Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

10-Elektromagnetinė-indukcija-PPT-1

No description
by

Goda Py

on 5 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 10-Elektromagnetinė-indukcija-PPT-1

Elektromagnetinė indukcija
2016 metai
Ukmergė

Darba atliko: Goda Pyragaitė
Ukmergės Antano Smetonos gimnazija IIc kl.
Fizikos mokytoja: Diana Žeruolienė

Informacijos šaltiniai
Klausimynas
Testas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Pagrindinis_puslapis
http://www.enciklopedija.lt/hansas-kristianas-erstedas/
http://fotonas.su.lt/new/?page_id=21
https://protas.pypt.lt/fizika/elektromagnetine_indukcija
http://old.su.lt/bylos/fakultetai/gamtos_mokslu/Fizikos_katedra/3elektromagnetine%20indukcija.pdf
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/ESFproduktai/2014_Mokykliniu_fizikos_eksperimentu_teorija_ir_praktika_Mokytojo_knyga_ok.pdf
http://www.olimpas.lt/

https://docs.google.com/forms/d/1kwZmhZfklOFB7glxnkfhYkQhBiXDB1HyMgdAmyTZqVM/edit?usp=sharing
Atsakymas
Geležies rūda.
1. Koks mineralas prie savęs traukia geležinius daiktus?


Turinys

1. Reiškinio atsiradimo kilmė

2. Elektromagnetinės indukcijos reiškinio pradmenys

3. Elektromagnetinės indukcijos reiškinio atsiradimas

4. Maiklo Faradėjaus BANDYMAS

5. Galvanometras

6. Elektromagentinės indukcijos sąvoka

7. Elektromagnetinės indukcijos dėsnis

8. Magnetai elektromagnetinėje indukcijoje

9. Magnetinio srauto kitimo būdai

10. Judantis laidininkas magnetiniame lauke

11. Indukuotoji srovė

12. Lenco taisyklė

13. Flemingo dešiniosios rankos taisyklė

14. Elektromagnetinės indukcijos taikymas

15. Elektros generatorius

16. Tai įdomu!

17. Klausimynas

18. Testas

19. Informacijos šaltiniai


Elektromagnetinės indukcijos reiškinio pradmenys
Kadangi nejudantys elektros krūviai sąveikauja tarpusavyje ir ši sąveika persiduoda per elektrinį lauką, 1820 m. danų fizikas
Hansas Kristianas Erstedas
atrado elektros srovės kuriamą magnetinį lauką bei taip įrodė, kad elektriniai ir magnetiniai reiškiniai tarpusavyje susiję.

Nuo to laiko buvo ieškoma atvirkštinio reiškinio – elektros srovės atsiradimo.
Hansas Kristianas Erstedas
1777 – 1851
Elektromagnetinės indukcijos reiškinio atsiradimas
1831 metais, garsus anglų fizikas, chemikas
Maiklas Farandėjus
atlikdamas bandymus, juose gautą elektros srovę pavadino
indukuotąja
, nes ji atsiranda grandinėje dėl įmagnetintų kūnų laukų poveikio. Kuomet elektra ritėje atsiranda: magnetą artinant prie ritės ir tolinant. Panašiai, kaip ir indukuotieji krūviai laidininke atsiranda dėl įelektrintų kūnų elektrostatinių laukų poveikio.
Maiklas Faradėjus
1791 – 1867
Elektromagentinės indukcijos sąvoka
Tai elektros srovės atsiradimas uždarame, laidžiame kontūre, kintant magnetinės indukcijos linijų, kertančių jo ribojamą plotą, skaičiui arba kitaip tariant:
elektros srovės sužadinimas magnetiniu lauku, kai kinta laidų kontūrą veriantis magnetinis srautas ir jame atsiranda elektrovaros jėga.

Tam būtinai turi būti kintantis magnetinis laukas, kad srovė indukuotųsi.
Bandymui atlikti reikia:
magneto;
ritės;
galvanometro – jis parodo ar grandine teka srovė.

Darbo eiga:
1) Galvanometrą sujungiame su rite. Paimame magnetą.
2) Įkiškime magnetą į ritės vidų ir ištraukime. Tai kartojame įvairiu tempu.


Rezultatas: Galvanometro rodyklė juda – rite ėmė tekėti elektros srovė. Magnetą įkišant ir ištraukiant greičiau sukuriama didesnė srovė, negu tai darant lėčiau.
Indukuotosios srovės stipris proporcingas magnetinio srauto kitimo spartai.

Atlikit bandymą ir jūs:
Vaizdo filmuką sukūrė šio darbo autorė.
Maiklo Faradėjaus BANDYMAS
Šio reiškinio supratimui
Kad suprastume šį reiškinį, jį reikia išnagrinėti detaliau. Todėl visų pirma turime apžvelkti magnetus, išnagrinėti jų savybes ir ypatumus.


