii de Tricotaje Panciu
Dnei ing. Mustaţă Maria, inginer şef în cadrul SC TRICOTTON JUNIOR SRL


Dnei. Ciuşleanu Lenuţa, fost ajutor de maistru al Întreprinderii de Tricotaje Panciu
Dnei. Pahoncea Maricica, fost confecţioner maşinist în Întreprinderea de Tricotaje Panciu
Dnei Margareta Planton, fost muncitor necalificat
Dnei Ene Maricica, confecţioner, CTC în Întreprinderea de Tricotaje Panciu
Dlui Ene Valerica, fost lacatuş-mecanic în Întreprinderea de Tricotaje Panciu
Dnei Caragaţa Adriana, tehnician al secţiei de croit SC TRICOTTON SRL Panciu
Dlui Croitoru Daniel, fost electronist de întreţinere în Întreprinderea de Tricotaje Panciu
Dnei Ancuţa Daniela, confecţioner SC TRICOTTON SRL Panciu

Dnei ing. Robu Viorica, fost inginer şef al Întreprinderii de Tricotaje Panciu
Dlui ec.Marascu Nicolae, fost director al Întreprinderii de Tricotaje Panciu, actualul manager al Spitalului Oraşenesc
Dlui ing.Cristian Neculai, fost mecanic şef al Întreprinderii de Tricotaje Panciu
Dlui tehnician Robu Sorin, fost mecanic şef al Întreprinderii de Tricotaje Panciu
Dnei ing. Aevoae Georgeta, şef CTC al Întreprinderii de Tricotaje Panciu
Dnei PanaeteAritiţa, fost maistru al Întreprinderii de Tricotaje Panciu
Dlui ec. Tataru Nicolae, fost electrician de întreţinere şi automatizari al Întreprinderii de Tricotaje Panciu
Dnei. prof. Panaete Lenuţa, fost ajutor de maistru al Întreprinderii de Tricotaje Panciu
Dlui prof. Adafini Mihai, Liceul Teoretic “IoanSlavici”Panciu
Dlui. prof. Gheorghiu ValentinLiceul Teoretic “IoanSlavici”Panciu
Dnei.ec.Podaru Georgetafost director economic al Întreprinderii de Tricotaje Panciu
Dlui Socaci Nicolae, fost primar al oraşului Panciu
Full transcript