Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Jauniešu apmaiņas projekti

No description
by

Edgars Edgars

on 23 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Jauniešu apmaiņas projekti

Kas ir jauniešu apmaiņas projekts?
Partneru skaits
Jauniešu apmaiņas projekti
Kā tad ir ar grupas sastāvu?
Programma "Erasmus+: Jaunatne darbībā"
1. Pamatdarbība (KA1) - Jauniešu un jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti:
- Jauniešu apmaiņas projekti;
- Eiropas brīvprātīgā darba projekti
- Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti.
2. Pamatdarbība (KA2) - Stratēģiskās partneības projekti
3. Pamatdarbība (KA3) - Strukturētā dialoga projekti
Rīga (LV)
Parīze (FR)
Roma (IT)
Viļņa (LT)
Jauniešu apmaiņa
(5-21 diena) Liepājā, LAtvijā
Kopīga PROJEKTA IDEJA
Apmaiņas
rezultāts
- filma
- ceļojošā izstāde
- publikācijas presē
- interneta resursos
KAs ir jauniešu apmaiņa? - Lūdzu, video...
Kādas organizācijas, iestādes var piedalīties apmaiņā?
Atbilde:

Kādi tad ir galvenie jauniešu apmaiņas Atbilstības kritēriji?
Detalizētāk:
- NVO
- Eiropas jaunatnes NVO
- valsts iestādes,
pašvaldības
un tās iestādes
- Neformālas jauniešu grupas
- Sociāli uzņēmēji
-
Reģionu apvienības
- Eiropas teritoriālās sadarbības grupas

Apmaiņas ir 2 veidu:

-
Starp
Programmas valstīm
-
Ar
ES Kaimiņvalstīm
- ES, bijusī Dienvidslāvijas
Maķedonijas Republika, Islande, Lihtenšteina,Norvēģija, Turcija
Programmas valstis

ES Kaimiņvalstis
- Rietumbalkāni, Austrumu partnerības valstis (Astrumeiropas un D-kaukāza valstis), Vidusjūras reģiona dienvidu valstis un krievijas federācija
visas, izņemot peļņas organizācijas
Minimālais skaits-
2 partneri
no dažādām valstīm
Apmaiņās stap Programmas valstīm
-
visām

iesaistītajām organizācijām jābūt no
programmas valsts.
Apmaiņās ar ES Kaimiņvalstīm
- jāpiedalās
vismaz vienai
iesaistītajai organizācijai no programmas valsts un vienai iesaistītajai
organizācijai no ES kaimiņvalsts.