Elektomagnetizmo atsiradimo klausimas
Jei elektros srovė sukuria magnetinį lauką, bet ar įmanomas atvirkščias reiškinys, t.y.
ar magnetinis laukas negali sukelti elektros srovės?

Iškėlus šį klausimą, Faradėjui jis nedavė ramybės beveik 10 metų, kol galiausiai patvirtino šią hipotezę atlikdamas bandymą.
Magnetai elektromagnetinėje indukcijoje
Elektromagnetinės indukcijos reiškinyje magnetas yra labai svarbus komponentas. Nuo jo dalinai priklauso sukurta elektrinė įtampa, kitaip vadinama
indukcine elektrovara
.
Magnetinio srauto kitimo būdai
Jis kisti gali įvairiais būdais, keli iš jų yra daromi magneto pagalba.
tolinant-artinant magnetą;
judinant magneto lauką skersai laido;
stiprinant-silpinant lauką;
sukant rėmelį magnetiniame lauke.

Magnetai
Tai daiktai, kurie dažniausiai gaminami iš geležies, apie save nuolatos kuria magnetinį lauką. Magnetinis laukas yra nematomas, tačiau yra atsakingas už pačią svarbiausią magneto savybę veikti kūnus tam tikra jėga.
Kiekvienas magnetas kuria tam tikro pastovaus stiprumo magnetinį lauką. Mangetinis laukas tikrovėje yra nematomas, o brėžiniuose vaizduojamas magnetinėmis linijomis. Skirtingo stiprumo magnetai turi skirtingą magnetinių linijų skaičių. Kuo linijų daugiau, tuo magnetinis laukas, esantis aplink magnetą, yra stipresnis.
Lenco taisyklė
Taisyklė
Indukuotosios elektros srovės tekėjimo kryptis uždarajame kontūre yra tokia, kad jos sukurtas magnetinis laukas priešingas išorinio magnetinio lauko kitimui sukėlusiam šią srovę.

Taisyklė kitaip
Jei magnetinis laukas, kuriame yra uždaras laidininkas, stiprėjant – indukuotoji srovė sužadina priešingos kryptiesmagnetinį lauką, silpnėjant – tos pačios krypties lauką.

Lenco taisyklės taikymas
Nusibrėžiame magneto magnetines linijas;
Nustatome, ar magneto magnetinis laukas stiprėja ar silpnėja;
Nusibrėžiame ritės magnetines linijas;
Jeigu magneto laukas stiprėja, tai žiedo linijos priešingos krypties, jeigu silpnėja - tos pačios;
Nustatome ritės polius (pagal magnetinę rodyklę);
Pagal dešinės rankos taisyklę ritei nustatome indukuotos srovės kryptį.
Elektromagnetinės indukcijos dėsnis
Faradėjaus elektromagnetinės indukcijos dėsniu: indukcinė elektrovaros jėga (atsiradusi kertant magnetinio lauko linijoms laidininką) nepriklauso nuo magnetinio srauto kitimo priežasties – priklauso tik nuo jo kitimo spartos.

Kintantis elektrinis laukas ritėje sukuria kintantį magnetinį lauką, kurio kryptis yra priešinga.
E – indukcinė elektrovara, sukurtas srovės šaltinis, kuris teikia įtampą.Magnetinis srautas – magnetinių linijų apimamas plotas.
Žymėjimas: Φ (fi), matuojamas vėberiais Wb.

Magnetinio srauto kitimo greitis:
Δ(delta)- pokytis ΔΦ=Φ2-Φ1
ΔΦ/Δt=Wb/s
(t- laikas sekundėmis)

Minuso ženklas prieš srauto kitimo greitį išreiškia elektrovaros jėgos, atsiradusios, dėl magnetinio lauko poveikio, veikimo kryptį. Tai nusakoma E. Lenco taisykle.

Flemingo dešiniosios rankos taisyklė
Kitai ši taisyklė dar vadinama
generatoriaus taisyklė.
Indukuotosios srovės kryptį galima nustatyti pagal dešiniąją ranką, žinant magnetinio lauko bei judėjimo kryptį.
Elektromagnetinės indukcijos taikymas šiomis dienomis
Reiškinio atsiradimo kilmė
Jau senovės Graikijoje buvo žinoma, kad egzistuoja mineralas, kuris prie savęs traukia geležinius daiktus. Tai buvo
geležies rūda
, kitaip dar vadinama
magnetitu.Šio mineralo savybėmis pasinaudojo kiniečiai, būtent ten sukonstruotas
pirmasis komposas
.

Tad XIX amžiaus pradžioje mokslininkai pradėjo ieškoti ryšio tarp elektrinių ir magnetinių reiškinių.
Galvanometras
Galvanometras
– bet kuris prietaisas, jaučiantis nuolatinę srovę pagal jos magnetinį veikimą.Paprasčiausias galvanometras yra kompasas, padėtas šalia laido ir tiesiogiai rodantis, ar laidu teka srovė. Judamosios ritės galvanometruose panaudojama jėga, veikianti srovę magnetiniame lauke.
Galvanometro veikimo schema
Judantis laidininkas magnetiniame lauke
Magnetinį lauką kuria nuolatinis magnetas, judantis įelektrintas kūnas, elektros srovė. Kiekvienas laike kintantis elektrinis laukas kuria magnetinį lauką ir kiekvienas kintantis magnetinis laukas kuria elektrinį lauką. Elektros srovė kuria magnetinį lauką.
http://www.physics-chemistry-interactive-flash-animation.com/electricity_electromagnetism_interactive/alternating_voltage_AC_magnet_coil_faraday_s_law


Tai įdomu!
Elektromagnetinės indukcijos dėka galima sukurti naujų išradimų: vienas tokių yra traukinys, kuris tikrąja to žodžio prasme skrieja, o ne važiuoja bėgiais.

Šis taukinys varomas elektromagnetinių pagalvių pagalba (levitacijos būdu), kurias čia sudaro ričių, pagamintų iš aliuminio, sistema.
Šiais laikais gausu prietaisų naudojančių indukciją, tai būtų: telefonai ir jų įkrovikliai, vaizdo kameros, mikrobangų krosnelės, kreditinės kortelės, magnetiniai automobilio ir namų raktai bei begalės kitų daiktų mūsų kasdienybėje.
Elektros generatorius
Vienas iš svarbiausių elektrotechnikos atradimų.

Tai elektros mašina, elektromagnetine indukcija mechaninę energiją paverčianti elektros energija.

Pirmąją elektros mašiną, veikiančią elektromagnetizmo principu 1831–1832 m. pagamino
Maiklas Faradėjus
.
Jo dėka Lietuvoje turime veikiančias Kruonio HAE, Kauno HE bei kitas elektrines. Kadangi visų generatorių ir transformatorių veikimas pagrįstas elektromagnetinės indukcijos reiškiniu. Todėl hidroelekrinėse
krentančio vandens energija paverčiama – elektros energija.
Atsakymas
M. Faradėjus.
2. Kas atrado elektromagnetinės indukcijos reiškinį?

Atsakymas
Galvanometras.
3. Kaip vadinamas prietaisas, jaučiantis jaučiantis nuolatinę srovę?

Atsakymas
Priklauso nuo magneto polių.
4. Nuo ko priklauso ant siūlo pakabinto aliuminio žiedo su įpjova judėjimas, į jį kišant magnetą?

Atsakymas
Magnetinio srauto, veriančio uždaro laidininko ribojamą plotą, kitimo greičiui.
5. Kam yra proporcingas indukuotosios elektros srovės stipris?

Atsakymas
Magnetas.
6. Koks komponentas yra labai svarbus elektromagnetinėje indukcijoje?

Atsakymas
Elektros generatorius.
7. Kokį svarbų įrenginį M. Faradėjus sukūrė elektrotechnikoje?

Indukuotoji srovė
Stipris
Indukuotoji elektros srovė atsiranda laidininke, kai jį supantis magnetinis laukas kinta. Todėl indukuotosios srovės siprį galima keisti keliais būdais. Jeigu magnetiniame lauke juda ne vienas, o keli laidai, juose indukuojama stipresnė elektros srovė. Greičiau judinant laidus tarp magneto polių, greičiau kinta laidus supantis magnetinis laukas ir teka stipresnė indukuotoji srovė. Lėčiau judinant laidus lėčiau kinta magnetinis laukas ir indukuojasi (atsiranda) silpnesnė elekos srovė. Stipresnė indukuotoji srovė taip pat naudojant magnetą, kuriantį stipresnį magnetinį lauką.
Kryptis
1834 metais, Sankt Peterburgo akademikas Emilijus Lencas suformulavo taisyklę, pagal kurią nustatoma indukuotosios srovės kryptis: indukuotoji srovė teka tokia kryptimi, kad kompensuotų ją sukūrusio magnetinio lauko lauko kitimą – silpnėjanį stiprina, o stiprėjantį silpnina. Indukuotosios srovės sukurtas magnetinis laukas visada priešinasi ją sukūrusiai priežasčiai.
Konkursas "Fizikos bandymai aplink mus 2016"
Faradėjui išnagrinėjus ir
magnetiniolauko sukleta srovę
. Paaiškėjo, kad judinant laidą tarp magneto polių ne visada atsiranda indukuotoji srovė. Ji teka tik tada, kai laidą judiname statmenai magnetinėms linijoms. Laidui judant į viršų – indukuotoji srovė teka viena kryptimi, o judant žemyn – indukuotoji srovė teka kita kryptimi.

Nejudančiame laidininke elektronus judėti verčia elektrinis laukas, atsiradęs kintant magnetiniam laukui.

Kintant magnetiniam laukui atsiranda sūkurinis elektrinis laukas, kurio jėgų linijos yra uždaros.

Paprasto elektrinio lauko jėgų linijos yra atviros.
Apie elektrinį lauką
Nuotraukos iš asmeninio archyvo
Full transcript