Dalībnieki
Grupas līderis
Latvija
FrAncija
Itālija
Lietuva
Apmaiņā kopumā
16 - 60
dalībnieki, neskaitot grupas līderus
(13 - 30 gadi)
(18 +)
Kā tad ir ar projekta ilgumu, aktivitātēm un termiņiem?
Grupā
2.feb.
26.apr.
04.okt.
Uzsākšanas periods:
01.03. -30.09.
01.08.- 31.12.
01.01. - 31.05.
Vērtēšana
Līgums un priekšfinansējums
PRojekta sākums
IPV
(2 dienas + 2 ceļš)
1.aktivitāte
Apmaiņa
(5-21 diena + 2 ceļš)
2.aktivitāte
Projekta beigas
Atskaites iesniegšana
(60 dienas izskata)
Papildus rezultātu izplatīšanas pasākumi
80%
3-24 mēneši
2 mēneši
Projekta cikls
IPV
Iepriekšējā
plānošanas
vizīte
1-2 dienas + 2 ceļā
pavadītās dienas
1-2 dalībnieki
no grupas. Ja ir 2, tad vienam ir jābūt dalībniekam, kurš pēc tam piedalās apmaiņā.
Mērķi:
- Pārrunāt apmaiņas sagatvošanas procesa gaitu
- Iepazīties ar apmaiņas vietu, ēdinātājiem utt.
- Izrunāt dalībnieku profilu
- partneru starpā sadalīt lomas - pasākuma programmā iekļautās aktivitātes
Nav obligāta, bet..
- u.c.
Budžets
*
Ceļa izmaksas
: IPV + apmaiņa
*
Organizatoriskais atbalsts
: tikai apmaiņa
*
Atbalsts Īpašām vajadzībām
*
Ārkārtas izmaksas
Aprēķins:
pēc EK kalkulatora, attālums = likme
Aprēķins:
34 eur (projektiem LV) X cilvēki X dienu skaits apmaiņā
Aprēķins:
atbalsts jauniešiem ar īpašām vajadzībām (inventārs, atbalsta persona utt.)
Aprēķins:
- IPV ēdināšana un nakšņošana
- vīzas un ar vīzu iegūšanu saistītie izdevumi
- atbalsts jauniešiem ar ierobežotām iespējām (inventārs, atbalsta persona utt.)
L
L
Ceļa
izmaksu
aprēķins
Ceļa izmaksas aprēķina pēc EK izveidotā kalkulatora
(http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm)
# uzrādītais attālums ir abos virzienos
# katram attāluma inventāram ir sava likme
Piemērā:
Attāluma inventārs no 500km līdz 1999km
Likme: 170 EUR / dalībniekam (abos virzienos)
# ceļa izmaksas var paredzēt arī Latvijas grupai
Kādi tad ir apmaiņas projekta galvenie
kvalitātes
kritēriji?
Projekta atbilstība
(30 punkti)
-
Mobilitātes
projektu
mērķiem
- dalībnieku (
jauniešu
)
interesēm
- organizācijas interesēm
-
jauniešu ar ierobežotām
iespējām iesaistes kvalitāte, tai skaitā
bēgļu
.
- dažādības,
starpkultūru
un starpreliģiju dialoga, tolerances, kritiskās domāšanas, jauniešu iesaistes
veicināšana
- Jauniešu
mācīšanās
rezultātu nodrošināšana
- organizāciju starptautiskās kapacitātes celšana
Kvalitātes kritēriji
tiek minēti programmas erasmus+ vadlīnijās un tiek
sasaistīti
ar projekta vērtēšanu. Detalizētāks kvalitātes kritēriju raksturojums ir atrodams
ekspertu vadlīnijās...
Projekta ieviešanas kvalitāte
(40 punkti)
Ietekme un rezultātu izplatīšana
(30 punkti)
Projekta atbilstība
:
Projekta Ieviešanas kvalitāte:
- visu
projekta posmu
(sagatavošanas, realizācijas un izvērtēšanas) kvalitāte
- Projekta
mērķa atbilstība
apmaiņas aktivitātēm
- praktisko aktivitāšu kvalitāte
- dalībnieku sagatavošanas kvalitāte
-
NFI metožu
kvalitāte
- dalībnieku mācīšanās atzīšana
- dalībnieku
atlase un iesaiste
aktivitātēs
- Balanss starp Programmas valstīm un eS kaimiņvalstīm
-
partnerība
visos projekta posmos
Ietekme un rezultātu izplatīšana:
- Projektu rezultātu
izvērtēšana
- procesa kvalitāte
- Projekta
ietekme
uz dalībniekiem
uz organizācijām
uz vietējo sabiedrību
uz plašāku sabiedrību
-
Rezultātu izplatīšana
s kvalitāte
Atceramies
* Apmaiņas centrā ir jaunietis un viņa vajadzības
* Jaunietis ir iesaistītis lēmumu pieņemšanā, projekta izstrādē, aktivitāšu norisē
* Apmaiņā ir spēcīgs, uz NFI metodēm balstīts, mācīšanās process
* Jaunieša mācīšanās ieguvumi tiek apzināti un definēti
Youthpass
Kā tad uzsākt pirmos soļus savas apmaiņas izstrādē?
Lūdzu, video..
Soļi Projekta iesniegšanai
1. Projekta Idejas formulēšana dalībnieku starpā
2. Prezentācija organizācijas iekšienē, organizācijas atbalsta iegūšana
3. Partneru meklēšana
esošie kontakti
OTLAS

http://www.salto-youth.net/otlas
4. Projekta izstrāde kopā ar partneriem
5.
PIC koda
iegūšana (visi partneri)
6. Visu dokumentu pievienošana projekta pieteikumam:
deklarācija
Aktivitāšu programmas (IPV un apmaiņai)
Partneru mandātus
7. Projekta
iesniegšana elektroniski

Dažādi noderigi materiāli Jauniešu apmaiņas projekta sagatavošanai un iesniegšanai
+ Programmas Erasmus+
vadlīnijas
+

Ekspertu vadlīnijas
www.jaunatne.gov.lv
+ Projekta pieteikuma forma un tās pielikumi
+
video
par pieteikuma formas aizpildīšanu
+ Projektu
pieredzes stāsti
+ dažādi
info materiāli
, tai skaitā par NFI, Youthpass
+
MOOC
on Erasmus Plus (
www.youtube.com
)
+ Žurnāls "Jaunatne"
Tuvākie aģentūras rīkotie pasākumi
* PRojektu darbnīca (JAUNIEŠU APMAIŅAS IZSTRĀDE)
* Apmācības jauniešiem par sociālajiem medijiem
* Apmācības jauniešiem par starpkultūru izglītību
- 04.-06.03.
- 04.-06.03.
pIETEIKŠANĀS LĪDZ 23.02.2016.
- MARTA BEIGAS
tIKS IZSLUDINĀTAS
pALDIES PAR UZMANĪBU!
WWW.JAUNATNE.GOV.LV
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004
Tālrunis: 67358065
E-pasts: info@jaunatne.gov.lv
Full transcript